Waar vandaan: Computertips > De randen van je afbeelding afronden met Paint Shop Pro

Computertip

De randen van je afbeelding afronden met Paint Shop Pro

Je kunt een overloopeffect gebruiken om scherpe randen in je afbeelding af te ronden.


Selecteer Selections > Select All


Selecteer Selections > Modify > Contract.

Geef in het dialoogvenster dat verschijnt een waarde van een paar pixels op. Dit is de breedte van het verloopeffect.


Selecteer Selections > Modify > Expand.

Geef een waarde op die net iets kleiner is dan de waarde die je hiervoor hebt opgegeven. Als je dezelfde waarde opgeeft, kan je afbeelding wordt afgekapt.


Selecteer Selections > Invert.


Selecteer Edit > Cut. Zorg ervoor dat de achtergrondkleur die je kiest in Paint Shop Pro dezelfde is als die van je site.


De randen van je afbeelding zijn nu afgerond.