Waar vandaan: Reizen > Reisdocumenten

Reisdocumenten

Maak uw keuze uit onderstaande lijst:

Bij het plannen van een reis vraagt u zich het best meteen af welke officiële reisdocumenten u nodig zult hebben. Voor een aantal landen is uw identiteitskaart voldoende, andere eisen een paspoort en eventueel ook nog een visum. Sommige landen vragen u daarnaast nog een certificaat van inenting voordat u de grens over mag.

Op deze website vindt u per land de inreisvoorwaarden voor Belgen die voor minder dan 90 dagen in dat land verblijven.
Houd er rekening mee dat deze voorwaarden kunnen veranderen. Ook kunnen ze verschillen als men het land om professionele redenen bezoekt. Neem om helemaal zeker te zijn even contact op met de ambassade van het land dat u bezoekt.

Buitenlandse ambassades in België

De adressen en telefoonnummers van buitenlandse ambassades in België vindt u in de telefoongids van Brussel, onder de letter A. U kunt deze gegevens ook opvragen bij de inlichtingendienst van uw telefoonmaatschappij.

Mocht u problemen hebben om de gegevens van de betrokken ambassade te vinden, neem dan contact op met de dienst Relaties met het Publiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15,
1000 Brussel, tel. 02/501.81.00, of 501.80.99.
Consulteer ook de website van het Ministerie:
http://www.diplobel.org 

Identiteitskaart

Hoewel de identiteitskaart eigenlijk geen reisdocument is, kunnen Belgen vanaf hun twaalfde jaar de lidstaten van de Europese Unie, sommige aangrenzende staten en enkele verre landen die toeristische trekpleisters zijn, bezoeken met hun identiteitskaart.

Kinderen onder de twaalf hebben nog geen identiteitskaart. Ouders kunnen voor hun kinderen een "bewijs van identiteit" met pasfoto aanvragen. Dit bewijs vermeldt wie gecontacteerd kan worden als men het kind ergens alleen aantreft. Het verschaft hun echter niet zomaar de toegang tot alle landen waar Belgen vanaf hun twaalfde met de gewone identiteitskaart binnen mogen.
Concreet gezien kan het zijn dat de ouders en broers of zussen die al twaalf zijn naar een bepaald land kunnen reizen met hun Belgische identiteitskaart terwijl de jongste die nog geen twaalf is een paspoort nodig heeft. Kijk daarom in de rubriek "kinderen" verderop in dit hoofdstuk.

Een identiteitskaart is geen "pas" of paspoort

Verwar de identiteitskaart niet met een paspoort. Een paspoort (door sommigen ook wel ‘Reispas’ genoemd) is een ‘boekje’ waarin gegevens omtrent uw identiteit zijn opgenomen en dat als geldig reisdocument erkend wordt door alle landen van de wereld.

Paspoort

Een geldig paspoort is vereist voor reizen naar alle landen waarvoor de identiteitskaart niet voldoet. Als u met kinderen reist, lees dan zeker de rubriek "kinderen" verderop in dit hoofdstuk, waarin de benodigde reisdocumenten voor kinderen worden uitgelegd.

Vraag vooral ruim voor uw vertrek een nieuw paspoort of een verlenging aan en houd rekening met de tijd die nodig is om een visum te krijgen.

Personen die vaak op de laatste minuut een bestemming kiezen doen er goed aan ervoor te zorgen dat hun paspoort steeds nog minstens zes maanden geldig is.

Hoe vraagt u een nieuw paspoort aan?

De normale aanvraag

De aanvraag voor een nieuw paspoort wordt ingediend bij de diensten van de gemeente. U brengt vier recente pasfoto’s mee, uw identiteitskaart en - indien u er al een had - uw oude paspoort.

De levertijd is ongeveer drie weken.

De prijs van het paspoort kan verschillen, al naar gelang de gevraagde geldigheidsduur en de toeslag die door de gemeente wordt aangerekend.

