Waar vandaan: Computertips > Een heel makkelijk opliggend effect

Computertip

Een heel makkelijk opliggend effect

Geef de indruk dat je foto's zijn afgedrukt op stof. Je kunt hiervoor een eenvoudig filter van Paint Shop Pro gebruiken. Open je afbeelding en volg de instructies:


Kies Image > Effect > Weave.

Er verschijnt een dialoogvenster waarin je het filter kunt aanpassen.


Stel Gap Size in op de waarde 1.

Deze waarde bepaalt de ruimte tussen de vezels van de stof.


Stel Width in op een redelijk kleine waarde tussen 2 en 5, afhankelijk van het gewenste effect.

Deze waarde bepaalt de grootte van de vezels van de stof.


Stel het filter Opacity in op 50% en pas alles toe door op OK te klikken.


Dat is alles! Je textieleffect is klaar: