WO III in aantocht?

Dit is de plaats voor filosofie, psychologie
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

27 jun 2013, 15:00

Het begrip SUSTAINOCRATIE is geenszins dissociërend dan wel geeft het richting aan een dynamiek van overstijging en integratie, leidend tot meer bewustwording en ethischer handelen. Veel andere termen komen hiervoor in aanmerking, in algemene zin dat wat we begrijpen onder een ’sociaal duurzame samenleving’ (annex economie). De transformatie van het monetaire beleid (annex systeem) is cruciaal en impliceert tegelijkertijd een mentaliteitswijziging, dit wordt door velen omschreven als de nieuwe Copernicaanse omwenteling. Een dergelijk proces vertoont een aantal kenmerken die niet steeds vreedzaam van aard zijn, we besteden dan ook bijzondere aandacht aan deze dynamieken. In algemene zin wordt hiermee verwezen naar het begrip ‘paradigmashift’, de dialoog tijdens een overgangsfase noemen we de ‘paradialoog’. Deze paradialoog uit zich in de periode waarin beproefde overtuigingen onder druk komen te staan en een waarachtige mentaliteitswijziging geïnduceerd wordt, dit biedt echter geen garantie op succes maar is wel het streefdoel in functie van ons aller welzijn, zonder uitsluiting.

http://www.chaospunt.org/
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

28 jun 2013, 10:52

Interessante studie over 'het waarom' van onze economische crisis, het blijkt nu dat bankiers al 'speeksel' beginnen af te scheiden bij het horen van het woord 'winst', psychologen menen dat het finaal leidt tot een situatie die totaal ontdaan is van ethische waarden, dit als gevolg van een soort machinaal gedrag zonder zich daarbij nog vragen te stellen. De situatie kan dus wel degelijk zeer ernstig genoemd worden.


Ivan Petrovitsj Pavlov (Russisch: Иван Петрович Павлов) (Rjazan, 14 september 1849 – Leningrad, 27 februari 1936) was een Russisch fysioloog. De pavlovreactie is naar hem genoemd.

In 1904 ontving hij de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde. In 1915 de Copley Medal. De Nobelprijs kreeg hij niet voor de zo beroemd geworden onderzoekingen naar de conditionering (de pavlovreactie), maar voor zijn onderzoek naar de spijsvertering. Als onderdeel van dit onderzoek wilde hij de speekselproductie van honden bij de toediening van verschillende soorten voedsel meten. Hierbij stuitte hij echter op het verschijnsel dat de honden al speeksel gingen produceren nog voor hij het voedsel had gegeven, en zelfs als hij zonder voedsel deed alsof hij ze ging voeren. Pavlov onderzocht dit verschijnsel verder, door bijvoorbeeld 5 seconden voor het voeren een bel te laten rinkelen. Na een aantal keren bleken de honden inderdaad bij het rinkelen van een bel al speeksel af te scheiden.

Dit heet nu de voorwaardelijke reflex, en het door Pavlov ontdekte verschijnsel heet klassieke conditionering: als een prikkel A (de bel) herhaaldelijk voorafgaat aan prikkel B (het voeren) dat een bepaald gedrag (speekselproductie) oplevert, dan zal op den duur prikkel A reeds dat gedrag opleveren, ook zonder prikkel B. Om het verschijnsel van de voorwaardelijke reflex uitvoeriger te bestuderen voerden Pavlov en zijn studenten veel uitgebreide, systematische experimenten uit.

Conditionerende processen als deze zouden volgens sommige behavioristische psychologen de basis vormen van alle menselijke en dierlijke leerprocessen. Met deze gedachte stond men midden in de geest van de tijd, waarin uitvloeiselen van het darwinisme en het wetenschappelijk materialisme de vorming van een mechanisch wereldbeeld in navolging van Descartes bevorderden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

29 jun 2013, 10:44

Het precedent is nu geschapen, dit kan slechts ons diepste respect verdienen. De bevolking heeft recht op verdediging, dat is nu eenmaal democratie.

Marianne van den Berg heeft vandaag 28 juni om 16:00 op het politiebureau Zuiderpark Den Haag aangifte gedaan tegen het kabinet Rutte. De aangifte dient als aanklacht tegen `de uitbuiting van het Nederlandse volk` door het kabinet. Met deze breed geformuleerde aanklacht is aangifte gedaan van onder meer schending van mensenrechten, discriminatie, slavenarbeid en leugens en bedrog.

