Deel via

Slim met geld: 10 X doen voor een goed pensioen.

OxyTiME
Het nieuwste Oxytime Magazine, powered by SeniorenNet kan je weer kopen. Online of in de winkel. Dit keer krijg jij alvast 10 tips uit het artikel '15 X doen voor een goed pensioen'. De rest en nog veel meer lees je in Oxytime zelf, zoals 'Is een serviceflat een goede investering ?' 'Welke leuke apps zijn er voor je smartphone?' 'Recepten met appels en peren, massages die je jonger maken,...

Slim met geld

Dit moet je doen...
...voor een goed pensioen

Wat kun je doen om te zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen?

Tony Van Der Steen, Ombudsman voor de Pensioenen, geeft nuttige aanwijzingen in ons nieuwste Oxytime Magazine, dat Sanoma media uitgeeft samen met SeniorenNet. Steun SeniorenNet en koop Oxytime nu. Jij krijgt hier alvast 10 van de 15 tips uit het artikel. De rest kan je lezen in Oxytime Magazine.
Tekst Femke Coopmans

In plaats van een loonsverhoging kan je je werkgever vragen of hij stortingen wil doen voor een aanvullend pensioen. Dat is voor beide partijen voordeliger.

1. Langer doorwerken

In 2013 moet je minstens 60,5 zijn om met pensioen te gaan. We zullen allemaal langer moeten werken, dat horen we al langer. De grote pensioenhervormingen die premier Di Rupo vorig jaar aankondigde, staan helemaal in dat teken. Zo kan vervroegd met pensioen gaan niet langer vanaf zestig jaar. In 2013 moet je minstens 60,5 zijn om met pensioen te gaan en zo gaat het telkens met een half jaar omhoog tot 62 jaar in 2016. Waar je nu als werknemer of zelfstandige een loopbaan van 35 jaar en als ambtenaar van vijf jaar moet hebben om vervroegd met pensioen te mogen gaan, wordt dit geleidelijk opgetrokken tot veertig jaar in 2016. Er worden wel overgangsmaatregelen voorzien voor mensen met een lange loopbaan of mensen die al dicht bij hun vervroegd pensioen staan.

2. Meer opbouwen als zelfstandige

De overheid betaalt tijdens je loopbaan niet meer zoveel minder dan privébedrijven, terwijl het wettelijk pensioen van een ambtenaar wel nog altijd veel hoger ligt. En zelfstandigen? Die spelen het tijdens hun carrière best zo slim mogelijk, want de kans is klein dat de eerste pensioenpijler (het wettelijk pensioen, gestort door de overheid) voor hen genoeg in petto heeft, ook al groeien de pensioenen van werknemers en zelfstandigen steeds meer naar elkaar toe. Zo wordt het minimaal gezinspensioen voor zelfstandigen sinds april gelijkgeschakeld met dat van werknemers (1386,40 euro).

Slim met geld

3. De Pensioenlijn bellen

Verander je van job? Dan is het een goed idee om naar de impact van de switch op je pensioen te informeren. Dat kan op het gratis nummer van de Pensioenlijn: 1765. Ook met alle andere pensioenvragen kun je hier terecht.

4. Aan pensioensparen doen

Iedereen die achttien jaar is of ouder, kan aan pensioensparen doen. Deze vorm van langetermijnsparen is een fiscaal voordelige manier om een mooi kapitaal op te bouwen. Er bestaan twee formules: een pensioenspaarverzekering (een soort levensverzekering, waarbij je inleg beschermd is) en een pensioenspaarfonds (een soort beleggingsfonds, waarbij je inleg niet beschermd is: aan het mogelijk hogere rendement is dus een hoger risico verbonden). Op het opzij gezette bedrag geldt een belastingvermindering van dertig procent. In 2012 recupereerde je zo van een storting van maximaal 910 euro via de belastingaangifte 273 euro.

Omdat het effect van de samengestelde intresten zo groot is (de opbrengsten van dit jaar leveren volgend jaar zelf ook opbrengsten op), begin je best zo vroeg mogelijk met pensioensparen. Door tien jaar vroeger te beginnen sparen, is het kapitaal dat je kunt opnemen op je 65ste bijna dubbel zo groot.

5. 45 jaar werken

Een normale loopbaan duurt 45 jaar en per gewerkt jaar bouw je pensioen op: dat is het algemene principe. Na 45 jaar heb je een volledig pensioen. Als je vijf jaar eerder stopt, krijg je 40/45 van het totaal. Vroeger kregen zelfstandigen die voor hun 65ste met pensioen gingen daar nog een extra vermindering tot maximum 25 procent bovenop, maar dat principe wordt nu stilaan afgebouwd.

6. Niet langer werken dan 45 jaar

Als je langer dan 45 jaar werkt, heeft dat niet altijd een positief effect op je pensioen. Na 45 jaar stop je met opbouwen. Meer nog, als je bijvoorbeeld op je zestiende in loondienst bent begonnen en later een succesvolle zaak als zelfstandige uitbouwde, dan vallen toch je zelfstandige - best verdienende - jaren als eerste weg. Dat is de regel. Het resultaat is dus niet altijd het voordeligste.

