Help Zoeken Gebruikerslijst Registreer Profiel Log in om je privť berichten te bekijken Inloggen

Nieuw antwoord
Fimmel


Geregistreerd op: 25-10-2007
Woonplaats: Omgeving Aalst

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Za 13 Okt 2018, 15:58  Onderwerp: HJT logs nazien-opgelost
Kan Iemand eens dit hjt logs eens nazien.
Mijn pc start traag,werkt trager en is trager bij het afsluiten

Dank voor hulp.Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 16:52:52, on 13-10-2018
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.02.1008)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.17134.0001)
Boot mode: NormalRunning processes:
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
C:\Program Files (x86)\Unchecky\bin\unchecky_bg.exe
C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe
C:\Program Files (x86)\Adguard\Adguard.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\TempState\Downloads\HijackThis (1).exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=620947&OCID=AVRES000&pc=UE00
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=
O2 - BHO: Canon Easy-WebPrint EX BHO - {3785D0AD-BFFF-47F6-BF5B-A587C162FED9} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexbho.dll
O2 - BHO: Browsing Protection by F-Secure - {45BBE08D-81C5-4A67-AF20-B2A077C67747} - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\Ultralight\nif\1537173264\browser\install\fs_ie_https\fs_ie_https.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_181\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_181\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Canon Easy-WebPrint EX - {759D9886-0C6F-4498-BAB6-4A5F47C6C72F} - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-WebPrint EX\ewpexhlp.dll
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CanonQuickMenu] C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE /logon
O4 - HKLM\..\Run: [Dropbox] "C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe" /systemstartup
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup
O4 - HKCU\..\Run: [BingSvc] C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DigipassNativeBridge] "C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\VASCO\NativeBridge\digipass-nativebridge-monitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [iCloudServices] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen (64-bit)] "C:\Program Files\Gadwin\Gadwin PrintScreen\PrintScreen64.exe" /nosplash
O4 - HKCU\..\Run: [Skype for Desktop] C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Adguard] C:\Program Files (x86)\Adguard\Adguard.exe /nosplash
O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O18 - Protocol: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll
O23 - Service: Adguard Service - Adguard Software Ltd - C:\Program Files (x86)\Adguard\AdguardSvc.exe
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: Dropbox-update-service (dbupdate) (dbupdate) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
O23 - Service: Dropbox-update-service (dbupdatem) (dbupdatem) - Dropbox, Inc. - C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
O23 - Service: DbxSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DbxSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1000 (diagnosticshub.standardcollector.service) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: F-Secure Hoster (fshoster) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe
O23 - Service: F-Secure Hoster (Restricted) (fsnethoster) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\fshoster32.exe
O23 - Service: F-Secure Ultralight Hoster (fsulhoster) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\Ultralight\ulcore\1537179249\fshoster64.exe
O23 - Service: F-Secure Ultralight ORSP Client (fsulorsp) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\Ultralight\ulcore\1537179249\fsorsp64.exe
O23 - Service: F-Secure Ultralight Protected Hoster (fsulprothoster) - F-Secure Corporation - C:\Program Files (x86)\Telenet Security Pack\apps\Ultralight\ulcore\1537179249\fsulprothoster.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Update-service (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService2.0.0.0) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe (file missing)
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @mqutil.dll,-6102 (MSMQ) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1002 (SecurityHealthService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-101 (SensorDataService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\SgrmBroker.exe,-100 (SgrmBroker) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spectrum.exe,-101 (spectrum) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: TeamViewer 13 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-702 (TieringEngineService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe (file missing)
O23 - Service: Unchecky (unchecky) - Reason Software Company Inc. - C:\Program Files (x86)\Unchecky\bin\unchecky_svc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\xbgmsvc.exe,-100 (xbgm) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\xbgmsvc.exe (file missing)--
End of file - 11599 bytes
Windows10- Classificatie 5.1
Intel(R)Core(TM) i5 CPU--750@ 2.67GHz-2.66GHz
RAM 4GB- 64Bits-Telenet Security-M O Outlook- CCleaner- Eusing Register Cleaner-Spywareblaaster.MBAM-IE11-Microsoft Edge-ADW cleaner.HJT.
verhaegen
Support SeniorenNet

Geregistreerd op: 3-4-2003
Woonplaats: kapellen

Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Zo 14 Okt 2018, 8:34 
zet onderstaande al eens uit de opstart
[GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

[Dropbox] "C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe" /systemstartup
[OneDriveSetup] C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup

[BingSvc] C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe

[iCloudServices] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"

[Skype for Desktop] C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe

[Adguard] C:\Program Files (x86)\Adguard\Adguard.exe /nosplash

OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
Fimmel


Geregistreerd op: 25-10-2007
Woonplaats: Omgeving Aalst

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 15 Okt 2018, 17:13 
Goeie dag Mr Verhaegen

Ik heb nog een paar opstarts moeten uitvinken want de meeste die u opgaf
waren al uitgevinkt.

