Help Zoeken Gebruikerslijst Registreer Profiel Log in om je privé berichten te bekijken Inloggen

Nieuw antwoord
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 02 Jun 2016, 15:19  Onderwerp: Om op te bouwen .
Het gaat in deze wereld niet bijster goed , toch mogen we de moed niet verliezen en elkaar steeds weer bemoedigen !
Ik hou van liederen , dat heeft mij al vele malen weer opgebeurd , ook dit mooie lied uit J.D.H. nr 835 .

" In deez ' droeve wereld , is veel leed en smart ,
zijn zovele noden , treurt zo menig hart .
Breng wat troost en vreugde , de geboog'nen aan ,
strooi een handvol liefde , op hun levenspaân .

Tracht hen op te beuren , door een vrolijk lied .
Spreek hen van de vrede , die de Heiland biedt .
Toon hun door uw leven , wat Hij voor u deed ;
breng Hem als de Helper , in al 's levens leed !

Kleine liefdedaden , helpen in de nood ,
want de mens vraagt meer nog dan zijn daag'lijks brood .
Toon de moede zielen , liefd ' en medelij ,
help het leed hen dragen , maak hen 't leven blij !

Koor :
Strooi maar veel zonnestralen , in der armen kluis ;
help hen die daar dwalen , vér van 't Vaderhuis ,
Ja strooi maar veel zonnestralen , in der armen kluis ,
help hen die daar dwalen , vér van 't Vaderhuis ! "
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 07 Jun 2016, 13:50  Onderwerp: Om op te bouwen .
" Wat de toekomst brengen moge , mij geleidt des Heren hand ;
moedig sla ik dus de ogen , naar het onbekende land .
Leer mij volgen zonder vragen , Vader , wat Gij doet is goed !
Leer mij slechts het heden dragen , met een rustig kalme moed !

Heer , ik wil Uw liefde loven , al begrijpt mijn ziel U NIET .
zalig hij , die durft geloven , ook wanneer het oog niet ziet .
Schijnen mij Uw wegen duister , zie ik vraag U niet waarom ?
Eenmaal zie ik al Uw luister , als ik in Uw hemel kom !

Laat mij niet mijn lot beslissen , zo ik mocht , ik durfde niet .
Ach , hoe zou ik mij vergissen , als Gij mij de keuze liet !
Wil mij als een kind behand'len , dat alleen de weg niet vindt ;
neem mijn hand in Uwe handen , en geleid mij als een kind .

Waar de weg mij brengen moge , aan des Vaders trouwe hand ,
loop ik met gesloten ogen , naar het onbekende land . "


( Uit J.D.H. nr 880 .)
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 07 Jun 2016, 21:16 
Lieve vriendin, opnieuw welkom op Poëzie.
Ik ben blij dat je ons komt versterken
en woorden van geloof en hoop meebrengt.
Bemoediging, dat hebben we allemaal nodig
en wie beter dan de Hemel, kan ons die geven.

tot binnenkort?
ria
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Za 11 Jun 2016, 14:28  Onderwerp: Om op te bouwen .
Bedankt lieve Ria , voor je oprechte vriendelijkheid !
Je weet nog wel dat ik de gezegende ouderdom van 84 jaartjes heb , daarom plaats ik hier ook eens mijn lievelingslied dat dagelijks in mijn hart leeft :

" Blijf met mij Heer , als 't zonlicht niet meer straalt ;
blijf met mij Heer , als straks de avond daalt .
Als vrienden henen gaan , in stormgetij ,
blijf Gij ter hulp gereed , o blijf met mij !

Wat is hier blijvend , dat het hart verheugt ?
Ach , nimmer geeft ons d' aarde blijvend vreugd .
Alles snelt henen , glorie gaat voorbij ,
maar Gij , die niet verandert , blijf met mij !

'k Kan zonder U , geen enk'le schrede gaan ;
Wees Gij mijn Leidsman , op mijn levensbaan .
Aan Uwe hand slechts , ga ik veilig blij ;
zij 't voor of tegenspoed , o blijf met mij !

Als in de doodsvallei ik eens zal staan ,
en 'k zie de poorten voor mij opengaan ,
en Gij mij d' ogen sluit , dan juich ik blij :
In leven en in dood , waart Gij met mij !


( J.D.H. nr . 586 ) .
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 14 Jun 2016, 19:28  Onderwerp: Om op te bouwen .
Zijn we ons wel echt bewust genoeg hoe groot onze Heer en God is ?
Dat vond ik zo mooi uitgedrukt in dit volgende lied uit de Opwekkingsliederen nr 407 .

