Help Zoeken Gebruikerslijst Registreer Profiel Log in om je privé berichten te bekijken Inloggen

Nieuw antwoord
gerro


Geregistreerd op: 13-12-2003
Woonplaats: halfweg Schulensmeer en circuit Zolder

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 6:54  Onderwerp: Aangifte nalatenschap
In deze materie weet ik enkel dat men na een overlijden binnen de x aantal maanden een aangifte moet doen en de erfgenamen daarna een "bijdrage" betalen aan vadertje staat.
Maar hier een vraag die me integreert.

Een koppel sterft bvb. in een verkeersongeval.
Ik veronderstel dat de kinderen de aangifte doen en de staat krijgt zijn deel

Hetzelfde ongeval nu, maar 1 ouder overlijdt, terwijl de andere pas een half jaar later bezwijkt.
Waarschijnlijk is het zo dat de aanvankelijk overlevende ouder en de kind(eren) hun deel aan vadertje staat betalen, en na het overlijden van de tweede ouder, de kinderen nog eens een aangifte doen en....weer kassa voor de staat ?

Maakt het verschil voor de erfgenamen ( en uiteraard de staat !😁 ) of scenario 1 of twee zich voordoen ?
Zo ja, wanneer doet zich dat voor ? Ik bedoel : welke tijd moet er tussen de twee overlijdens zijn ? Stel je voor: ouder 1 overlijdt meteen, ouder 2 enkele weken later .

Benieuwd hoe dit werkt.
Grtn Gerro
..."ieder nadeel heb zijn voordeel"... ( Johan Cruyff )
pastoor


Geregistreerd op: 19-3-2005
Woonplaats: Hoeselt, White House

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 7:13 
Quote:
In deze materie weet ik enkel dat men na een overlijden binnen de x aantal maanden een aangifte moet doen en de erfgenamen daarna een "bijdrage" betalen aan vadertje staat. Maar hier een vraag die me integreert.

Een koppel sterft bvb. in een verkeersongeval. Ik veronderstel dat de kinderen de aangifte doen en de staat krijgt zijn deel

Hetzelfde ongeval nu, maar 1 ouder overlijdt, terwijl de andere pas een half jaar later bezwijkt. Waarschijnlijk is het zo dat de aanvankelijk overlevende ouder en de kind(eren) hun deel aan vadertje staat betalen, en na het overlijden van de tweede ouder, de kinderen nog eens een aangifte doen en....weer kassa voor de staat ?

Maakt het verschil voor de erfgenamen ( en uiteraard de staat ) of scenario 1 of twee zich voordoen? Zo ja, wanneer doet zich dat voor ? Ik bedoel: welke tijd moet er tussen de twee overlijdens zijn? Stel je voor: ouder 1 overlijdt meteen, ouder 2 enkele weken later .


-> 1 ouder overlijdt staat hier.
-> geval 2, ik moet even weg.

Hoe en wanneer de aangifte indienen?

Bij een overlijden zijn de erfgenamen verplicht om aangifte te doen van de nalatenschap van de overledene. De aangifte dient te gebeuren bij het registratiekantoor in de fiscale woonplaats die de overledene had op het ogenblik van overlijden.

De aangifte kan gebeuren aan de hand van het aangifteformulier dat men bij het lokale registratiekantoor krijgt. De aangifte moet gebeuren binnen de 4 maanden na het overlijden

Het is niet verplicht om de aangifte te laten opstellen door een notaris. Belastingambtenaren mogen zelf echter niet meewerken aan het invullen van de aangifte. Ze staan wel ter beschikking om inlichtingen te verstrekken over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen.

Hoe en wanneer de verschuldigde successierechten betalen?

Men zal de successierechten dienen te betalen aan de ontvanger van het kantoor waar men de aangifte indiende. Ze moeten betaald worden in de 2 maanden die volgen op de vervaldatum van de aangifte van nalatenschap.

* * * * *

Tarieven successierechten.

De successierechten worden berekend volgens verschillende tarieven, afhankelijk van de verwantschap met de overledene, alsook de omvang van de erfenis.
Erfenissen in RECHTE LIJN, dat is tussen echtgenoten en samenwonenden kunnen genieten van de laagste tarieven in successierechten.
Bij erfenis in de rechte lijn gelden de volgende drie tarieven.
De successierechten zijn: 3 % tot ¤ 50.000, 9 % tot ¤ 250.000 en 27 % daarboven.

* * * * *

[b]Successierechten voor huwelijkscontract met gemeenschap van goederen.


Wie krijgt wat als een iemand overlijdt en wat moeten de erfgenamen ( partner en kinderen ) hiervoor betalen. Dat zijn de successierechten.
De successierechten zijn: 3 % tot ¤ 50.000, 9 % tot ¤ 250.000 en 27 % daarboven.

Een voorbeeld:

Een koppel is gehuwd zonder huwelijkscontract ( “wettelijk stelsel” ), heeft drie kinderen die niet meer thuis wonen, een huis ( onroerend ¤ 250.000 ), een inboedel ( roerend ¤ 5.000 ) en spaarcenten ( roerend ¤ 15.000 ). Ze zijn beiden 60 - 65 jaar.

De woning: elke partner heeft de helft van het onroerend goed of ¤ 125.000.
De inboedel: roerend goed van ¤ 5.000 is gebruikelijk, maar dat mag minder zijn.
De spaargelden: roerend goed van ¤ 15.000.

Bij het overlijden van de eerste partner.

De langstlevende echtgenoot bezit de helft van het huis ( roerend en onroerend ) en heeft het gratis vruchtgebruik van de andere helft ( roerend en onroerend ). Het vruchtgebruik is heilig, niemand kan het afnemen, zelfs niet met een rechtbank.
Een tijd geleden moest de langstlevende echtgenoot successierechten betalen op de helft van de woning. Velen, eens op pensioen, konden dat niet betalen, en waren hierdoor verplicht hun huis te verkopen en te gaan huren.

De langstlevende echtgenoot kan daar levenslang blijven wonen of het huis verhuren. Dit is heilig, want als men in een instelling terecht komt is er nog altijd de huur als aanvulling bij het pensioen. De langstlevende echtgenoot erft het vruchtgebruik van de hele nalatenschap, en moet geen successierechten betalen. Alleen in Vlaanderen zijn er geen successierechten op de onroerende goederen en de roerende goederen.

Bij het overlijden van de eerste partner.

De kinderen, de erfgenamen, betalen de successierechten op de blote eigendom. Met blote eigendom bedoelt men dat deel van het huis dat toebehoorde aan de overledene.

Bij het overlijden van de tweede partner:

De kinderen betalen de successierechten op de andere helft van de woning en op de roerende goederen ( inboedel en spaargelden ).
Sudoku, wijntjes proeven, genieten.
Prima Vera


Geregistreerd op: 25-5-2012


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 8:03 
Aangifte nalatenschap is altijd per persoon, ook als ze samen overlijden. Dan primeert het uur van overlijden.
procman4


Geregistreerd op: 29-6-2009


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 8:42  Onderwerp: nalatenschap
Prima Vera schreef:
Aangifte nalatenschap is altijd per persoon, ook als ze samen overlijden. Dan primeert het uur van overlijden.


Ik ga het bovenstaande een "beetje" vervolledigen door u te verwijzen naar onderstaande link.

https://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voor-opeenvolgende-overdrachten-binnen-het-jaar

Vermits je schrijft : Maar hier een vraag die me integreert., houd ik het voorlopig maar bij dit "vrij algemeen antwoord".


Tussen haakjes : men spreekt tegenwoordig niet meer over "successierechten" maar over "Erfbelasting Vlaanderen".
Oude wijn in nieuwe zakken. . Wink

groetjes van procman4
Prima Vera


Geregistreerd op: 25-5-2012


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 9:39  Onderwerp: Re: nalatenschap
procman4 schreef:
Prima Vera schreef:
Aangifte nalatenschap is altijd per persoon, ook als ze samen overlijden. Dan primeert het uur van overlijden.