Nadat Marianne van den Berg in Nederland op 12 september 2011 het startschot gaf voor de Occupy beweging in Nederland, door ruim 3 weken in haar eentje op het Binnenhof te demonstreren, laat zij opnieuw verrassend van zich horen door tegen het hele kabinet, met naam en toenaam, aangifte te doen. Elk lid van het kabinet wordt persoonlijk voor zijn of haar daden in dit kabinet ter verantwoording geroepen. Met deze actie roept zij op om deze aanklacht te steunen, door dezelfde aangifte te doen, bewijzen aan te dragen en om de discussie te openen hoe eindeloos falende politici verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun wandaden. Zij hoopt dat velen met haar deze aangifte zullen doen, om alleen al door het grote aantal van aangiften het kabinet publiekelijk aan te klagen.

http://www.ezpress.eu/nieuws/25329/Aang
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

05 jul 2013, 11:53

Mocht hierover nog het volgende lezen, weet echter niet of dit juridisch klopt.
Wat opvalt in deze is dat iedereen die de kennis draagt van een strafbaar feit verplicht is hiervan aangifte te doen.

http://imagine2b.com/nieuws/aangifte-do ... n-daarbij/
Iemand een idee hierover?
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

05 jul 2013, 12:45

Het hek is van de dam ...

Breaking news. Wereldwijd doen steeds meer mensen en advocaten aangifte tegen wereldleiders en politici. Inmiddels worden er wereldwijd al financiele mensen verantwoordelijk gehouden voor de door hun aangerichte schade maar ook word duidelijk zichtbaar dat de "Elite" Op mag gaan passen.

http://imagine2b.com/nieuws/wereldwijd- ... -politici/
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

07 jul 2013, 20:29

Escapisme komt in verschillende vormen, om het DNA te wijzigen zal ook dat een rol spelen, mensen zijn liever immuun voor het leed van anderen en dat is koren op de molen van een politiek die het niet al te ernstig neemt met de bevolking natuurlijk. Ter getuigenis …

Sommige critici waarschuwen voor pogingen van de instituties die de samenleving beheersen, om middelen voor escapisme aan te bieden in plaats van de toestand van het volk te verbeteren. Karl Marx[2] schreef dat “Religie opium van het volk is”. Dit is het omgekeerde van de bewering van Augustinus van Hippo, onder meer in de Confessiones: dat mensen voldoening proberen te vinden in materiële zaken om een innerlijke leegte te vullen die enkel God kan vullen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Escapisme
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

09 jul 2013, 12:45

De Westerse wereld en Japan hebben inmiddels een enorm schuldenprobleem, dat gemiddeld richting zo’n 400% van het BBP is opgelopen. Dit probleem is in relatie tot het BBP vandaag de dag groter dan in de jaren ‘30. Bovendien is er nu sprake van een deels speculatieve derivatenberg die toen niet bestond. Daarnaast is een veel te groot deel van het als schuld in omloop gebrachte geld naar bestaande activa verdwenen zoals onroerend goed, in plaats van nieuwe productiecapaciteit of een versterking van de economische structuur. Het vermogen van de reële economie om deze schulden te accommoderen is door deze activaspeculatie sterk achtergebleven bij de schuldtoename.

Zo kan er een situatie ontstaan waarbij de fysieke economie niet meer in staat is al deze schulden af te lossen. Het systeem heeft dan het einde van een super-schulden-cyclus bereikt. Vanaf zo’n Minsky-moment belandt de economie in een vraagdepressie en heeft het schuldgedreven geldsysteem zichzelf definitief opgeblazen. Een vraagdepressie kenmerkt zich niet door inflatie maar door deflatoire druk. De economie neigt dan tot krimp en de schulden groeien zowel relatief als absoluut. Grote delen van de eurozone, waaronder Nederland, kampen nu met dit probleem.

Deflatie binnen dit systeem markeert definitief het einde van de schuldgedreven geldcreatie door banken. Zelfs een ultralage rentestand en liquiditeitverschaffing via centrale banken bieden dan geen duurzame oplossing. Dit wordt ook wel een liquidity trap genoemd. In zo’n situatie blijkt dat een finaal solvabiliteitsprobleem niet met liquiditeit is op te lossen. Het schuldniveau zelf is dan de boosdoener geworden. Binnen het vigerende geldsysteem is deflatie dus een soort magere Hein die het einde aankondigt van het schuldgedreven monetaire systeem. Daarom reageren de monetaire autoriteiten als door een wesp gestoken bij de kleinste aanwijzing dat deflatie in aantocht is.

http://www.economie-macht-maatschappij. ... latie.html
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

20 jul 2013, 18:06

Geen woorden maar daden

Het schrijven van boeken over de teloorgang van het Regenwoud mag een nobele bezigheid zijn, als deze bezigheid leidt tot de teloorgang van het Regenwoud in boekvorm dan missen we flagrant ons doel. Wat bedoelen we hiermee? Het verspreiden van informatie faciliteert natuurlijk bewustwording maar als het leidt tot een verzadiging aan informatie bereiken we niets, het omzetten in daden is nog belangrijker. Er zijn verschillende strategieën te bedenken om mensen te mobiliseren, in eerste instantie is participatie van politieke overheden en media vereist. Politieke overheden kunnen mondiale bewustzijnscampagnes opzetten en transformatieplannen ontwikkelen, media kan deze boodschappen berichten aan de bevolking waardoor terug hoop en vertrouwen gekoesterd kan worden.

