Bestaat God, ja of neen ?

Dit is de plaats voor filosofie, psychologie
Karel Devijver
Lid geworden op: 27 dec 2005, 19:35

17 sep 2014, 17:36

Alvorens zich in deze materie te verdiepen, moeten we eerst akkoord gaan met wat we onder God verstaan.Men kan het begrip God volgens allerhande filosofieeën benaderen zoals b.v. à la Spinoza, die er de natuur bij betrekt.
Men tracht er ook allerlei wetenschappelijke getinte versies van naar voor te brengen, met de bedoeling het begrip God enigszins aan te passen aan onze moderne maatschappij en alzo tegenstrijdigheden met de wetenschap op te heffen of te camouffleren.Gelovigen bidden niet tot de zwaartekracht of combinaties van wetenschappelijke -filosofische bedenkselen, maar tot een God zoals die in de Bijbel wordt beschreven; een wezen dat altijd bestaan heeft en oppermachtig is,beslist over leven en dood, schepper van hemel en aarde, die de gebeden van miljarden mensen op elk ogenblik aanhoort, beloont of straft naar gelang er goed of kwaad werd gepleegd en zonden kan vergeven. In deze tekst gaat het enkel en alleen over deze God.
Het bestaan van God kan strikt wetenschappelijk niet bewezen worden of ontkend.Maar, alle zaken die niet bewezen kunnen worden, bezitten niet allemaal dezelfde graad van waarheids waarschijnlijkheid.De waarschijnlijkheidsgraad wordt bepaald door logische redenering, ervaringen en wetenschappelijke vaststellingen.In het geval dat de bestaanswaarschijnlijkheid van twee mogelijkheden enorm verschillen, ligt de bewijslast bij diegene, die de mogelijkheid met de kleinste waarschijnlijkheid wilt bewijzen of aanneemelijk wilt maken.
De Britse wiskundige-filosoof en Nobelprijswinnaar Bertrand Russell maakt dit duidelijk met zijn beroemde voorbeeld van de theepot.
Stel u voor dat mijnheer A het volgende beweert:
Op een elliptische baan rond de zon, tussen de aarde en de planeet mars, cirkelt een klein porceleinen Chinees theepotje.Vanwege de kleine afmetingen van dit voorwerp, is dit theepotje met geen enkele telescoop waar te nemen en bijgevolg is dit verhaal niet te bewijzen.Meneer B beweert dat deze theepot affaire onwaar is, maar kan dat ook niet bewijzen.
Wie van deze beide heren heeft nu gelijk, A of B ?
Ieder weldenkend mens zal echter tot de conclusie komen dat de kans dat A gelijk heeft, zeer zeer klein is en men geen aandacht hoeft te scheken aan deze theorie.De wiskundige waarschijnlijkheid voor de theorie van A, is heel veel kleiner dan die van B. Bijgevolg als A toch zijn gelijk wilt halen, zal A het maar moeten trachten te bewijzen en hoeft B niets te ondernemen om het tegenovergestelde te bewijzen; De bewijslast ligt bij A en niet bij B.
Indien echter het verhaal van mijnheer A beschreven wordt in duizende jaren oude Heilige Boeken en overal in heel de wereld in scholen van kleins af aan onderwezen wordt en verkondigt wordt in kerken,moskees en tempels, dan zou ieder die hier aan zou twijfelen, als abnormaal,slecht en immoreel bevonden worden.Dit is ongeveer wat er gebeurt met alle godsdiensten.
De Kerk heeft zich in de loop der eeuwen steeds moeten aanpassen aan de nieuwere inzichten die wetenschappelijk bewezen werden en die in strijd waren met de Bijbel, denk maar aan Bruno Giordano (1548-1600) die op de brandstapel gezet werd omdat hij zei dat de aarde om de zon draaide en niet andersom, enz enz.Nu nog zijn er mensen (de creationisten) die volhouden dat de aarde maar 6000 jaren oud is. Ik wil hier verder geen woorden aan verspillen.
De logica van de zogenaamde Godsbewiizen van de Kervaders uit de jaren stilletjes zoals daar zijn, Thomas van Aquino, raken kant nog wal.
De bewijslast voor het bestaan van God, gedefinieerd volgens de Bijbel ligt bij de gelovigen en niet bij de ongelovigen en daar dat bewijs niet kan geleverd worden, moet men maar klakkeloos en blindelings geloven zonder zich daar vragen bij te stellen.Het woord zelf zegt het trouwens:GELOVEN.
Een paar lastige vragen zijn b.v. Wie schiep God en waar hield God zich mee bezig voordat Hij hemel en aarde had geschapen ?
Geloven of niet, dat moet ieder maar voor zichzelf uitmaken,maar je moet er anderen niet mee lastig vallen,oorlogen om voeren of mensen het hoofd afsnijden.
Voor wie zich dieper met deze vragen wilt bezig houden, raad ik ten zeerste het boek "God als misvatting" aan van de beroemde Britse evolutie bioloog Richard Dawkins, de auteur van "De blinde horlogemaker" en "Onze Zelfzuchtige genen".
Fazal
Lid geworden op: 19 jul 2008, 10:02
Locatie: Gent Oost-Vlaanderen

17 sep 2014, 19:12

Een paar lastige vragen. Wie schiep God en waar hield God zich mee bezig voordat Hij hemel en aarde had geschapen?