Ik ga het bovenstaande een "beetje" vervolledigen door u te verwijzen naar onderstaande link.

https://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voor-opeenvolgende-overdrachten-binnen-het-jaar

Vermits je schrijft : Maar hier een vraag die me integreert., houd ik het voorlopig maar bij dit "vrij algemeen antwoord".


Tussen haakjes : men spreekt tegenwoordig niet meer over "successierechten" maar over "Erfbelasting Vlaanderen".
Oude wijn in nieuwe zakken. . Wink

groetjes van procman4


Blij dat ik je bezig kan houden, heel de dag op de loer liggen tot ik iets post! Chapeau. Maar allée zo zal je niet vervallen in verveling.

En als je de puntjes op de 'i' wil hebben, het zijn nog steeds successierechten die deel uitmaken van de Erfbelasting Vlaanderen net zoals zij deel uitmaken van de Waalse en Brusselse Erfbelasting.

En een duidelijke link : Hoeveel successierechten zullen je erfgenamen moeten betalen?
wanton


Geregistreerd op: 22-2-2006
Woonplaats: HEIST , bij-den-Berg

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 10:00 
Beste mensen,
een beetje rustig blijven - zeker met algemeenheden.

In sé doet het er weinig toe hoeveel tijd er tussen is dat de twee partners overlijden. Ieder heeft zijn nalatenschap : de helft van de gemeenschap plus eventueel eigen goederen. Zonder verdere bepalingen gaat de blote eigendom naar de kinderen en het vruchtgebruik, bij het eerste overlijden, naar de overlevende partner. Bij diens overlijden gaat het VG naar de blote eigendom en erven de kinderen diens nalatenschap in volle eigendom. De erfbelasting wordt telkens berekend op de inhoud van ieders nalatenschap.

Het enige is dat bij overlijden kort na mekaar een vermindering van 50 % wordt toegekend op het deel dat tweemaal wordt vererfd.

In de meeste gevallen is zo'n deel echter niet aanwezig.

Daarom deze twee aanraders :
- verdeel na het overlijden van de partner zo vlug mogelijk de tegoeden. Laat de bedragen uit nalatenschap niet op de rekening van de langstlevende. Dit wordt niet gezien als 2x vererfd.
- vermijd de clausule 'langst leeft, al heeft' , zeker als er kinderen zijn. Bij zo'n clausule passeert de fiscus altijd twee keer.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon
Wil.


Geregistreerd op: 15-11-2005


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 11:41 
Wanton, de formule 'langst leeft heeft al', is dat een formule die bij een notaris moet worden beschreven, of is dat een automatisme dat vanuit een situatie zonder huwelijkscontract vanzelf in gang schiet zodra één van de twee partners overlijdt? Ik neem aan van niet aangezien bv. de woning wordt vererfd in a)blote eigendom en b) vruchtgebruik. Sorry, hoor, dat ik je beledigd heb; ik had moeten liegen.
pastoor


Geregistreerd op: 19-3-2005
Woonplaats: Hoeselt, White House

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 12:04 
Quote:
de formule 'langst leeft heeft al', is dat een formule die bij een notaris moet worden beschreven, of is dat een automatisme dat vanuit een situatie zonder huwelijkscontract vanzelf in gang schiet zodra één van de twee partners overlijdt? Ik neem aan van niet aangezien bv. de woning wordt vererfd in a)blote eigendom en b) vruchtgebruik.


Een huwelijk zonder huwelijkscontract levert het "wettelijk stelsel", dat is een huwelijkscontract gemeenschap van goederen zoals het ingeschreven staat in het BW. In het "wettelijk stelsel' = gemeenschap van goedere is er geen sprake van "langst leeft, alles heeft" (ook de "eeuwige liefde" genoemd).

"Langst leeft, alles heeft" is een clausule door de notaris ingevuld in een bestaand of nieuw huwelijkscontract.

* * * * *

Hier een voorbeeld van algehele gemeenschap = langst leeft, alles heeft.

Woning met “algehele gemeenschap”.

Berekening erfenis gezinswoning bij “algehele gemeenschap”.
De langstlevende echtgenoot erft alles en betaalt geen successierechten op de gezinswoning.
Leeftijden 67 jaar en 63 jaar, 2 kinderen, huis ¤ 300.000.

