Waar vandaan: Mailgroepen > Aanmelden

Aanmelden Filmen

De gewenste mailgroep: Filmen

Naam: Filmen
Beschrijving: Filmen, beeld bewerken en monteren met de computer, daarover gaat deze mailgroep op Seniorennet.
Gemiddeld: 9 e-mails per dag in mailgroep Filmen (gemeten over laatste 14 dagen)

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de geldende regels.