Help Zoeken Gebruikerslijst Registreer Profiel Log in om je privť berichten te bekijken Inloggen

Nieuw antwoord
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 02 Maa 2015, 18:39  Onderwerp: De wereld, haar onmacht en het lijden van miljoenen.
.
De wereld, haar onmacht en het lijden van miljoenen.
 

 

Dit is een modern icoon uit de Oosterse Kerk. Zij stelt de 21 Egyptische Koptisch christenen voor die begin januari door de terroristen van IS werden onthoofd. Nu zijn Asyrische Christenen uit SyriŽ aan de beurt. En met regelmaat komen folteringen en moorden van Boko-Haram in het nieuws.

Niet alleen mannen, maar ook vrouwen en kinderen, oude mensen, pasgeboren baby's en wat doet de wereld, wat doen wij? We keren ons hoofd, weg van al die gruwel. Het vergalt onze dag.

Vergeten we dat het mensen zijn, juist zoals wij. Tot nu toe zijn wij gespaard gebleven. Maar wil dat zeggen dat wij blind en doof moeten zijn?

Sommigen zeggen: Ja maar, oorlogen hebben wij ook gekend, en de Holocaust, en genociden. Dit alles heeft ook ontzettend veel lijden en sterven van mensen meegebracht. Dat is waar, maar wat zich nu afspeelt in de wereld is nog van een andere orde. Het gaat over de strijd tussen het serpent (de oude slang satan) en tussen de Vrouw bekleed met de Zon, waarvan spraken in Genesis en in de Apocalyps.

Hoe weten wij dat. Alle tekenen wijzen er op, en Maria is het zelf komen vertellen, o.a. in Fatima in 1917. Is er iets aan te doen? JA, met Gods hulp! Zoals in de Bijbel staat heeft God de Vader, MARIA, Jezus Moeder (die de Vrouw is bekleed met de Zon) geschonken aan de wereld van vandaag. ZIJ is ook onze Moeder en wil ons bijstaan en begeleiden in de tijd die we nu beleven en in de nabije toekomst.

Velen geloven dat niet. Er wordt zo weinig gebeden. En "bekering" staat al helemaal niet in ons woordenboek. Toch herinner ik mij, al was ik een kind, de mensen die samenkwamen om te bidden (in kelders), tijdens de tweede wereldoorlog.

Maria spreekt ook in deze tijd, zoals ze deed in Fatima en op vele andere plaatsen in de wereld. Als we niet bidden voor onszelf, laten we het dan doen, voor alle mensen die lijden en moeten leven in vreselijke omstandigheden. Gebed kan ons hart openen naar de anderen en naar God.

http://dehemelspreekt.blogspot.be/2015/02/read-these-messages-lees-deze.html
Monika **


Geregistreerd op: 5-6-2004
Woonplaats: ardennen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 02 Maa 2015, 19:58 
David en Goliath
1 SamuŽl 17:48-51


Zo groot kan niet de vijand zijn
of hij is te bestrijden,
als wij ons door de Geest van God
vertrouwend laten leiden.
God wijst ons wel de zwakke spek
waar wij hem kunnen raken
en van 't gevecht dat ons benauwt
een overwinning maken.

Het kan een berg van zorgen zijn,
een Goliath van plagen,
die ons met tomeloos geweld
hardnekkig blijft belagen.
Maar met het inzicht dat God geeft
wacht glorieus de zege
en wordt na een verwoede strijd
de zielenrust verkregen.

Zo David eens ten strijde ging,
laat ons ook zo beslechten
de welhaast onbegonnen strijd,
door met Gods hulp te vechten.
Het kwade dat de ziel bedreigt
zal elke strijd verliezen,
als wij met onze zwakke kracht
voor Gods bescherming kiezen.

Frits Deubel

lieve groetjes Monika
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 02 Maa 2015, 23:40 
7 februari zei Maria:
"Ziet u tenminste dat u een vijand probeert te verslaan, die verblind is door een vals geloof, wanneer uzelf geen belang hecht aan het vasthouden aan uw eigen ware geloof?"

Kunnen we daar iets tegenin brengen, ik vermoed van niet.
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 03 Maa 2015, 13:25  Onderwerp: KUNST en GELOOF
 

 
WOORDEN zijn overbodig.