7. Vergelijken wat je nodig hebt en ontvangt

Komt de pensioenleeftijd in zicht, dan worden de voorbereidingen iets ernstiger. Houd een tijdje bij wat je uitgeeft en bedenk hoeveel je tijdens je pensioen wilt en moet besteden. Om te weten hoeveel je wettelijke pensioen daaraan kan bijdragen, bestaan er handige websites.

  • Op www.mypension.be vind je je loopbaanoverzicht en later kun je er je volledige pensioendossier opvolgen, door in te loggen met je identiteitskaart.
  • Op www.kenuwpensioen.be kun je ongeacht je leeftijd je pensioen simuleren.
  • Iedereen vanaf 55 jaar kan met een telefoontje naar de Pensioenlijn (1765), via MyPension of in een kantoor een raming opvragen en bekijken wat het zou betekenen als je op je 60ste met pensioen gaat, op je 62ste of op je 65ste.

8. Je pensioenraming goed bekijken

Op hun 55ste krijgen alle werknemers en zelfstandigen automatisch een raming van hun pensioen. De drie pensioendiensten (voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaars) sturen nu nog elk apart hun ramingen en die vallen niet allemaal samen in de bus. Panikeer niet als je er eentje kreeg en het bedrag lijkt laag, de rest volgt nog. Je mag dan wel niet gewoon het ene bij het andere optellen. Voor een juist beeld, stuur je de ene raming naar de andere pensioendienst.

9. Je uittreksels checken

Tussen je dertigste en je vijftigste krijg je bovendien om de vijf jaar een loopbaanoverzicht. Elke loontrekkende krijgt een jaarlijks uittreksel van zijn loon en een overzicht van het aantal gewerkte dagen. Tussen je dertigste en je vijftigste krijg je bovendien om de vijf jaar een loopbaanoverzicht. Kijk dat na, dan weet je of de gegevens in de databanken volledig zijn en moet er niets meer onderzocht worden als je je pensioen aanvraagt. Dat kan helpen als je je geld op tijd wil krijgen.

10. Je pensioen op tijd aanvragen

Precies vijftien maanden voor je 65ste verjaardag start het pensioendossier van werknemers en zelfstandigen automatisch op. Wil je vroeger stoppen, dan moet je dat aanvragen: online (www.pensioenaanvraag.be), bij de pensioendiensten of op het gemeentehuis. Je mag je aanvraag maximum een jaar op voorhand indienen en het is een aanrader om het ook echt dan al te doen. Normaal hebben de pensioendiensten vier maanden de tijd om een beslissing te nemen en dan nog eens vier maanden om de betalingen in orde te brengen.

TIP! Als de eerste betalingen te laat zijn en de oorzaak ligt bij de pensioendiensten, dan kun je vanaf de ingangsdatum zeven procent intresten krijgen. Maar je moet er wel naar vragen.

Wat is je voor/nadeel als ambtenaar?

Het voordeel van een ambtenarenpensioen is dat er enkel naar het loon van de laatste vijf jaar wordt gekeken (voor iedereen die nu nog geen vijftig is, wordt dat door de pensioenhervorming het loon van de laatste tien jaar). Omdat je meestal hoger eindigt dan je begint, is het resultaat dus aantrekkelijker dan wanneer alle jaren tellen. Men verklaart dit voordeel met het argument dat het pensioen van de ambtenaar eigenlijk een soort uitgesteld loon is. Let wel: een ambtenaar bouwt niets op via een groepsverzekering (de tweede pensioenpijler).

 

Check: de 4 pensioenpijlers

PIJLER 1: Het wettelijke pensioen, gestort door de overheid.
Voor dit pensioen zijn er voor vastbenoemde ambtenaren, werknemers en zelfstandigen drie aparte pensioendiensten. Geraak je ergens niet uit met die diensten, dan kun je helemaal gratis terecht bij een onafhankelijke ombudsdienst.

PIJLER 2: De groepsverzekering of het pensioenfonds, via de werkgever. Voor zelfstandigen is er het vrij aanvullend pensioen (VAPZ).

PIJLER 3: Individueel pensioensparen, bij een financiële instelling. Het bedrag dat je stort is voor dertig procent fiscaal aftrekbaar.

PIJLER 4: Een eigen huis. Of andere investeringen en manieren van individueel sparen, zonder fiscaal voordeel.

DE REST VAN DE TIPS EN ALLE NUTTIGE ADRESSEN VOOR DE AANVRAAG VAN JE PENSIOEN VIND JE IN OXYTIME MAGAZINE!

Steun SeniorenNet en koop nu het nieuwste Oxytime Magazine.

De rest van het artikel, met nuttige tips en adressen voor je pensioen vind je in Oxytime Magazine, met in het tijdschrift natuurlijk nog veel meer leuke, inspirerende en intrigerende informatie. Dat mag je niet missen voor deze herfst!

Je kan Oxytime Magazine kopen in de grotere kranten- of boekenwinkel. Of bestel je nieuwe Oxytime online via http://www.abon.be/oxytime
Prijs € 4,95 - verzendingskosten zijn inbegrepen dus we sturen het helemaal gratis naar je op.

0 reacties

Login Registreer

Login met

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels

U kent SeniorenNet al,

Maar SeniorenNet wil jou leren kennen

please make me pretty Benny!!

mij niet meer vragen = cookie