Waar vandaan: Geld & Werk

Geld & Werk

Wie betaalt uw zorg?

Weetje Geld & Werk

Eén Nederlandse gulden telde ooit 100 centen, 20 stuivers, 10 dubbeltjes, 4 kwartjes, 0,4 rijksdaalders of 0,1 tientje.

Pagina vernieuwen = ander weetje