Euthanasie

Waar vandaan: Wonen en zorg > Overlijden en uitvaart > Wees voorbereid > Euthanasie

Euthanasie

Iedere zieke heeft het recht te kiezen voor het leven of voor de dood. De Belgische euthanasiewet werd gestemd op 28 mei 2002.

Voor een zieke persoon in aanmerking komt voor euthanasie, moet deze echter voldoen aan een aantal criteria:

  • De wens voor euthanasie werd uitgedrukt in een wilsbeschikking, of werd opgesteld in het bijzijn van een arts.
  • De patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die het gevolg is van een ongeval of ziekte.
  • De zieke is niet bij bewustzijn.
  • De toestand van de zieke wordt beschouwd als 'onomkeerbaar'.
  • Het lichamelijke en/of psychische lijden is aanhoudend en ondraaglijk, en kan niet worden verzacht.

De patiënt kan op elk moment deze wilsverklaring intrekken of aanpassen.

Buiten in de wilsverklaring kan euthanasie enkel nog aangevraagd worden als de patiënt in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken. Dit verzoek moet schriftelijk vastgelegd worden en voorzien zijn van datum en handtekening.

Als de patiënt dit verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), mag een derde persoon dat voor hem doen in het bijzijn van een arts. 
Dit kan enkel onder bepaalde voorwaarden:

  • De patiënt is meerderjarig
  • De patiënt is handelingsbekwaam
  • Het verzoek gebeurt vrijwillig, overwogen en herhaald

Er is geen sprake van externe druk