Help Zoeken Gebruikerslijst Registreer Profiel Log in om je privé berichten te bekijken Inloggen

Nieuw antwoord
Robol


Geregistreerd op: 25-12-2004
Woonplaats: Beringen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 21 Dec 2017, 12:25 
 

 


Alvorens in te gaan op Brugse stenen en gefronste voorhoofden
even melden dat het geleide bezoek aan de mijnsite plaats vond in november 2006,
11 jaren reeds, ja Tempus fugit !
walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone...
Wiana


Geregistreerd op: 24-10-2004
Woonplaats: Brugge

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 21 Dec 2017, 12:36 
Inderdaad ...de tijd vliegt !

't Is daarom dat ik er vanmorgen al vroeg " ingevlogen" ben .
En ja, 'k heb ook aan jou gedacht :
vers van de pers,
een presentje voor je spaarpotje in ... ja, waar nu eigenlijk ? lol


 

 
Robol


Geregistreerd op: 25-12-2004
Woonplaats: Beringen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 21 Dec 2017, 15:30 
show me the money,

alleszins bedankt voor deze kleine bijdrage,
Wiana, welke bank, welk eiland, welke zeestraat,
dat is van minder belang, zolang het maar in de juiste handen terecht komt.

Ik heb ook een project in Brugge lopen,
ik wil de begijnen leren dansen, want zoals je weet,
of niet weet, dat weet ik niet,
begijntjes en kwezeltjes dansen wel.

Ik bezocht het begijnhof in Brugge, er heerste
een oorverdovende stilte.

Que c'est triste Venice, zong ooit Charles Aznavour.
Ik zing met hem mee: toch triestig dat er zo weinig begijntjes in het Venetië van het noorden
niet de kans krijgen om de nieuwste dansen aan te leren.

Daarom deze oproep, vrouwen van Brugge, wordt begijn.
Zodat er weer leven  in de brouwerij komt.
Ook de Brugse zot zal er wel bij varen.
Ik weet het wel, ik put uit eigen ervaring, begijntjes dansen niet voor een ei.
Zelfs niet voor een paard, ze drinken geen Palm.
Maar voor een Brugse zot, wie weet...


Dank je voor u waandacht

Robbe
 

 
walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone...
Wiana


Geregistreerd op: 24-10-2004
Woonplaats: Brugge

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 22 Dec 2017, 13:25 
Zolang er leven is, is er hoop  en... je bent nooit te oud om... en wie niet waagt ...

Deze wijsheden indachtig,  in de stellige overtuiging dat u een wijs man bent én de aan  zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid dat Brugse Zot ( de blonde natuurlijk!) in combinatie met 
lichtvoetige danspasjes een meer dan aantrekkelijk toekomstperspectief biedt,
ben ik me even gaan verdiepen ...

Zo'n belangrijke levenskeuze neem je nu eenmaal niet zonder je voorafgaandelijk grondig te informeren.

Dit gezegd zijnde, ben ik tot de volgende constatatie gekomen :

1. Ook al leek  Symforosa schone uren te beleven; uiteindelijk moest ze Martienus toch laten gaan. ( geen happy end dus).
2. Groenten kweken is m.i. niet echt meer aan de orde ,gezien de luchtkwaliteit - al is die in Brugge
merkelijk verbeterd het laatste jaar.
3.en derden mael gaf hij hun een manier ende reghel hoe sy leven souden, dat en was anders niet dan dat sy een reyn, ootmoedich, simpel leven souden houwen  - (Niets te Brugse Zot, of beenwerk dus !)

Ik begrijp uw oproep ten zeerste, Robbe, maar zal er - gezien bovenstaande vaststellingen - geen gevolg
aan kunnen geven.

Hopende dat deze afwijzing uw uitbundige feeststemming niet zal bederven,

wens ik u een ...


 

 
Robol


Geregistreerd op: 25-12-2004
Woonplaats: Beringen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 22 Dec 2017, 14:27 
Bedankt Wiana, je hebt dus die huisregels ergens in een schuif bewaard.
Dat bewijst toch je interesse voor een jobke aldaar, misschien als Moeder-overste.
Geen nood, die oude huisregels mogen in de donkere schuif blijven, wat ik beoog,
is een meer moderne Begijnengemeenschap. Zelf het celibaat zal onder de loep worden genomen.