Voor de geldigheidsduur zijn er twee mogelijkheden: 1 jaar of 5 jaar. Vijf jaar is de maximale leeftijd van een paspoort.
Een paspoort voor 1 jaar dat aangevraagd werd voor 15 maart 2001 kan ten hoogste 4 keer voor een volgend jaar verlengd worden. Een paspoort voor 1 jaar (nieuw model) aangevraagd na 15 maart 2001, kan niet verlengd worden.

Kan het ook sneller?

Mocht u geen drie weken kunnen wachten als u onverwacht naar het buitenland vertrekt, dan kunt u bij de diensten van de gemeente een paspoort aanvragen volgens de snelle procedure. De levertijd is ongeveer drie à vier werkdagen.
Voor de versnelde levering worden wel bijkomende kosten aangerekend.

De noodprocedure om humanitaire redenen

Als u om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland moet vertrekken, kan door

het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen één dag een voorlopig reisdocument geleverd worden.

Dit document heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts geleverd worden als er door een bevoegde instantie (ziekenhuis, arts, politie) een schriftelijk bewijs is gegeven van de dringende humanitaire redenen.

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel (tel. 02/501.86.67, 02/ 501.87.80, of 02/501.87.27). Na de kantooruren en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met het nummer 02/501.81.11.

Geldigheidsduur

Ga nauwkeurig de geldigheidsduur van uw paspoort na.

Verstrijkt uw paspoort kort na de datum waarop u naar het buitenland zult vertrekken, dan is de verlenging of vernieuwing ervan een aangewezen voorzorgsmaatregel. Heel wat landen eisen dat uw paspoort nog een ruime periode na uw voorziene vertrek uit het land geldig is. Doe daarover navraag bij de ambassade van het land dat u gaat bezoeken

Verlengen van een paspoort

De verlenging van een paspoort dat aangevraagd werd voor 15 maart 2001 en nog geen 5 jaar oud is gebeurt door de diensten van de gemeente.

Kinderen

Pas op: kinderen onder de twaalf hebben soms andere reisdocumenten nodig dan personen ouder dan twaalf.

Sinds 1 september 1999 kunnen ouders die een nieuw paspoort aanvragen of hun oude laten verlengen, geen kinderen meer laten inschrijven in hun paspoort. Reeds bestaande inschrijvingen van kinderen die nog geen 16 jaar zijn in een nog niet verlopen paspoort van de ouders blijven gewoon geldig.

Afhankelijk van de reisbestemming kunnen verschillende reisdocumenten nodig zijn:

- voor een reis naar landen waarvoor Belgen een paspoort nodig hebben

Een kind, zelfs pasgeboren, dat zonder de ouders reist of niet ingeschreven is in het paspoort van de ouders die het vergezellen, heeft een eigen paspoort nodig om de landen te bezoeken waarvoor Belgen een paspoort nodig hebben.

- voor een reis naar landen die Belgen met hun identiteitskaart mogen bezoeken

Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft elk Belgisch kind een eigen identiteitskaart en kan daarmee reizen naar de landen waarvoor een identiteitskaart volstaat.

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet beschikken over een identiteitskaart, maar wel over een "bewijs van identiteit". Dit is een bewijs met pasfoto dat door de gemeentelijke diensten op aanvraag wordt verstrekt (zie ook: de rubriek "identiteitskaart"). Het "bewijs van identiteit" is echter geen document dat het paspoort of de identiteitskaart vervangt. De meeste lidstaten van de Europese Unie aanvaarden het bewijs van identiteit echter wel. Maar omdat het aan jongere kinderen wordt uitgereikt, wordt het meestal alleen aanvaard als het kind vergezeld is van de ouders. Men kan het best aan de ambassades van de landen die men bezoekt, vragen onder welke voorwaarden het kind het land enkel met een bewijs van identiteit kan bezoeken.

Veel moeilijkheden kunnen voorkomen worden als het kind naast een bewijs van identiteit een eigen paspoort heeft, vooral bij reizen buiten de Europese Unie.

De aanvraag van een paspoort voor kinderen

Net zoals beschreven bij de aanvraag voor gewone paspoorten wordt de aanvraag van een paspoort voor een kind ingediend bij de gemeente.
Er zijn eveneens vier pasfoto‘s nodig.
Tot 18 jaar moeten de ouders toestemming verlenen.

