de godsdienstparadox

Dit is de plaats voor filosofie, psychologie
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

20 feb 2014, 14:48

talisman schreef:
ebenhaezer schreef: Ik begrijp je goed JURE , maar je mag niet vergeten dat een Schepper LIEF HEEFT , WAT HIJ GESCHAPEN HEEFT ,
Zoals virussen, kanker, polio, Altsheimer , M.S; en ga zo maar door.
en dààrom wil helpen als het dreigt fout te lopen ,
Zoals het leveren van serum, antibiotica, chemotherapie, pijnstillers en ga zo maar door.
Hij voorzag inderdaad die dingen , maar Hij moet ook de vrije wil respecteren , en daardoor dingen toelaten die Hij wel anders zou willen .
Een mens heeft de vrije keuze om te kiezen tussen kanker en geen kanker, polio of geen polio, Altsheimer of geen Altsheimer, M.S. of geen M.S. en ga zo maar door.
verdedigen , maar niet opdringen en dat doe ik ook niet , iedereen kan zelf wel uitzoeken wat hij wil , zo is dat toch . Veel liefs van EB.
Kanker, polio, Altsheimer, M.S., om er enkele te noemen uit de collectie. Zelfs uit te zoeken en nog meer van dat liefs, wat hij maar wil is het niet ?

Zeg TALISMAN , waar is ergens die winkel waar jij al die zever koopt ? 't Is wel wat goedkoop spul merk ik ! Ik weet een plek waar je beter materiaal kunt vinden hoor , het is bovendien nog gratis ook ! Je vind het allemaal in Gods Woord !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
talisman
Lid geworden op: 28 sep 2012, 09:05

20 feb 2014, 16:08

ebenhaezer schreef: Zeg TALISMAN , waar is ergens die winkel waar jij al die zever koopt ? 't Is wel wat goedkoop spul merk ik ! Ik weet een plek waar je beter materiaal kunt vinden hoor , het is bovendien nog gratis ook ! Je vind het allemaal in Gods Woord !
O, heb ik je in verlegenheid gebracht ? Gaan we nu effe grof doen ? :evil:
Als er één plek is waar je bullshit kan vinden is het wel in de Bijbel hoor !
En weet je wat er nu extra grappig aan is ? JIJ maakt daar shit van. Een grote kwezel die gekozen heeft om blind en doof te zijn, dat ben je !!
Weet je het verschil tussen religie en wetenschap ? Wetenschap zoek naar antwoorden op vragen en is steeds in ontwikkeling. Religie daarentegen is in de bronstijd blijven steken en verkoopt enkel dogma's die zelfs geen steek houden, in een zielige poging de gaten op te vullen op een wijze dat analfabeten nog kunnen vatten.
Weer eens van jou een nietszeggende, armzalige reactie om je eigen bekrompen visie goed te praten. Zielig gewoon.
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

21 feb 2014, 15:28

talisman schreef:
ebenhaezer schreef: Zeg TALISMAN , waar is ergens die winkel waar jij al die zever koopt ? 't Is wel wat goedkoop spul merk ik ! Ik weet een plek waar je beter materiaal kunt vinden hoor , het is bovendien nog gratis ook ! Je vind het allemaal in Gods Woord !
O, heb ik je in verlegenheid gebracht ? Gaan we nu effe grof doen ? :evil:
Als er één plek is waar je bullshit kan vinden is het wel in de Bijbel hoor !
En weet je wat er nu extra grappig aan is ? JIJ maakt daar shit van. Een grote kwezel die gekozen heeft om blind en doof te zijn, dat ben je !!
Weet je het verschil tussen religie en wetenschap ? Wetenschap zoek naar antwoorden op vragen en is steeds in ontwikkeling. Religie daarentegen is in de bronstijd blijven steken en verkoopt enkel dogma's die zelfs geen steek houden, in een zielige poging de gaten op te vullen op een wijze dat analfabeten nog kunnen vatten.
Weer eens van jou een nietszeggende, armzalige reactie om je eigen bekrompen visie goed te praten. Zielig gewoon.

Nee hoor TALIS , je hebt mij niet in verlegenheid gebracht , maar dat ben jij ogenschijnlijk wel , ja ? En over ' grof doen ' gesproken ??? !!! .

En ja hoor , ik wist wel dat jij het alweer beter zou weten , maar geen nood hoor , de Bijbel loopt niet weg , hij zal er altijd zijn , tot ieders beschikking !

Inderdaad , de Wetenschap zoekt naar ANTWOORDEN EN MOET STEEDS VERDER ZOEKEN , want wat zij zoeken is niet te vinden ( betreffende het ontstaan van alles ) . God is immers de Schepper van alles , daar komen ze nog wel eens achter volgens mijn overtuiging .

Het gaat hier nu wel over godsdienst PARADOX , volgens mij komen alle tegenspraken in de Bijbel en tegenreacties van de natuur , door de onwetendheid en ongeloof van de mens , en door menselijke fouten en de ten onrechte verbeteringen in het geschapene . Dan moeten we ook niet verwondert zijn dat er zoveel fout loopt !
Wanneer zal de mens zich eens bewust worden van zijn kleinheid tenopzichte van Gods grootheid , wijsheid en liefde ? Dat is mijn mening over dit probleem .
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
socrates
Lid geworden op: 05 nov 2005, 19:32
Locatie: EUROPA

09 mar 2014, 21:30

Ondanks haar hoge prijs wordt in deze rubriek toch nogal wat energie verbruikt om "het aannemen of verwerpen van religieuze stellingen" te verkondigen.
Het idee van een god, die zich met het zoogdier mens zou inlaten, is gewoon absurd. Als zij of hij, de mens zou hebben geschapen, dan heeft hij of zij dus evengoed alle andere dieren, ook de roofdieren geschapen. Maar die dieren zijn volgens de mens, van een lagere sociale groep, is het daarom dat zij niet kunnen zondigen?

Het leven zelf is een niet te definiëren begrip en alles wijst erop dat het, samen met de zon, in een of ander zwart gat zal verdwijnen. De diersoort, die we mens noemen, is een relatief recent ontstane soort, niets laat toe te denken dat die soort niet, net als zovele andere, zal ophouden te bestaan, zelfs nog vóór de zon ermee stopt. De mens is een bedreigde diersoort en god laat maar begaan. Hij kan immers altijd nog nieuwe maken. :wink:
talisman
Lid geworden op: 28 sep 2012, 09:05

10 mar 2014, 00:35

socrates schreef:Hij kan immers altijd nog nieuwe maken. :wink:
Nee hoor. Er is dan geen mens meer om een god te bedenken. :wink:
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

10 mar 2014, 16:31

Joris schreef:Beste YYZ, mag ik het eenvoudiger stellen: 1. god is volmaakt, maar we moeten zijn werken toch wel bijsturen, want er zitten nog al wat fouten in; 2. leven is heilig, het opperste goed, maar om te leven moet ik wel doden. Niks filosofisch aan. Gewoon beide voeten op de grond.
(1) Fouten zijn op zich ook perfect, de vraag is tegenover wat je dit als 'fout' kan zien. Anders gezegd, wat is de grondslag voor je oordeel?

(2) Bij 'doden' kunnen we ons de vraag stellen of er wel iets gedood kan worden, er is mi een verschil tussen het verdwijnen van een tijdruimtelijke manifestatie en het hergebruik van de elementen daarvan.
socrates
Lid geworden op: 05 nov 2005, 19:32
Locatie: EUROPA

10 mar 2014, 19:55

YYZ schreef:
Joris schreef:Beste YYZ, mag ik het eenvoudiger stellen: 1. god is volmaakt, maar we moeten zijn werken toch wel bijsturen, want er zitten nog al wat fouten in; 2. leven is heilig, het opperste goed, maar om te leven moet ik wel doden. Niks filosofisch aan. Gewoon beide voeten op de grond.
(1) Fouten zijn op zich ook perfect, de vraag is tegenover wat je dit als 'fout' kan zien. Anders gezegd, wat is de grondslag voor je oordeel?

(2) Bij 'doden' kunnen we ons de vraag stellen of er wel iets gedood kan worden, er is mi een verschil tussen het verdwijnen van een tijdruimtelijke manifestatie en het hergebruik van de elementen daarvan.
De in een zwart gat opgeslokte materie kan je dan ook een hergebruik noemen.
Als fouten ook perfect kunnen genoemd worden, wat is dan nog de betekenis van woorden ?
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

11 mar 2014, 07:41

socrates schreef:De in een zwart gat opgeslokte materie kan je dan ook een hergebruik noemen.
Inderdaad, weten we dan ook wat er met die opgeslokte materie gebeurt? Komt die er ergens terug uit, aan de andere kant en/of komt die materie terug in een andere vorm?
Als fouten ook perfect kunnen genoemd worden, wat is dan nog de betekenis van woorden?
Die zijn perfect om op zich perfecte fouten te omschrijven, deze combinatie is perfect zoals het is. Naargelang het geval zullen we ook reageren om die fout recht te zetten, ook deze dynamiek is perfect. Ook het eventuele niet rechtzetten is perfect, dat kan voor anderen misschien tot frustratie leiden waardoor een perfecte ruzie ontstaat. Zo is oorlog ook perfect als manifestatie binnen tijd en ruimte, inclusief de verafschuwing daarvan en het label 'fout' dat we hier overwegend aan kleven. Op deze manier krijgen we een gigantisch kluwen van foute en goede dingen waarover de meningen verdeeld kunnen zijn, dit geheel op zich is perfect en is dat wat we de 'dualiteit' noemen. Als we dat neutraal (h)erkennen zoals het zich voordoet, stelt zich mi de vraag waartoe dit alles dient, is er dan ook een doel?
socrates
Lid geworden op: 05 nov 2005, 19:32
Locatie: EUROPA

11 mar 2014, 10:22

Waarom zou er een doel moeten zijn ? Perfecte vraag toch ?
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

11 mar 2014, 10:33

socrates schreef:Waarom zou er een doel moeten zijn ? Perfecte vraag toch ?
Waarom zou je iets 'fout' willen noemen als er geen doel is? Op dat moment zou niets nog enige betekenis hebben, niet? 'Fout' staat tegen iets 'beter', logischerwijs naar mijn idee hierover.
socrates
Lid geworden op: 05 nov 2005, 19:32
Locatie: EUROPA

11 mar 2014, 11:22

Fout staat tegenover taboe of andere regeltjes. Het nakomen van die regels kan toch niet de bestaansreden van het heelal zijn. De tien geboden van god zijn een geniale uitvinding van mensen die op die manier zeggenschap kregen over alle anderen.
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

11 mar 2014, 11:34

socrates schreef:Fout staat tegenover taboe of andere regeltjes. Het nakomen van die regels kan toch niet de bestaansreden van het heelal zijn. De tien geboden van god zijn een geniale uitvinding van mensen die op die manier zeggenschap kregen over alle anderen.
Als dat zo is, geniaal inderdaad. Ik denk dat het eerder de kaping betreft door tribalisme waardoor het om misbruik gaat van op zich nobel gedachtengoed, gebeurt wel vaker in onze maatschappij. Wat zeggen die 10 geboden dan?

Als iemand een fout maakt in een berekening en iemand verbetert dat, is die fout dan 'taboe'? De fout zelf kan wel zware gevolgen hebben.
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

11 mar 2014, 11:43

Die 10 geboden blijken er 17 te zijn, het lijkt iets te hebben met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. :wink: :wink:
De tekst (in de Statenvertaling) luidt als volgt:

1.Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
2.Ik ben de here uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, geleid heb.
3.Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4.Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
5.Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
6.En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
7.Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
8.Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
9.Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
10.Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
11.Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
12.Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
13.Gij zult niet doodslaan.
14.Gij zult niet echtbreken.
15.Gij zult niet stelen.
16.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17.Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Vergt wat verbeeldingskracht om het in de hedendaagse context om te zetten, meen ik. Puntje 7 is een mooie en wellicht dat wat je naar verwijst inzake misbruik, niet?
socrates
Lid geworden op: 05 nov 2005, 19:32
Locatie: EUROPA

11 mar 2014, 13:54

U lijkt mij iemand te zijn die graag met woorden speelt. Tegelijk komt uw schrijven over als van iemand die niet vrij is in zijn denken. Schriftelijke uitwisseling van gedachten is uiteraard moeilijk en daarom ook vaak bedrieglijk.
YYZ
Lid geworden op: 11 feb 2013, 09:50

11 mar 2014, 14:34

socrates schreef:U lijkt mij iemand te zijn die graag met woorden speelt. Tegelijk komt uw schrijven over als van iemand die niet vrij is in zijn denken. Schriftelijke uitwisseling van gedachten is uiteraard moeilijk en daarom ook vaak bedrieglijk.
Lijkt erop, teveel door elkaar schept verwarring. Herhaal misschien beter m'n vraag op basis van je stelling:

Waarom zouden we op een fout reageren als er geen doel is om dat te doen?