Wie onder ons, toen we nog kinderen waren, had zich kunnen voorstellen dat er een tijd zou aanbreken dat mensen gefolterd en gedood zouden worden omwille van hun geloof in God, in Jezus?
Het heeft altijd bestaan, doorheen de eeuwen, maar dit is en wordt een hoogtepunt in de geschiedenis.
Paus Franciscus zei dat er nu meer martelaren zijn dan in de eerste eeuw van de Kerk. En dat wil al wat zeggen. Over de gruwelen zelf wil ik hier niet praten. De duivelse, satanische wijze waarop mensen worden gedood.
Maar ik wil wel spreken over hen die dit goedkeuren en over hen die het uitvoeren. Wij spreken soms van bezeten zijn. Ik ben er van overtuigd dat deze mensen (kan je hen zo nog noemen?) bezeten zijn.
Elke mensenkind dat ter wereld komt heeft de kans om een goede of een slechte mens te worden. Veel hangt af van het milieu waarin hij opgroeit. Toch heeft ook elke mens een vrije wil, om te kiezen voor het goede of voor het kwade.
Lang heeft de wereld (en ook de kerk) gezwegen over satan. Maar het is niet omdat iemand doodgezwegen wordt, dat hij niet bestaat. Maar nu is hij, de gevallen engel Lucifer en zijn trawanten op het toneel verschenen.
Lucifer was een Aartsengel, zoals MichaŽl, GabriŽl en RafaŽl.

Lucifer was de lichtdrager, geschapen, juist zoals alle engelen, en later alle mensen. Hij kreeg van zijn Schepper een bijzondere intelligentie mee. Maar toch was hem dat niet genoeg. Hij wou gelijk zijn aan God.
Hij kwam in opstand tegen God, te samen met vele engelen. Er ontstond een heftige strijd tussen de getrouwe en de afvallige engelen. De engel MichaŽl kreeg de opdracht Lucifer en zijn aanhangers uit de hemel te stoten.

Een verhaal, door mensen verzonnen? Ik denk het niet. Er zijn vele bronnen die over hem vertellen. We komen hem al tegen in het Aards Paradijs. Maar wat is de reden waarom hij de mens wil meelokken in zijn hel? Door Jezus Kruisoffer werd de mens opnieuw verlost en in liefde en vrede hersteld met zijn Schepper. En dat kan satan niet verdragen. Hij is furieus, woedend en vooral jaloers. Omdat de mens eens in Gods heerlijkheid zal vertoeven en hij er door eigen schuld uit verjaagd werd. Hij wil Gods schepping en vooral de mens vernielen.

Daarover woedt reeds een 2000 jaar oude strijd, die nu zijn hoogtepunt bereikt. Het is de strijd beschreven in de Bijbel, in Genesis en in de Apocalyps.
http://www.locutions.org/2012/05/piercing-the-darkness-by-special-signs/
Dit is een van de uitspraken van MARIA in de Locuties, voorlopig is ze nog niet in het Nederlands vertaald.

Er worden nog altijd mensen gezocht om te vertalen van het Engels in het Nederlands. Voelt U zich aangesproken, neem dan contact aub.

ria
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 03 Maa 2015, 14:40 
Het Visioen van de drie kinderen van Fatima, zoals beschreven door zuster Lucia:

“We zagen in een immens licht, dat God is: ‘iets gelijkaardigs als hoe mensen verschijnen in een spiegel, wanneer zij daar aan voorbij gaan’, een Bisschop gekleed in het wit. We hadden de indruk, dat het de Heilige Vader was. Andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, die een steile berg opgingen, waar op de top een groot Kruis stond van ruw gehouwen boomstammen, als kurkbomen met schors; voordat ze daar aankwamen ging de Heilige Vader door een grote stad, die half in puin lag en bevend, met een wankele tred, aangedaan door pijn en smart, bad hij voor de zielen van de lichamen, die hij op zijn weg tegenkwam; toen hij op zijn knieŽn de top bereikte van de berg, aan de voet van het grote kruis, werd hij gedood door een groep soldaten, die kogels en pijlen op hem afvuurden, en op dezelfde manier stierven de een na de ander de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en verscheidene leken van verschillende rangen en standen. Onder de twee armen van het Kruis stonden twee engelen, die allebei een kristallen wijwatervat in hun hand hielden, waarin zij het bloed opvingen van de martelaren en er de zielen mee besprenkelden, die op hun weg naar God waren.”


Laatst aangepast door ria op Do 28 Jan 2016, 18:29, in totaal 1 keer bewerkt
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 03 Maa 2015, 19:17 
"Litouwse bisschoppen zijn heldhaftig geweest!" zei Paus Franciscus

(Radio Vaticaan) "Geestelijken van Litouwen waren en zijn heldhaftig in de verdediging van de kerk in tijden van vervolging". - dat is wat paus Franciscus zei, toen de Bisschoppen uit de Baltische staten de paus in Rome hun Limina bezoek brachten.
"Litouwen was jarenlang onderdrukt door regimes die gebaseerd waren op ideologieŽn in strijd met de menselijke waardigheid en vrijheid". De voormalige Sovjet-staat wordt nu geconfronteerd met andere gevaren, zoals het "secularisme en relativisme," zei de paus in een schriftelijke verklaring.

