Wat te doen bij overlijden?

Waar vandaan: Wonen en zorg > Overlijden en uitvaart > Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden?

Stappenplan voor de nabestaanden

Er komt heel wat kijken bij een overlijden.
De nabestaanden worden geconfronteerd met tal van praktische zaken die geregeld moeten worden. Vlak na een overlijden is dat niet evident, aangezien er tegelijk ook veel emoties bij komen kijken.

Dit stappenplan loodst jou door de eerste momenten na het sterven van een dierbare:

1. Waarschuw een arts
Stel je zelf een overlijden vast, verwittig dan meteen de huisarts (of de behandelende arts) van de overledene. Als de overledene geen vaste arts had, kan je ook je eigen huisarts contacteren of de hulpdiensten bellen. Deze stelt een verklaring van overlijden op. Deze verklaring is nodig om aangifte van overlijden te doen bij de gemeente.


2. Contacteer familie en vrienden

Contacteer de naasten van de overledene: familie, vrienden, kennissen, buren,... Vraag hen of ze de overledene nog willen zien. De naasten kunnen elkaar steunen tijdens deze emotionele momenten, en zo sta je er bovendien niet alleen voor.


3. Kijk na of er een uitvaartverzekering is

Neem contact op met de uitvaartverzekeraar. Elke verzekeraar heeft een eigen alarmnummer.

Als de overledene een DELA Uitvaartzorgplan heeft, bel dan het alarmnummer 078 05 05 78


BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

  • Overlijden in het buitenland: ook wanneer iemand overlijdt in het buitenland, bel je naar het alarmnummer. Sloot de overledene een reisverzekering af, bel dan ook naar het alarmnummer van de reisverzekeraar. Is er geen reisverzekering of uitvaartverzekering, bel dan naar het ziekenfonds van de overledene. 
  • Overlijden door ongeval: contacteer ook de autoverzekeringsmaatschappij van de overledene.


4. Kijk na of er een testament of wilsbeschikking is

Indien de overledene een testament of wilsbeschikking heeft laten opstellen, staan daar misschien ook zijn/haar uitvaartwensen in. Het document kan opgemaakt zijn door een notaris, maar dat is niet altijd het geval.

Als de overledene zijn/haar uitvaartwensen bewaarde in een Digitale Kluis van DELA, dan zijn er vertrouwenspersonen aangeduid die de kluis kunnen openen. Indien zij DELA een bewijs van overlijden bezorgen, krijgen ze de digitale sleutel toegestuurd via e-mail.5. Contacteer de begrafenisondernemer

Als de overledene niet op voorhand zijn/haar keuze voor een uitvaartondernemer heeft bepaald, ligt de keuze bij de nabestaanden.

Zoek een DELA begrafenisondernemer in je buurt

 

6. Vraag een akte van overlijden
De uitvaartverzorger kan de akte van overlijden regelen. Deze akte wordt gemaakt door de dienst bevolking. Hiervoor moet je de identiteitskaart en verklaring van overlijden (en eventueel ook het huwelijksboekje en rijbewijs) van de overledene voorleggen. Voor heel wat praktische zaken heb je een kopie van deze akte nodig, onder andere voor de aangifte bij verschillende instanties.