Niet moeilijk. Met niets! Hij verveelde zich te pletter!
Erger nog, hij werd door niets of niemand aanbeden.
En dat, miste hij blijkbaar nog het meest van al! :wink:
Vesselin
Lid geworden op: 28 jul 2012, 07:52

18 sep 2014, 04:02

@Karel Devijver,

Gij kleingelovige!
Niet alleen draait er een Chinese theepot rond de zon, maar een heel servies!
En daarenboven een boterham met salami en een gekonfijte varkenskop!!!
8)
Klaartje
Lid geworden op: 27 jan 2005, 17:22
Locatie: Brecht

18 sep 2014, 08:36

Karel.... nog maar ene die er zijne kop over breekt hé :)

Ik zou daar allemaal zo geen probleem van maken.... die naam is uitgevonden door iemand die het allemaal niet meer zo kan volgen hoe het leven in elkaar zit hé !

Dingen gebeuren maar zo en waarom, dat is de hamvraag, wij nietige wezens met "zogezegd" verstand snappen het plaatje vaak niet en hebben er dan maar een "wezen" van geschapen "GOD" die het hier allemaal op onze aardkloot gaat regelen, een mysterie, want alles is met elkaar verbonden door onderaardse en bovenaardse krachten en hebben ons in de greep.
Soms is die "God" braaf, aandoenlijk, soms erg STOUT, legt dat maar eens uit..... kortom alles en nog wat is met elkaar verbonden.... kijk maar nu weer met de "onrust" op onze planeet hé

:wink: de grootste waanzin gebeurt er in die naam, bah !
"Een vriend is iemand, die als hij je een hand geeft eigenlijk je hart aanraakt."
Auteur: Gabriel Garcia Marquez
Vesselin
Lid geworden op: 28 jul 2012, 07:52

18 sep 2014, 09:46

Klaartje schreef:Ik zou daar allemaal zo geen probleem van maken.... die naam is uitgevonden door iemand die het allemaal niet meer zo kan volgen hoe het leven in elkaar zit hé !
Inderdaad, het woord 'God' is zo bezoedeld en staat voor zoveel bloedvergieten, haat en miserie, dat we het maar beter afschaffen
Ook al was het oorspronkelijk bedoeld om de oorzaak van ons bestaan en de gebeurtenissen daarin - voor elke natuurkracht, verschijnsel en menselijke drijfveer, was er in de oudheid wel een god voorzien - aan te duiden.
Van de andere kant kun je toch niet ontkennen dat de mens het leven niet uitgevonden heeft. Wij nemen het leven waar en proberen wat we waarnemen te manipuleren, in plaats van het passief te ondergaan.
Er is de verbazing, bij sommigen van ons, hoe dit allemaal kan.
Zowel wetenschap als spiritualiteit vinden hun oorsprong in deze verwondering. Wetenschap onderzoekt het uiterlijke verschijnen van de dingen en spiritualiteit komt voort uit innerlijke gewaarwordingen.
Ik zelf ben nooit de kinderlijke verwondering, over het feit dat ik besta en een wereld waarneem, kwijt geraakt.
Op zulke momenten vind ik mijn bestaan een ondoorgrondelijk mysterie.
Reini
Lid geworden op: 18 jul 2004, 10:46
Locatie: Brasschaat

18 sep 2014, 10:34

Vesselin schreef:

Ik zelf ben nooit de kinderlijke verwondering, over het feit dat ik besta en een wereld waarneem, kwijt geraakt. 
Op zulke momenten vind ik mijn bestaan een ondoorgrondelijk mysterie. 

Brengt het geen verlichting als je het fenomeen "evolutie" eens grondig bekijkt ?
Het zoogdier mens zou zich in zoverre reeds bewust moeten zijn van het feit dat we reeds zeer veel konden verklaren zonder dat daarbij goden waren vereist.
En dat we wellicht nog meer ontdekken dank zij de wetenschap, misschien niet meer in de tijd die ons, senioren , nog rest .
So what ? Enjoy !
Vesselin
Lid geworden op: 28 jul 2012, 07:52

18 sep 2014, 11:08

Verwondering geeft kleur aan het leven!
Tenslotte is het de rijkdom van onze gevoelens die het leven de moeite waard
maakt.
Ik heb het hier niet over het al dan niet bestaan van goden!
Vesselin
Lid geworden op: 28 jul 2012, 07:52

18 sep 2014, 13:23

Ik vind het moeilijk om hier te schrijven als spiritueel ingesteld mens.
Van het moment dat het woord 'spiritualiteit' valt, of de omschrijving 'bron van het leven', krijg je de geconditioneerde reflex, van degenen die hier meestal antwoorden, om dat te verbinden met de herinnering aan hun religieuze opvoeding en de afkeer daarvan.
Terwijl spiritualiteit, los van om het even welke godsdienst, heel goed mogelijk is.
Maar waarom zou ik iemand anders willen overtuigen, nietwaar?
maior domus
Lid geworden op: 25 jul 2014, 00:06

18 sep 2014, 16:33

Reini zegt:
Brengt het geen verlichting als je het fenomeen "evolutie" eens grondig bekijkt ?
Het zoogdier mens zou zich in zoverre reeds bewust moeten zijn van het feit dat we reeds zeer veel konden verklaren zonder dat daarbij goden waren vereist.
En dat we wellicht nog meer ontdekken dank zij de wetenschap.
Vesselin zegt:
Ik vind het moeilijk om hier te schrijven als spiritueel ingesteld mens.
Van het moment dat het woord 'spiritualiteit' valt, of de omschrijving 'bron van het leven', krijg je de geconditioneerde reflex, van degenen die hier meestal antwoorden, om dat te verbinden met de herinnering aan hun religieuze opvoeding en de afkeer daarvan.
Terwijl spiritualiteit, los van om het even welke godsdienst, heel goed mogelijk is.
Maar waarom zou ik iemand anders willen overtuigen, nietwaar?
Het resulteert in valse aannamen om verkrampt ten rade te gaan bij de wetenschap als het God betreft.
De wetenschap en wetenschappers zijn niet gespecialiseerd in God. Ze kunnen er enkel maar wetenschappelijke uitspraken over doen, en zouden zich daar dus beter van weerhouden, vermits God niet wetenschappelijk maar spiritueel te benaderen is.
Vertrouw voor een standpunt over God beter op de paus.
Die zal trouwens ook geen uitspraken doen over kernfysica of polymeerchemie. Omdat hij daarin niet gespecialiseerd is.

Dus wetenschappers (en aanhangers), blijf bij uw leest, gebruik wetenschap om de waarneembare wereld rondom ons proberen te verklaren, maar misbruik wetenschap niet om het Godsidee af te wijzen, want dan maak je je ongeloofwaardig.
Wie goed doet, profiteurs ontmoet.
Reini
Lid geworden op: 18 jul 2004, 10:46
Locatie: Brasschaat

18 sep 2014, 17:52

Maior Domus schreef:

maar misbruik wetenschap niet om het Godsidee af te wijzen, want dan maak je je ongeloofwaardig.

Ik zou ook kunnen zeggen: misbruik het godsidee niet om de wetenschap af te wijzen.
Want het werpt ons terug in de Middeleeuwen.[/u]
Klaartje
Lid geworden op: 27 jan 2005, 17:22
Locatie: Brecht

18 sep 2014, 21:53

Enne voilà zelfs een "engelse geestelijke" twijfelt aan dit bestaan :wink:

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buiten ... -God.dhtml
"Een vriend is iemand, die als hij je een hand geeft eigenlijk je hart aanraakt."
Auteur: Gabriel Garcia Marquez
fonzarelli
Lid geworden op: 23 mar 2007, 11:30
Locatie: Lier

18 sep 2014, 22:00

Als god zou bestaan en de wereld geschapen heeft dan moet het toch een ongelooflijke knoeier geweest zijn destijds, niet? :wink:

AV,
Fonzarelli.
Vesselin
Lid geworden op: 28 jul 2012, 07:52

18 sep 2014, 23:44

Ha... de Fonz... da's lang geleden. HAPPY DAYS!

Afbeelding
Pela
Lid geworden op: 15 jan 2010, 00:45
Locatie: Limburg

19 sep 2014, 01:44

Wat mijzelf betreft, ik mis 'de harde kern', maar die gaan nog komen, zeker en vast.................................
A bird that you set free may be caught again, but a word that escapes your lips will not return.
Jewish Proverb
Vesselin
Lid geworden op: 28 jul 2012, 07:52

19 sep 2014, 06:42

Pela schreef:Wat mijzelf betreft, ik mis 'de harde kern', maar die gaan nog komen, zeker en vast.................................
Wilt ge die cryptische boodschap eens uitleggen aub?!