Deel via

Column Jan Schils - Vlaming wil besparen op terminaal zieken, comapatiënten en 85-plussers

Column
Jan Schils
Jan Schils
Moet er bespaard worden in de gezondheidszorg? Dan moeten mensen die terminaal ziek zijn, in een coma verkeren of er een ongezonde levensstijl op na houden daar maar als eerste financieel voor opdraaien. Dat vindt meer dan de helft van de Vlamingen, zo blijkt uit een onderzoek van de VUB. SenNet columnist Jan Schils vindt dit schokkend.

Niet meer de moeite waard...

Ze zijn gewoonweg niet meer de moeite waard om nog verder geld aan hun gezondheid te verspillen, zo luidt het harde verdict van het merendeel van de publieke opinie in Vlaanderen.

85-plussers vogelvrij

En opgepast 85-plussers! Vier op de tien Vlamingen wil deze categorie van medeburgers niet langer in aanmerking laten komen voor medische ingrepen vanaf 50.000 euro..., tenzij ze zelf daarvoor financieel opdraaien. Zoniet, zijn ze dus ter dood veroordeeld. Want daarop komt dit oordeel toch neer.

Onderzoek

Een en ander blijkt uit de dezer dagen bekendgemaakte resultaten van een onderzoek onder leiding van de socioloog, prof. emeritus Mark Elchardus (Vrije Universiteit van Brussel/VUB). Daarbij werden bijna 3000 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar gevraagd naar hun mening over de gezondheidszorg. Opdrachtgevers voor het onderzoek waren de socialistische mutualiteiten. Die willen met behulp van de uitkomst van dit onderzoek het toekomstige beleid op het vlak van de gezondheidszorg uitstippelen.

Stigmatisering

Prof. Elchardus reageert met afschuw: "De mensen beseffen niet wat ze zeggen. Ik gruw van de stigmatisering van bepaalde weerloze groepen in onze samenleving. Hier hebben alle sociale organisaties een steek laten vallen. Ze hebben de bevolking te weinig voorgelicht over het feit dat de gezondheidszorg zonder aanpassingen niet verder kan blijven bestaan."

Respect ebt weg

De mensen beseffen niet wat ze zeggen. Ik gruw van de stigmatisering

Onze columnist Jan Schils is geschrokken van het harde verdict van de meerderheid van ondervraagden: "Het zegt veel over de mentaliteit van veel in welvaart en weelde levende, kennelijk asociale Vlamingen. Het heeft er volgens hem alle schijn van dat het respect voor ouderen en weerlozen in onze samenleving met de dag verder wegebt. "Jong is in, oud wordt bij het huisvuil gezet", zei onlangs een nog kranige tachtiger op een Franse tv-zender tijdens een debat over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Gezondheidszorg op rantsoen!

Van rationalisering in de gezondheidszorg wil de Vlaming blijkens het onderzoek niets weten. Hij houdt vast aan de huidige situatie waarbij een ziekenhuis elke mogelijke behandeling aanbiedt. Hij moet niets hebben van de praktijk (zoals in Nederland) dat hij zich voor een bepaalde gespecialiseerde behandeling naar het ene ziekenhuis verplaatst en voor weer een andere behandeling naar een ander ziekenhuis. Volgens prof. Elchardus bestaat daarvoor in Vlaanderen geen draagvak bij de bevolking. Hij concludeert dat er in ieder geval wel iets moet gebeuren: "Bij voorkeur in een solidair systeem van rationaliseren en niet in een uitsluitingssyteem van rantsoeneren."

Gevaarlijke reflex

Ook Lieven Annemans, professor gezondheidseconomie aan de Universiteit van Gent, bestempelt een rantsoenering van de gezondheidszorg, waarbij oude mensen en terminaal zieken het gelag moeten betalen, als een "egoïstische en gevaarlijke reflex". Hij verwijst naar een rapport van de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de Europese Unie in Brussel), dat spreekt van een absolute noodzaak om meer te investeren in een solidaire gezondheidszorg.

Elke goed geïnvesteerde euro in de gezondheidssector wint zichzelf meervoudig terug op termijn.

Niemand uitsluiten

Annemans: "Gezondheid is essentieel voor de mensen, voor onze economie en voor onze maatschappij. Elke goed geïnvesteerde euro in de gezondheidssector wint zichzelf meervoudig terug op termijn. Maar dan moet men volgens het rapport terecht enkel investeren in kosteneffectieve gezondheidszorg. Dat komt er simpel gezegd op neer dat we niemand moeten uitsluiten, maar dat we alle verspilling moeten weren uit het solidaire systeem. We moeten starten met het aanpakken van overbodige onderzoeken en behandelingen, vooral wanneer die veel te duur zijn ten opzichte van de gezondheidswinst die ze opleveren."

Recht op nodige zorg

Uit de politieke hoek vermelden we een reactie van senator Louis Ide van de N-VA, waarin opvalt dat hij de resultaten van het onderzoek wat relativeert, maar de conclusies onderschrijft: "Wanneer je de mensen vraagt naar middelen die geïnvesteerd moeten worden in hun eigen ouders of in een ziek kind, zal de kostprijs veel minder een probleem vormen. Maar dat is geen reden om het onderzoek naast je neer te leggen. Iedereen draagt bij aan de sociale zekerheid en iedereen heeft dan ook recht op de nodige zorg. Deze band tussen bijdragen aan het systeem en er een op beroep doen, als het nodig is, mag niet doorgeknipt worden. Het is de taak van de beleidsmakers om de publieke opinie terecht te wijzen als ze op dat vlak fout zit." Maar deze solidariteit kan volgens Ide alleen bestaan als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt: "Patiënten en hun familieleden moeten beseffen dat in sommige gevallen een behandeling zinloos is", zo klinkt het.

 
Column Jan Schils
Week- en dagbladjournalist Jan Schils bericht en duidt al 30 jaar de Europese en Belgische economie en financiën. Onder meer voor transport, energie en milieu.
 

131 reacties

stean
Ach Jan, die bestelde studie van zelfverklaarde "Guitmenschen" moet de massa culpabiliseren. We zijn allemaal dikke egoïsten, racisten, onverdraagzamen en nog van dat fraais. "Weg met ons" lijkt dan een goede kreet. Die alternativo's zullen de mensen wel vertellen wat ze fout doen, fout denken, kortom hoe fout ze wel zijn. De gedachtenpoilitie spelen, GAS-boetes bovenop, jaja, ze zullen ons wel een geweten schoppen en met harde hand op het goede pad helpen.
28/10/13 13:52 REAGEER
lucc
Heb zojuist het bewuste artikel gelezen en vindt het beschamend hoe deze groep geselecteerden denkt over de gestelde vragen:
1) iemand die een verkeersongeval veroorzaakt door drug en alcoholgebruik is zelf verantwoordelijk voor zijn daden punt, bijgevolg geen terugbetaling van de ziekteverzekering
2) verstokte roker daar is het 50/50 een redelijk standpunt mede daar longkanker niet uitsluitend aan dat roken te wijten is
3) een zware drinker dient in therapie te gaan er zijn instanties genoeg die aan begeleiding doen, bijgevolg is de keuze voor ontwenning volledig de keuze van de patiënt (verslaafde)
4) de wet is de wet en als bromfietser is men verplicht een helm te dragen bijgevolg spreekt geen enkel punt in het voordeel van de betrokkene, er zijn wel meer preventieve acties nodig om de jongeren of ouderen bewust te maken van het belang v/h dragen en de gevolgen niet dragen van een helm
5) dit is een gevoelig punt indien men een losbandig leven leidt is een vraag met vele mogelijke antwoorden en dient in een afzonderlijke vraagstelling beantwoordt te worden met een duidelijke omschrijving van wat een losbandig leven is.
6) wie kan een hartaanval krijgen, door wat is deze veroorzaakt, wat is de levenswijze van de persoon, welke voeding neem die iemand tot zich veel vetstoffen of weinig vetstoffen, allemaal factoren die dieper dienen uitgezocht te worden.

tot besluit personen van iedere leeftijd gaande van jong naar oud hebben recht op een degelijke ziekteverzekering tussenkomst, uitgezonderd in bepaalde gevallen zoals hierboven beschreven en andere gevallen waarvan hier geen sprake is maar die duidelijk bewijzen dat het individu zelf schuld heeft aan de aandoening.
30/10/13 09:56 REAGEER
SuHo
U vind ik een Sukkelaar in denken en inleven.
Er is maar één uitsluiting van ziekteverzekering-tussenkomst mogelijk en geldig en dat is een persoon te blijven verzorgen als zijn dood definitief is vastgesteld.
Hier geldt nog enkel: zorg waardig en met respect voor de overledene, die het bij leven wellicht ook anders had gewild of minstens gehoopt.

Waar gaat deze mensenwereld naartoe?
30/10/13 13:54 REAGEER
Toosje
Ik moest ff denken aan wereldoorlog 2. Toen werden er ook mensen opgeruimd. Dat werd ook gedaan door een geselecteerde groep. Niet naar luisteren!

Zij die zo krom denken begrijpen van het leven helemaal niets. Wij zijn allemaal mensen; ouderen, invaliden, zieken, verslaafden enz. enz.. Er is niet 1 mens die precies volgens de regels leeft, WANT, VAN LEVEN GA JE NU EENMAAL DOOD! Het is niet anders. Mensen leven in een wereld waar ervaringen hen vormen. We leven hier en niet in een aards paradijs. Dus, we kunnen maar beter zorgzaam zijn voor elkaar, als de ander de" fout " is ingegaan.
6/11/13 19:53 REAGEER
tintin
? Alternativo is in bepaalde kringen een scheldwoord... En wie 'kapittelt' u hier als verfoeilijke 'alternativo' ? De respondenten van de enquête ? De uitvoerende VUB ? Of gaat het u om de opdrachtgever ? Wellicht wel... Waarbij u gewoon de niet zo fraaie antwoorden van 'de vlaming' afschuift op den bult van de opdrachtgever ... Zo geflikt en geen vuiltje aan de lucht. Moet er nog zand zijn ?
30/10/13 10:01 REAGEER
tintin
? Alternativo's ? Guttmenschen ? Waar haalt u het allemaal ! Zo gehersenspoeld door welbepaalde politieke groeperingen/partijen dat u niet meer in staat bent zelf een mening te vormen. Vanuit die misvorming gaat u ervan uit dat de opdrachtgever van de studie (die u blijkbaar verfoeit) meteen ook verantwoordelijk is voor de antwoorden van de willekeurige respondenten. Tja...
30/10/13 10:41 REAGEER
Darkobserver
Wel, wat er nu gaande is in onze ver geëvolueerde verzurende hedendaagse Vlaamse samenleving
is een gevolg van wat de politiek sinds midden jaren '90 aan het terugdraaien en om zeep aan het helpen is; op diverse voordelen waar onze voorouders hard om gezwoegd hebben...
Wat de hardwerkende Vlaming anno 2013 dagelijks moet ervaren vergeleken met 1993 is niet mis...
Voor hetzelfde- of minder geld:
1/ véél meer stress, 2/ nooit echte rust, 3/ zeker niet ziek worden want je zal het extra verduren met controles van diverse pluimage..., 4/ dagelijkse files of alternatief ellendig (beesten)vervoer door De Lijn of de NMBS,
5/ bijna altijd en overal bereikbaar zijn voor werkgever of controle door overheidsdiensten, 6/ openbare dienstverlening met eindeloze wachttijden die onderling elkaar nergens “raken”- laat staan samenwerken..., 7/ steeds overal en altijd goed uit je doppen kijken om niet opgelicht te worden door het niet “correct” interpreteren van de kleine lettertjes in de hedendaagse hoog- intellectuele “overeenkomsten/ voorwaarden”...,
8/ meer belastingen betalen en minder in ruil krijgen,
9/ een sociale zekerheid die zo lek is als een zeef en leeggezogen wordt door scherpzinnigen van eigen origine- of aangelokten van vreemde origine...,
De mensen hebben daar genoeg van meneer... u niet ?
Ze weten met hun frustraties en teleurstellingen geen blijf, en kroppen alles
-net zoals onze brave voorouders, veelal met boerenstiel... -
op tot de gelegenheid zich voordoet om zich te kunnen afreageren op een algemeen nieuw -ver van mijn bed/ niet in mijn achtertuin- fenomeen...
Deze reacties worden dus gegeven op een groep zwakken in de toekomst die in het verleden meerdere hedendaagse- vooraf aangehaalde problemen veroorzaakt hebben...
Bij dit alles moest ik ook denken aan bepaalde gevestigde waarden of teksten uit de films “Modern Times” en “The Time Machine”, of het Nederlandse liedje “België” ...
Zo'n vaart zal het nu allemaal wel niet lopen, alleen staat net nu dit item in de volle schijnwerpers...
Toch goed om er even bij stil te staan, en het achterliggende decor van heden en verleden te belichten... niet dan ?
30/10/13 12:32 REAGEER
pooki
Klopt voor 100 %
5/11/13 23:24 REAGEER
li31bren
Wij hebben jaren betaald (ziekteverzekering en hospitaalplan)om in onze oude dag goed te kunnen verzorgd worden na jaren van hard werken. Laat de vreemde criminelen die hier onze gevangenissen vullen naar hun land van herkomst verhuizen.
We zouden geld over hebben om onze brave oudjes te onderhouden.
we betalen ons zot aan dat gespuis. Politiekers met een geweten, durf te spreken.
L. Brendonck
30/10/13 16:26 REAGEER
Christiaan
Voor mij is het weer eens duidelijk heb je centen of ben je goed verzekerd dan wordtje geholpen niet meer of niet minder
28/10/13 16:06 REAGEER
makreuk
Dit lijkt op de taktiek die Hitler toepaste in WO II.