" O , Heer mijn God
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht .
Het sterrenlicht ,
het rollen van de donder ,
heel dit heelal ,
dat vol is van Uw kracht .

Refrein :
Dan zingt mijn ziel
tot U , o Heer mijn God :
hoe groot zijt Gij ,
hoe groot zijt Gij !

Als ik bedenk ,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam .
Sta ik verbaasd ,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op Zich nam .

Als Christus komt
met majesteit en luister ,
brengt Hij mij thuis ,
hoe heerlijk zal dat zijn .
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel :
o Heer , hoe groot zijt Gij !

Refrein . "
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 16 Jun 2016, 11:45 
Ebenhaezer, dank u voor dit mooie lied.
Wij luisteren dikwijls op zondagmorgen naar Nederland zingt.
Daar heb ik dit lied al gehoord. Erg mooi.

liefs,
ria
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Wo 22 Jun 2016, 14:05  Onderwerp: Om op te bouwen .
Van één ding mogen we zeker zijn , er zijn geen grenzen aan Jezus ' macht ! Dat maakt ons blij en opgebouwd !

"Daar zijn geen grenzen aan Jezus ' macht ,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht .
Ja , wie Hem aanraakt , ervaart Zijn kracht .
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht !

Is hier een hart door vrees benard ,
vermoeid door 's levens strijd ,
Twijfel drukt u neer , gij struikelt telkens weer ,
O , vat weer moed , want God is goed ,
en steeds tot hulp bereid :
zo gij slechts kunt geloven , ziet gij Zijn heerlijheid !

Gaat gij gebukt door zorg gedrukt ,
leg dan uw lasten neer .
Tob niet langer voort , vertrouw op 's Heren woord .
Hij hoort uw beê , en schenkt u vreê.
In liefde eind'loos teer :
Zo gij slechts kunt geloven , niets is onmoog' lijk meer !

Daar zijn geen grenzen aan Jezus ' macht ,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht .
Ja , wie Hem aanraakt , ervaart Zijn kracht .
Daar zijn geen grenzen aan Jezus ' macht ! "

( Van Stuart Hamblen , uit Jeugd in aktie , nr 2 . )
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 01 Jul 2016, 16:06  Onderwerp: Om op te bouwen .
Wat moet Maria trots zijn geweest , op haar Zoon Jezus , die zo iets groots presteerde voor de hele mensheid ! Hij werd de Redder van de wereld , maar het kostte haar ook heel veel verdriet !
Hij was haar geliefde eerstgeborene , maar ook haar , en ons aller Redder !


" Op dien heuvel daarginds , stond een ruwhouten kruis ,
het symbool van vervloeking en schuld .
Maar dat kruis werd de mens , tot het kostbaarst kleinood ,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld .

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis ,
tot de Heer komt en met Hem het loon ;
als die grote dag aanbreekt , en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon !

O , dat ruwhouten kruis , door de wereld gesmaad ,
heeft een wond're bekoring en macht .
Want Gods Zoon liet Zijn troon , Hij droeg smaadheid en hoon ,
om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht !

Van dat ruwhouten kruis , met het bloed van Gods Zoon ,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd ;
vol van schoonheid en pracht , vol van reddende kracht ,
voor een ieder die in Hem geloofd .

Help mij Heer ! aan dat kruis trouw te zijn tot de dood ,
ook als hier smaad en spot is mijn loon ;
want dat kruis droeg mijn straf , nam de schuld van mij af ,
't werd de toegang voor mij tot Gods troon !

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis ,
tot de Heer komt en met Hem het loon ;
als die grote dag aanbreekt , en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon ! "


( Uit JDH. nr 836 .)


Laatst aangepast door ebenhaezer op Di 14 Feb 2017, 17:40, in totaal 1 keer bewerkt
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 18 Jul 2016, 15:50  Onderwerp: Om op te bouwen .
We zijn allemaal onderweg op onze levensweg , maar we zijn nooit alleen , want als gelovigen hebben we ook trouwe wakers !

" Een levensreis heb ik te gaan ,
waarboven het opschrift " strijd " kan staan .
Toch reis ik veilig , elke schrede ;
een engelenwacht reist met mij mede .

Onzichtbare dienaars aan mijn zij
bewaken en beschermen mij .
Door welke wildernis ik trede ,
mijn engelenwacht treedt getrouw mede .

Soms steil de weg , vaak smal mijn baan ,
maar 's Vaders wijsheid wees hem aan .
'k Heb daarom met Zijn leiding vrede ,
Gods engelenwacht trekt immers mede !

Hoe heerlijk dat die wacht mij leidt ,
op heel de weg naar de eeuwigheid ,
God schonk hem , zelfs niet op mijn bede ,
spontaan gaf Hij Zijn wacht mij mede .