Het middaggebed zal worden vervangen door een uitgebreide zangstonde.
Het lof op zondag door een optreden van een charmezanger. Clousseau en Nathalia hebben trouwens al
toegezegd.

De Vespers blijven voorlopig nog, want ik wil de kerk in het midden houden.

Zwervend door Brugge heb ik al een paar straatartiesten aangesproken, want zelfs mijn budget is beperkt.

Gezien we hier op het gedichtenforum zitten plaatsen we best af en toe toch een gepast liedeken of
rijmsnoer. Mijn keuze viel ditmaal op een oud Will Ferdynummer.

Zusterken Begijn

Een laag-gezeten huizeke,
geteekend met een kruizeke,
is 't godgewijde kluizeke
van Zusterke-begijn;
't kon grooter zijn, 't kon lustiger,
maar heiliger, of rustiger,
maar liever kon 't niet zijn

En treedt gij over 't drempeltje
in 't hagelwitte tempeltje
van 't Godgewijde exempeltje,
ge ziet bij 't fijn gordijn
in 't poeder-ziftend zonneke,
het vlug en vlijtig nonneke,
oud Zusterke-Begijn.

Het zit, voorzichtig knippende,
hier stekende, daar stippende,
papier en tijd versnippende,
en frutselt hoe of wat...
of slentert eens door 't kamertje,
of leest in Thomas- Hamertje,
een vroom-beduimeld blad.

En klinkt het kloosterbelleke,
ze sluit het stille celleke
en drentelt naar 't kapelleke
met de oogen neergeslâan;
en knielt er op het zedigste
en prevelt op het vredigste
en laat heur zieltje gaan....

En heel dit zieltje ontvouwende,
en 't door en door beschouwende,
klopt ze op heur hartje rouwende:
" 'k Heb zooveel kwaad gedaan;
dat mij de Heer geduldige,
ik wil me niet ontschuldigen,
'k zal beteren voortaan."

En roerloos op het zittelje
het leest nu nog een titteltje
uit Cruysse's vroom kapittelje:
den donckren Siele-nacht;
en zegent zich een kruizeke
en nu met spoed naar 't huizeke,
waar 't kantekussen wacht.


 

 


Mijn vriendelijkste groet

Robbe
walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone...
Wiana


Geregistreerd op: 24-10-2004
Woonplaats: Brugge

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 22 Dec 2017, 14:46 
Even vlug tussendoor ....

Weet je, Robbe, dat ik eigenlijk gewoon op zoek was naar een tekst ? !LOL

Dit liedje van W.Ferdy kende ik helemaal niet !  Dank je wel !

Enne ... mijn kantekussen ligt momenteel ook  voor me ...

Groetjes,

Wiana
Robol


Geregistreerd op: 25-12-2004
Woonplaats: Beringen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 22 Dec 2017, 17:26 
Inderdaad Wiana,
je was op zoek naar een tekst, ik veronderstel dat je die hebt ...heu gekregen.
Dat stapeltje bankbiljetten, dat is toch een truukje van de foor, niet?
Vanboven een vers van de pers bankbiljetje en de rest monopolygeld...goed geprobeerd.

Je hebt er ook een jobaanbieding aan overgehouden, aan dat openen van het topic "Ik zie me graag".
Vele mensen zouden hier erg blij mee zijn. Ondertussen wordt dit topic gelezen door tal van senioren,
wat bewijst dat het aanslaat. Wat bewijst dat je goed van de schrijfriem gesneden bent, of hoe zeggen ze dat weer.

Ik heb hier de stad Brugge gepromoot, kan je de dienst Toerisme daar eens van op de hoogte brengen?
Ik heb de Brugse Zot gepromoot. Kan je daar de brouwerij eens van op de hoogte brengen?
Een gratis kratje zal zeer welkom zijn tijdens de eindejaarsfeesten voor de daklozen in mijn straat.

Dank bij voorbaat,

Robbe


 

 
walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone...
Wiana


Geregistreerd op: 24-10-2004
Woonplaats: Brugge

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 22 Dec 2017, 22:42 
Een hele boterham …  én onwennige gevoelens ook nu … Ik wou  alleen  een tekst !!!

 Laat me toe, u bij deze, toch van enige respons te dienen, meneer Robbe.

Uw , al dan niet uit financieel oogpunt ,ophemelen van de   stad van m’n erte vleit me van ganser lede ! Ik kan me echter niet van de mening ontdoen, dat u  via uw kaaiman, paradise of panama een extra centje vandoen hebt voor de komende feestdagen. Laat het u een zorg wezen : wij
waren vroeger de hemel te rijk met kleurpotloodjes, of een gammele eend op
wieltjes .

Ik merk inderdaad dat u de biljetten nog niet opgehaald hebt…Echt geen truukje van de foor… Ze waren alleen genummerd !  Een vos …jaja !

Het is me wel een grote eer, dat u me meteen tot moederoverste bombardeert ! Een hoogst benijdenswaardige functie, dat wel.  Maar met u aan mijn zijde, om de horde begijntjes in goede banen te leiden ??? Heb ik toch zo mijn bedenkingen bij .

Vergeet niet dat  het niet meer is, zoalshet geweest is :

Vanaf het prille begin konden de begijnen niet alleenrekenen op een grote aantrekkingskracht maar ook op heel wat kritiek. Reeds in
de 12e –13e eeuw doken er verhalen op over wangedrag van de begijnen en komt er
kritiek op de levensstijl. Vooral de geruchten over losbandigheid en een vrije
opvatting van de seksuele zeden, tierden welig. Dit komt onder meer tot
uitdrukking in een aantal Middelnederlandse kluchten zoals Van eenre baghinen
ene goede boerde’ en ‘Dits vanden Tanden’. Vrouwen konden inderdaad het begijnhof
uit en er zijn gevallen bekend van zwangerschappen bij begijnen.

Door een Clouseauke of een Nathaliake laten die meiskes zich niet meer paaien hoor . U zal straffer uit de hoek moeten komen !

Toch vind ik uw voorstel  om leven in de brouwerij te brengen, wel iets hebben .

Misschien is nu het moment aangebroken om te melden dat de ondergrondse leiding – u weet wel – pal onder mijn huisje loopt… ’t kraantje kreeg ik na een paar lieflijke schouderklopjes – écht ! Meer niet ! –
Onze burgemeestermoeten we niet lastig vallen nu met promotiedotaties   die heeft het al lastig genoeg met zijn dure parkeertarieven . Brugse Zot à volonté ! Eén adres !

Wat  een extra centjevan de dienst toerisme betreft … er  is hier in ’t centrum soms geen doorkomen aan :  Russen, Japanners, Brazilianen , Duitsers ,Ruanezen en Chinezen …. Zelfs Limburgers !!!

Een gouden raad van M. O.: promoot  Grote Heide, Berg of Duras, maar in Brugge valt serieus niets te rapen .  (’t zal dan toch wel door die mondmaskerkes vande Japannerkes zijn dat onze lucht zo zuiver werd .)

Ik weet : ook vandaag kan ik u weer niet opmonteren, maar wees getroost : maandag komt  ’t kindeke Jezus en dan is weer alles peis en vree  !
Robol


Geregistreerd op: 25-12-2004
Woonplaats: Beringen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 22 Dec 2017, 23:22 
joa ooch Limburgers, Wiana,
maar dat zijn geen toeristen, dat zijn missionarissen. Die komen de passie preken.

Ach ik heb het geld niet opgehaald. Ik werd getroffen door de warmste week, ga het geld maar in hun potteke steken.
Ik trek rond Kerstmis altijd het boetekleed aan.
 

 

Wat die ondergrondse leiding betreft onder uw huis, die is hersteld, het viel me al op dat er zoveel water
stond. Ik had die van "de kabouters" gebeld en op mijn kosten laten herstellen. Toch genereus van mij dacht ik...