De laatste Sovjet troepen verlieten Litouwen op 31 augustus 1993 en het land werd een volwaardig lid van de Europese Unie in 2004. Litouwen heeft op 1 januari 2015 de euro als zijn officiŽle munteenheid aangenomen.

In zijn toespraak tot de Litouwse bisschoppen, bijeen in het Vaticaan, sprak paus Franciscus erover dat een aantal onder hen die droevige tijden van vervolging mee hebben beleefd en dat zij de parochiepriesters, gelovigen en geestelijken vergezeld en bijgestaan hebben doorheen materiŽle moeilijkheden, en in de opbouw van de samenleving.

De paus nodigde de prelaten uit tot "onvermoeibaar verkondigen van het Evangelie en de christelijke waarden" en een "constructieve dialoog met allen, ook degenen die niet tot de kerk behoren of geen religieuze voeling hebben.

De Heilige Vader riep hen op om te bidden voor de genereuze priesters die zich opoffer(d)en en toewijden en voor de leken die in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen binnen de kerkgemeenschap en daardoor waardevolle christelijk getuigenis in de samenleving geven, met name in de burgerlijke, culturele en sociaal-politieke middens.

Met zijn volledige lidmaatschap van de Europese Unie, waarschuwde de paus, Litouwen dat het wordt blootgesteld aan een "instroom van ideologieŽn die elementen van "destabilisatie voor gezinnen" meebrengen, vrucht van een slecht begrepen gevoel van persoonlijke vrijheid." Hij moedigde hen aan in pastorale begeleiding en ondersteuning om hulp aan de gezinnen te versterken.

Verder drong de paus er bij de bisschoppen op aan, om speciale aandacht te besteden aan roepingen tot het priesterschap en het gewijde leven, zeggend dat deze een passende opleiding en vorming gedurende hun voorbereidingstijd nodig hebben.

De armen, werklozen, zieken en jongeren, zei de paus, hebben een bijzondere behoefte van de pastorale bekommernis van de Litouwse Kerk
(Tracey McClure)

 

  Deze duizenden kruisen zijn een teken van het geloof in Christus, dat de Litouwers, ondanks vele jaren van vervolging en verdrukking, nooit verloren hebben. Het is een indrukwekkende getuigens. Ik zag het ooit op TV. Van overal komen mensen met kruisen, om hun geloof te bevestigen
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Wo 04 Maa 2015, 11:28 
In de Bijbel staat een passage over de mensen die huwen en ten huwelijk gegeven worden.
Wat er buiten gebeurd is van minder belang. Zij vieren en feesten en niemand komt iets te kort, zolang je maar tot hun clan behoort. Waarom schrijf ik dit?

Ik kreeg een paar dagen geleden een email uit een Aziatisch land over een jonge man die ik in het verleden al wel eens geholpen heb. Hij is wees, 19 jaar, gehandicapt en zonder werk? Waar hij woont? Eerlijk, ik weet het niet. Vroeger had hij onderdak in een huis waar retraites werden gepreekt. Ja, dat vergat ik nog te zeggen, hij is gelovig en kerkelijk. Dat is zijn enige houvast. Een tijdje had hij een job, maar zijn handicap laat hem niet toe eender welk werk te doen. Nu is hij op de dool.

Hoe weet ik dat? Wel in de email die ik ontving, van een jonge vrouw, die ook iedere zondag naar dezelfde kerk gaat. Zij schrijft dat hij schulden heeft bij de pastoor van die parochie en dat hij nu niet meer naar de zondagmis durft komen. Is dat niet erg? Die schulden bedragen omgerekend nog geen 44 §. Ik kan er wel bij wenen. Als je niets hebt, geen dak boven je hoofd, geen ouders, familie, en slechts een handjevol vrienden, hoe kan je dan overleven? Iedere mens heeft toch medemensen nodig die hem warmte en geborgenheid schenken. Zijn wij zelf niet zo?

