Deel via

Column Jan Schils: Als gepensioneerde € 500 per maand belastingvrij bijverdienen?

Column
Jan Schils
Jan Schils
Twee liberale senatoren willen gepensioneerden en deeltijdse werknemers € 500 per maand belastingvrij laten bijverdienen. Deze flexi-jobs moeten overuren en gelegenheidsarbeid flexibiliseren en onze bedrijven competitiever maken. Meteen schoot de politiek het liberaal plan voor fiscaal gunstige "flexi-jobs" aan flarden. SenNet columnist Jan Schils fronst de wenkbrauwen. En jij?

Gepensioneerden mogen € 500 bijverdienen?

Kort en krachtig gezegd komt het voorstel van de liberalen erop neer om iedereen in België die gepensioneerd is of minstens deeltijds werkt, toe te staan om tot 500 euro per maand belastingvrij bij te verdienen. Het gaat om zogeheten "flexi-jobs". Werklozen en steuntrekkers komen niet in aanmerking.

Politiek schiet voorstel 'flexi-jobs' meteen aan flarden.

Kort na de bekendmaking en nog voor het in de pers was verschenen, werd het voorstel voor flexi-jobs door vrijwel alle andere politieke partijen verworpen. Behalve door de CD&V, al is ook deze partij kritisch. Ook de twee grote vakbonden (ACV en ABVV) vinden dat Open VLD met dit voorstel "de plank volkomen mis heeft geslagen". Het ACV stelt dat lagere loonlasten niet voor extra banen zorgen...

Wat houdt het voorstel voor bijverdienen voor gepensioneerden in?

Senatoren Nele Lijnen en Rik Daems stelden vorige week voor dat iemand die deeltijds werkt of gepensioneerd is tot € 500 belastingvrij mag bijverdienen. Werklozen komen niet in aanmerking. "Op de eerste 500 euro komt de werkgever ervan af met een bijdrage van 25% of 125 euro, zonder verdere fiscale of sociale verplichtingen. Dat die eerste 500 euro als het ware netto is, verlaagt ook de kost voor de ondernemer", zegt Lijnen. Daems vult aan: "Werknemers starten met een leeg contract en kunnen op afroep worden ingezet. De uren die ze presteren, kunnen simpelweg worden aangegeven via het informaticasysteem van de RSZ. Zo werkt het ook al voor de studentenarbeid."

De flexi-jobs zouden vooral in arbeidsintensieve sectoren voordelen bieden en gelegenheidsarbeid en overuren voor zowel werkgevers als –nemers aantrekkelijk maken en flexibiliseren. "Het helpt in de strijd tegen werkloosheid, want de loonkost daalt. En het ontraadt zwartwerk, omdat het zowel voor de werknemer als de werkgever voordelig is." Dat verklaart ook meteen waarom het voorstel budgetneutraal is. "Meer mensen in het wit aan de slag staat gelijk aan meer groei en consumptie en dus overheidsinkomen. En voor deeltijdse arbeiders kan het net de opstap zijn naar een voltijdse job."

Voor grotere concurrentiekracht en meer flexibel inzetbaar personeel.

Het nieuwe wetsvoorstel voor de zogeheten flexi-jobs komt van de twee liberale senatoren, Rik Daems en Nele Lijnen. Flexi-jobs zouden het gemakkelijker moeten maken om als deeltijds werknemer overuren te presteren en voor gepensioneerden om gelegenheidsarbeid uit te voeren. De twee senatoren zeggen dat ze het systeem van flexi-jobs lanceren om oplossingen te bieden voor de gevoelig teruglopende concurrentiekracht van de Belgische bedrijven. En te beantwoorden aan de grote (en stijgende) vraag van arbeidsintensieve ondernemingen naar flexibel inzetbare arbeidskrachten. In het buitenland bestaan dergelijk flexibele jobs al, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en - onder een andere vorm - in Duitsland.

Flexi-jobs als positieve bijdrage tot oplossingen.