De geldigheidsduur en de prijs

Vanaf hun twaalfde krijgen kinderen een paspoort dat naar keuze 1 of 5 jaar geldig kan zijn.
Kinderen tot twaalf jaar kunnen een paspoort krijgen dat, ook naar keuze, 1 of 2 jaar geldig kan zijn.

Jongeren van 12 jaar en ouder betalen dezelfde prijs als volwassenen.
Tot hun twaalfde hebben kinderen recht op een goedkoper paspoort. De federale overheid ziet namelijk af van de taksen op die paspoorten en ook heel wat gemeenten hebben de toeslag verminderd of laten vallen.

Bepalingen betreffende geldigheidsduur en prijs zullen misschien veranderen na publicatie van deze brochure. U kunt informatie vragen bij uw gemeente.

Ouderlijke toestemming

Grenscontroles gelden voor minderjarigen, ook als de ouders erbij zijn, net zoals voor volwassenen. De politiediensten in het buitenland zullen evenwel extra aandacht besteden aan minderjarigen die alleen, of in het gezelschap van anderen dan hun ouders reizen. Men zal zich ervan willen vergewissen dat het kind niet tegen de wil van de ouders reist.

Omdat een paspoort in de meeste landen aan minderjarigen slechts kan afgegeven worden mits ouderlijke toestemming, zal het gemakkelijker aanvaard worden als bewijs van instemming van de ouders met de reis van hun kind.
Een identiteitskaart wordt aan alle kinderen vanaf twaalf jaar gegeven en is geen bewijs van ouderlijke toestemming.

Er bestaan noch in België, noch in het buitenland vaste procedures of formulieren om de ouderlijke toestemming voor reizen vast te leggen. Wil men bij grens- of personencontrole toch de ouderlijke toestemming aantonen, als het kind zonder of met één van de ouders reist, dan zijn hiervoor wel enkele praktische tips:

Beide ouders of de ouder die niet meereist kunnen een verklaring opstellen waarin toestemming wordt gegeven voor een bepaalde reis (tijdsduur, bestemming, eventueel persoon of organisatie die vergezelt). Het best is deze verklaring in de taal van de eigen woonplaats én in een wereldtaal opgesteld. De handtekening(en) onder deze verklaring moet(en) "voor echt verklaard" worden door de gemeente.

Als ouder en kind een verschillende familienaam hebben, kunnen verwantschap en ouderlijke toestemming aangetoond worden met een door de gemeente echt verklaarde kopie van de geboorte- of erkenningsakte.

In het algemeen zullen bij controle minder twijfels over de ouderlijke toestemming bestaan naarmate de minderjarige ouder is, of vergezeld wordt door een naast familielid. Dit geldt ook voor minderjarigen die reizen in een groep met begeleiding, zoals schoolreizen of reizen met een jeugdbeweging. Scholen of jeugdorganisaties kunnen bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een lijst met de gegevens van de reis en de deelnemers die onder hun begeleiding reizen.

Visum

Naast een geldig paspoort hebben Belgen voor een aantal landen ook een visum nodig. Dat is een toestemming om er gedurende een welbepaalde tijdsduur te mogen verblijven. Voor de landen die u op doorreis aandoet, kunt u informeren of u gebruik moet maken van een transitvisum. Dit is geldig voor een beperkt aantal doorreizen binnen een bepaalde duur.
Visa worden aangevraagd bij de ambassades of consulaten van de te bezoeken landen, die geheel vrij zijn u al dan niet een visum te verstrekken.

Informeer tijdig bij deze instanties hoe lang de levertijd is, welke documenten u moet voorleggen en of u alles ook per post kan regelen.

Als uw reis wordt georganiseerd door een reisbureau kan het zijn dat dit ook de visaformaliteiten regelt.

De prijs voor een visum verschilt naar gelang het te bezoeken land en de geldigheidsduur van het visum.

Sommige landen verstrekken een visum aan de grenspost; informeer op voorhand !