Treedt zulk een wacht voor mij in het perk ;
dan wordt mij satan nooit te sterk ,
hij weet welk plan hij ook mag smeden :
Gods wacht houdt het zwaard niet in de schede !

Ik heb een levensreis te gaan ,
waarboven het opschrift ' strijd ' kan staan ,
Maar juister luidt het : ' Strijd én vrede ,
de grootste Wachter , God , gaat mede ! "

( Uit Het Goede Zaad . )
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 16 Aug 2016, 18:12  Onderwerp: Om op te bouwen .
Iets over de Liefde en Wijsheid van onze Schepper God .

Nog voordat je bestond ,
kende Hij je naam .
Hij zag je elk moment
en telde elke traan .
Omdat Hij van je hield ,
gaf Hij zijn eigen Zoon .
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt .

En wat je nu ook doet ,
Zijn liefde blijft bestaan .
Ook niets wat jij ooit deed ,
verandert daar iets aan .
Omdat Hij van je houdt ,
gaf Hij zijn eigen Zoon .
En nu is alles klaar
wanneer jij komt .

Kom tot de Vader ,
kom zoals je bent .
Heel je hart , al je pijn
is bij Hem bekend .
De liefde die Hij geeft ,
de woorden die Hij spreekt ;
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt .

De liefde die Hij geeft ,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt !

( Uit Opwekkingsliederen nr 599 ).
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 26 Jan 2017, 14:52  Onderwerp: Om op te bouwen .
Na een wat moeilijke tijd , toch weer verrezen ! Een zieke man , die nu toch weer aan 't herstellen is , daar dank ik de Heer voor !

'k Moet de Heiland met mij hebben ,
want ik kan alleen niet gaan ;
Maar met Hem meer dan verwinnaar ,
durf ik ied're storm weerstaan .

O , dan vreest mijn ziel geen kwaad ,
waar mijn weg ook henen gaat !
Ik wil volgen zonder vragen ,
waar mijn Meester gaat of staat !

'k Moet de Heiland met mij hebben ,
dan is ied're last mij licht ;
'k Ken geen bange vrees of zorgen ,
'k Wandel voor Zijn aangezicht !

'k Moet de Heiland met mij hebben ,
daar waar in de zondemacht ,
harten breken , mensen zuchten ,
En men op Zijn boodschap wacht .

'k Moet de Heiland met mij hebben ,
als de vijand mij ontmoet ;
En 'k hem door het Bloed des Kruises ;
als VERWONNENE begroet !

( Uit J.D.H. nr 185 .)
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Za 04 Feb 2017, 14:59  Onderwerp: Met OPEN HANDEN - bezinning , gebeden , meditatie .
Soms weten wij het niet , maar de Here God is de leidende kracht in ons leven .

" Niet ik , maar Christus zij geéerd , geprezen .
Niet ik maar Christus zij mijn woord en lied ;
Niet ik maar Christus zal mijn leven wezen .
Niet ik maar Christus zij't die men steeds ziet .

Niet ik maar Christus is de uitverkoorne .
Niet ik maar Christus zoekt des Vaders eer .
Niet ik maar Christus zoekt ik mij 't verloorne .
Niet ik maar Christus is het telkens weer !

Niet ik , maar Hij is voor mijn schuld gestorven .
Niet ik , maar Hij hing schuldeloos aan 't kruis .
Niet ik maar Hij , heeft 't leven mij verworven .
En plaats bereid in 't eeuwig Vaderhuis .

Niet ik maar Hij , draagt voortaan al mijn zorgen .
Niet ik maar Hij , is 't die mijn zaken richt .
Niet ik maar Hij , brengt m' in die blijde morgen .
Heilig en rein voor 's Vaders aangezicht !

Koor : O , van mijzelve verlost te zijn !
Van 't oude IK gans vrij .
Help mij o Heer , dat niet meer ik
Maar Christus leeft in mij !( Uit J.D.H. nr : 476 .)
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 14 Feb 2017, 18:08  Onderwerp: Om op te bouwen .
Het is mijn verlangen om geheel van de Heer te zijn , daarom is het nodig dat Hij mijn hele leven in Zijn handen heeft , want wat Hij wil en doet is altijd het beste , daar Hij ons zo liefheeft !

" Heer , ga Uw gang , breek mij maar en neem ,

Gij zijt mijn Maker , 'k ben slechts het leem .

Maak mij een vat , geheel naar Uw wil ,

Houd door gena , mij rustig en stil .


Heer , ga Uw gang , doorzoek en beproef

Of er nog iets is , waar 'k U mee bedroef ;

Was door Uw bloed van alles mij rein ,

Witter dan sneeuw Heer , wil 'k voor U zijn !


