Condoleren

Condoleren

Omgaan met rouw: de etiquette

Kende je de overleden persoon goed, dan zal je wellicht de uitvaart bijwonen en de nabestaanden ter plekke je medeleven betuigen. Of je kent de nabestaanden en wil hen tonen dat ze steun kunnen vinden bij jou.

Ken je de familie niet zo goed, hou het dan bij ‘gecondoleerd met uw verlies’ of ‘oprechte deelneming’

Ken je hen wél goed, dan is het gepast om de boodschap persoonlijk te maken, maar hou het wel kort. Naargelang je band met de familieleden kun je hen een hand geven of omhelzen.

Is het niet mogelijk om aanwezig te zijn tijdens de uitvaart, dan is het beleefd om een condoleancekaart of - briefje te sturen met een korte handgeschreven boodschap. Gaat het om familie of goede vrienden, dan is het nog beter om te bellen of hen een bezoekje te brengen om je medeleven over te brengen.

Je kan ook een condoléancekaart sturen via een privé mail. Of je medeleven publiekelijk betuigen in een rouwregister. In België is digitaal condoleren ondertussen een aanvaard fenomeen, mede dankzij sociale media en rouwsites zoals www.ingedachten.be.