Waar vandaan: Reizen > Eurocross

Eurocross

Wat is EuroCross?

EuroCross België vzw is een intermutualistisch project van de Christelijke, Socialistische, Liberale, Onafhankelijke en Neutrale ziekenfondsen, evenals van de Mutualiteit van de Spoorwegbedienden.

Medische bijstand in het buitenland

Wat?

De alarmcentrale EuroCross verleent medische bijstand aan de leden van de aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland.
De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per ziekenfonds.

De dienstverlening bestaat ondermeer uit:

 • advies en begeleiding van patiënt en gezin ter plaatse en van de familie in België;
 • contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse;
 • medische feedback bij de behandeling;
 • versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten indien nodig;
 • organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk;
 • bij overlijden: overbrengen van het stoffelijk overschot naar België.

Er wordt enkel bijstand verleend voor dringende en onvoorziene medische zorgen. Verloren bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van uw wagen, … zijn niet in de bijstand opgenomen.

Wanneer neemt u contact

Bij raadpleging van een geneesheer, wanneer u verzorging nodig hebt, bij opname in het ziekenhuis, bij andere medische interventies in het buitenland,…

Hoe neemt u contact

EuroCross kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 gecontacteerd worden.

Bel voor bijstand naar volgende nummers:

 • leden van het Christelijke ziekenfonds: +32 2 272 09 00
 • leden van het Socialistische ziekenfonds:
  • Nederlandstalige leden van de Socialistische ziekenfondsen: +32 2 272 08 80
  • Franstalige leden van de Nederlandstalige Socialistische ziekenfondsen: +32 2 272 08 90
  • leden van de Socialistische ziekenfondsen in Wallonië: +32 2 272 09 70
  • leden van het Ziekenfonds van Vervoer en Verkeer: +32 2 272 09 70
 • leden van het Onafhankelijke ziekenfonds: +32 2 272 09 00
 • leden van het Liberale ziekenfonds: +32 2 272 09 00
 • leden van het Neutrale ziekenfonds: +32 2 272 09 00
 • leden van de Mutualiteit van de Spoorwegbedienden: +32 2 272 08 70

Wat is verzekerd

De bijstand gebeurt op basis van de voorwaarden van de aanvullende verzekering van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds.

Voorbereid op vakantie

Raadpleeg steeds uw ziekenfonds vóór u op vakantie vertrekt!

Verzekerd of niet…
Verifieer vóór uw vertrek bij uw ziekenfonds of u in regel bent met de verplichte en de aanvullende verzekering. Vraag ook na of de reden en de duur van uw verblijf onder de regeling van uw medische bijstandsverzekering vallen en welke tussenkomst u geniet in het land waar u verblijft.

Neem steeds uw WAC-kaart (World Assistance Card) of uw Pluspas mee.
Op deze kaart vindt u ondermeer het telefoonnummer van EuroCross.