Internet is voor mij geen middel tot plezier. Het verbindt mij met de wijde wereld en brengt mij op plaatsen waar ik in mijn leven nooit zou komen. Ik kan mijn ogen niet sluiten voor de pijn van miljoenen op deze aarde. Ik kan ze niet allemaal helpen, slechts enkelen en maar af en toe. Maar ik kan ze aanbevelen in mijn gebed. Gebed geeft genade, voor hen, voor mezelf. Het zet misschien anderen aan om iets te doen voor hun naaste.

zo maar een overweging
ria

 

 
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 05 Maa 2015, 10:39 
 

 

Als we armen van geest zijn, zachtmoedig, zuiver van hart, barmhartig,
dan zullen we het zout der aarde zijn en het licht van de wereld.
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 05 Maa 2015, 13:49 
verwijderd

Laatst aangepast door ria op Do 28 Jan 2016, 18:30, in totaal 1 keer bewerkt
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.
Monika **


Geregistreerd op: 5-6-2004
Woonplaats: ardennen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 05 Maa 2015, 16:38 
Als alle mensen zongen!


Wat zou de wereld schoner zijn
als alle mensen zongen,
wanneer ze opgewekt de dag
met 'n vrolijk lied begonnen,
zo hand in hand ťťn lange rij
van vreugdeklanken makend,
elkaar met elke nieuwe toon
diep in het harte rakend.

Wat zou de wereld schoner zijn
als alle mensen lachten
en enthousiast hun medemens
een serenade brachten,
als er geen tweedracht meer bestond
en echt geen stem zou zwijgen,
tot in de hemel het gezang
van arm en rijk zou stijgen.

Wat zou de wereld schoner zijn
als alle mensen zongen
en met een juichend lofgezang
geweld voorgoed bedwongen.

Al jij en ik nu eens vanaf
vandaag daarmee beginnen,
helpt dat wellicht een stukje mee
het kwaad te overwinnen!

Frits Deubel


met lieve groetjes Monika
zo veel verdriet op de wereld vind ik.
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 05 Maa 2015, 19:58 
Het een DOODZONDE zegt de paus, om OUDEREN af te danken
"It is a mortal sin to discard the elderly." ~Pope Francis
 

 


"Als alle mensen zongen"
dank lieve Monika, voor het mooie gedicht
de wereld zou inderdaad veel mooier zijn.
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 06 Maa 2015, 10:31 
In mijn jeugd was er een film en die noemde "CHRISTUS wordt weer gekruisigd."
Dat ging toen vooral over de slachtoffers van het communisme.
Nu is er een ander IS-me dat mensen op gruwelijke wijze vermoord.
STEEDS is Jezus daar om mee HUN kruis te dragen.
Nog steeds wordt Christus gekruisigd in allen die omwille van oprechte trouw aan Hem
en aan hun geloof in Hem hun leven offeren. Martelaren van onze tijd.
 

 
'GEWELD TEGEN ASSYRISCHE CHRISTENEN MOET WESTEN EINDELIJK WAKKER SCHUDDEN'

BRUSSEL (KerkNet) %u2013 De aanval tegen Assyrische christenen en de verovering van tientallen christelijke dorpen aan de Turks-Syrische grens in de regio van Khabour moeten het westen eindelijk wakkeer schudden. Dat zegt de Syrisch-katholieke patriarch Ignace Youssif III Younan: "De Westerse democratieŽn moeten ontwaken en de politieke islam van IS en andere terreurorganisaties bestrijden, opdat het christendom in het Midden-Oosten een kans zou hebben om te overleven. Christenen zijn niet in staat om zelf een veilige toekomst te verzekeren. Zij verwachten van de Westerse landen dat zij ervoor zorgen dat hun principes van 'vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid' geen dode letter blijven."

Volgens de katholieke bisschop is nog onduidelijk hoeveel mensenlevens de aanval van IS heeft gekost: "Maar de situatie is chaotisch en burgers zijn in alle richtingen gevlucht. Over het lot van de ontvoerden bestaat geen duidelijkheid, maar het is duidelijk dat deze aanvallen dodelijk zijn geweest gezien de haat waardoor deze fanatici gedreven zijn."

De meeste burgers uit dit gebied zijn gevlucht naar Hassakť en Kameshli, waar zij voorlopig nog veilig zijn. "De inwoners en de geestelijken bundelen hun krachten voor deze overwegend Assyrische christenen. Katholieke, orthodoxe, Armeense en Assyrische christenen zijn eensgezind en ook de twee bisschoppen blijven ter plaatse, om als een goede herder voor de mensen te zorgen en een boodschap van liefde en rechtvaardigheid uit te dragen." (Kerknet)
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 06 Maa 2015, 14:25 
 

 

SAMEN VOOR EEN VREDEVOL EN VERDRAAGZAAM BELGIň

ANTWERPEN (KerkNet) – Al meer dan vijftig verenigingen en instellingen uit het hele land hebben zich aangemeld als partnerorganisatie voor de nationale manifestatie ‘Together in Peace’, van zondag 15 maart 2015 in Brussel. De optocht vindt plaats op initiatief van de vertegenwoordigers van de verschillende erkende levensbeschouwingen in BelgiŽ. Ze wil een tegengewicht vormen voor het klimaat van angst en wantrouwen dat is ontstaan in BelgiŽ en Europa door de recente terreurdaden in Brussel, Parijs en Kopenhagen en in Verviers.

Het organiserende comitť omvat vertegenwoordigers van het christendom, de islam, het jodendom, en het vrijzinnige humanisme van ons land aan beide zijden van de taalgrens. De manifestatie start op zondag 15 maart 2015 vanaf 13.30 uur aan de ‘Megafoon’ aan de Stalingradlaan (nabij het Zuidstation). De tocht loopt langs verschillende betekenisvolle plaatsen die symbool staan voor het pluralisme van de levensbeschouwingen in ons land en in Europa. De manifestatie eindigt rond 16.30 uur op het Poellaertplein. (Kerknet)

http://togetherinpeace.be/
Samen zeggen we:
YES om samen te leven in vrede JA om de vrijheid van meningsuiting,
gedachte, geweten en godsdienst.
JA om elke persoon te respecteren, ongeacht hun geloof of overtuiging
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Zo 08 Maa 2015, 16:27 
 

 

Het verlies van twee Broers, door de terreur van ISIS

Op zondag 15 februari heeft de Islamitische Staat een video vrijgegeven met de onthoofdingen van 21 Egyptische christenen in LibiŽ. Beshir Stephanos Kamel, de broer van de twee martelaren Bishoy Kamel Stephanos Stephanos en Samuel Kamel Told zegt het volgende: "Het waren pijnlijke tijden gedurende de periode van de gevangenschap van mijn broers voor hun martelaarschap We waren erg verdrietig en bezorgd over hen. Deze periode die meer dan 40 dagen duurde was een tijd van verdriet, kwelling, marteling ook voor ons. Ik werd echter zeer getroost toen ik hen huilend de Naam van Jezus Christus hoorde roepen, gedurende hun executie. Ik ben erg trots op mijn twee broers en hun sterk geloof.

De originele tekst
Losing Two Brothers to ISIS
On Sunday, February 15 the Islamic State released a video that showed the beheadings of 21 Egyptian Christians in Libya. Beshir Stephanos Kamel, the brother of the two martyrs Bishoy Stephanos Kamel and Samuel Stephanos Kamel told ICC: "We were living in such hard times during the period of the captivity of my brothers before their martyrdom. We were very sad and worried about them. This period which lasted more than 40 days was a time of anguish, torment, and torture for us. But I was very consoled when I watched them crying the Name of Jesus Christ during their execution. I'm very proud of my two brothers and their strong faith."


WIE onder ons zou zo moedig, gelovig en trouw zijn?
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.
ria


Geregistreerd op: 9-9-2004
Woonplaats: waar het goed is om wonen...

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Zo 08 Maa 2015, 21:41 
Caritas Internationalis in Rome, waarschuwt voor de humanitaire gevolgen van de uitbreiding van de terreur van extremistische islamitische groeperingen. “Het conflict in SyriŽ dreigt zich ook naar SyriŽ en JordaniŽ uit te breiden en Boko Haram verlegt zijn actiegebied steeds meer naar Kameroen, Tsjaad en Niger. Radicale islamitische terroristen zijn in steeds meer landen actief.” Tkalec beklemtoonde er dat Caritas, als overkoepelende organisatie van katholieke hulporganisaties uit de hele wereld, op dit ogenblik voor een immense uitdaging wordt geplaatst. “Momenteel verlenen wij via ons netwerk humanitaire hulp aan 50 miljoen mensen in crisisgebieden.”
Lees: http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=130096


Laatst aangepast door ria op Di 16 Feb 2016, 13:00, in totaal 1 keer bewerkt
Onder uw bescherming, o Moeder van God en ook onze moeder.

 
Ga naar: 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in CET (Europa)
BELANGRIJK:
SeniorenNet heeft GEEN banden met de auteurs van berichten op dit Forum.
SeniorenNet is commercieel, religieus en politiek volledig onafhankelijk.
De mening, inhoud, gevolg, informatie of doel van de berichten vertegenwoordigt enkel deze van de auteur van het bericht en dus niet noodzakelijk deze van SeniorenNet.