Waar vandaan: Computertips > Paint Shop Pro gebruiken om je foto's een sepiatint te geven zodat het lijkt of ze van voor 1940 zij

Computertip

Paint Shop Pro gebruiken om je foto's een sepiatint te geven zodat het lijkt of ze van voor 1940 zijn

Niets is makkelijker dan een moderne foto een vooroorlogs voorkomen te geven met Paint Shop Pro.
Open het afbeeldingsbestand en kies Colors > Grayscale.

Een vooroorlogse foto moet niet te donker zijn. Maak de foto wat lichter als dat nodig is. Je doet dit door Colors > Adjust > Gamma Correction te selecteren en de afbeelding lichter te maken.

De kleuren van de afbeelding bijwerken:

Vergroot het aantal kleuren naar 16 miljoen door Colors > Increase Color Depth > 16 Millions Colors te kiezen. Bij de conversie van de foto naar grijstinten is het aantal kleuren teruggebracht tot 256 kleuren.

Kies Colors > Colorize.

Stel de schuifregelaar Saturation in op een gemiddelde waarde, bijvoorbeeld 128.

Kies de sepiatint met een waarde voor Hue tussen 15 en 20