 

 


Wat het promoten van Limburg betreft, ik dacht dat Berg in Nederlands Limburg lag, Duras in de buurt van Sint Truiden en Grote Heide , dat is Neerpelt, daar hebben ze Joke Emmers voor, daar kom ik niet tussen

Vriendelijke kerstgroet


Robbe
walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone...
Wiana


Geregistreerd op: 24-10-2004
Woonplaats: Brugge

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Za 23 Dec 2017, 15:27 
Sindsik dit topic gestart heb, overvallen me alle plagen van Egypte !!!

Néééééééééééé,ik zie me niet meer graag ,verdraaid !!!


't Is allemaal begonnen met die passieprekers, inderdaad !
Mooie woorden, fantastische vooruitzichten  : een prachtjob, meteen moeder
overste, altijd in hogere sferen met heerlijk gerstenat en maar dansen
!!! 

Noppes !  Niets daarvan !!!!!!

Sorry dat ik er u van verdenk, meneer Robbe, me in de luren te willen leggen,
al... kon u natuurlijk ook niet alles weten : het verre Limburg ligt niet bij
mijn deur.

Mijn deur, ja ... Daar begint het al mee : vanmorgen in alle vroegte
: loeiende sirenes : het parket, de BBI, de staatsveiligheid, zelfs de CIA
aub ! En de buren maar schelden !!! Leuk is wat anders hoor !!!

Het eerste begrijpt u wel ... en de buren, ocharme ! Door uw stomme
kabouters  beleven die weer de tijd van de drooglegging !
Die leiding moest gewoon niet gerepareerd worden; die was dik in orde ! En dat
is geen overtollig water in de Reitjes, dat is bier ...bier, bier, bier ! 
ONS bier , tussen haakjes !

Als Bruggeling hebben we een flinke duit mogen neertellen voor de ondergrondse
BIERleiding !
Nu hadden wij hier in de straat elk ons kraantje ; konden we eindelijk
 een  "graantje" meepikken !

Wat dacht u ?  Is daar een preker die met een groot hart weliswaar, zijn
kabouters aan het werk zet zeker  !

Dat er nu buiten stad niet meer kan gebotteld worden, is mijn probleem niet,
maar de buurt !!!
Natuurlijk krijg ik alle schuld ...Voorbij die spetterende buurtfeestjes ! Amen
en uit !!!
Néééééééééééééééééééééééé,ik zie me niet meer graag !!!

 En  wat die warmste week betreft : geloof ikgeen snars van!
Ik denk , eerlijk gezegd, dat je aan 't sparen, vergaren bent : als je zelfs al
de slee van de Kerstman 
"ontvreemdt" ...

Ook  van mij : een supergezellige Kerst gewenst ! 
En … 


Nééééééé,ik wil me gewoon niet meer graag zien !!!
Robol


Geregistreerd op: 25-12-2004
Woonplaats: Beringen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Za 23 Dec 2017, 18:16 
"Ik zie me graag"
"Ik zie me niet graag"
Daar zijn voordelen en nadelen aan, natuurlijk.

Ooit zei Narcissus tot zichzelf: "Ik zie je graag".
Waarschijnlijk in het Grieks. Het Limburgs was hij niet machtig en het West-Vlaams, tja in die tijd bestonden er nog geen onderschriften.

Een pracht verhaal van Ovidius.
Maar Narcissus verdronk toen hij z'n spiegelbeeld wilde kussen,
dat verscheen in het kristalheldere water.
Teveel van jezelf houden, daar kan je dus aan sterven...

Dat kristalheldere water stroomt in Limburg door de leidingen, niet het Cristal van
het Alkens bier. Geen Brugse zot en geen haan die daar naar kraait.

Wiana, je had kunnen weten dat ik daar in Brugge aan het werk was, ik zag je door het raam turen.


 

 


Ondertussen heb ik de bankbiljetten omgezet in bitcoins. al weet ik "verdraaid" niet wat ik er mee
aan moet .Passen ze in de winkelkarren van de supermarkt? In de botsautokes?


 

 


Ik zal het eens aan Narcissus vragen in de lente, want hij leeft al jaren in mijn tuin.

