Waar vandaan: Boek > De Belgen in Engeland 1940-1945 > Een bloedig najaar

De Belgen in Engeland 1940-1945

INHOUD "De Belgen in Engeland"

osteo6 Deel 1. Ontreddering (1940-1941)
osteo6 Deel 2. Wederopstanding (1942-1943)
osteo6
Deel 3. Overwinning (1944-1945)
   osteo6 Bestemming Normandië
      osteo6 D-day
      osteo6 Jointoperaties, een eeuwenoud concept
      osteo6 ‘Vive la Belgique, merci, vive la France!’
   osteo6 Een bloedig najaar
      osteo6 September 1944
      osteo6 Vrouwen in uniform
      osteo6 Geblokkeerd onder de Moerdijk
      osteo6
A la guerre comme à la guerre…!
      osteo6
Gevaar in de Ardennen
      osteo6 De ramp met de Leopoldville
   osteo6 De Rijn over
      osteo6 Slotoffensief in Nederland
      osteo6
Bij de Ieren
      osteo6
V for Victory
osteo6 Besluit. De Belgen ná Engeland...

19,95 € - 218 pagina's
Auteur: Frank Decat
Uitgeverij: Lannoo
 
Bestel/koop boek, klik hier.

<<< Vorige pagina

Een bloedig najaar

A la guerre comme à la guerre…!

In de euforie van de bevrijding meenden ook enkele militairen van de Eerste Groepering hun steentje te moeten bijdragen aan de jacht op achtergebleven Duitsers en collaborateurs. De meest fervente was de Franstalige luitenant René Jacques, hoofd van de militaire politie en lid van Pirons staf. Deze vijftigjarige officier, die al tijdens de Eerste Wereldoorlog tegen de Duitsers had gevochten, was naar alle waarschijnlijkheid verantwoordelijk voor drie moorden.

Op 11 september 1944 zou Jacques in Lommel zijn sectie het bevel hebben gegeven om twee mensen neer te schieten, een Feldgendarm en een 24-jarige ‘Vlaamse Wachter’ uit Turnhout. De boer in wiens schuur de twee gevangen waren gehouden, begroef de totaal doorzeefde lijken ter plekke. Nauwelijks veertien dagen later, op 23 september, kwam VNV-schepen André Peymen uit Bree om het leven door toedoen van luitenant Jacques. Hij gaf de schepen het bevel in zijn jeep te stappen, zogezegd om hem naar het nabijgelegen Ellikom te brengen. Peymen zou de ontmoeting met de Belgische officier niet overleven. Tijdens de rit zou hij geprobeerd hebben te ontsnappen, waarop Jacques de man naar eigen zeggen doodschoot.(*)

Na de oorlog stelde het Belgische gerecht een onderzoek in, maar dat leverde niets op. De aanwezigen bij de dubbele moord in Lommel, militairen en verzetslui, hulden zich allen in een diep stilzwijgen en de zaak werd zonder gevolg geklasseerd. Rond de dood van schepen Peymen hing een nog dichtere mist. De enige getuige was immers luitenant Jacques zelf, maar die was op 1 oktober 1944 gesneuveld in het Nederlands-Limburgse Thorn.

(*) Deze gegevens zijn ontleend aan: Bouveroux, J., Terreur in oorlogstijd. Het Limburgse drama. Antwerpen-Amsterdam, 1985, p. 207 e.v..Uittreksel uit boek "De Belgen in Engeland"
19,95 € - 218 pagina's
ISBN 978-90-209-6981-8

Auteur: Frank Decat
Uitgeverij: Lannoo

Boek verkrijgbaar bij

Azur, Bol.com, Cosmox, Fnac, Proxis, Standaard Boekhandel.

Bestel boek online via SeniorenNet

Pagina afgedrukt van http://www.SeniorenNet.be/BelgenInEngeland

<<< Vorige pagina...