Heer , ga Uw gang , maak Gij mij maar sterk ,

'k Kan zonder U niets doen in mijn werk .

'k Smeek U , dat 'g al mijn smarten geneest ,

En schenk m' o Jezus , veel van Uw Geest !


Heer ga Uw gang , 'k buig mij voor U neer ,

Ik ben de dienstmaagd , Gij zijt de Heer .

Maak zo mijn leven , dat het slechts zij

Niet ik , maar Christus leeft nu in mij !


Heer , ga Uw gang , behoud toch Uw werk ,

Zegen uw dienaars , in Zending en Kerk .

Kom met Uw vuur , o Heer 't is de tijd

Dat voor Uw komst Uw volk wordt bereid ! "


( Uit JDH. 799 .)
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 21 Feb 2017, 16:35  Onderwerp: Om op te bouwen .
NIET ZIEN EN TOCH GELOVEN .


Heer , vele mensen smeken , om genezing keer op keer !

" Laat mij zien , laat mij horen , laat mij lopen , dierbre Heer ! "

Jezus Christus kàn genezen , ieder uur , elk ogenblik .

Maar , als 't niet gebeurt , zegt gij dan : 't Is mij goed , zo Hij 't beschikt ?Hier beneen , te gaan door 't leven , zonder letsel is wel fijn !

Maar God vraagt straks niet , was uw lichaam op aard wel zonder ziekte of pijn ?
Zieken én gezonden , hoor toch ! ééns spreekt God ons allen aan ,

Dan zal déze vraag weerklinken : wat hebt u met mijn Zoon gedaan ?Eens ging Jezus rond op aarde , Hij genas , deed zoveel goed ,

Maar is dit geen heerlijk wonder ! Jezus gaf voor mij Zijn bloed !

Jezus heeft mijn ziel genezen , van mijn zondeschuld voor God .

Dààrin steeds te mogen roemen , is mijn eeuwig zalig lot .Jezus droeg aan 't kruis mijn zonden , Jezus deeld ' in àl mijn smart ,

Zolang ik Hem dààrin blijf danken , heb ik vrede voor mijn hart .

Maar , al mag 'k een kind van God zijn , en al droeg Zijn kruis mijn àl ,

Zond ' en ziekte IS mijn leven , totdat 'k bij Jezus wezen zal .En .. als de Heer nù nog eens langs kwam , en Hij stond dan bij mij stil ,

Vroeg 'k nooit in d' eerste plaats , genèès mij , maar vorm mij Heer , gans naar Uw wil .
Met dit gebed in 't harte , reis ik naar 't land , waar ziekte is noch pijn ,

Waar ik mijn Heiland mag aanschouwen , waar God àl in àl zal zijn !O , laat DIT toch het verlangen , steeds van àl Gods kind'ren zijn !

Dat de Heiland tot Zijn doel komt , zij het dan dwars door ziekt' of pijn

Houdt uw oog gericht naar boven , draag geduldig stil uw kruis ,

AL ZIET gij niet , blijf toch geloven , kind van God , wij gaan naar HUIS !( Dichter onbekend . )
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 14 Maa 2017, 14:42  Onderwerp: Om op te bouwen .
Bij de hemelse Vader is het veiligste plekje waar men rustg kan toeven in liefde en vrede !

" Geef uw lot in handen van uw Vader ,

Laat uw toekomst over aan de Heer .

Hart vol onrust , zie Zijn licht komt nader ,

En de bergen , werpt Zijn almacht neer .Zij die bidden hebben niets te vrezen ,

Schoon zij lopen worden zij niet moe .

Nooit zal 't strijden hun te moeilijk wezen ,

In de storm zendt God hun vrede toe .Moet gij door een dal van tranen henen ,

Grijpt uw hart soms ook ontroering aan .

Zijn stem spreekt : wil niet langer wenen ,

Houd steeds moed , want Ik zal met u gaan !Geef ook mij , Heer , deze diepe vrede ,

Die ontspringt van U , mijn Rots , alleen .

Dan voert nooit de vijand mij meer mede ,

Nimmer wank'len zullen dan mijn schreen ! "


( Uit J.D.H. nr 39 .)
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .

 
Ga naar: 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in CET (Europa)
BELANGRIJK:
SeniorenNet heeft GEEN banden met de auteurs van berichten op dit Forum.
SeniorenNet is commercieel, religieus en politiek volledig onafhankelijk.
De mening, inhoud, gevolg, informatie of doel van de berichten vertegenwoordigt enkel deze van de auteur van het bericht en dus niet noodzakelijk deze van SeniorenNet.