Zalig Kerstfeest

Robbe
walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone...
Wiana


Geregistreerd op: 24-10-2004
Woonplaats: Brugge

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Zo 24 Dec 2017, 19:46 
Laat mij u, beste Robbe, op deze gezegende avond, met sprankelend wijwater zegenen,
want ook u bent niet van ondeugd gespeend, zo voelt  mijn grote teen.

’t Is mijn laatste heldendaad, voor ik in  verplichte afzondering, retraite ga…
Dat stiekeme nog es  gluren uit 't dakkapelletje heeft me de das omgedaan !

Nu ben ik wel  moederoverste, maar er zijn altijd bazen boven bazen
en mère  supérieure  kreeg van de Sint zo’n bakske
waarmee ze heel  ’t internet afschuimen kan .

Ook seniorennet kon haar blijkbaar bekoren, of was ’t gewoon curieuzeneuzen ?

Maar ik onderga mijn lot in deemoed , ootmoed, nederige onderwerping,algemene gehoorzaamheid.

Ik weet : oorden des verderfs moet ik mijden, maar ’t  vlees is soms oh zo zwak.

 Met branderige spijt in ’t hart moet ik nu tijdelijk afscheid nemen.
U bent een schat van een mens; ’t kan niet anders :
wie laat er nu Narcissus eeuwenlang in zijn vijverke turen ?
Zomers ijsblokjes ;antigel in de winter… je moet het maar doen !

 ’t Is daarom ook dat ik, als wijze vrouw, door ’t leven gelouterd en ervaren, u wil  manen :
ook Fibelfin  heeft het niet zo op bitcoins begrepen !

Ga ze weer inruilen, man, pak uw biljetjes en haast u  als de wind naar uw kluis :
die bitcoins zijn écht niet pluis !!

Nog een heilige avond .

Uw toegenegen

Mère E.Bruggias.
Robol


Geregistreerd op: 25-12-2004
Woonplaats: Beringen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Zo 24 Dec 2017, 20:31 
Merci, chère Mère,

maar ik heb nu even niet veel tijd, ik ben nu namelijk op mijn werk.
Het plaatselijk parochieteam zorgt elk jaar voor een levende kerststal.

Elk jaar sta ik weer paraat.
Een kersttoneeltje hoort er ook bij,
al bestaat mijn tekst maar uit 2 letters, ik moet me toch uitermate concentreren.

Ze betalen me niet in bitcoins, maar in wortels.
Gezien het zondagswerk is èn nachtwerk is dat driedubbel betaald.

Dit even tussendoor

kerstnachtgroeten,

Robbe


 

 
walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone...
lotte


Geregistreerd op: 26-4-2005
Woonplaats: Tielt

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Zo 24 Dec 2017, 22:38 
Mooie topic, ludiek, spitsvondig
mijn kerstmenu is klaar
'k nodig jullie gaarne uit Embarassed

Voorgerecht
Een cocktail van eerlijkheid en openheid

Hoofdgerecht
Een gevulde waarheid op een bedje van vertrouwen

Nagerecht
Een sorbet gevuld met liefde en geluk voor iedereen.

Zalig Kerstfeest
lotte.
In de stilte hoor je meer.
Robol


Geregistreerd op: 25-12-2004
Woonplaats: Beringen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 25 Dec 2017, 16:49 
Mooi menu, Lotte,

de uitnodiging aanvaarden we graag.

Wij brengen de drank mee. Ooit waren de alchimisten op zoek naar
een elixer om van onedele metalen goud te maken.
Maar ook alle goud ter wereld maakt niet gelukkig.

Mijn toverdrankje leende ik van een stokoude druïde.
Een drankje om haat om te zetten in liefde.
Scheldwoorden worden koosnaampjes.

De wereldleiders mogen voor mijn part in de ketel vallen.

Beste wensen,

Robbe
 

 
walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone...

 
Ga naar: 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in CET (Europa)
BELANGRIJK:
SeniorenNet heeft GEEN banden met de auteurs van berichten op dit Forum.
SeniorenNet is commercieel, religieus en politiek volledig onafhankelijk.
De mening, inhoud, gevolg, informatie of doel van de berichten vertegenwoordigt enkel deze van de auteur van het bericht en dus niet noodzakelijk deze van SeniorenNet.