Eerste overlijden: niets.

Tweede overlijden:
De successierechten zijn 3% tot ¤ 50.000, 9 % tot ¤ 250.000 en 27 % daarboven.
Elk kind betaalt ( ¤ 50.000 * 3 % ) = ¤ 1500. ( ¤ 100.000 * 9 % ) = ¤ 9.000..
Elk kind betaalt ¤ 10.500. Samen ¤ 21.000.
De successierechten op ¤ 300.000 zijn ¤ 21.000 of 7 %.


Berekening vererving gezinswoning bij wettelijke regeling.

Eerste overlijden:
De successierechten zijn 3% tot ¤ 50.000, 9 % tot ¤ 250.000 en 27 % daarboven.
Op het 63ste jaar is de percentage van de blote eigendom 62 %.
Per kind, de blote eigendom is: ¤ 75.000 * 62 % = ¤ 46.500. Er is geen vermindering.
Per kind ( 3 % op 46.500 = ¤ 1.380 ).
Elk kind betaalt ¤ 1.380. Samen ¤ 2.760.

Tweede overlijden:
De successierechten zijn 3% tot ¤ 50.000, 9 % tot ¤ 250.000 en 27 % daarboven.
Per kind ( 3 % op ¤ 50.000 = ¤ 1500 ) en ( 9 % op ¤ 25.000 = ¤ 2.250 ).
Elk kind betaalt ¤ 3.750. Samen ¤ 7.500

Elk kind betaalt ¤ 5.130. Samen ¤ 10.260.
De successierechten op ¤ 300.000 zijn ¤ 10.260 of 3,2 %.


Dat is een wezenlijk verschil. ¤ 21.000 ( 7 % ) en ¤ 10260 ( 3,2 % ).
Sudoku, wijntjes proeven, genieten.
wanton


Geregistreerd op: 22-2-2006
Woonplaats: HEIST , bij-den-Berg

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 13:22 
De clausule 'langst leeft, al heeft' wordt tussen de echtgenoten afgesproken en dient in een huwelijkscontract te worden vastgelegd. Het kan enkel in het wettelijk stelsel of in de algemene gemeenschap. In principe niet bij scheiding van goederen. Het heeft enkel betrekking op de gemeenschappelijke goederen, niet op goederen uit een eigen vermogen. Bij overlijden krijgt de langstlevende dus de hele gemeenschap, en betaalt navenant erfbelasting. Hierbij is de gezinswoning wel volledig vrijgesteld.
Deze bepaling is aan te raden voor kinderloze echtparen. Voor koppels mét kinderen is er desnoods een keuzebeding op te nemen in een contract. Hier heeft de LLE de keuze tussen meerdere oplossingen, gaande van niets tot alles. Die kan kiezen voor gezinswoning plus een deel van het geld. Vb tweede woning niet, volle eigendom of vruchtgebruik.
De keuze is afhankelijk van de leeftijd , gezondheid, relatie met de kinderen, eigen behoeftes, samenstelling nalatenschap,......
Men kan de verdeling zo doen dat er een minimum aan erfbelasting dient betaald te worden, na elk overlijden.
De vrijstelling van de gezinswoning bij het eerste overlijden, wordt later door de kinderen meer dan terugbetaald, bij langst leeft, al heeft.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon
benq


Geregistreerd op: 10-12-2005
Woonplaats: Antwerpen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 19:00 
@Wanton

Wat gebeurd er als je geen clausule 'langst leeft, al heeft' hebt met:

Stel een kind had een eigen zaak die failliet verklaard werd met een serieuze verliespost, tal van personen moeten nog betaald worden alsook de bank.
wanton


Geregistreerd op: 22-2-2006
Woonplaats: HEIST , bij-den-Berg

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 10 Aug 2017, 20:51 
Dat kind zal zijn rechtmatig en wettelijk deel krijgen uit de erfenis. Maar waarschijnlijk zullen dan de schuldeisers hun geld opeisen. Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon
benq


Geregistreerd op: 10-12-2005
Woonplaats: Antwerpen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 11 Aug 2017, 7:33 
wanton schreef:
Dat kind zal zijn rechtmatig en wettelijk deel krijgen uit de erfenis. Maar waarschijnlijk zullen dan de schuldeisers hun geld opeisen.


De schuldeisers zullen zonder twijfel hun deel opeisen, hoe zou je zelf zijn,
Stel je heeft zeer brave kinderen en aangetrouwden die zeggen och ma of pa hou alles maar bij we zien later wel, geniet er maar van want je heeft er veel moeten voor doen en laten,

En als je dan zoiets meemaakt van schuld eisers, ocharmen voor de llv
Waarschijnlijk overgaan tot verkoop van eigendom?

Dus in sommige gevallen is het toch beter de clausule langst leeft al heeft.
Wij hebben dit en geven tussendoor wel iets, begrijp je.
Gast

Geplaatst: Vr 11 Aug 2017, 8:48 
Quote:
En als je dan zoiets meemaakt van schuld eisers, ocharmen voor de llv
Waarschijnlijk overgaan tot verkoop van eigendom?

Hebben het volgende meegemaakt:
Broer die een lening niet afbetaald heeft en door intresten reeds opgelopen is voor een aanzienlijk bedrag.
Vader overleden in 2006, moeder woont in eigen huis. Alle kinderen + moeder hebben in 2014 schrijven gehad van deze financiële instelling met volgende tekst:
Met dit schrijven willen wij U op de hoogte brengen dat wij op 26/06/2014 onroerend beslag gelegd hebben op het onverdeeld aandeel van .............. in het onroerend goed gelegen te.........
Bij gebrek aan betaling van het saldo.......voor 31/08/2014 gaan wij over tot aanstelling van een notaris met het oog op de uitonverdeeldheidtreding en verkoop van het pand.


M.a.w als wij het bedrag dat zij voorstelden niet betalen zouden zij overgaan tot de verkoop van de woning van ons moeder.
Wij hebben er met zijn allen eens goed mee gelachen en ons moeder woont nu 3 jaar later nog altijd in haar huis.
Wat er wel zal en kunnen gebeuren is dat de financiële instelling aan de deur zal staan voor het erfenisdeel van mijn broer op te eisen als ons moeder komt te sterven en dat is ook wat Wanton hierboven reeds schreef.
Schuldeisers die eisen dat de woning van de langstlevende verkocht wordt om de schulden van één van de kinderen te betalen zal nooit lukken.
Gast

Geplaatst: Vr 11 Aug 2017, 9:38 
Wanton schreef:
Quote:
Dat kind zal zijn rechtmatig en wettelijk deel krijgen uit de erfenis. Maar waarschijnlijk zullen dan de schuldeisers hun geld opeisen.

Als dat kind zich laat onterven krijgt de rest meer. Het deel dat de anderen meer krijgen ( het deel meer samengeteld is het deel dat het kind met schulden normaal zou krijgen ) wordt op een rekening gezet en men geeft het kind ( = broer of zus ) met schulden een volmacht voor deze rekening ! Rolling Eyes Als de broers en zussen goed overeenkomen is dit misschien een oplossing.
wanton


Geregistreerd op: 22-2-2006
Woonplaats: HEIST , bij-den-Berg

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 11 Aug 2017, 12:14 
Dicksy,

de schuldeisers mogen en kunnen zich verzetten tegen de verwerping van de erfenis door hun schuldenaar. Zo gemakkelijk komt die er niet onderuit.
De schuldeisers moeten wel wachten tot de laatste ouder overleden is, zeker als die vruchtgebruik heeft op de woning.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

 
Ga naar: 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in CET (Europa)
BELANGRIJK:
SeniorenNet heeft GEEN banden met de auteurs van berichten op dit Forum.
SeniorenNet is commercieel, religieus en politiek volledig onafhankelijk.
De mening, inhoud, gevolg, informatie of doel van de berichten vertegenwoordigt enkel deze van de auteur van het bericht en dus niet noodzakelijk deze van SeniorenNet.