Waar vandaan: Weetjes > Citaat

Citaat


Citaat van vandaag

De mensen zijn in de regel meer jaloers op hetgeen anderen hebben dan op hetgeen ze zijn.

A. Brouwer

Vorige 7 dagen


Citaat van donderdag

Drinken is: van het dak springen met het voornemen één etage te vallen.

Simon Carmiggelt


Citaat van woensdag

Een slachting, een slag kon men het niet meer noemen.

Friedrich von Schiller


Citaat van dinsdag

Gevangenissen maken me altijd onrustig want het is zo'n toeval dat je er zelf niet in zit.

Simon Carmiggelt


Citaat van maandag

Liefdeloos bevelen verlamt de gehoorzaamheid.

J. Hammer


Citaat van zondag

Rijvaardigheid lost op in alcohol. Over de oplosbaarheid verschillen de meningen.

J. L. Visser


Citaat van zaterdag

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen. (Hongaars gezegde)Citaat van vrijdag

Gezondheid van lichaam en geest is een grote zegen, als wij ermee overweg kunnen.

John Henry Newman
Citaat van donderdag

Het goede is gelegen in het goede gebruik dat men van wat dan ook maakt.

Marcel Jouhandeau
Citaat van woensdag

Omdat we niet in de zon kunnen kijken, vinden we de maan mooier.

Jan Deloof
Citaat van dinsdag

Onthoud u van liefdadigheid, zolang gij nog schulden hebt te vereffenen.

Pythagoras
Citaat van maandag

Sterven kan toch zo moeilijk niet zijn. Tot nu toe is iedereen erin geslaagd.

Mailer
Citaat van zondag

Wie begrepen wil worden, geve geen uitleg.

Denis Diderot
Citaat van

Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen.

Marcus Aurelius
Citaat van

De eer is als het leven: wanneer men haar verliest, is het voor altijd.

Pavilion
Citaat van

Eerbaarheid zetelt in de ogen.

Aristoteles
Citaat van

Het gezin is een gerechtshof dat dag noch nacht rust heeft.

M. de Chazal
Citaat van

In het straatje van straks staat het huisje van nooit.

Citaat van

In Italië vindt men het onbeschoft om met volle handen te spreken.

Wolfram Weidner
Citaat van

Oogcontact is een graadmeter voor zelfvertrouwen.

Citaat van

Tegenspraak geeft leven aan de conversatie, ziedaar waarom hofkringen zo vervelend zijn.

Carmen Sylva
Citaat van

De mensheid maakt haar tijden, het individu doet wat zijn tijd van hem eist.

Ferdinand Bordewijk
Citaat van

Driemaal verhuizen is net zo erg als brand.

Benjamin Franklin
Citaat van

Men moet niet steeds dezelfde fout maken, er is keus genoeg.

Robert Lembke
Citaat van

Ook de dood wordt vaak verrast. Door zelfmoordenaars.

Skupy
Citaat van

Voor de meeste mensen is huichelen een tweede natuur, voor sommigen een eerste.

Jean de Boisson
Citaat van

Vrouwen houden van eenvoudige dingen mannen bvb.

Citaat van

Wie schrijft die blijft ... graag hangen in cafés.

H.Matthysen
Citaat van

Als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin! (???)

Citaat van

Het geweten is een schoonmoeder aan wier bezoek nooit een einde komt.

Henry Louis Mencken
Citaat van

Het is een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor de mensheid.

Neil Armstrong
Citaat van

Kunst is de vorm van de fles zoeken waarin de geest moet gestopt worden.

Portnoy
Citaat van

Men moet denken, zoals architecten bouwen, niet zoals men domino speelt.

A. Schopenhauer
Citaat van

Om een slechte zaak te leiden moet men een goed politicus zijn.

Karl Kraus
Citaat van

Staten zijn historische produkten die met het natuurgebeuren hoegenaamd niets uit te staan hebben.

Golo Mann
Citaat van

De hemel geeft, wie vangt die heeft.

Toon Hermans
Citaat van

De mensen zijn gelijk; niet afkomst, alleen deugd maakt dat er verschil tussen hen is.

Voltaire
Citaat van

Het geschreeuw om gelijkheid haalt iedereen omlaag.

Iris Murdoch
Citaat van

Niemand weet zoveel slecht van ons als wijzelf; en toch heeft niemand zo'n goed idee van ons als wijzelf.

Citaat van

Tolerantie is de garantie dat de wereld niet naar de kloten draait.

Robert Long
Citaat van

Wie heeft niet, zij het dan ook kleine, ezelsoren?

Persius
Citaat van

Wie zijn horizon verbreedt, verkleint de hemel.

K. Kinski
Citaat van

De meeste mensen luisteren alleen naar hun geweten wanneer het zegt: ga je gang maar.

Cees Buddingh
Citaat van

Door zich voor anderen te verbergen kan men tenslotte zichzelf niet meer terugvinden.

Maurice Maeterlinck
Citaat van

Geld hebben is mooi, zolang men niet het plezier verloren heeft in dingen die men niet met geld kan kopen.

Salvador Dali
Citaat van

Het genoegen van te laken is een armzalig genoegen, dat van te bewonderen is even levendig als zuiver.

Alexandre Vinet
Citaat van

Ieder mens heeft 2 vaderlanden : het zijne en Frankrijk.

H.deBannieu
Citaat van

Kinderen hebben meer aan een goed voorbeeld dan aan kritische opmerkingen.

Citaat van

Men offert vaak de grootste genoegens des levens op aan de trots, ze op te offeren.

Helvetius
Citaat van

Een lach is belangrijker dan applaus. Applaus is zo goed als een plicht. Een lach is een beloning.

Carol Channing
Citaat van

Emancipatie: een travestiet, die zelf zijn lingerie wast.

Citaat van

Hollanders zijn bulldozers van rechtvaardigheid.

H.Klaus
Citaat van

Ik ben misschien dronken, maar jij bent lelijk en morgen ben ik terug nuchter.

Citaat van

Katten hebben negen levens, vlooien tien.

B.Walmsh
Citaat van

Uit een goede daad komen vele andere voort, ook al heeft slechts hartstocht haar voortgebracht.

Gotthold Ephraim Lessing
Citaat van

Zelfs de beste vrienden kunnen elkaars begrafenis niet bijwonen.

Ontdek onze nieuwe rubriek Grappig of Schattig