Echter, bij ontstentenis van politieke participatie kunnen burgers met verantwoordelijkheidszin wel acties ondernemen om dit project te cultiveren, het bespreekbaar stellen van de verschillende alternatieven is alvast een stap in de goede richting. Om ook politiek te charmeren tot het nemen van hun verantwoordelijkheid is wellicht nog veel lobbywerk noodzakelijk, als dit project gedragen wordt door steeds meer mensen dan is de kans op succes veel groter. In tegenspraak hiermee (ic bij het ontbreken van politieke wil) lopen we het risico dat minder vreedzame drukkingsgroepen zich zullen uiten en/of dat tribalisme de maatschappelijke trend wordt, dit valt uiteraard te vermijden. We herinneren ons de gevolgen van het negeren van het Chicago Plan net voor WOII, we zijn ervan overtuigd dat de bevolking een soortgelijk scenario wil vermijden. Anders gezegd, er bestaat een precedent, net zoals veel trendwatchers en wetenschappers deskundig rapporteren over een nakende wereldoorlog en de alternatieven ter preventie hiervan.

http://www.chaospunt.org/?page_id=9776
janx
Lid geworden op: 02 okt 2008, 19:52

20 jul 2013, 20:34

Elk lid van het kabinet wordt persoonlijk voor zijn of haar daden in dit kabinet ter verantwoording geroepen.]
Politiekers zijn schoothondjes van de lobbyisten en de lobbyisten zijn werktuigen van het grootkapitaal. Het heeft dus geen enkele zin om te denken dat een politieker zelf iets kan bedenken en uitvoeren indien het tegen de zin van het grootkapitaal is.
Alles is Één en die Éne is Alles.
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

20 jul 2013, 21:18

janx schreef:
Elk lid van het kabinet wordt persoonlijk voor zijn of haar daden in dit kabinet ter verantwoording geroepen.]
Politiekers zijn schoothondjes van de lobbyisten en de lobbyisten zijn werktuigen van het grootkapitaal. Het heeft dus geen enkele zin om te denken dat een politieker zelf iets kan bedenken en uitvoeren indien het tegen de zin van het grootkapitaal is.
Is er dan nog wel iets dat we kunnen doen om ons te bevrijden van de slavernij dat politiek ons opsolfert? Het gaat tenslotte over miljoenen mensenlevens, niet? Hebben ze dan geen enkel normbesef en geweten?
robbedoes1949
Lid geworden op: 13 mei 2013, 15:40

20 jul 2013, 22:29

YYZ schreef:
janx schreef:
Elk lid van het kabinet wordt persoonlijk voor zijn of haar daden in dit kabinet ter verantwoording geroepen.]
Politiekers zijn schoothondjes van de lobbyisten en de lobbyisten zijn werktuigen van het grootkapitaal. Het heeft dus geen enkele zin om te denken dat een politieker zelf iets kan bedenken en uitvoeren indien het tegen de zin van het grootkapitaal is.
Is er dan nog wel iets dat we kunnen doen om ons te bevrijden van de slavernij dat politiek ons opsolfert? Het gaat tenslotte over miljoenen mensenlevens, niet? Hebben ze dan geen enkel normbesef en geweten?
Neen!
Iedereen welkom
janx
Lid geworden op: 02 okt 2008, 19:52

21 jul 2013, 08:53

YYZ schreef:Is er dan nog wel iets dat we kunnen doen om ons te bevrijden van de slavernij dat politiek ons opsolfert? Het gaat tenslotte over miljoenen mensenlevens, niet? Hebben ze dan geen enkel normbesef en geweten?
Natuurlijk kan dat, echter de slimmeriken hebben rondom die mensen welke met succes in opstand kunnen komen een zodanig maatschappij gesitueerd dat dezen de keuze tussen alles verliezen ( hun zgn welvaart goederen) en de opstand, zullen kiezen voor het behoud van wat er is. Enkel zij die niets te verliezen hebben willen wel maar hebben niet de mogelijkheden. Zodra die in meerderheid zijn en hun kinderen niet meer kunnen voeden ...ja ... dan is er opstand binnen deze geordende maatschappij.
Alles is Één en die Éne is Alles.
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

21 jul 2013, 14:22

janx schreef:Natuurlijk kan dat, echter de slimmeriken hebben rondom die mensen welke met succes in opstand kunnen komen een zodanig maatschappij gesitueerd dat dezen de keuze tussen alles verliezen ( hun zgn welvaart goederen) en de opstand, zullen kiezen voor het behoud van wat er is. Enkel zij die niets te verliezen hebben willen wel maar hebben niet de mogelijkheden. Zodra die in meerderheid zijn en hun kinderen niet meer kunnen voeden ...ja ... dan is er opstand binnen deze geordende maatschappij.
Dat het kan weten we allemaal wel, een volgende getuigenis waarom WOIII echt geen fictie is ...

(5) Perhaps most importantly: This strategy will avoid repeating the worst part of the 1930s scenario where a Second Wave strangulation was left to play out fully, which resulted in massive bankruptcies in the productive economy, intolerably high unemployment and untold suffering, and a toxic political fallout that has proven a dangerous mess to disentangle once started. Hjamar Schacht, Hitler’s central banker, pointed out correctly that the electoral popularity of Nazism was directly due to mass “despair and unemployment”… (de ezel en de steen)

http://www.chaospunt.org/?page_id=12617
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

23 jul 2013, 12:33

En zo gebeurde het. In 1929 crashten de "Vroegere Machten" met opzet de aandelenmarkt. Hoe? Fluctuaties in de aandelenmarkt worden gedreven door emotie. Vlak voor de 1929 crash, werd er opwinding in de markten gecreëerd wat een periode van inflatie tot gevolg had. Zij die de controle hadden verkochten hun aandelen voor premium (hoge) prijzen, om daarna vervolgens paniek te creëren in de markt. En toen de prijzen ineen zakten, kochten zij hun aandelen terug voor bodemprijzen – en elimineerden de noodlijdende concurrentie in één keer.

In het kort, de Grote Depressie was kunstmatig gefabriceerd zodat de grote corporaties die de aandelenmarkt controleerden konden profiteren door regeringen geld te lenen die nodig was om te herstellen van de door hun georganiseerde ineenstorting. Soevereine naties werden uiteindelijk gedwongen om schuldovereenkomsten te sluiten welke, vanwege hun opzet, nooit terug betaald konden worden. En toen nationale schulden zich begonnen op te stapelen, was het "slavernij door schuld" model een formaliteit … en namen corporaties de controle over.

Vandaag de dag, continueren de corporatief gecontroleerde Regeringen dit, door zich voor doen en te vermommen als echte regeringen. Het Reserve Bank systeem (welke nu de westerse economieën domineert) blijft doorgaan met het afwisselen van periodes van "Markt-explosie" en "Markt-crisis" en het strategisch aantrekken en loslaten van de aanvoer van de hoeveelheid geld en krediet. De huidige Wereldlijke Financiële Crisis is een perfect voorbeeld. Terwijl, de Media zijn rol speelt door de emotie te beïnvloeden van de aandelenmarkten en het faciliteren van politieke onwaarheden.

http://galacticchannelings.com/nederlands/oppt.html
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

31 jul 2013, 08:25

Evaluatie

De reacties of tegenargumenten op de bewijslast zijn vaak stereotiep en liggen allen in dezelfde sfeer, het gezegde ‘tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een wereld van verschil’ komt hier manifest tot uiting. Een aantal reacties ter reflectie:

• huidige machthebbers zullen dit nooit toelaten
• politiek is enkel bezig met ego- en partijspelletjes, niet met ons welzijn
• dit vereist internationale samenwerking en is onmogelijk
• bankiers manipuleren de markt en zijn enkel uit op geld
• …

Als dit onze vaste overtuiging is dan hebben we een immens probleem. Immers, politiek is de hoofdrolspeler binnen dit transformatieproces, als net zij deze verantwoordelijkheid niet opnemen is de bevolking de dupe en worden hun rechten geschonden. Tenzij escapisme de maatstaf is, zal vanuit de bevolking een tegenreactie komen in de vorm van protest allerlei, in sommige gevallen wordt zelfs een hele regering ter verantwoording geroepen (precedent). In een democratie zoals de onze heeft de kiezer wel de vrijheid een andere partij te kiezen, progressie blijft uit als geen enkele partij de bevrijdende opties in overweging neemt en vaak uitmondend in een verstikkende strijd tussen links en rechts. Een doorbraak komt er door deze strijd te overstijgen en onze visie te verruimen, een dergelijke politiek is van een kwalitatief andere orde en benoemen we met de term ‘kwantumpolitiek’. Tenslotte, een meerderheid van de bevolking wordt slachtoffer van een politiek die verzuimt haar verantwoordelijkheid te nemen, dit is een democratie onwaardig. Het reciteren van een reeks clichés zal ons hierbij niet helpen, dit laat escapisme vermoeden terwijl de bewijslast kant en klaar op de tafel ligt.

http://www.chaospunt.org/?page_id=11366