Waar vandaan: Computertips > Powerdown na Shutdown

Computertip

Powerdown na Shutdown

Als je systeem ACPI ondersteunt kan je WinNT zo instellen dat de PC zichzelf uitschakelt na het afsluiten van WinNT. Hiervoor moet je ACPI in je BIOS activeren en in WinNT de Registry openen op:
HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon subkey. Ga hier naar "PowerdownAfterShutdown" en verander de waarde in 1. Sluit de Registry af. Als volgende stap is het nodig een nieuwe HAL te installeren, dit gaat als volgt
C:\> cd %systemroot%\system32
C:\WINNT\system32> rename hal.dll hal.old
C:\WINNT\system32> copy g:\i386\hal.dll.softex hal.dll
Reboot de PC.
Een alternatieve om de hal.dll van naam te wijzigen is de optie /hal=bestandsnaam.ext in "boot.ini" toe te voegen.