De snelheid is weinig veranderd.
Daarom stuur ik hieronder de afdruk van de opstart.
Ik hoop dat ge daar iets in vindt.

MVrGr Fimmel

Nee†HKCU:Run†Adguard†Adguard Software Ltd†C:\Program Files (x86)\Adguard\Adguard.exe /nosplash
Nee†HKCU:Run†BingSvc†© 2015 Microsoft Corporation†C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
Nee†HKCU:Run†CCleaner Monitoring†Piriform Ltd†"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR
Nee†HKCU:Run†DigipassNativeBridge†VASCO Data Security†"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\VASCO\NativeBridge\digipass-nativebridge-monitor.exe"
Nee†HKCU:Run†Dropbox Update††"C:\Users\Gebruiker\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe" /c
Nee†HKCU:Run†EPSON Stylus DX4400 Series††C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATICAE.EXE /FU "C:\Windows\TEMP\E_S9D6.tmp" /EF "HKCU"
Nee†HKCU:Run†Gadwin PrintScreen (64-bit)†Gadwin Systems†"C:\Program Files\Gadwin\Gadwin PrintScreen\PrintScreen64.exe" /nosplash
Nee†HKCU:Run†iCloudServices†Apple Inc.†"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe"
Nee†HKCU:Run†OneDriveSetup†Microsoft Corporation†C:\Windows\SysWOW64\OneDriveSetup.exe /thfirstsetup
Nee†HKCU:Run†Skype for Desktop†Skype Technologies S.A.†C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
Nee†HKLM:Run†CanonQuickMenu†CANON INC.†C:\Program Files (x86)\Canon\Quick Menu\CNQMMAIN.EXE /logon
Nee†HKLM:Run†Dropbox†Dropbox, Inc.†"C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe" /systemstartup
Nee†HKLM:Run†GrooveMonitor†Microsoft Corporation†"C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
Nee†HKLM:Run†iTunesHelper†Apple Inc.†"C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
Ja†HKLM:Run†RtHDVCpl†Realtek Semiconductor†C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s
Ja†HKLM:Run†SecurityHealth†Microsoft Corporation†%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe
Nee†HKLM:Run†SunJavaUpdateSched†Oracle Corporation†"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
Nee†Startup User†Dropbox.lnk††C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
Nee†Startup User†OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk†Microsoft Corporation†C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
Windows10- Classificatie 5.1
Intel(R)Core(TM) i5 CPU--750@ 2.67GHz-2.66GHz
RAM 4GB- 64Bits-Telenet Security-M O Outlook- CCleaner- Eusing Register Cleaner-Spywareblaaster.MBAM-IE11-Microsoft Edge-ADW cleaner.HJT.
verhaegen
Support SeniorenNet

Geregistreerd op: 3-4-2003
Woonplaats: kapellen

Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 15 Okt 2018, 17:25 
hebt ge daar telenet security opstaan + die van microsoft ?
Fimmel


Geregistreerd op: 25-10-2007
Woonplaats: Omgeving Aalst

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 15 Okt 2018, 18:25 
Goeie avond Mr Verhaegen.

Ik werk met Telenet Security.

Ik weet niet zeker of Micrsoft daar ook bij werkt?

Ik denk dat Windowns defender wel Actief is.
Is deze voldoende voor mijn beveiliging?†
Dan zou ik eventueel Telenet Securiy verwijderen.

Fimmel
Windows10- Classificatie 5.1
Intel(R)Core(TM) i5 CPU--750@ 2.67GHz-2.66GHz
RAM 4GB- 64Bits-Telenet Security-M O Outlook- CCleaner- Eusing Register Cleaner-Spywareblaaster.MBAM-IE11-Microsoft Edge-ADW cleaner.HJT.
verhaegen
Support SeniorenNet

Geregistreerd op: 3-4-2003
Woonplaats: kapellen

Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 15 Okt 2018, 18:53 
dat is ne windows 10 hť
dan is de microsoft beveiliging voldoende
2 tegelijk maakt de computer onveiliger

https://www.microsoft.com/nl-be/windows/comprehensive-security
hoshinkido


Geregistreerd op: 1-3-2006
Woonplaats: in een woning

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 16 Okt 2018, 9:33 
goeiemorgen verhaegen
sorry dat ik hier binnenval...maar heb toch een vraag aub
hjt is die nog bruikbaar aub? omdat ik die verwijderd heb
van mijn pc.
dank bij voorbaat.
acer G771O. 6ram,500GB SSD....2TB.hd W10 .64bit,2,67 ghz, anti virus bitdefender 2018 ,
explorer11 C.cleaner, .malware bytes.gadwin printscreen

telenet fiber
Sony


Geregistreerd op: 19-2-2005
Woonplaats: Boom

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 16 Okt 2018, 10:23 
hoshinkido

nog altijd veilig te bekomen hoor:
https://sourceforge.net/projects/hjt/

Sony
I ❤️ SeniorenNet
hoshinkido


Geregistreerd op: 1-3-2006
Woonplaats: in een woning

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 16 Okt 2018, 13:48 
bedankt sony,als ik het goed begrijp
mag ik die terug downl aub?
ik zou graag eens een logje plaatsen,ik heb geen
problemen..maar eens uit voorzorg.
mvg
acer G771O. 6ram,500GB SSD....2TB.hd W10 .64bit,2,67 ghz, anti virus bitdefender 2018 ,
explorer11 C.cleaner, .malware bytes.gadwin printscreen

telenet fiber
Sony


Geregistreerd op: 19-2-2005
Woonplaats: Boom

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 16 Okt 2018, 16:29 
hoshinkido,

downloaden mag je die zeker en een log daarvan plaatsen ook
maar juist is juist met de log's van FRST zie je meer van de pc.
De log's van FRST niet in het forum plaatsen wel bij WeTransfer
en de link om die te downloaden kunt je dan hier plaatsen.

Sony
I ❤️ SeniorenNet
hoshinkido


Geregistreerd op: 1-3-2006
Woonplaats: in een woning

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 16 Okt 2018, 17:07 
bedankt sony,ik heb dat eens gevolgt van die frst
maar zou dat eerst eens goed moeten lezen!
ik heb daar nog geen ervaring mee gehad.
hjt is beknopt† in zijn logs dan?
ik ga eerst uw uitleg eens lezen,of beter gezegt
afprinten,dan kan ik beter volgen.
in ieder geval bedankt voor uw uitleg sony.
mvg
acer G771O. 6ram,500GB SSD....2TB.hd W10 .64bit,2,67 ghz, anti virus bitdefender 2018 ,
explorer11 C.cleaner, .malware bytes.gadwin printscreen

telenet fiber
Fimmel


Geregistreerd op: 25-10-2007
Woonplaats: Omgeving Aalst

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Za 20 Okt 2018, 17:49 
Mr Verhaegen.

Ik ben al enkele dagen bezig om Telenet Security Pack van mijn Pc Te verwijderen.

Telenet heefd zelf mijn Security pack verwijderd.
Maar op mijn pc moest ik dat doen.

Hij staat nu nog alleen program files (86)

Wanneer ik hem daar verwijder krijg ik volgend bericht terug.Zie hieronder

Hoe kan ik die openstaande map of bestand terugvinden om het te verwijderen. 

 
Windows10- Classificatie 5.1
Intel(R)Core(TM) i5 CPU--750@ 2.67GHz-2.66GHz
RAM 4GB- 64Bits-Telenet Security-M O Outlook- CCleaner- Eusing Register Cleaner-Spywareblaaster.MBAM-IE11-Microsoft Edge-ADW cleaner.HJT.
verhaegen
Support SeniorenNet

Geregistreerd op: 3-4-2003
Woonplaats: kapellen

Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Za 20 Okt 2018, 17:58 
volgens ik weet gebruiken die f-secure
daar kan je dit voor gebruiken
klik hier


en op de pagina neem je verwijderingsprogramma voor windows
downloaden en opslaan
nadie op dubbelklikken om het te starten
Fimmel


Geregistreerd op: 25-10-2007
Woonplaats: Omgeving Aalst

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Za 20 Okt 2018, 19:56 
Goeie avond Mr Verhaegen

†Mijn probleem is opgelost.

Ik heb eerst de F secure producs verwijderd en daarne de†
F secure automatic update agent hersteld.

De pc draait nu veel sneller,mijn Telenet Security pack is verwijderd
en de windowns defender draait nu op de pc.

Nog mijn hartelijke dank en nog een fijne avond.

Fimmel
Windows10- Classificatie 5.1
Intel(R)Core(TM) i5 CPU--750@ 2.67GHz-2.66GHz
RAM 4GB- 64Bits-Telenet Security-M O Outlook- CCleaner- Eusing Register Cleaner-Spywareblaaster.MBAM-IE11-Microsoft Edge-ADW cleaner.HJT.
Fimmel


Geregistreerd op: 25-10-2007
Woonplaats: Omgeving Aalst

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Zo 21 Okt 2018, 7:38 
Mr Verhaegen.

Nog een vraagje.
Ik heb ook MBAM op mijn pc.Is dat wel nodig als ik Windowns defefener heb?
Kunnen die niet in conflekt komen met elkander.?

Graag een antwoordje.

MVrGr Fimmel
Windows10- Classificatie 5.1
Intel(R)Core(TM) i5 CPU--750@ 2.67GHz-2.66GHz
RAM 4GB- 64Bits-Telenet Security-M O Outlook- CCleaner- Eusing Register Cleaner-Spywareblaaster.MBAM-IE11-Microsoft Edge-ADW cleaner.HJT.

 
Ga naar: 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in CET (Europa)
BELANGRIJK:
SeniorenNet heeft GEEN banden met de auteurs van berichten op dit Forum.
SeniorenNet is commercieel, religieus en politiek volledig onafhankelijk.
De mening, inhoud, gevolg, informatie of doel van de berichten vertegenwoordigt enkel deze van de auteur van het bericht en dus niet noodzakelijk deze van SeniorenNet.