Dit is van een onmenselijkheid die je je niet kunt voorstellen.

Is alles wat ik zeggen wou.
M.Vijg
28/10/13 16:30 REAGEER
SuHo
Zo is het!
30/10/13 14:03 REAGEER
speybroeck
Volledig akkoord.
De volgende stap is : steek ze allen in de gaskamer. Dan zij we er vanaf en kosten ze helemaal niets meer.
5/11/13 19:15 REAGEER
wolken
Waar gaat dat naartoe he? laat de ouderen als ze nog kunnen zelf beslissen wanneer er een levenseinde mag komen voor hen he?
Ik heb een moeder van 91j die volledig dement is, maar wat moeten wij doen? ze is gelukkig in haar wereldje he? en ooit komt er ooit een einde aan haar leven.
Maar nu zeggen het is genoeg geweest? doe er iets aan? dat kan en wil ik niet op mij nemen!
28/10/13 16:32 REAGEER
WaxyTundra
Dat er hier mensen rondlopen die daarover nadenken amaai , wat voor beesten zijn dat zeg !
Dan kunnen ze direkt weer de gaskamers uitbaten zekers , de smeerlappen !
28/10/13 19:25 REAGEER
Jozeait
J Ait Oubidar

Als ze zelf die zorg nodig hebben,of hun vader moeder of kind hoeft het dan ook niet.Mogen die dan ook dood gaan??????
29/10/13 09:54 REAGEER
ronystokart
In plaats van de "ouderen" te elimineren zou men de uitbuiting en misbruik van het (goede) systeem door de "nieuwe Belgen" en illegalen kunnen aan banden leggen.
29/10/13 11:20 REAGEER
ALA
Is de waarheid,de nieuwe Belgen alloctonen en illegalen daar moet men op besparen en buiten de grens zetten.Ik ben 78 jaar maandelijks wordt er 85 Euro van mijn pensioen afgehouden voor ziekteverzekering.Ik heb wel 46 jaar gewerkt.
5/11/13 16:36 REAGEER
pooki
Overschot van gelijk !
5/11/13 23:25 REAGEER
solidariteit
Zo is dat. Dat illegalen en allen die geen enkele bijdrage leverden of leveren aan het systeem, datzelfde systeem schaalmteloos plunderen , dat moet aan banden gelegd worden
5/11/13 18:06 REAGEER
solidariteit
Zo is dat. Misbruiken moeten dringend aan banden gelegd worden.
Het kan niet dat er schaamteloos van het systeem geprofiteerd wordt zonder zelf enige bijdrage te leveren.
5/11/13 18:16 REAGEER
etienne
Doe eens een bevraging onder 3000 Franssprekende landgenoten en vergelijk eens de beide resultaten. Benieuwd of er grote verschillen zullen zijn. 'Homo homini lupus', werd 2000 jaar reeds vastgesteld.
29/10/13 11:36 REAGEER
Schat
Ik ben een Nederlander en betaal in mijn land naast de verplichtte afdracht van mijn inkomsten (7,75%) nog eens 105 euro per maand per persoon met een eerste eigen van 350 euro per jaar per persoon, voor onze ziektenkosten-verzekering. Als ik hoor van Belgische vrienden wat zij voor hun ziektenkosten-verzekering betalen is het geen wonder dat zoiets niet uit kan. Maar waarom ouderen die ook jullie welvaartstaat hebben opgebouwd daarvoor laten boeten?
29/10/13 12:08 REAGEER
pooki
Dat blijkt men hier niet te begrijpen, dat inderdaad de welvaart waar wij van genieten dankzij de ouderen van nu is
5/11/13 23:26 REAGEER
maxwell
Ook ik ben Nederlander en we hebben zo goed dat we ook hier in de val van het neo-liberalisme zijn gelopen van: ik eerst en dan pas de ander.
Dit is ook in Nederland aan de hand
7/11/13 15:38 REAGEER
maxwell
Ook ik behoor tot jullie Noorderburen. In Nederland gebeurt precies hetzelfde. Ook hier wilde men blijkbaar een neo-liberale regering en zijn we in dezelfde val gelopen. "Eerst ik en dan een hele tijd niets en dan weer ik en dan pas die ander".
7/11/13 15:50 REAGEER
Schat
Ik bedoelde bij "eerste eigen" natuurlijk eerste risico dat bedraagt 350 euro en dat moet eerst zijn opgebruikt hebben alvorens onze verzekering gaat betalen.
29/10/13 12:17 REAGEER
Marcl
Het wordt tijd dat er ook in Vlaanderen ook een ouderenpartij wordt opgericht middels Ouderenraard of anders om de belangen van de ouderen effektief te kunnen behartigen.
29/10/13 12:26 REAGEER
vstroobants1
Er is niets gezegd over het "tegen de eigen wil in" in stand houden van "mijn" leven -zonder nog enige kwaliteit - met veel medicatie èn complete afhankelijkheid.
- mijn mama verklaarde met haar 86 j. dat het genoeg was geweest en koos, in volle bewustzijn, voor palliatieve sedatie. We hebben dat gerespecteerd. Iets mis mee ?
29/10/13 12:30 REAGEER
Johan
En waarom ook niet de ernstig gehandicapten (ook jonge gehandicapte kinderen) uitsluiten die toch een blok aan ons been zijn. En terwijl we bezig zijn kunnen we ook bepaalde bevolkingsgroepen uitsluiten zoals daar zijn de Marokkanen, de Turken, etc. Sorry, ik vind het een gruwelijk idee, ik mag er zelfs niet aan denken. Ik heb in mei van 2013 uren bij het sterfbed gestaan van mijn vader (in coma) en dank nog altijd het ziekenhuispersoneel en de dokters voor hun goede begeleiding en zorgen. Dit doet mij ook denken aan de 2° wereldoorlog en aan de verhalen van mijn vader die intensief deze oorlog heeft beleefd.
29/10/13 12:52 REAGEER
GRECKA
Schokkend. Gaan wij naar verplichte euthanasie voor de 80-plussers ?
Goed bezig om en oplossing te vinden met het oog op de opruiming van de oudjes.
29/10/13 14:01 REAGEER
barrymie

Weten die mensen die zoiets zeggen over wat ze praten,het zou eens bij hen
moeten gebeuren,dan zijn ze de eerste die alles doen om van ons sociaal
stelsel te kunnen genieten.Ben zelf 55,maar heb de dood van mijn vader ook
mee gemaakt ,dan ben je blij dat je sociaal hulp krijgt.
Nog iets dat ik wil zeggen Het wordt tijd dat jullie beseffen wat jullie nu hebben
hebben van sociale zekerheid hebben jullie wel aan die oudere generatie
te danken,en het wordt misschien is tijd dat degene die dit zeggen dit beseffen.
En misschien zelf is de komende generaties hun sociale zekerheid veilig stellen.
29/10/13 14:31 REAGEER
theomart005
Dit is het resultaat van jarenlange misleiding door Media en politiek. Jongeren krijgen dagelijks niets anders te horen dan dat zij moeten werken om de pensioenen van de ouderen te betalen. Dat zijzelf geen of praktisch geen pensioen meer zullen ontvangen.
Hebben wij ouderen niet bijgedragen aan het pensioen van onze voorouders en aan onze welzijnstaat in het algemeen?
Een boodschap aan de politiek en media: Tracht de jongeren een boodschap mee te geven zoals wijzelf werden opgevoed.


29/10/13 14:55 REAGEER
Jasmijn
Dit land lijdt meer en meer aan een gevaarlijk korte termijn denken. Hebben de geïnterviewden zich ergens ook eens de vraag gesteld wat ze zelf zouden willen indien ze terminaal ziek worden of de 85 overleven?? Een even rigoureuze en onmenselijke aanpak?
29/10/13 15:26 REAGEER
blackyno
Is er echt geen geld meer is voor onze eigen ouderen, de meest weerloze in onze maatschappij.
En dat wordt dan bevestigt door een gemanipuleerd onderzoek ,met de opinie van het (merendeel) ??? vlamingen.
Waarom is er dan wel geld genoeg om het OCMW te spelen voor heel de wereld.
Die migratie /invasie kost ons miljarden euro,s per ,niemand geen enkele politieker durft daar zelfs cijfers over geven.
De mensen die hier naar hier gelokt worden door de SP.A/PS/groen ,krijgen hier huisvesting onderhoudsgeld veeeeeeel kindergeld enz enz enz zo kan ik doorgaan tot morgenvroeg..
Daar is er geld genoeg voor maar voor onze oude zwakke mensen,is iedere centiem teveel.
Zielig echt zielig
29/10/13 16:17 REAGEER
Willemtk
Mmm, de mensen die hier worden heen gelokt door werkgevers die geen mondig personeel willen hebben bedoelt u. Dat een deel daarvan uiteindelijk gebruik maakt van ons systeem om niets te doen is een ander verhaal. Net zoals veel Vlamingen doen overigens. Heel veel van die mensen werken wel, en dragen zo bij aan onze welvaart. Meer dan degenen die er misbruik van maken. Als u denkt dat alle vreemdelingen misbruik maken van ons systeem, is uw wereld wel heel klein. Ach, en dat er kinderen komen en daarvoor kindergeld betaald word, tja, als Vlamingen dat kindergeld willen, kunnen ze dat ook krijgen. Daar zullen ze alleen ook kinderen voor moeten maken. Zeg niet dat kinderen hebben onbetaalbaar is, want hoe doen die vreemdelingen dat dan?
30/10/13 19:19 REAGEER
pooki
weer eentje met de nagel op de kop
5/11/13 23:27 REAGEER
guvaal
Hierbij de blog die ik ter zake geschreven heb:

Het gaat niet goed met onze samenleving. Tot dit besluit moet men wel komen n.a.v. een peiling over de Vlaamse gezondheidszorg. Die kwam nl tot de vaststelling dat 4 op de 10 Vlamingen 85-plussers geen levensnoodzakelijke behandeling van 50.000 euro meer gunnen en dat een behandeling waarbij een comapatiënt een jaar langer in leven kan blijven, ook niet meer hoeft voor 6 op de 10. Dat laatste getal haalt men ook bijna als het erom gaat een terminale patiënt twee maanden extra leven te gunnen. Getallen om even stil van te worden.

Nu is het wel zo, dat de peiling werd afgenomen door de socialistische mutualiteiten, waarschijnlijk hoofdzakelijk bij haar eigen leden, doorgaans gelijkgezinden. Eenzelfde peiling door de christelijke zuil, die in Vlaanderen veel groter is (kijk maar naar de groene vlaggen bij betogingen van de witte sector) zou waarschijnlijk andere, meer gedogendere cijfers gegeven hebben. Ook al de gaan de Vlamingen niet meer massaal naar de kerk, het godsdienstgevoel en de kerkelijke traditie zit er nog altijd diep in. Een voorbeeld daarvan is het weekblad ‘Kerk & Leven’, dat bijna 300.000 abonnees telt, mensen die misschien allemaal niet meer naar de kerk gaan maar toch voeling willen blijven houden met wat er gebeurt in hun parochie.

Dat alles neemt niet weg, dat er in onze gezondheidszorg flink met geld gesmeten wordt en dat er daar veel kan bespaard worden, maar dan wel zonder dat men met zo’n drastische en bijna onmenselijke oplossingen af moet komen. Het doet een beetje denken aan de vroegere DDR, waar de doorsnee burgers het land niet uit mochten, maar de gepensioneerden wel. Daarbij hoopte het regime – dat zich ook socialistisch noemde – dat ze niet zouden terugkomen naar hun ‘paradijs’ en op die manier geen pensioen meer hoefden uitbetaald te krijgen.

De cijfers van de enquête van de socialistische mutualiteiten, die er zelf pijnlijk van geschrokken zijn, zijn in de eerste plaats tekenend voor de mentaliteit van links Vlaanderen - een minderheid in ons gewest - en gelden zeker niet voor heel Vlaanderen. De titel in De Standaard ‘Vlaming wil besparen op bejaarden en terminaal zieken’ is dan ook misplaatst, zoals wel eens meer gebeurt met krantentitels die in de eerste plaats voor sensatie willen zorgen.

Guido van Alphen
Kasterlee
seniorennet.be/guvaal


29/10/13 16:48 REAGEER
NVH54
Zeggen dat deze hele discussie de fout is van Links en meer bepaald van de Socialisten is nu eens een schoolvoorbeeld van stemmingmakerij, volgens mijn bescheiden menig.
Heel het artikel heeft zoiets van "we gaan hier eens een steen in het hoenderhok gooien".
De enquête is, volgens ik lees in het artikel, gevoerd door de VUB.Weliswaar in opdracht van de Socialistische Mutualiteiten. Dat is anders dan wat u stelt G. Van Alphen dat de bevraging door de Soc. Mut. zelf zou gedaan zijn onder haar leden. Dat is de reinste onzin om dat te stellen want u kan dat totaal niet weten.
En stellen dat al het goede van die brave Katholieken komt...
Laten we niet vergeten dat al wat we nu hebben aan sociale zorg, voor het overgrote deel door Linkse druk is verwezenlijkt. Trouwens van Rechts krijg je nooit iets, het moet steeds afgewogen worden. Dat is wat men de socialestrijd noemt.
En vergeet vooral niet dat van die mooie godsdienstgedachte die volgens jou zo diep in de Vlamingen geworteld zit, nog maar weinig van te zien is op de rekeningen van de dokters, gelovig of niet.
Want dat is de basis van heel deze commotie, GELD! Geld dat steeds minder beschikbaar blijkt voor hen die het echt nodig hebben.
3/11/13 11:17 REAGEER
danvos
Er is één geruststelling. Zij die gestemd hebben om de 85 plussers te laten vallen zullen, als ze geluk hebben ,ooit deze leeftijd ook overschrijden en waar staan ze dan?
29/10/13 17:04 REAGEER
RDS
Arm Vlaanderen.
Dit staat ons dus te wachten : werken tot aan je 75; op je 76 je rijbewijs afgenomen worden(lost file probleem op denkt men) on op je 80° een spuitje dan men van jou af is.
Arme 21° eeuw. Kan er enkel nog geld vrij gemaakt worden voor overbodige luxe grote blabla en om ons west Europese weggeefcultuur in stand te houden.
Na de val van de muur is de levensvisie met de dag rotter gekomen maar zelfs in dat opzicht had ik niet durven denken dat de graaicultuur tot zulke excessen zou leiden. 20° eeuw was niet ideaal, maat dit tart toch alle verbeelding.
Redeneer door : de schoolgaande jeugd kost ook geld die niet meer beschikbaar is om te graaien. Wat hebben wij diegenen die nu denken in staat te zijn om te leiden eigenlijk misdaan? Dat men eerst tracht op te bouwen wat wij opgebouwd hebben (hetgeen nu jammerlijk genoeg iedere seconde met voorhamers wordt kapot geslagen.
Had ik het op voorhand geweten dan had ik nooit een seconde gewerkt, maar altijd maximaal geprofiteerd; dan had ik ten minste dat gehad op mijn 80°.
Schande over diegenen die zulke denkpistes durven lanceren. (hopelijk worden zij er ook ooit het slachtoffer van)
29/10/13 17:15 REAGEER
moedertje
Schandalig zulke voorstellen !!
Mijn moeder is er net 94 geworden, ze verblijft in een rusthuis. De gemeenschap betaalt daar een deel van, maar wij betalen ook maandelijks 1450 euro om haar te verzorgen. Ikzelf doe de was ,afwisselend met mijn zus. Ze is nog relatief gezond, kan nog genieten van een tas koffie en een stukje taart in het cafetaria. Zij is nog zeer geinteresseerd in haar kinderen, klein en-achterkleinkinderen. Ze heeft zelf gewerkt vanaf haar 14de jaar. Samen met mijn vader heeft ze ervoor gezorgd dat wij alle drie konden studeren.
Verdienen zulke mensen dan geen menselijke,warme, goede verzorging meer als ze ziek worden? Ik ben beschaamd om een Vlaming te zijn als dit doorgevoerd wordt.
29/10/13 17:20 REAGEER
pooki
Dat kunnen er momenteel niet zoveel zeggen.....vele jongeren hebben nog geen dag gewerkt....en leven al op de kosten van de gemeenschap, terwijl inderdaad mensen zoals jouw moeder hun leven lang hard gezwoegd hebben, maar dat telt niet.
5/11/13 23:23 REAGEER
Albert
Mensen zijn als de beesten als het Hun goed uitkomt dumpen Ze alles , dieren doen dit zelfs niet , maar wat als Zij aan de beurt zijn ?
29/10/13 17:28 REAGEER
leoneke
Die vraag leunt sterk aan het volgende ""Er is maar één ruilhart,de docter moet kiezen tussen nn kettingroker of alcoholist en een andere persoon zonder enige verslaving !! Realistig kiest hij voor de laatste,die anderen gaan daar niet mee akkoord !!
Ik wil maar zeggen ,de vraag opzich van dit onderzoek is ook niet realistig,ze mag zelfs niet gesteld worden !!Alle mensen moeten dat voor zichzelf uitmaken,als het kan van te voren ""Als ik terminaal of volledg demend ben mogen ze mij in alle rust en eenvoud een spuitje geven!!!!
29/10/13 17:50 REAGEER
Frclemaire
Senator Louis Ide van de N-VA relativeert maar het socio (?)-economisch programma
zegt het wel : terminale zieken, comapatiënten en 85-plussers zijn geen hardwerkende
Vlamingen (die nooit oud worden ?).
29/10/13 17:58 REAGEER
trixie
Dit gedachtengoed is de schuld van de neo-liberalen waaronder de Nieuwe Vlaamse Armoede. Gisteren verklaarde BDW in Terzake dat de patronale bijdrages moeten verlagen. De patronale bijdrage is mocht je dit niet weten, achtergesteld loon van de werknemers. Die bijdrages worden in de sociale zekerheid gestort. Dit dient dan voor o.a. zieken, gepensioeneerden...te steunen. Wij worden dagelijks om de oren geslagen met rechtse slogans zoals 'profiteurs', 'luieriken'...Maar de grootste profiteurs zijn de grote bedrijven die via de 'notionele intrest' onze sociale zekerheid uithollen. En wie draait daar allemaal voor op? juist ja, de gewone man in de straat. Ze zorgen er wel voor om ons, gewone mensen tegen elkaar op te jutten. De verdeel en heers politiek!
29/10/13 18:11 REAGEER
Erwin
dit kon ik niet beter verwoorden. Ik stem volgend jaar op U.
30/10/13 13:16 REAGEER
Annie
Zelf ben ik 74 jaar en nog niet afgeschreven! Discrimineren op basis van ouderdom is gemeen! Wij hebben ons hele leven gewerkt en als er gezondheidsproblemen opduiken vind ik dat we recht hebben op vergoeding want we betalen daar ook zelf de mutualiteit voor. Bezuinigen dus NEE voor ouderen maar wel voor alle rokers, drank en drugsverslaafden die weten dat ze zichzelf kapot maken en wij er ook nog moeten voor betalen ook! Ik vraag met zelfs af of het wettelijk is dat zulke praktijken zouden uitgevoerd worden of moet er nog een wet voor gestemd worden? We zijn niet allemaal minister van staat of burgemeester tot de dood!
29/10/13 18:24 REAGEER
Johnny
Wanneer we evolueren naar een VERAMERIKAANSTE maatschappij, waar ALLES geld moet opbrengen; dan zijn we ver van huis.
Als een mensenleven in geld moet uitgedrukt worden, dan is dit : ONBETAALBAAR. Ikzelf ben al sinds mijn twintigste "op den dool" en neem al gans mijn leven zware medicatie en ken de ziekenhuizen en de onderzoeken van buiten. Zelfs, zover dat ik al een mooi mondje kan meepraten met de specialisten op mijn61ste. En content dat ik ben , dat ik in ONZE maatschappij leef.
Moest ik de bedragen uitrekenen die ik gekost heb aan de zeikteverzekering, dan zou een hele dikke villa kunnen zetten en zeker op een groot domein met zwembad en gans de bataclang.
Zeggen dat ouderen en minder validen mogen AFGEMAAKT worden of de behandeling stopgezet; dit is moord ! Heren professoren en verzekeraars: stop met deze gedachten en wees blij als je gezond bent! En anders: 't is te hopen dat je NOOIT van de ziekteverzekering KAN genieten en dat je alles uit eigen zak moet betalen
29/10/13 18:56 REAGEER
tony
Dat er moet bespaard worden in de SZ, in de kindertoeslag, in de werkloosheidsuitkering, in het staatsapparaat lijkt mij onoverkomelijk. Wat de besparingen in de SZ betreft is het te eenvoudig om dit enkel toe te passen voor bejaarden, rokers, alcoholisten, enz. Vooreerst dit : wie niet heeft bijgedragen kan enkel van minimale zorg genieten. Wie geen lid is van een vereniging kan er ook de voordelen niet van hebben. Verder kennen we massa's misbruiken, dure onderzoeken, nutteloze geneesmiddelen, enz. die ook kunnen gestopt worden. En tenslotte wat de ouderen betreft : respecteer hun gedachtengoed (wie kiest voor palleatieve sedatie of voor euthanasie moet dat ook kunnen krijgen)
29/10/13 18:57 REAGEER
wawa8430
Onze maatschappij wordt meer en meer egoïstisch. Al hoor je overal roepen dat we multicultureel moeten zijn.
Ik wil elektriciteit, maar geen hoogspanning naast de deur.
Ik wil overal snel komen, maar geen autosnelweg naast mijn deur.
Ik wil degelijk onderwijs voor mijn kleinkinderen, maar vertrek wel voordat schoolvakantie begint.
ach ja, het zal mijn tijd wel duren.
29/10/13 18:58 REAGEER
Willemtk
Ik wil een rustige straat maar wel ergens anders in straten met mijn auto kunnen herrie maken...
Ik wil van alles kunnen kopen, maar een vuilniszak van 70 ct voor het verpakkingsmateriaal weg te werken is te duur....
En ik wil wel die verpakking weg kunnen werken, maar geen vuilverwerking naast mijn deur...
En zo kunnen we nog even doorgaan. We willen wel de lusten, maar niet de lasten.

30/10/13 19:28 REAGEER
guido1941
Dat is erg, maar dat komt automatisch door de grote schuldenberg die de wereld en ook België heeft opgebouwd en de steeds duurder wordende gezondheidszorg. Het zal allemaal onbetaalbaar worden. Het zal worden als in de dierenwereld, de zwaksten zullen geweerd worden.
Guido Dekeyser (72 jaar)
29/10/13 19:04 REAGEER
WalterVA
Voor de meeste mensen bedraagt de medische en paramedische kost bijna 80% van hun levenslang zorgbudget in de laatste 10 jaren van hun leven. Een doodziek persoon tegen zijn wil in leven houden en daarbij het lijden rekken, vind ik een vorm van sadisme of ook egoïsme van zijn familie of naasten. Je zou het zelfs je hond niet aandoen. Dat die ongewenste zorg veel geld kost staat buiten kijf. Gewoon wat meer respect hebben voor die mensen hun wens om verlost te worden, behoeft zelfs geen discussie. De anders daarvoor weggegooide middelen kunnen aan andere noodbehoevenden besteed worden. Ik denk niet dat een terminaal lijdende wil betalen om te blijven leven, als zijn situatie uitzichtloos is. Bovendien vind ik dat deze mensen recht hebben om hun zeg te hebben over wat er met het geld gedaan mag worden dat ze in heel hun leven zelf - rechtstreeks of onrechtstreeks - bijgedragen hebben. Overigens wie, zonder dweperig te doen, wat meer spiritueel aangelegd is, zal het verlossend afscheid veel beter verwerken en hier minder dramatisch over doen, zoals sommigen onder ons wél plachten te doen.
In het opgebouwd standpunt van Schils waarin hij geschokt reageert ga ik niet mee wanneer dit over roekeloos gebruik van allerlei genotsmiddelen gaat (om het even het welke) en daarna de rekening doorschuift naar de gemeenschap. Zulk standpunt zal ik nooit ondersteunen en ik kan daarom de Vlamingen die mijn mening delen enkel gelijk geven.
29/10/13 19:29 REAGEER
Willemtk
Als genotsmiddelen toch gebruikt mogen worden, zou je die beter nog meer belasten om daaruit de middelen te vinden om diezelfde mensen geneesmiddelen te geven. Maar zet dan wel op het pakje sigaretten,, of drank, hoeveel van de accijnzen naar de gezondheidszorg gaat. Dan voorkom je gezever dat het zo duur is. En legaliseer dan ook softdrugs en hef er ook accijnzen op. Iemand die boven de 85 is en een been breekt moet je wel helpen natuurlijk. Belachelijk als je het niet doet. Het gaat niet alleen over doodzieke personen, maar ook over dat soort dingen. En dat komt veel voor. Heup protheses en zo. Dat vind ik erg, dat men die dan niet meer zou willen vergoeden. Iemand waar het binnenkort afgelopen is moet je zo pijnloos mogelijk begeleiden naar het einde. Die ga je niet meer opereren, maar laat je desnoods sedentair tot aan het vertrek. Edoch is mijn vrouw nog jong, maar door een genetisch foutje zal ze ook niet oud worden. Haar ziekte is uitzichtloos. Toch wil ze nog niet weg. Moeten we er dan toch een einde aan maken? Ze wordt niet met medicijnen in leven gehouden. Er zijn wel middelen die aandoeningen verzachten, en die zijn niet goedkoop. Als ze helemaal geen levenskwaliteit had, zou ze wel al vertrokken zijn. Ik kan me voorstellen als ik in zo'n situatie zat, ik het al lang had opgegeven. En in zo'n geval is het opgeven wel genoeg om gewoon dood te gaan. Maar zij heeft het nog niet opgegeven. Dus kennelijk is er nog een reden van bestaan. Ook in spirituele denkbeelden kunnen er nog redenen zijn dat mensen er nog zijn, ook al lijkt het op het eerste zicht zinloos en uitzichtloos. Maar dat er over de zinloosheid van levensrekken word nagedacht ben ik het wel mee eens. Wie gaat er een terminale nu nog opereren? En chemo helpt bijna nooit bij een kankerpatient. Ik zie eerder dat ze er nog zieker van worden. Welk bewijs is er dat het ook helpt? Ik zou dan eerder natuurmiddelen proberen die veel goedkoper zijn en meer kans bieden. De farmacie met al hun lobbyen over overbodige medicijnen spelen ook wel een grote rol in de kosten die wij moeten maken. Daar zou een onpartijdige instantie eens naar moeten kijken, wat nodig is, en welke kosten voor de ontwikkelingen nodig zijn. Dat er miljarden verdiend word en medicijnen kunstmatig duur gehouden word is belachelijk. Ik denk dat we daar nog veel kostenreductie zouden kunnen bekomen. Eerder dan bij 85+ ers helemaal geen hulp meer te bieden. Ik heb een buurvrouw van 89 die nog zelfstandig woont. Maar ze heeft wel een heup en knieprothese. Daar betaal ik met alle liefde en plezier wel belasting voor. Maar idd niet voor het rekken van een leven dat alleen maar voor lijden zorgt. Maar een terminale moet wel comfort geboden worden, ook al kost dat geld. Iedereen wordt ooit terminaal, tenzij je door ongeluk hartaanval, beroerte of embolie op slag dood bent. Dan heb je geluk gehad.
30/10/13 19:59 REAGEER
Macsax
Als men niet oud wilt worden moet men zich jong ophangen.

29/10/13 19:45 REAGEER
Marie
Welke leeftijd hebben de personen die deze vragen beantwoordden? Hoeveel jaren geven ze zichzelf nog? Er wordt hier werkelijk geen belang meer gehecht aan een mensenleven. Niet te geloven.
29/10/13 19:51 REAGEER
Marina
De "werkelijke waarden" in het leven zijn verloren gegaan!
29/10/13 20:41 REAGEER
Deridder47
Mr. Van Alphen,

"Nu is het wel zo, dat de peiling werd afgenomen door de socialistische mutualiteiten, waarschijnlijk hoofdzakelijk bij haar eigen leden, doorgaans gelijkgezinden. Eenzelfde peiling door de christelijke zuil, die in Vlaanderen veel groter is (kijk maar naar de groene vlaggen bij betogingen van de witte sector) zou waarschijnlijk andere, meer gedogendere cijfers gegeven hebben. "

Dit is UW tekst!
...en dit is de tekst uit de colum van Jan Schiltz!

"Een en ander blijkt uit de dezer dagen bekendgemaakte resultaten van een onderzoek onder leiding van de socioloog, prof. emeritus Mark Elchardus (Vrije Universiteit van Brussel/VUB). Daarbij werden bijna 3000 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar gevraagd naar hun mening over de gezondheidszorg. Opdrachtgevers voor het onderzoek waren de socialistische mutualiteiten. Die willen met behulp van de uitkomst van dit onderzoek het toekomstige beleid op het vlak van de gezondheidszorg uitstippelen."

Daaruit blijkt dat u ofwel niet begrijpend kunt lezen ofwel ter kwader trouw bent.
Om duidelijk te zijn, de studie werd BESTELD door de soc. mutualiteit, maar uitgevoerd door de VUB ondér leiding van prof. emeritus Mark Elchardus. Geen bevraging onder eigen leden van de soc. mutualiteit dus.
Steeds meer kom je in allerlei kranten en bladen zulke lezerscommentaren tegen -met dikwijls dezelfde ondertekenaars- die steeds dezelfde onzin uitkramen dat al het onheil uit de linkse hoek komt. U beweerdt dat socialisten of sp/ sp.a sinds het einde van W.O.2
het land bestuurd hebben en potverteerd hebben, dat is de waarheid geweld aandoen!
Zij hebben steeds (maar ook oppositie gevoerd) in een coalitie geregeerd met andere, de kampioen in regeren dacht ik is nog steeds C.V.P., vroeger sprak men dus van de CVP-STAAT.
De grote schuldige van deze mentaliteitsverandering op sociaal vlak onder de bevolking is de neo-liberale hersenspoelingen die reeds jaren op ons wordt losgelaten.
Als u één beetje objectief wil zijn, dan zou je moeten weten dat veel van de schulden, en dat niet alleen in België, rechstreeks toe te schrijven is aan het ongebreideld frauduleuze kapitalisme dat onze banken uit de V.S. ingevoerd hebben, en dat is geen verdienste van links Mr. Van Alphen!!


29/10/13 20:57 REAGEER
Willemtk
Het feit dat er een sociale opvang is, is ook goed voor de economie. Waar geen geld is, word ook geen geld uitgegeven. De werkgevers en belasting betalenden vergeten vaak dat het geld terug komt in de pot via de mensen die een uitkering hebben. Om een voorbeeld te noemen, ik werk met touringcars. Een deel van de mensen die een uitkering hebben, bijvoorbeeld invaliden, rijdt ook met die bussen mee. Mensen die een uitkering hebben, hebben ook geld om kleren te kopen, en andere dingen bij de middenstand te kopen. Dat belasting geld komt dus weer terug. Geen sociale opvang is nog minder geld voor de economie. Die mensen die vinden dat ze teveel belasting betalen zouden ze eens een tijd naar de Filipijnen moeten sturen en daar laten werken. Weinig verdienen, weinig belasting betalen, maar veel werklozen omdat bij het minste dat mensen eens ziek zijn, mensen ontslagen worden. Hier worden mensen die een tijd ziek zijn opgevangen, en kunnen ze na verloop van tijd weer aan de slag, zodat ze weer nuttig zijn. Maar in de Filipijnen, 1 x ziek, nooit meer werk. En veel winkels gaan failliet of stoppen wegens te weinig inkomsten. Hier draait de economie nog redelijk, een van de beste van de Europese Unie. En dat is omdat mensen nog geld hebben vanwege de sociale opvang. Dus men mag blij zijn met belasting betalen. Want daardoor circuleert het geld. En idd, deze crisis is nu veroorzaakt door de banken.
30/10/13 20:25 REAGEER
jos
Mijn naam is Jos de Hey
Slechts één woord: MOORDENAARS.
Mijn vrouwtje was 80 en had steeds op en top gezond geweest. Nu moest ze plotseling geopereerd worden. Door de operateur werd geen nazorg verstrekt. 2 1/2 jaar later lieten wij een scan maken. Er werd plots een oncoloog ingeschakeld, ook geen bijkomende zorgen of versterkingen of wat ook. Een goed half jaar later ging zij op mensonwaardige manier. Zij was toen 82 jaar jong, was zij te oud en moest zij gaan. Die indruk hebben wij. De moordenaars lopen nog steeds vrij rond en mogen nog andere mensen uitschakelen
29/10/13 21:05 REAGEER
irka
ik ken mensen die niet wilde dat ze in het ziekenhuis werden opgenomen , omdat ze voelde dat ze van hun af wilde , ze luisterde nog niet eens naar hun , waarom ook !
bah , bah bah ............ tot als hun beurt is of hun naaste , dat moet je eens van dichtbij meemaken !!!
29/10/13 21:45 REAGEER
stroke33
Het is juist de goede gezondheidszorg, die de wereld bevolking zo heeft doen groeien, beter gezegd er zijn teveel mensen die in leven worden gehouden, terwijl deze in de natuur al lang en breed gestorven waren.
Zelfs mensen die niet verder meer willen leven worden onder dwang in leven gehouden en moeten voor de rechtbank hun gelijk halen wat zij dan ook nog eens niet krijgen, maakt men er zelf een eind aan dan heet men ineens een zelf "moordenaar".
De mens kan al niet beschikken over het komen laat ons in elk geval zelf beschikken over het gaan wanneer wij dat zelf willen.
29/10/13 22:51 REAGEER
Gokuraku
Aan Dhr. A Van Brandt;

Dus u wilt dezelfde regeling als zij doen maar voor andere bevolkingsgroepen? Redelijk hypocriet van u. Iedereen betaalt evenveel en heeft recht op medische hulp, ongeacht leeftijd, medische aandoeningen, religie, huidskleur of verslavingen. Als het aan u ligt zullen de ouderen verwend worden als keizers omdat uzelf 74 jaar oud bent maar volgens uw stelling mag er voor de rest wel een gaskamer geopend worden zoals de ondervraagden van de opiniepeiling willen doen met ouderen.

Ik walg van u, u had eerder geboren moeten zijn in Duitsland. U had lustig kunnen meedoen met de rest in je jonge jaren dan.
29/10/13 23:08 REAGEER
Dino
Dit is inderdaad schokkend. Men vergeet dat ook die mensen hun leven lang hebben afgedragen om de ziekteverzekering te bekostigen. Langs de andere kant kan ik moeilijk in die resultaten geloven. Zij dit steunen zijn niet beter dan diegenen die in WO2 de vernietigingskampen hebben geleid. Ze moesten zich schamen. Iedereen heeft recht op medische bijstand al ben je meer dan 100 jaar.
29/10/13 23:50 REAGEER
yves
binnenkort krijgen de mensen bij hun pensionering een euthanasie kit onder de arm waar gaat dit naartoe langer werken en dan einde loopbaan bij het grof huisvuil waarden en respect zijn ver te zoeken man man man waar gaat dit naar toe met de wereld
30/10/13 00:10 REAGEER
marleen
Wellicht vertel ik hetzelfde als vele anderen...wat is er met ons aan de hand, waar is onze solidariteit gebleven? Ook ik ben geschokt Vlaming te zijn als ik lees op wie de doorsnee-Vlaming wil besparen. Maar toch ook even vermelden dat de Media hier medeschuldig is, je kunt dezer dagen geen krant meer openslaan of je leest wie het meeste kost en het minste opbrengt. Of het is de vergrijzing, het zijn de werklozen, de allochtonen, nog erger, de illegalen. Het gaat slecht met de economie en we moeten besparen, Europa dreigt met sancties enz enz enz...En altijd mogen de minst weerbaren het bekopen...Zelf ben ik iemand die het geluk heeft te mogen werken. Ik gruw er ook van dat wie dan ook bij het groot vuil gezet wordt, als er moet bespaard worden, aub op een andere manier, idd, bvb dat je ergens moet zijn voor het ene onderzoek en dan weer ergens anders voor een ander, daar is toch niets verkeerds mee?

Marleen Boone
30/10/13 00:13 REAGEER
prbl47
akkoord met uw opmerking.
30/10/13 13:16 REAGEER
Jannemaneke
Ben zelf 73 jaar en tot nu nog vrij gezond.Ik ga akoord dat men dat doet,onder een voorwaarde en die is dat de jongere mensen door roekeloos rijden en drank + drugs met de eventueele blijvende letsels en hulp daar ook onder vallen.Dus ook opruimen die handel.Nog 'n fijne dag.
30/10/13 00:54 REAGEER
ikke
hopelijk voor hen bereiken die personen die leeftijd niet
zijn ze soms vergeten wat deze mensen allemaal voor ons gedaan hebben?
30/10/13 00:55 REAGEER
Jannemaneke
Hey,ben zelf reeds 74 winters en heb met die voorstellen om die oudjes zelf laten opdraaien voor hun gesukkel van de oude dag en geld verknoeien geen probleem onder de volgende voorwaarden.Dat de vele jongeren en ook de kinderen van deze mensen met hun ideeen met auto ongeluk of drank alsook drugs daar ook onder vallen,dus ook opruimen die handel.Nog problemen op te lossen,laat maar horen.Ik luister graag. nog 'n fijne dag en tot later.
30/10/13 01:16 REAGEER
t447046
Het is gewoon niet normaal, een goede en comfortabele oude dag bestaat niet meer.
Als je wat mankeert op je oudere dag wordt je gewoon af geschreven. Mensen die dit normaal vinden weten niet waar ze mee bezig zijn, je moet weten ooit is het aan jou om van je ouwe dag te genieten, alé genieten of af geschreven worden.
ik zou zeggen, man man man waar zijn ze mee bezig!!!
30/10/13 01:33 REAGEER
Becky
Zo zie je maar, waar de generatie van na WO II voor gestreden heeft, om onze nakomelingen een beter leven te geven. Dat is dus een misdaad in hun ogen en daarvoor knallen ze je af. Altijd al geweten dat de mensen voor de liefde die ze aan hun kinderen hebben gegeven, wel verwacht daar niet te veel voor terug. Uitzonderingen bevestigen de regel. Maar zo egoïstisch zijn onze nakomelingen geworden.
Wat hebben wij dan verkeerd gedaan. Simpel veel te veel gegeven, zowel liefde als materieel. Dank aan de jongere generatie om je eigen bloed zo te verraden. De schande voorbij. Het zullen wel de meerverdieners zijn, die op kop staan voor deze keuze. Zij willen uiteraard altijd maar meer en ze lopen er nu al letterlijk voor over lijken. Minder fortuinlijke mensen doen zo iets niet. Die helpen elkaar.
Inderdaad Hitler en de übermensch is weer terug. Al vernietigen wat in de weg loopt. Of ze er gelukkiger van worden, wel ik denk van niet. De wroeging achteraf zal zeer zwaar zijn.

30/10/13 01:54 REAGEER
Bono
Er zou veel geld bespaard kunnen worden door de onnodige onderzoeken te schappen. Ik heb van een cardioloog vernomen hoe de deals tussen ziekenhuizen en farmaceutische fabrieken voltrokken worden, hoe artsen door de ziekenhuizen verplicht worden om zoveel mogelijk nieuwe afspraken te maken die volkomen overbodig zijn terwijl artsen meer pillen voorschrijven dan nodig zijn (heb het zelf meegemaakt). Statistisch boeken ze bij een behandeling betere resultaten bij jongere mensen dan bij ouderen en voor hun imago scoren ze liever met hogere resultaten. In de zorgsector draait alles om geld en prestige, maar geld dat niet voor alles in dit leven? Mijn vader zei altijd:"Van de ouderen kun je veel leren, bekijk oude kastelen en gebouwen, zij blijven al honderden jaren overeind terwijl nieuwe moderne bruggen door universiteiren met moderne materialen soms na enkele jaren instorten" . Ook voor kinderen zijn oma's en opa's onontbeerlijk. De mentaliteit om ouderenen andere groepen opzij te schuiven geeft blijk van achteruitgang, zeker geen vooruitgang. (ingestuurd door D.V.B. (58j.)
30/10/13 02:25 REAGEER
Willemtk
Idd, Daar zou nog veel op bezuinigd kunnen worden. De Farmacie met hun vergif
30/10/13 20:31 REAGEER
Tine
Schande! Wie heeft voor hen gezorgd? Wie heeft voor hen gewerkt, hun kinderen bijgehouden en hen GELD gegeven , Ik schaam mij want is dit het gevolg van onze manier van op te voeden? Hebben wij hen dan toch te veel verwend?
30/10/13 07:41 REAGEER
Miro
De uitslag van deze poll getuigt eens te meer van een smerig egoïsme eigen aan een welvaartstaat. Maar naarmate hun leeftijd toeneemt zal ook hun visie aangepast worden.
30/10/13 08:01 REAGEER
ritanneke
Ofwel is de enquête onduidelijk ofwel de commentaar misleidend.
Nadat men ons keer op keer duidelijk maakt dat het geld bijna op is , peilt men naar de mening hierover bij de Vlamingen. Als men gedwongen is om keuzes te maken, dan kiest men, al is het vaak hartverscheurend, op een rationele wijze, zoals een hulpverlener dit moet doen als hij geconfronteerd wordt met een ongeval met veel slachtoffers in levensbedreigende toestand. Geen keuze maken is geen optie; een keuze maken betekent dat er steeds mensen niet geholpen worden. Om dan schuldgevoelens op te dringen , is wat gemakkelijk en niet eerlijk.
30/10/13 08:16 REAGEER
arnaud
Dit onderzoek is niet representatief voor de heel Vlaanderen. Laat het duidelijk zijn dat in november 2012 Prof. Dr. Cassiman dit introduceerde samen met de mutualiteiten. In de jaren '90 hebben alle immigranten onze ziekenzorggelden LEEGGEZOGEN en nu willen ze het gat dichten door te besparen om terminaal zieken. Dit houdt in dat als een dokter u nog slechts 3mnd te leven schat uw medicatie NIET wordt terugbetaald. Een pure schande van de heer Cassiman!!! Een dokter bepaald of je blijft leven want voor hetzelfde geld blijf je door een diep geloof nog heel lang leven. Jimmy frey was alleszins nu al dood moest hij nu ziek worden wat ik zeker niet wens.
30/10/13 08:28 REAGEER
orchidee
Waar hebben wij al die vele jaren voor afgedragen om nu de profiteurs er laten van genieten,geef ons oudere dan maar een pilletje dan zijn ze van ons af .Mijn buurman heeft zijn moeder naar hier gehaald voor dyalise omdat het in Turkije onbetaalbaar is,voor mij geen probleem maar stop om alles op de oudere hun kap te zitten.En laat ons leven er zijn er zo vele die zo ver niet geraken.
30/10/13 08:36 REAGEER
arnaud
Mensen vergeet aub niet dat het Prof. Dr. Cassiman is geweest die in november 2012 het voorstel introduceerde om "terminaal zieken" geen terugbetaling te verlenen van het ziekenfonds. Dus als een oncoloog je minder als 3 maanden geeft mag je het vergeten. Ongehoord wetende dat in de jaren '90 immigranten ons ziekenkas hebben leeggezogen.
30/10/13 08:42 REAGEER
Greet
Zijn we vergeten dat deze 'oudjes' hard gewerkt - en soms gevochten - hebben voor de vrijheden waarvan wij nu genieten? Dankbaarheid en respect lijkt me eerder op zijn plaats.
30/10/13 08:49 REAGEER
albrecht
Ik ben zelf 82 en heb destijds gezien hoe met mijn debiele schoonmoeder in instellingen gesold werd :vele nutteloze onderzoeken om maar te kunnen rekenen. Dus er zit een grond van waarheid in : Annemans en Ide hebben gelijk. Uit de enquête blijkt dat we niet bereid zijn zelf een inpanning te doen om de gezondheidszorg betaalbaar te houden, door naar gespecialiseerde instellingen te gaan. Alles moet dicht bij huis kunnen. Wat het ook moge kosten. En dan maar klagen over de belastingen. Ja, we zijn zelf egoïsten...
30/10/13 09:37 REAGEER
Tuur
Dat deze mensen eens nadenken indien zij dit kunnen, deze oudjes hebben gevochten voor het land, het herstel na de oorlog, het stemrecht voor iedere Belg, de sociale voordelen waarvan iedereen nu kan genieten ook zij die deze on sociale mening nu prediken.
Volgens mij mogen deze sociale gunsten alleen dienen voor de Belgen, voor de nieuwe Belgen alleen zij die werken, gaan wij de drug en andere verslaafden (meestal geen oudjes) de kassa laten verder leegmaken ?
En als ze daar niet kunnen over nadenken, dat ze dan eens nadenken over het feit dat zij ook eens gaan oud worden, en meestal geen bijdrage hebben geleverd aan ons huidig sociaal stelsel, dat de oudjes deze kassa hebben gevuld en zij die de oudjes veroordelen meestal deze zijn die momenteel de kassa leeg roven.
Mijn grootvader zaliger reageerde over dergelijke zaken steeds met het volgende gezegde "koop een koord hang u jong op en u zal nooit oud worden"
30/10/13 09:51 REAGEER
Willi
Ik ben het hiermee eens, indien dit toegepast wordt voor personen met drug- en crimineel verleden. Ziekenhuizen moeten ook op de vingers getikt worden voor het maken van onnodige kosten om het ziekenhuis factuur te verhogen, iets waar zekere oudere geen baat bij hebben. Ik heb veel respect voor de ouderen die een respectvol leven belijdt hebben, met respect voor hun medemens, iets dat vandaag ver te zoeken is.
30/10/13 09:53 REAGEER
andredroogmans
Bezin eer je begint. Ga jij ook de stekker uittrekken als een geliefde van U in zo een situatie terechtkomt en toch wil vechten om verder te leven?
30/10/13 10:06 REAGEER
joachimcl
Reeds 20 jaar geleden bleek uit een grootschalig onderzoek, dat ziektekosten bij ouderen met 70% of meer dalen als de Transcendente Meditatie techniek leerden beoefenen. Zo zouden dus de kosten voor de maatschappij drastisch kunnen dalen, terwijl we toch de voorzieningen zouden kunnen geven aan diegenen die het dan nog echt nodig hebben. Helaas wordt dit onderzoek, samen met honderden andere TM onderzoeken, echter nog steeds genegeerd door ziekteverzekeraars.
30/10/13 10:22 REAGEER
Julieke
Zoals ik destijds zei : "vanaf je op rust gaat m.a.w. pensioen moesten ze bij uw eerste som, een pil bijgeven zodat je, als het teveel wordt die pil kan innemen en.. gedaan."
Er zijn veel teveel mensen op de wereld en alles gaat slechter en slechter. We zitten in een maatschappij waar heel rijken en heel armen zijn en waar alles om zeep gaat. Wat wil je met al die mensen die een wedde hebben om U tegen te zeggen en de nieuwe Belgen die alles in de schoot geworpen krijgen. Dan krijgt ge zulke resultaten.
30/10/13 10:24 REAGEER
FreddenHaring8491
Ach zulke reactie uit onderzoeken moet je niet al te serieus nemen. Solidariteit en coöperatie gaan niet vanzelf. Het is een nauwkeurig evenwicht tussen eigenbelang, familiebelang en maatschappijbelang. Als je de maatschappij niet als persoon kent komt als vlug het onverschilligheidsaspect en de eigen portemonnee om de hoek. Grappig genoeg zitten de verzekeringsmaatschappijen helemaal niet te springen om dit soort onderzoeken noch om de richting. Zij weten dat alleen zonder oordeel over iemands gedrag het verzekeren draagvlak kan houden. Want als we alleen keurig levende, fatsoenlijke en verantwoordelijke burgers verzekeren en die anderen uitsluiten valt direct de financiële basis onder de collectieve voorziening weg. Los nog van het feit dat al die fatsoenlijk, verantwoordelijk en gezond levende burgers veel meer kans hebben om 85 of ouder te worden. Per saldo consumeren we tijdens ons leven en dat van onze geliefden ongeveer evenveel verzekeringspremie. Discussie over de ethiek en de moraal van het gedrag van anderen moet je heel voorzichtig mee zin: voor je het weet doe je het zelf ook.
30/10/13 10:25 REAGEER
Hvdv
Hvdv
Ik vind het NIET kunnen dat zelfs zo een gedachte kan opkomen bij onze mensen. Vergeet niet dat iedereen van bij het begin tot het einde mee het ziekenfonds heeft opgebouwd zoals het nu is. Waar blijft de solidariteit? Dit is één van de grote steunpilaren van onze maatschappij. Of mogen alleen de kapitaal krachtige mensen nog een voortgezet medisch voordeel hebben? Waar gaan we dan naartoe? Vandaag is het die categorie die uit de boot valt, morgen een andere en overmorgen nog een andere. Zelfs Amerika heeft het ingezien dat dit een noodzaak was! Waarom zouden wij het dan gaan aan banden leggen voor sommige categorieën? NEEN en nogmaals NEEN! NIET DOEN !
30/10/13 10:30 REAGEER
Julieke
Zoals ik eerder al zei bij ons pensioen moesten ze ons een pil geven die, als we het niet meer zien zitten, kunnen nemen en gedaan. (zo beslissen we zelf wanneer) Alles word beslist door onze regering en het meest zonder nadenken. Ons land is goed op weg naar het faillissement, alle kassen zijn leeg en ze doen maar verder met in hun zakken te stoppen tot nadeel van de oudere bevolking, die hun bijdragen al geleverd hebben trouwens. Al die nieuwe Belgen die in ons land nooit iets hebben bijgedragen profiteren ook van het systeem. Dat ze daar eens iets aan doen.
30/10/13 10:36 REAGEER
Rachel
Ik ben 74 en in goede gezondheid ,maar moest ik dement worden of een ongeval krijgen met handicap ik zou graag een pil Krijgen om te sterven ,mijn man is 5jaar geleden overleden ,je staat overal alleen voor , ja ik zou liever sterven,Ik heb een zuster van 89 een demente sukkel in een riustoord, ik had een zuster 75 van een trapje gevallen op slag dood, als ik mag kiezen dan liever dood aan 75 dan dement aan 89 !
6/11/13 09:17 REAGEER
vstroobants1
...Besparingen......besparingen ...wij, gewone burgers worden erdoor gebrainwasht via politiek en media. De groot-bezitters (en ik heb het hier niet over hardwerkende KMO'ers!!!!! ) die NIET proportioneel bijdragen en die, dank zei de crisis nog rijker worden, worden vrij zorgvuldig buiten schot gehouden. Het gros van onze jongere generaties dobbert nog steeds verder op het gespreide bedje van onze welvaart (zonder de uitbuiterij van onze ex-colonie Congo zou die welvaart niet zo'n boem hebben gekend trouwens) ...maar...hoelang nog ? De wereld is een dorp geworden - de racisten zullen dat niet meer kunnen tegenhouden - Het neo-liberalisme probeert brandhout te maken van het solidariteitsprincipe door onze ego's te stimuleren (eigenbelang...angst...) - lees er maar bepaalde reacties hierboven op na over dit thema. Ook de verspilling in de gezondheidszorg, gestimuleerd door de belanghebbenden (pharmaceutische industrie e.a.) is ongekend - denk maar aan het Kiwi-model dat tegengehouden wordt ! En dan de macht van de lobby's die de politieke beslissingen beïnvloeden...... Sommigen zullen zeggen "dat is linkse praat"
Het maakt me niet uit, of het nu Links of Rechts of Centrum is....feiten zijn feiten ! Geld en macht houden onze mooie blauwe planeet in de greep - hoelang nog ?
Wij, de oudere generatie, hebben we de moed om onze nakomelingen hierop te wijzen ? .....De enige revolutie is ....evolutie (Krishnamurti)
30/10/13 10:55 REAGEER
MJL
Vind dit standpunt héél erg! Wij moeten zo wie zo al blijven werken tot 65j en waarschijnlijk wordt dit nog verder opgetrokken de volgende jaren (wordt dan al een natuurlijke selectie, wie haalt de pensioenleeftijd nog en is/wordt niet ziek). Dus, je mag wel blijven werken tot je bijna dood valt en volledig je gezondheid in je loopbaan gestoken hebt, doch als je dan ziek valt, HO maar.... betaal je het maar zelf! Ik wil die mensen wel eens even spreken wanneer zij of hun familie in die situatie komen te zitten, hoogstwaarschijnlijk piepen ze dan wel anders!!
30/10/13 10:56 REAGEER
Arma
Is men zeker dat men van sociale voordelen kan genieten indien men ziek wordt; wij werkten met 2 en hadden een goed inkomen tot mijn echtgenoot ziek werd, wel al van zijn 17 jaar aan het werk. Toen hij ziek werd en geopereerd moest worden aan een gezwel is hij daarna terug gaan werken. na de bestraling is het allemaal begonnen, zijn pezen, zenuwen en spieren werden kapot bestraald, kon zijn evenwicht niet meer houden en belandde in een rolstoel. Wij hebben veel mogen horen waar we geen recht op hadden want we waren 2 verdieners. Overal werd hij stilletjes buitengewerkt; Bij het syndicaat waar hij veel mensen heeft geholpen, zelf in het revalidatiecentrum moest hij vertrekken, geen beterschap. en eer we iets kregen gingen er zeker 2 jaren voorbij, veel te laat komt men met hetgeen dat men nodig heeft af en dikwijls kunnen ze daar dan al niets meer mee doen. We waren ook niet verzekerd tegen zware ziekten. zeer veel hebben we zelf moeten kopen omdat we onwetend waren waar we recht op hadden en ze zeggen het u niet bij de soc. mutualiteiten. Nochtans waren we daar ook naar een soc. assisent gegaan. waar hebben we dan recht op. Drie maanden voor hij overleden is. werd hij op invaliditeitspensioen geplaatst. De militaire dokters en Officieren waren zeer menselijk maar hij kreeg zelfs geen recht op een militaire uitvaart. ik moet wel zeggen dat er veel militairen zijn gekomen en dat geeft mij dan toch troost.
En wat ik zo erg vindt da tde meesten onder jullie maar kappen op de migranten. Er zijn er die hier geboren en getogen zijn. Zij dragen ook bij voor onze sociale zekerheid. Scheer ze niet allemaal over dezelfde kam want ze worden veelal uitgesloten ook al willen ze studeren en werken en het begint al in de scholen. geef ook hun een kans die niet profiteren, maar het systeem laat het toe.
30/10/13 10:59 REAGEER
jocoostende
Is dit ethisch? Dit lanceren wijst op een egoïsme van een welbepaalde generatie... of wordt dit gelanceerd om rechts of indirect links te kunnen dienen?
Medisch moet men steeds hulp verlenen. Mijn moeder heeft een gans leven geen dure tussenkomsten nodig gehad, maar op het einde kreeg ze kanker. Voor de helft van de ondervraagden was hulpverlening overbodig aangezien ze terminaal was. Velen van hen kosten aan het ziekenfonds over een gans leven meer dan de tussenkomsten voor mijn moeder. Waar is de collectieve schaamte?
In mijn omgeving ken ik een profitariaat ( en dit neemt toe met de dag...) van arbeidsongeschikt wegens ziekte -- rugproblemen en thuis ... om te karweien, een gans weekend doorzakken en dan tijdens de werkweek thuis om uit te rusten, opmerkingen door de werkgever... met als antwoord een week ziek, ... De medische sector is even schuldig, want iedereen kent de onnodige onderzoeken. Hier moet veel strenger tegen opgetreden worden zodat de factuur kan dalen tgv misbruiken.
Wie echt ziek is heeft recht op hulp en tussenkomsten!
Ik durf niet te denken wat men nog kan lanceren zoals hulpverlening aan mensen met een handicap, dementen,...
Ik verafschuw de ganse discussie!
30/10/13 11:33 REAGEER
Heremetijd
Alvorens in te gaan op de zogenaamde oplossing (endlosung) van Jan Schils is het goed om te beseffen dat echte zorg nooit dmv welke politieke ideologie/wetgeving dan ook tot stand komt. Sterker nog, elke politieke ideologie/wetgeving, die het recht op zorg en dus ook de plicht tot zorg regelt, zal uiteindelijk uitmonden in vormen van euthanasie. Dat daarbij begonnen wordt bij de meest weerlozen in de samenleving ligt voor de hand. Lafheid ligt bj de meeste mensen meer voor de hand dan opofferingsgezindheid.
De voorgestelde endlosung van Jan Schils is dus geen oplossing van het probleem, maar een gevolg van het probleem. Dat probleem is verborgen in de wijze waarop de zorg en de financiering daarvan is geregeld in relatie tot een onwetend gehouden publiek. Het is een geldzorgstelsel met toenemende plichten, waarbij niet de zorg maar het geld de bepalende factor is. Van een dokter kan nog empathie en opofferingsgezindheid worden verwacht als het uur daar is. Van een instantie/instelling/systeem in het nauw kan je niet meer verwachten dan van een boekhouder. En dat systeem houden wij zelf in stand!
Voor meer inzicht verwijs ik naar de site ziekvanzorg.nl
30/10/13 12:06 REAGEER
Darkobserver
Wel, wat er nu gaande is in onze ver geëvolueerde verzurende hedendaagse Vlaamse samenleving
is een gevolg van wat de politiek sinds midden jaren '90 aan het terugdraaien en om zeep aan het helpen is; op diverse voordelen waar onze voorouders hard om gezwoegd hebben...
Wat de hardwerkende Vlaming anno 2013 dagelijks moet ervaren vergeleken met 1993 is niet mis...
Voor hetzelfde- of minder geld:
1/ véél meer stress, 2/ nooit echte rust, 3/ zeker niet ziek worden want je zal het extra verduren met controles van diverse pluimage..., 4/ dagelijkse files of alternatief ellendig (beesten)vervoer door De Lijn of de NMBS,
5/ bijna altijd en overal bereikbaar zijn voor werkgever of controle door overheidsdiensten, 6/ openbare dienstverlening met eindeloze wachttijden die onderling elkaar nergens “raken”- laat staan samenwerken..., 7/ steeds overal en altijd goed uit je doppen kijken om niet opgelicht te worden door het niet “correct” interpreteren van de kleine lettertjes in de hedendaagse hoog- intellectuele “overeenkomsten/ voorwaarden”...,
8/ meer belastingen betalen en minder in ruil krijgen,
9/ een sociale zekerheid die zo lek is als een zeef en leeggezogen wordt door scherpzinnigen van eigen origine- of aangelokten van vreemde origine...,
De mensen hebben daar genoeg van meneer... u niet ?
Ze weten met hun frustraties en teleurstellingen geen blijf, en kroppen alles
-net zoals onze brave voorouders, veelal met boerenstiel... -
op tot de gelegenheid zich voordoet om zich te kunnen afreageren op een algemeen nieuw -ver van mijn bed/ niet in mijn achtertuin- fenomeen...
Deze reacties worden dus gegeven op een groep zwakken in de toekomst die in het verleden meerdere hedendaagse- vooraf aangehaalde problemen veroorzaakt hebben...
Bij dit alles moest ik ook denken aan bepaalde gevestigde waarden of teksten uit de films “Modern Times” en “The Time Machine”, of het Nederlandse liedje “België” ...
Zo'n vaart zal het nu allemaal wel niet lopen, alleen staat net nu dit item in de volle schijnwerpers...
Toch goed om er even bij stil te staan, en het achterliggende decor van heden en verleden te belichten... niet dan ?
30/10/13 12:32 REAGEER
gerdabeijer
wat zijn mensen toch een stelletje onbeschofte egoisten.........
30/10/13 13:40 REAGEER
gerdabeijer
ik dacht dat alleen Hollanders zo uitgerekend waren, nu blijkt dat de Belgen ofwel de Vlamingen geen haar beter zijn....
30/10/13 13:44 REAGEER
Victor
Dit is een een echte schande heel ons leven gewerkt, en ons dan laten kreperen
maar voor de geen ,die moeten afkicken zal er wel geld zijn als ook voor de vreemde waar van de meeste geen slag doen zal alles wel in orde zijn
30/10/13 13:51 REAGEER
liliane
deze die dit maar dacht of wil uit brengen zouden zich moeten schamen.maar ja wat wil je al de politiekers zijn voor hun eigen zakken te vullen als ze opstappen een dikke premie van enkele duizenden euro.zij kunnen de hoogste hospitalisatie betalen ze verdienen genoeg .ze hebben jaren met het geld rond gesmeten en nu moet de gewone hardwerkende man en onze oudjes op water en brood.wanneer gaan deze met de topfuncties en de politiekers eens nadenken en 1maand loon inleveren dan is de put die ze zelf gekrieerd hebben gedicht. wij allen betalen ons blauw met onze lage inkomens ,zij de dikkoppen voelen 1maand afstand niet, maar de oudjes die de eindjes aan elkaar knopen of deze generatie en de volgende die moeten maar betalen .waarom moeten we blijven naar de verkiezingen gaan en dan nog verplicht heeft er al 1 politieker aan iemand van ons zijn meningengevraagd en uitgevoerd , neen hun mening niet van ons als er vrije verkiezingen waren kwam ik er mijn zetel of bed niet vooruit profiteurs allemaal.
en nu dit weer ja als het hun ouders of grootouders -kinderen niet zijn dan doen ze er niks aan maar hallo anders zetten ze het wel naar hun hand .
30/10/13 13:53 REAGEER
MGeeraerts
Ik ben verlegen te zeggen dat ik een Vlaming ben. Als de helft van ons eigen bevolking zo denkt over mensen die terminaal ziek zijn, of comapatiënt, dan vraag ik me enkel af of ze zich wel realiseren dat ze morgen misschien één van de volgende comapatiënten of terminaal zieken kunnen zijn, of een van hun kinderen of kleinkinderen. Zullen ze dan nog dezelfde mening hebben?? Ik vraag het me af!
Misschien eerst eens leren nadenken voor men een mening te kennen geeft.

M.Geeraerts
30/10/13 14:05 REAGEER
jozef
J.Vanthuyne,
Aan al die brave ondervraagden...Een schande... Er gebeuren rare dingen om ons heen...
Al die seks, al die drugs, al die rokers, al die verkeermaniakken, al dat nachtleven met ongelukken tot gevolg, enz.enz. Wat kost dat niet aan de maatschappij...Laat ons daarop besparen in de plaats van de ouderen te laten verkommeren. De gezondheidszorg zal er wel bij varen.
De ouderen van nu deden vroeger niet mee aan al die uitspattingen maar zorgden voor hun kinderen.
Diep geschokt.
J.Vanthuyne en echtgenote, beiden in de tachtig en nog tamelijk gezond.
30/10/13 15:20 REAGEER
jacko2005
Die onbenullen die dat verkondigen zijn zeker geen senioren.Maar ze vergeten dat ze ook oud zullen worden,MISSCHIEN?
30/10/13 15:50 REAGEER
jacko2005
Die onbenullen die dat verkondigen zijn zeker geen senioren(die voor hen gewerkt en betaald hebben).Maar ze vergeten dat ze ook oud zullen worden,MISSCHIEN?dat is lang niet zeker!
30/10/13 15:54 REAGEER
Zwijger037
Geldgebrek bij de ziekteverzekering ? In plaats van dat tekort te verhalen op de senioren en langdurig zieken, sorteer eerst eens al de profiteurs van het stelsel eruit. Zij die via slinkse kunstgrepen de ziekenkas leegplunderen. Misschien kunnen de ontslagpremies van parlementairen en dergelijke geschonken worden aan de ziekteverzekering voor de echte zieken die het meer nodig hebben. Ik neem ook een Hitleriaanse denkmethode waar bij het afschrijven van mensen die hun ganse leven hebben betaald en nu noodgedwongen op zorg zijn aangewezen : dumpen maar die groep zegt de helft van de Vlamingen dus. Waarvoor dank.
30/10/13 16:30 REAGEER
Dromeke
Misschien in plaats van (veel) langer werken (dat wel natuurlijk he!!) ineens een spuitje? Soilent Green?
Zijn ze ineens van ons af....
Jan (61)
30/10/13 16:42 REAGEER
Dochter
Och het gebeurt nu ook reeds dat als je ouder bent er minder in je geïnvesteerd word. Er word zeer vlug bij het ouder worden, gezegd dat de kanker niet snel groeit en dat men het niet nodig vind om nog medicatie te geven. Slechts bij aandringen word er medicatie gegeven en als die dan ook nog aanslaat zijn ze zeer verwonderd dat men van longkanker genezen is op 82 jarige leeftijd. Mijn vader is overleden op gezegende leeftijd van 90 jaar en bij de laatste opnamen heeft men niet veel meer gedaan ook al kon men een zwaarder anti biotic a geven
30/10/13 17:16 REAGEER
luk
tot ze zelf ziek worden dan ...
30/10/13 17:18 REAGEER
Johny
Hopelijk voor meer dan de helft van die vlamingen dat ze nooit terminaal zullen worden of 85 of in coma zullen liggen of ongezond leven!
Ik denk wel dat iedereen wel ergens ongezond leeft.
Ik ben 53, ik werk ganse dagen, ik eet niet vettig, ik doe 2 maal per week aan jujutsu en 1 maal per week aan yoga, ik drink geen alcohol en ik poets zelf bij mij thuis, alleen heb ik een ongezond trekje, ik rook!
Maar ik denk dat ondanks ik rook, toch gezonder leef dan veel van de helft van die vlamingen.
Ongezond leven begint al bij het buitenkomen, het gevaar een ongeval te hebben (coma), de ongezonde lucht die we inademen, de stress van het verkeer, om dan nog maar te zwijgen van de lamzakken die een ganse dag voor de tv of pc hangen spelletjes te spelen en ondertussen de zakken chips en fastfood met kilo's verorberen.
Ik zie het bij de sporten die ik doe wat een conditie veel mensen hebben en merk dat ik met men 53 jaar VEEL fitter ben en meer uithoudingsvermogen heb dan jongere mensen.
En dan heb ik het nog niet over de mensjes van 85 die hun hele leven hebben bijgedragen en gevochten voor de rechten en de vrijheid die wij nu kennen!
Denk toch maar eens 2 maal na, voor jullie nog zo van die degoutante gedachten zouden te binnen vallen.
Schaam jullie om daar nog maar over na te denken!

Johny 53
30/10/13 17:40 REAGEER
Hogan
Ik zou wel eens twee dingen willen weten:
1) welke vragen werden er gesteld bij dat onderzoek? Daar hangt zeer veel van af.
2) wat doet men met de grote meerderheid profiteurs, wiens ouders en grootouders nooit hebben bijgedragen tot onze welstand? Hoeveel geld gaat daar naar toe? Heeft die immigratie onze mutualiteiten niet leeggezogen, zoals sommigen hier schrijven?
Ik geloof niet dat de Vlaming het met die enquête eens is, als men zou vragen wat te doen met hun moeder of vader, dan zou de uitkomst wel anders zijn...
30/10/13 18:00 REAGEER
Maria
Dat de regering de kraan van de kinderbijslag eens zou toe draaien of halveren dan zou de helf van het tekort al opgelost zijn. Onze overgrootouders hadden 12 tot 13 kinderen en werden groot zonder bijslag, nu blijven we er geld inpompen, van hun 12 moeten ze naar een instelling, op hun 18 naar de dop of het gevang waar gaat dat eindigen. Maar onze zieke en ouderlingen moeten het weer gaan bekopen die heel hun leven afgedragen hebben en in het gareel gelopen hebben,die zijn weer zoals altijd de pinot. Bedankt Belgie om Sinterklaas te spelen voor de niet BELGEN

De Laet V
30/10/13 18:29 REAGEER
joshendrickx
Zo zie je maar weer, doordat de mensen mondiger zijn geworden, zijn ze ook meer egoïstisch geworden. Ik ben blij dat ik ouder ben, want de jeugd van nu gaat een hele zware tijd tegemoet. Er is genoeg geld om iedereen een goede medische zorg te verlenen. Alleen moet men kiezen en wanneer men kiest voor ons eigen 'ik', is de wereld om zeep. Dat kan je zo wel aanvoelen. Doe maar voort en kies voor 'geld' en probeer je dan maar gezond te houden en je aan alle regeltjes te houden. Wat l. chanteloup schrijft, DAT is juist onbeschaamd. Hopelijk wordt hij niet verslaafd. Goede raad aan iedereen die zo denk: blijf thuis, bind je aan de je stoel en hoop dat je eigen dak niet op je kop valt.
30/10/13 18:38 REAGEER
YankeeWhisky
Het ziet er naar uit dat ook Belgen (50%) een Amerikaanse mentaliteit hebben v.v healthcare and this cruel reaction is so reminiscent of the Republican party in the States.
Misschien zouden ze er anders over reageren wanneer ze zelf met een hart aanval in het ziekenhuis aanlanden !
30/10/13 21:00 REAGEER
DMC
Bij het ontstaan van de mens op aarde was 'het overleven van de gezondste'aan de
orde,nu wil men iedereen laten overleven.De rijkste kunnen langer proberen,beter
proberen, om te overleven..dood gaat men toch!In een kapitalistisch systeem juist
zoals in een communistisch bestel kan het niet zijn dat wie geen bijdragen geleverd heeft aanspraken moet maken of er gaan op langere termijn ontsporingen gebeuren.
Het is de plicht van politiekers om dit uit te zuiveren,van een goed geweten kan men
ook minder ziek worden en langer leven!!!DMC
30/10/13 21:25 REAGEER
huysmansa
Ik ben 78 en dus 'betrokken partij'.
- Ik wil in geen geval dat mijn leven kunstmatig gerokken wordt als ik buiten bewustzijn geraak en voorzien wordt dat ik daar niet meer uitkom.
- Ik ben ook, zoals iedereen waarschijnlijk, tegen het overmatig gebruik van vaak dure onderzoekingen. 'tEn allen tijde', maar zeker voor bejaarde mensen (zoals ik). Rationele beperking van dure toestellen (niet elke kliniek heeft àlle toestellen nodig) hoort daar bij.
- (Hoort hier niet helemaal thuis, maar heeft er wel verband mee ) Iedere volwassen mens (en daarmee bedoel ik niet de wettelijke volwassenheid van 18 jaar) moet het recht hebben en de mogelijkheden en middelen krijgen om vrijwillig uit het leven te stappen. Uiteraard moeten de beweegredenen gegrond en weloverwogen zijn. (Psychologisch onderzoek hoort daar bv bij).
30/10/13 21:30 REAGEER
Hild
Weet dat die 85- plussers wel tot hun 85ste en nog bijdragen in de ziekteverzekering !Op 60 jaar verdubbeld de premie voor hospitalisatie verzekering ,en als ge dan 85 bent mag je er niet meer van genieten !Hallo ,kunnen we beter allemaal stoppen met er geld in te pompen !
30/10/13 21:46 REAGEER
vic
Wie beslist hier wat? Vergeet nooit dat je ooit ook zo oud zal worden. Zal men dan nog dezelfde mening toegedaan zijn??? Het is makkelijk praten vanuit een luie stoel.
Sommigen zijn bang dat het kostenplaatje zal oplopen en er aan de gezondheidszorg zal gesleuteld worden. Wie zijn de bangerikken?De schijnrijken??? Heeft men wel het recht om iemand te veroordelen in een democratie??? Dat is zuivere discriminatie.
Als men dan toch de democratie aan zijn laars lapt waarom de vreemdelingen niet eerst aanpakken die hier leven van de mutualiteit en het syndicaat en rondrijden in peperdure wagens en niet werken en leven van de duurverdiende centen van de goedgelovige Vlaming die zelf al bijna buitenlander is in zijn eigen dorp.
31/10/13 10:37 REAGEER
Caro
Laten we samen hopen dat deze mensen, de socioloog, prof. emeritus Mark Elchardus (Vrije Universiteit van Brussel/VUB), de 3000 Vlamingen tussen 18 en 75 jaar en de opdrachtgevers voor het onderzoek, nl. de socialistische mutualiteiten gezond blijven maar dat zij zelf, hun grootouders, ouders niet te oud worden want dan zorgen zij ook voor problemen.
31/10/13 10:58 REAGEER
Janoke1943
Akkoord, de beste zorgen mogen verleend worden, maar er zijn grenzen - toen mijn moeder in 't ziekenhuis opgenomen werd op 95-jarige leeftijd, werd er bij haar nog een pacemaker geplaatst - zogezegd "omdat ze nog te goed was". Nu verblijft ze al 2 jaar in een rusthuis (19oo,- euro per maand mede door de dure medikatie en doktersbezoeken - de was doe ik zelf) en slaapt de godganse dag - ze is praktisch volledig blind en doof en dementerend - Ik ben enig kind en alle zorg komt op mij terecht. Ondertussen ben ik ook al 70 en ga een wilsbeschikking opstellen waarin expliciet vermeld word dat ik vanaf een zekere leeftijd zulke ingrepen niet meer wil. Ik ben zeker dat zij dat ook niet gewild heeft.
31/10/13 16:31 REAGEER
ldebo
Mogen degene die deelgenomen hebben aan het onderzoek een "gezicht" krijgen? Ik vraag me echt af of deze groep wel representatief is voor de rest van de bevolking!!
2/11/13 14:10 REAGEER
Herman1942
Dit is uiteraard koren op de molen van de hospitalisatie polissen. Zullen zij in de toekomst hun tussenkomst beperken, en eventueel rekening houden met de leeftijd en de aard van de ziekte ?
2/11/13 18:26 REAGEER
Herman1942
Hoe zullen de hospitalisatie polissen daarop reageren ? Gaan zij in de toekomst hun tussenkomst beperken tot een bepaald bedrag, afhankelijk van de ouderdom ?
Of is het zoals meermaals : de rijken die het zich kunnen veroorloven zelf te betalen ontspringen de dans, de arme mensen hebben pech !
2/11/13 18:42 REAGEER
walter
Naar mijn mening ,zijn jullie allemaal Senioren die deze site bezoeken,en ik denk wel dat ieder van jullie het liedje van De Strangers (De Ziekenkas)nog zullen herinneren!Zo niet,even beluisteren op You Tube
4/11/13 00:47 REAGEER
johana
Ongeveer 70% van alle ziekten zijn voedingsgerelateerd. Degenen die zich dagelijks volproppen met wit brood, witte rijst, frieten, chips, koeken, taartjes, chocolade, pizza's, lassagne's, croissants enz mogen hopen dat er niet bespaard zal worden op mensen die ongezond leven, want dan zullen zij de pineut zijn. En dat zijn er heel veel.
4/11/13 18:35 REAGEER
pooki
k ben 60, mijn man 64 en hij heeft 45 jaar full time gewerkt, nooit ziek geweest...wij hebben een dochter van 36 die 3 jaar geleden een zware sub-arachnoidale hersenbloeding kreeg, die 8 maanden in coma lag, waar bij de dokters de machines UITGEZET hebben, 't had toch geen zin meer.....en toch had zij de wil om te overleven..ze woont nu in een rusthuis, maar ze leeft, en lacht en speelt met haar zoontje (nu 9) is zij een overbodige kost ?? Heeft het kind geen recht om een mama te hebben , al zit ze in een rolstoel ?? Hebben wij geen recht op ons kind ??...Terwijl in de gevangenissen, moordenaars, en veel ander uitschot, (heel veel buitenlands) GRATIS van alles voorzien worden, en dan nog van hun oren maken dat de gevangenis naar hun normen niet leefbaar genoeg zijn ?? Zou men daar eens niet eerst iets aan doen, die kosten de maatschappij meer dan handenvol geld.
5/11/13 23:48 REAGEER
JAS
Er zijn zoveel reacties gekomen op het artikel dat het haast onbegonnen is om alles te lezen. wat ik hier schrijf is misschien eerder al gezegd.
Alle vreemdelingen die hier niet WERKEN, dus ook niets afdragen terug sturen op EIGEN kosten. Alle vreemde delinquenten naar hun land sturen om ginder op de kosten van hun gemeenschap hun straf uit te zitten. Als de levenslange opsluiting is uitgesproken voor een misdadiger, waarom die geen spuitje geven, zijn leven betekent toch niets meer. Het OCMW-geld kan beter besteed worden aan onze eigen sukkelaars die geen dak boven het hoofd hebben, die geen geld hebben om eten te kopen, uitgezonderd diegene die zelf oorzaak zijn van hun armoede, dat zal goedkoper zijn dan het uitbetalen van profiteurs. Schaf hierbij de talloze hoge vertrekpremies af, beperk de hoge pensioenen van de mensen die heel hun carrière zoveel verdienden dat ze hun spaargeld niet meer op kunnen maken en er zal heus een pak geld vrijkomen om de gezondheidszorg te betalen ook van de 85-plussers, gezond of niet gezond geleefd.
(Volslanke) Politiekers die op pensioenleeftijd zijn gekomen en die talloze mandaten uit voeren, leven die niet ongezond? Geef ze dan ook maar een spuitje, Beperk het aantal ministers en commissarissen, schaf de benoeming af van "minister van staat" ze hebben genoeg verdiend en kunnen voort met een "normaal pensioen"
Is er een politieke partij die het zelfde doel nastreeft? Ik word er lid van.
6/11/13 09:05 REAGEER
JVDaele
Ik ben gechoqueerd door de vele discriminerende en xenofobe opmerkingen, zélfs van ouderen die de oorlog hebben meegemaakt en dus beter zouden moeten weten. Wellicht laat hun geheugen hen in de steek.
Wil alsjeblief eens POSITIEF reageren.
Laten we solidair blijven met iedereen die het moeilijk heeft, en goedmenende nieuwkomers een reële kans geven om deel te nemen aan onze samenleving.
8/11/13 01:47 REAGEER
Jacqui
Zij die nu zo reageren zijn natuurlijk niet die ouderen die zorg nodig hebben.......
Maar ze profiteren nu wel lekker mee van de verzorgingsstaat die diezelfde ouderen hebben opgebouwd!
Er zijn andere zaken om op te besparen zoals het uitbetalen van het kindergeld, dit kan misschien wel beperkt worden tot maximum twee kinderen?
Geen cadeau's meer van de ziekenfondsen bij nieuwe geboortes ....
En gezien we binnenkort met 9 miljard op deze planeet zullen zijn kan er misschien aan gedacht worden om in-vitro en andere soorten van kunstmatige inseminaties niet meer te vergoeden door het ziekenfonds?
Idem voor het 'restaureren' van het maagdenvlies ?
De Poolse zwangeren die met busladingen naar België afzakken om hier te komen bevallen kunnen dit misschien doen op kosten van een privé-verzekering?
De sporters waaronder bvb. de ski-fanaten,surfers en andere beoefenaars van extreme sporten kunnen misschien ook een privé-verzekering gaan aanspreken?
Misschien kunnen we ook tegelijkertijd de tussenkomsten afschaffen voor hen die hier niet aan hebben meebetaald en bijgedragen....? Ook anderen misschien die Belgie alleen als een grote snoepschuif bekijken waar uit te graaien valt?
En CEO's met extreme lonen, kunnen die het misschien opbrengen om een privé-verzekering af te sluiten? Of alle andere die boven een bepaald percentage verdienen? Of politici........
Ik heb het hier alleen nog maar over enkele items die de ziekteverzekering aangaan, er is nog zoveel meer stof te over..........
8/11/13 12:33 REAGEER

Login Registreer

Login met

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels

U kent SeniorenNet al,

Maar SeniorenNet wil jou leren kennen

please make me pretty Benny!!

mij niet meer vragen = cookie