Waar vandaan: Computertips > Het ideale bestandsformaat voor Photoshop elements

Computertip

Het ideale bestandsformaat voor Photoshop elements

De meest gebruikte bestandsformaten, zowel op het internet als op de thuiuscomputer, zijn JPG en GIF. Voor veel gebruikers van Photoshop elements zal het dan ook bijna vanzelfsprekend zijn om bestanden in een van deze twee formaten op te slaan. Toch is het vaak beter om een ander bestandsformaat, bijvoorbeeld het PSD-formaat van Adobe Photoshop, te gebruiken.

Waarom? Om dat te begrijpen dient u eerst wat meer te weten over het opslaan van bestanden. Dat kan, wanneer we een grove indeling toepassen, op twee manieren: "lossy" (met verlies) en "lossless" (zonder verlies). Bestanden die volgens de "lossy" methode worden opgeslagen, worden voordat het echte opslaan begint eers nog eens gecomprimeerd. Dit gebeurt door het weglaten van bepaalde beeldinformatie. Zeker wanneer eenzelfde afbeelding meerdere malen achter elkaar op de "lossy" manier wordt opgeslagen zal dit zich uiten in een slechtere kwaliteit van de uiteindelijke afbeelding.

Nu kunt u wel raden dat bestanden die op de "lossless" manier worden opgeslagen dus niet aan kwaliteit inboeten. Ook wanneer zo'n afbeelding meerdere malen achter elkaar wordt opgeslagen blijft de beeldkwaliteit steeds gelijk.

De "lossless" methode heeft echter nog een ander zeer belangrijk voordeel ten opzichte van de "lossy" methode. Gebruikt u in Photoshop Elements meerdere lagen, en slaat u dat bestand op via de "lossless" methode, dan blijven die lagen behouden. Wanneer u de afbeelding later weer opent om te bewerken kunt u nog altijd van de lagen gebruik maken. Slaat u het bestand op via de "lossy" methode, dan kunt u de lagen later wanneer u de afbeelding nogmaals wilt bewerken niet meer gebruiken omdat zij tijdens het opslaan door het comprimeren zijn samengevoegd.

Het verdient dus altijd de voorkeur om bestanden op te slaan via de "lossless" methode. Daarvoor kunt u in Photoshop elements een aantal formaten gebruiken. Het eerste, en meest logische, bestandsformaat is het Adobe Photoshop formaat PSD. Dit is tevens het standaard formaat voor Photoshop elements. Een ander formaat dat u zonder problemen kunt gebruiken voor het opslaan van bestanden is het TIF-formaat. Ook bij dit bestandsformaat zult u geen last hebben van kwaliteitsverlies.

De formaten JPG en GIF daarentegen worden tijdens het opslaan altijd gecomprimeerd en zullen dus altijd aan kwaliteitsverlies onderhevig zijn.

Is het niet te vermijden dat een bestand uiteindelijk als bijvoorbeeld GIF of JPG moet worden opgeslagen, denk er dan eens aan om dat bestand voor de tijd dat u er aan werkt op te slaan als PSD of TIF. Pas wanneer u zeker bent dat u klaar bent met het bewerken van de afbeelding kunt u het bestand dan opslaan als JPG of GIF. Op die manier beperkt u het kwaliteitsverlies in ieder geval tot een minimum.