Volgens mij betekent het liberale voorstel een positieve bijdrage om (1) iets te doen aan de torenhoge loonlasten in België voor de werkgevers. De hoge loonlasten verstikken immers het ondernemersklimaat en tasten hun concurrentievermogen aan. En (2) lijkt het mij een rechtvaardiger verloning voor de gepensioneerden en werknemers, die toch al geplaagd worden door een van de hoogste fiscale aanslagen in Europa.

Politiek torpedeert het voorstel te snel.

Ik vind het dan ook "bijzonder frustrerend" dat de politiek in het algemeen en bepaalde partijen in het bijzonder het voorstel zo snel en zonder het ernstig te hebben bestudeerd, hebben getorpedeerd. En dat enkel en alleen omdat zij in het zicht van de parlementsverkiezingen van 2014 de liberalen willen dwarszitten.

Zet partijbelangen opzij voor oplossingen torenhoge loonkosten en betere economie.

Komt het toch nog tot een compromis om elke partij tevreden te stellen, dan bestaat het gevaar dat het voorstel totaal verwatert. De kwestie van de torenhoge loonkosten in België vreet al vele jaren aan de Belgische economie. Daarover zijn vrijwel alle economen en andere experts het eens. Partijbelangen zouden daarom het best opzij gezet worden om eindelijk een oplossing te vinden voor dit probleem. Het liberale voorstel kan hiertoe bijdragen. Daarom vind ik het een goed voorstel. Komt het toch nog tot een compromis om elke partij tevreden te stellen, dan bestaat het gevaar dat het voorstel totaal verwatert en volkomen aan zijn doel voorbijschiet.

Flexi-jobs betere variant op Duitse mini-jobs.

In Duitsland worden deze mini-jobs zwaar onderbetaald. "Open VLD borduurt verder op de omstreden mini-jobs uit Duitsland, maar dan zonder de kwalijke gevolgen", zeggen de indieners van het wetsvoorstel. In Duitsland worden deze mini-jobs zwaar onderbetaald. Daardoor veroorzaken ze in feite oneerlijke concurrentie. "Ons wetsvoorstel kadert in het engagement van de federale en regionale regeringen om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven te verhogen en het is bovendien budgetneutraal", zo verdedigen de senatoren hun voorstel.

Reacties SP.a, CD&V en MR.

Federaal minister van Werk, Monica De Koning, noemt het liberale voorstel "geen goed idee". Kathleen Van Brempt (SP.a-Europarlementslid) vindt het voorstel verdacht veel lijken op het omstreden Duitse jobmodel. Van Brempt:" Laat ons even eerlijk zijn. Het is niet omdat je het woord 'mini' vervangt door 'flexi', dat het concept daardoor zomaar aanvaardbaar wordt."

De Franstalige liberalen (MR) achten het voorstel onhaalbaar omwille van de "politieke realiteit in België". De MR schuift voor het verkiezingsjaar 2014 een eigen voorstel naar voren voor een lastenverlaging van 5 miljard euro, die maar liefst 100.000 nieuwe banen zou opleveren.

Ook de Franstalige socialisten (PS) reageren negatief. Een partijvoorzitter spreekt van een "typisch neo-liberaal stokpaardje, dat geen oplossing betekent voor de verminderde concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen."

CD&V: deels akkoord

Zelf pleitte Bogaert er twee maanden geleden voor om de belasting op overuren af te schaffen. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) gaat slechts deels akkoord met het wetsvoorstel van Open VLD. Zelf pleitte Bogaert er twee maanden geleden voor om de belasting op overuren af te schaffen. "Wie reeds voldoende bijdraagt aan de sociale zekerheid via een voltijdse job, moet niet meer bijdragen op wat extra wordt gedaan", meent Bogaert: "Alleen denk ik dat dit niet moet gelden voor wie halftijds werkt. Indien men dit toelaat kan het gebeuren dat een werkgever iemand opzettelijk een halftijdse job geeft en de tweede helft via de regeling voor overwerk betaalt."

Ook met speciale contracten voor gelegenheidsarbeiders, gaat de staatssecretaris niet akkoord. Gelegenheidsarbeiders zouden starten met een leeg contract en op afroep worden ingezet. Bogaert: "Voor mij moet een gezin dat met twee gaat werken een huis kunnen verwerven, met Duitse mini-jobs of met flexi-jobs lukt dat niet."

Bogaert zegt in grote lijnen wel met het Open VLD-voorstel te kunnen leven: "Eigenlijk wordt er nu relatief weinig opgehaald met bijdragen op overuren. Ofwel gebeurt er nog veel in het zwart, ofwel worden veel mensen niet gestimuleerd om overuren te presteren. Een nieuw systeem met een bijdrage van 25 procent voor de werkgever en een nul-belasting voor de arbeider zou zelfs geld kunnen opbrengen voor de sociale zekerheid."

VBO: "Niet onaantrekkelijk".

Het Verbond van Belgische Ondernemingen prijst de bereidheid van de Vlaamse liberalen om "flexibiliteit en de betaalbaarheid van werk te promoten" en vindt het voorstel voor "flexi-jobs "op zich niet onaantrekkelijk".

Het VBO wil de flexi-jobs echter in alle sectoren en alle bedrijven toegepast zien worden. "Het is geen oninteressant voorstel", meent directeur-generaal van het VBO Bart Buysse, "maar het verdient verfijning en kan, mits de nodige aanpassingen, bijdragen aan een soepeler functioneren van de arbeidsmarkt." Ook kan het volgens hem een antwoord bieden op bepaalde behoeften van bedrijven."

 

En Jij? Ben je voor of tegen flexi-jobs?

SenNet Magazine zou graag jouw reactie weten. Ben jij voor of tegen flexi-jobs? Zou jij als gepensioneerde of halftijds werkende graag tot € 500 per maand belastingvrij willen bijverdienen? Wij horen het graag. Vertel het ons en leg het ons uit op redactie@seniorennet.be

 
Column Jan Schils
Week- en dagbladjournalist Jan Schils bericht en duidt al 30 jaar de Europese en Belgische economie en financiën. Onder meer voor transport, energie en milieu.
 

4 reacties

Roger
In de cdnv zitten te veel liberalen, dat is jammer voor de werknemers
Schaf eerst het brugpensioen af , en praat dan verder , om te besparen, want brugpensioen kost te veel geld aan de maatschappij. hoeveel bruggepensioneerden gaan er in het zwart gaan werken?? veel , heel veel. en dan zou men nog spreken van belastings vrij bij te verdienen, als ze in pensioen gaan. daar stel ik mij toch vragen bij.
15/10/13 22:30 REAGEER
jomme
Laat iedereen dat toch voor zichzelf uitmaken dat hij(zij)al of niet iets wil bijverdienen.
Trouwens wie gaat dat allemaal kontroleren?Is het trouwens kontroleerbaar?Het is inderdaad zo dat ge met een belgisch pensioen niet veel brieven naar uw bomma moet schrijven,want dan kunt ge er na een tijd géén zegels meer voor kopen.
16/10/13 17:05 REAGEER
jomme
vervolg: nà een pensioen portie eten te hebben genuttigd nog even dit:ge zou moeten ne stomme ezel (ezelin) zijn om aan de grote klok te gaan hangen dat ge bijverdient.Als bijverdienen is dubbel 1) uit noodzaak en ten 2) wil dat zeggen dat ge niet te lui zijt om te werken.Aprés moi les mouches et les vers.!!!!!
16/10/13 17:17 REAGEER
lawright
Politici zijn voor mini-jobs en voor flexi-jobs. Zij hebben er zo zelf een aantal, maar daar worden ze dan rijkelijk voor betaald. Aan hun 'inkomen' mag niet geraakt worden.
18/10/13 16:48 REAGEER

Login Registreer

Login met

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels

U kent SeniorenNet al,

Maar SeniorenNet wil jou leren kennen

please make me pretty Benny!!

mij niet meer vragen = cookie