Bij het verlaten van een land

Soms moet u bij uw terugreis bepaalde bewijzen - bijvoorbeeld van de uitwisseling van deviezen - voorleggen om een land te kunnen verlaten.
U kunt daarover voor u afreist bij de betrokken ambassade in België inlichtingen vragen.

Internationaal inentingscertificaat

Heel wat landen, vooral in risicogebieden, weigeren u de toegang als u geen internationaal erkend bewijs (het ‘gele boekje’) hebt van inenting tegen bepaalde ziektes. Vraag op tijd aan de ambassades of consulaten van de landen waar u naar toe gaat naar de vereisten op dit gebied. U kunt die informatie én de noodzakelijke inentingen ook krijgen bij een aantal erkende geneeskundige centra in ons land. Deze centra geven eveneens tips over de zaken waar u op moet letten om te voorkomen dat u een ziekte opdoet tijdens de reis. In het hoofdstuk ‘Uw Gezondheid’ wordt dit nader besproken.

Identiteitskaart of paspoort verloren of gestolen

Het kwijtraken van uw identiteits- en reisdocumenten brengt veel moeilijkheden met zich mee. Laat ze nooit achter in bv. uw auto, een hotelkamer of op een andere onbewaakte plaats.
Als u uw paspoort of uw identiteitskaart kwijt bent door diefstal of verlies, dan moet dit onmiddellijk aangegeven worden bij het dichtstbijzijnde politiebureau. In België moet u daarna (met een kopie van de aangifte en 4 nieuwe pasfoto’s) naar de gemeente gaan. In het buitenland gaat u met het proces-verbaal en de foto’s naar de ambassade of het consulaat van België. Deze kunnen zorgen voor een vervangend reisdocument.

Indien er geen vertegenwoordiging van België in het betrokken land is, richt u dan tot de ambassade of het consulaat van een andere lidstaat van de Europese Unie, die u een voorlopig reisdocument kan geven of zal zeggen wat u moet doen. Dit maakt deel uit van de Europese consulaire bijstand (zie blz. 40).

Als u kopies of de nummers van uw reisdocumenten kunt voorleggen, of ook nog uw nationaal nummer in het rijksregister, vergemakkelijkt dit de formaliteiten.
Gestolen of verloren identiteitspapieren worden geregistreerd als ongeldig en mogen, ook als u ze terug zou vinden, na registratie nooit meer gebruikt worden.

Neem in ieder geval een paar copies van uw reisdocumenten mee op reis en bewaar alle documenten steeds op een veilige plaats. Noteer ook de nummers ervan op een apart briefje of in uw agenda.

Met huisdieren op reis

Voor dieren die meegaan naar het buitenland, informeert u het best bij de betrokken ambassade naar de vereisten.
De meeste landen vragen een bewijs dat het dier gezond is en de vereiste inentingen heeft gekregen.
Laat uw dierenarts een certificaat opmaken dat geldig is voor uw reisbestemming. Soms moet dit zelfs gelegaliseerd worden.

Er zijn landen die een tatoeage van het dier eisen of de inplanting van een chip. De quarantaine wordt soms nog toegepast.
Inentingen moeten meestal een bepaalde periode voor het vertrek worden gegeven. Houd ook rekening met de tijd die een eventuele legalisatie zal vragen.

Uw voertuig en rijbewijs

Als u met eigen vervoer reist, kijk dan na of uw papieren in orde zijn: inschrijvingsbewijs, groene kaart (verzekering), rijbewijs. Zorg dat er ook een bewijs van de Belgische nationaliteit (een ‘B’) achter op uw voertuig staat.

Sommige - vooral niet-Europese - landen, zijn niet gedekt door uw verzekering of stellen bijkomende eisen, ook voor uw aanhangwagen.

Uw Belgisch rijbewijs is niet overal in de wereld geldig. Dit kan problemen opleveren als u een auto wilt huren in bepaalde landen. Vraag raad aan de ambassade in België van het betrokken land.

Een internationaal rijbewijs kan aangevraagd worden bij de diensten van uw gemeente.

 

Bron: "Reis Wijs!" van de dienst Relaties met het Publiek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking.