Het aards tranendal

Dit is de plaats voor filosofie, psychologie
Karel Devijver
Lid geworden op: 27 dec 2005, 19:35

22 mar 2015, 17:02

Als men in ogenschouw neemt wat voor leed en onheil de mensen te beurt valt doorheen de eeuwen heen, dan komt men tot de vaststelling dat dit alles te herleiden valt tot vier fundamentele oorzaken, te weten:
1° Hebzucht
2° Onwetendheid
3° Godsdiensten
4° Testosteron
Laten we deze vier bronnen van onheil eens nader bekijken.
1°) Hebzucht
Hebzucht doet zich gevoelen zowel op persoonlijk vlak als in groepsverband, met als gevolg:Diefstal, moord, familiedrama's, economische spanningen en oorlogen. Heden worden we geconfronteeerd met de nefaste gevolgen van een ongebreideld kapitalisme. Het is een schande hoe Europa, een land als Griekenland in de totale armoede schopt.Dit is nog maar het begin. Het is niet uitgesloten dat wij de zelfde weg zullen opgaan. We gaan langer moeten werken voor minder loon omdat er voor niets geen geld meer is. Geen geld voor: Onderwijs, pensioenen, ziekenzorg, gevangenissen, het gerecht, onderhoud van infrastructuren, wetenschappelijk onderzoek, zwembaden, cultuur enz,enz.....
Er zal waarschijnlijk een tijd komen dat: Onderwijs niet meer betaalbaar zal zijn en afgeschaft zal worden.Alleen kinderen van rijke mensen zullen naar dure privéscholen kunnen gaan. Pensioenen zullen tot het verleden behoren.
Ziekenfondsen zullen niet meer bestaan. Geneeskunde zal alleen nog maar beschikbaar zijn voor de rijken, evenals rusthuizen voor bejaarden.In Nederland heeft al iemand voorgesteld om oude mensen die ziek worden geen geneesmiddelen meer te geven. Die oude mensen lopen toch maar in de weg en zijn een belemmering voor een degelijke economische expansie.
De mensen blijven dit zomaar niet slikken.De betogingen worden steeds talrijker. Als men op deze weg blijft doorgaan, zou er wel eens een wereldrijke revolutie kunnen losbarsten waarbij de Oktoberrevolutie in Rusland nog maar klein bier was. Het kapitalisme zal dan waarschijnlijk vervangen worden door een ander politiek systeem geleid door het proletariaat, maar de wereld zal er niet door verbeterd worden. Denken we maar aan het schrikbewind van : Stalin,Mao, Pol Pot, Noord Korea. Het is opvallend hoe een verderfelijk systeem altijd vervangen wordt door nog een verderfelijker systeem. Dit komt omdat de wereldeconomie maar door één hoofdwet beheerst wordt en die als volgt luidt;
EEN BEVOLKING BESTAAT ALTIJD UIT EEN GROTE GROEP MENSEN, DIE ER VOOR MOET ZORGEN DAT EEN KLEINE GROEP MENSEN STEEDS RIJKER WORDT.
Dit is een algemenene regel die geen uitzonderingen kent en die geldt voor zowel rechtse als linkse regimes en het maakt niet uit of het gaat om koninkrijken,republieken,democratische regimes of dictaturen.
Deze wet is niet doelbewust het gevolg van gemaakte afspraken, maar ontstaat op een natuurlijke wijze vanzelf zoals de natuurlijke selectie, die ook dikwijls de schijn vertoont van een gekozen doel.
2°) Onwetendheid
Er wordt ook dikwijls met de beste bedoelingen maar door onwetendheid groot onheil aangericht. Dit komt vaak voor op b.v. medisch gebied bij mensen met een laag ontwikkelingspeil en bijgevolg veel in ontwikkelingslanden. We denken hierbij aan de tradities en riten bij het begraven van ebola doden.In het algemeen wordt veel onheil gesticht door verkeerd in te grijpen in situaties of gebeurtenissen waarvan men de onderliggende oorzaken onvoldoende of helemaal niet kent.
3°) Godsdiensten
Onder godsdiensten dienen we ook het zogenaamde bijgeloof te rekenen, dat apart staat van, of zijn ontstaan vond door eigen interpretaties uit officiële godsdiensten. Heden hebben we te maken met:
-Situatie in Noord Ierland tussen katholieken en protestanten.
-Problemen en oorlogen tussen katholieken en islamieten.
-Problemen en oorlogen tussen sjiïeten en soennieten
-Problemen en oorlogen tussen islamieten en boeddisten.
- Het systeem van kasten en de reïncarnatieleer bij de hindoes, met de daarmee verbonden discriminaties ten behoeve van degenen die daar belang bij hebben.
Zopas werden we in het nieuws geconfronteerd met de afschuwelijke wreedheden in Oeganda, waarbij kleine kinderen verminkt en vermoord worden als offer aan goden voor het bekomen van verlangde gunsten.
Dit wordt niet gepleegd door primitieve stammen die nog in de brousse leven, maar door nette lieden die op kantoren werken en bij wie bijgeloof nog altijd een grote rol speelt in hun leven. In die landen zijn hekserij, heksenvervolging, duiveluitdrijvingen ook nog een normaal iets. Onnoemelijk veel leed wordt ook veroorzaakt door het seksueel verminken van meisjes.
4°) Testosteron maakt deel uit van ons dagelijks bestaan en is onmisbaar voor het voortbestaan van onze soort. Sommige mannen produceren er te veel van, wat hun grote parten kan spelen, denk maar aan DSK, allerlei gezinsdrama's, geweldplegingen en moorden.
Gezien deze vier opgesomde oorzaken fundamenteel zijn, is er weinig hoop ons aards tranendal om te vormen tot een aards paradijs. Op de testosteron na, kunnen wel trachten de invloed van de drie andere te milderen door het ontwikkelingspeil van de bevolking te verhogen door een degelijk onderwijs. Als men terugblikt naar vorige eeuwen, dan is er toch een verbetering waar te nemen en is alle hoop nog niet verloren.
davang
Lid geworden op: 01 okt 2008, 20:55
Locatie: 8300 knokke-heist

22 mar 2015, 22:31

Nogal een epistel om te lezen hoor... :roll: :)

Alles kan met weinig woorden worden verduidelijkt...
"Met onderwijs"...is er nu verdorie niet meer hebzucht te vinden bij hoger opgeleide mensen 8) , zelfs met miljarden dollars of euro's op zak... :wink:, conclusie...onderwijs faalt... :)

Godsdienst...O.K., oorzaak van veel ellende... maar niet altijd terecht schuift men conflicten in de schoenen van een "godsdienst", zoals bv. in Ierland en andere, daar liggen totaal andere oorzaken voor het conflict... :)

Onwetendheid...wreed om zomaar te zeggen, maar moest de 'natuur' niet ingrijpen zoals ziekten en rampen, en ja spijtig genoeg ook oorlogen...zou de wereld nu nog leefbaar zijn moest al dat 'onheil' niet zijn gebeurd, zeker als je meteen die "testosteron" erbij neemt...

Ik heb maar één oplossing, denk ik toch, om alle maar mogelijke ellende uit de wereld te helpen...geen leven meer, niets dan vuur en water...en dan nog ,want aan 'vuur en water' denkende... :roll: :lol:

De mens is nog altijd een deel van de natuur in al z'n schakeringen, met alle gevolgen daaraan verbonden, de 'grote' willen eten en leven...de 'kleintjes' willen leven en eten...de rest kan je zo zelf zelf invullen... :wink:

Nog zo iets...de 'slimme' leven met de 'domme'...en de 'domme' weten het niet... :roll: :)
Wat niet al lachend kan gezegd.....
maior domus
Lid geworden op: 25 jul 2014, 00:06

23 mar 2015, 00:40

Karel, het kan eenvoudiger gezegd worden met de woorden van Hugo Claus:
"Het leven is geboren worden, een beetje neuken en terug sterven."
Wie goed doet, profiteurs ontmoet.
lore
Lid geworden op: 18 mei 2013, 11:37

23 mar 2015, 10:01

°5 : afgunst en nijd
davang
Lid geworden op: 01 okt 2008, 20:55
Locatie: 8300 knokke-heist

23 mar 2015, 21:12

Karel Devijver schreef: Als men terugblikt naar vorige eeuwen, dan is er toch een verbetering waar te nemen en is alle hoop nog niet verloren.
Heb eerder de indruk beste Karel dat het 'vroeger' iets beter was, neem nu kort na de laatste wereldbrand was "die hoop" overal voelbaar, er werden wel terug 'ijzeren gordijnen' opgetrokken, iedereen dreigde om maar te dreigen, maar ieder was bang van elkaar... maar beetje bij beetje kwam men 'dichter bijeen'...uiteraard met veel vallen en opstaan...

Nu is er een veel groter gevaar opgedoken waar men met zekerheid kan van zeggen, dat het maar één bedoeling nastreeft... de wereld haar wil op leggen met alle mogelijke middelen, dagelijks te horen en te zien....maar wordt door de media alhier als te verwaarlozen aanzien, wordt ons ook dagelijks van s'morgens tot s'avonds 'ingelepel' ...
Vandaag terug te lezen " Vlaming zijn de grootste racisten"...gewoon omdat we ons niet zouden aanpassen aan de nieuwkomers... :? :x

Ook worden onze jongeren in eender welke school geconfronteerd met "arme sukkelaars" uit andere contreien...moeten hen tegemoetkomend zijn op alle gebied, maar er wordt hen er niet bij verteld dat die onterecht genoemde "arme sukkels", hen binnen de kortste keren zullen overheersen, hen opleggen welke religie ze moeten aanvaarden...met het mes op de keel... :o :( :x
Wat niet al lachend kan gezegd.....
Karel Devijver
Lid geworden op: 27 dec 2005, 19:35

24 mar 2015, 09:53

Aan davang.
Het is volkomen juist dat er nu een veel groter gevaar opgedoken is.
De levensomstandigheden (voor de gewone man), die de laatste 100 jaar er sterk waren op vooruit gegaan door gunstige evolutie van onze Westerse kultuur, dreigen verloren te gaan door de vervanging van onze Westerse kultuur door een andere kultuur die de onze niet is en ons dreigt terug te schoppen naar Middelleeuwse toestanden. Het is niet uitgesloten dat binnen 20 jaar, onze vrouwen verplicht zullen zijn om in boerka's rond te lopen.
En dit allemaal de schuld van onze politici die het begrip"politiek correct" hebben uitgevonden.
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

26 mar 2015, 15:18

Dat het in onze wereld niet bijster goed gaat , is wel voor iedereen duidelijk , dat klopt .

Ik las in Matt. 24 het volgende :
v 7 : ... want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan , en het ene koninkrijk tegen het andere , en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten , en aardbevingen in verschillende plaatsen .
v 12 : en doordat de wetteloosheid zal toenemen , zal de liefde van velen verkillen ...

En in die tijd leven we inderdaad ! een mensenleven wordt niet meer geacht !

v 35 : de hemel en de aarde zullen voorbij gaan , maar Mijn woorden zullen niet voorbij gaan .

en die woorden vinden we in de Bijbel , Gods Woord !
Kan het duidelijker ? God had het al lang gezien hoe het de mens zou vergaan die zijn wil in de verkeerde richting stuurt , vandaar ons aards tranendal !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
Fazal
Lid geworden op: 19 jul 2008, 10:02
Locatie: Gent Oost-Vlaanderen

27 mar 2015, 09:32

EB schreef: Ik las in Matt. 24 het volgende :
v 7 : ... want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan , en het ene koninkrijk tegen het andere , en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten , en aardbevingen in verschillende plaatsen .
v 12 : en doordat de wetteloosheid zal toenemen , zal de liefde van velen verkillen ...
Dit alles is al zo sinds de mens bestaat.
Om zoiets te voorspellen, hoeft men dus geen universitaire studies hebben gedaan.
Iedere nieuwe dag is opnieuw de eerste dag van uw leven, maar leef alsof het uw laatste zou (kunnen) zijn!
ebenhaezer
Lid geworden op: 16 jul 2008, 14:14
Locatie: Vlaanderen .

31 mar 2015, 15:19

Fazal schreef:
EB schreef: Ik las in Matt. 24 het volgende :
v 7 : ... want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan , en het ene koninkrijk tegen het andere , en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten , en aardbevingen in verschillende plaatsen .
v 12 : en doordat de wetteloosheid zal toenemen , zal de liefde van velen verkillen ...
Dit alles is al zo sinds de mens bestaat.
Om zoiets te voorspellen, hoeft men dus geen universitaire studies hebben gedaan.


Inderdaad FAZAL , een gewone sukkel die ergens in een vluchtelingen kamp tracht te overleven , kan het weten hoe verkeerd het hier in deze wereld gaat , terwijl er geen uitkomst in zicht is ! Zelfs de ' hoogste Universitaire studies ' hebben geen antwoord hierop , maar misschien jij wel ?
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
Fazal
Lid geworden op: 19 jul 2008, 10:02
Locatie: Gent Oost-Vlaanderen

31 mar 2015, 15:48

Ik dacht dat jij daar een antwoord op had!? :roll:
Een zinnig antwoord liefst, nu eens gene zoveelste prietpraat uit de bijbel!

Dus nu eens niet zoals u schreef:

"Ik 'las' in Matt. 24 het volgende :
v 7 : ... want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan , en het ene koninkrijk tegen het andere , en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten , en aardbevingen in verschillende plaatsen .
v 12 : en doordat de wetteloosheid zal toenemen , zal de liefde van velen verkillen ..."Dit alles is al altijd zo geweest!
En wetteloosheid heeft al altijd bestaan, zelfs al van vóór er wetten werden uitgevonden. En dat die steeds verder zal toenemen, is, en was toen al, gemakkelijk te voorspellen, want ze is al toegenomen sinds de eerste wet nog maar werd geschreven!
Iedere nieuwe dag is opnieuw de eerste dag van uw leven, maar leef alsof het uw laatste zou (kunnen) zijn!
Klaartje
Lid geworden op: 27 jan 2005, 17:22
Locatie: Brecht

31 mar 2015, 16:30

Het aardse tranendal sinds heuglijke tijden..... heeft altijd zo geweest helaas, die Bijbel brengt niets nieuws.... het gaat maar door 8O :x

De sterkste van de strijdmakkers wordt dan nog Koningin en vandaar al hun vele nakomelingen door de tijden heen behoren tot "de koninklijke familie" waar de rode loper hun "gekroonde hoofden" laat op lopen in overvloedige rijkdom en "respect" :roll: :roll: :(
"Een vriend is iemand, die als hij je een hand geeft eigenlijk je hart aanraakt."
Auteur: Gabriel Garcia Marquez
bluevelvet
Lid geworden op: 28 aug 2005, 02:10
Locatie: Gent

31 mar 2015, 16:50

De voorspellingen van Mattheus en Timotheus zijn bedoeld plaats te grijpen in 'de eindtijd" in om zo te zeggen één generatie, en dat hebben we nooit eerder gezien. Een eerste wereldoorlog met miljoenen doden, een tweede wereldoorlog met het dubbel miljoenen doden dan in de eerste, het ene volk tegen het andere in oorlog, het ene koninkrijk tegen een ander koninkrijk, zoveel landen samen in oorlog, nooit gezien, daarom is er ook sprake van WERELD-oorlogen, nieuwe ziektes, of pesten die uitbreken, en dat ondanks de medische vooruitgang, de ene aardbeving na de andere, hongersnoden....
Sla er de geschiedenis maar op na, bekijk de statistieken, NOOIT of NOOIT eerder gezien in zo'n korte tijdspanne !
Konden Mattheus en TimotheUs goed begrijpen wat ze schreven ? Ik denk het niet :!:
Er is genoeg licht voor hen die willen zien en het is donker genoeg voor hen die dat niet willen. (Blaise Pascal)
Klaartje
Lid geworden op: 27 jan 2005, 17:22
Locatie: Brecht

31 mar 2015, 16:53

bluevelvet schreef:De voorspellingen van Mattheus en Timotheus zijn bedoeld plaats te grijpen in 'de eindtijd" in om zo te zeggen één generatie, en dat hebben we nooit eerder gezien. Een eerste wereldoorlog met miljoenen doden, een tweede wereldoorlog met het dubbel miljoenen doden dan in de eerste, het ene volk tegen het andere in oorlog, het ene koninkrijk tegen een ander koninkrijk, zoveel landen samen in oorlog, nooit gezien, daarom is er ook sprake van WERELD-oorlogen, nieuwe ziektes, of pesten die uitbreken, en dat ondanks de medische vooruitgang, de ene aardbeving na de andere, hongersnoden....
Sla er de geschiedenis maar op na, bekijk de statistieken, NOOIT of NOOIT eerder gezien in zo'n korte tijdspanne !
Konden Mattheus en TimotheUs goed begrijpen wat ze schreven ? Ik denk het niet :!:
BV.... de Jehova's en andere "sektes" voorspellen al decenias "het einde der tijden", ze zijn allemaal gekend om hun "doemvloeken" en de mensen angst in te boezemen om zieltjes te winnen, WAT IS DAT NU VOOR IETS :roll: :?:
"Een vriend is iemand, die als hij je een hand geeft eigenlijk je hart aanraakt."
Auteur: Gabriel Garcia Marquez
Fazal
Lid geworden op: 19 jul 2008, 10:02
Locatie: Gent Oost-Vlaanderen

31 mar 2015, 18:51

Hoe meer zielen op de wereld, hoe meer er zullen sneuvelen he Bluevelvet.
Dat lijkt mij nogal wiedes, of niet soms ...!?

Trouwens, de natuur is zich volop aan het verweren om het evenwicht, dat o.a. gestadig door de mens wordt verbroken, te herstellen en te behouden.
Dat er nu al teveel volk is op deze wereld, en er nog véél meer zullen bij komen, weet iedereen. En dat zoiets niet zonder gevolgen zal blijven, dat weet intussen ook al wel iedereen!

En gezien men volgens het geloof, niet mag neuken zonder te proberen kinderen te verwekken, want gewoon sex hebben, wordt als (erf)zonde beschouwd, moest god toch tenminste hebben geweten, dat het binnen afzienbare tijd, onmogelijk zou worden om al die mensjes nog van het nodige voedsel te kunnen voorzien.

Nòg maar eens een scheppingsfoutje ...(?), of toch niet hélemaal zo almachtig en alwetend als men beweert!? Wie zal het zeggen ...? Niet de bijbel in elk geval!

Vroeger was het uit hebzucht elkaar te bestrijden, en eigenlijk nu nog, maar binnenkort zullen we genoodzaakt zijn elkaar op te vreten, gezien er niet voldoende gewassen als voedsel meer zullen zijn. In feite, beklaag ik nu al al die geheelonthouders. :wink:

Nog goed dat ik in dat door die bijgelovigen ingebeelde wezen niet geloof, zo kan ik het tenminste niets verwijten.

Maar al die zgn gelovigen daarentegen ...!? :roll:
Het zou dus wel eens kunnen dat die Hij, overal de hand in heeft!?
Want dat wordt tenslotte door hen beweerd!
Al wat goed is, komt van hun god, en al wat minder goed is, wordt door hem bestraft.
En tussendoor ...(?) is er niets!
Iedere nieuwe dag is opnieuw de eerste dag van uw leven, maar leef alsof het uw laatste zou (kunnen) zijn!
davang
Lid geworden op: 01 okt 2008, 20:55
Locatie: 8300 knokke-heist

31 mar 2015, 22:26

Klaartje schreef:
bluevelvet schreef:De voorspellingen van Mattheus en Timotheus zijn bedoeld plaats te grijpen in 'de eindtijd" in om zo te zeggen één generatie, en dat hebben we nooit eerder gezien. Een eerste wereldoorlog met miljoenen doden, een tweede wereldoorlog met het dubbel miljoenen doden dan in de eerste, het ene volk tegen het andere in oorlog, het ene koninkrijk tegen een ander koninkrijk, zoveel landen samen in oorlog, nooit gezien, daarom is er ook sprake van WERELD-oorlogen, nieuwe ziektes, of pesten die uitbreken, en dat ondanks de medische vooruitgang, de ene aardbeving na de andere, hongersnoden....
Sla er de geschiedenis maar op na, bekijk de statistieken, NOOIT of NOOIT eerder gezien in zo'n korte tijdspanne !
Konden Mattheus en TimotheUs goed begrijpen wat ze schreven ? Ik denk het niet :!:
BV.... de Jehova's en andere "sektes" voorspellen al decenias "het einde der tijden", ze zijn allemaal gekend om hun "doemvloeken" en de mensen angst in te boezemen om zieltjes te winnen, WAT IS DAT NU VOOR IETS :roll: :?:

Groot gelijk Klaartje.

Maar in feite liegen al die "voorspellers" niet... dat de wereld eens zal vergaan, opbranden of door andere rampen die eigenlijk gewoon natuurverschijnselen zijn is een vaststaand feit... :roll: :wink:

Men haalt geregeld van die 'voorhistorische' namen boven(Matheus en aanverwanten) om nu hun gelijk te halen, maar hebben die personen werkelijk bestaan, hebben die dergelijke uitspraken/voorspellingen rond gestrooid... :roll:
't Is allemaal van horen zeggen of dat er hier en daar perkamenten zijn gevonden(?) met aanwijzingen in die zin...echt of vals, geen kat die het weet... :)
Want kom nu niet af dat het allemaal is geweten door 'doorgeven' van generatie op generatie...en dan te weten dat er een Toren van Babel werd gebouwd waar de ene de ander niet begreep... :wink: :lol:

Och ik heb begrip voor iemand die vrede en geluk vinden in 't geloven van de een of andere religie, als ze maar niemand anders verplichten hen na te doen, ik ben een christen mens, niet te verwarren met Katholiek.
'k Probeer, 'k zeg wel probeer hé, het iedereen naar z'n zin te maken, wel zeker en vast mijn mening over iets niet te verbergen en zo nodig te verdedigen, kan men me het 'verkeerde' van mijn mening aantonen zal ik dit aanvaarden, misschien wel wat schoorvoetend of nukkig, maar kom, het heeft geen zin tegendraads te zijn... :roll:

'k Ben christelijk opgevoed door m'n ouders, we gingen wel ieder week naar de zondagsmis, maar echt verplicht was dat niet, heb zeker geen enkel nadeel ondervonden van christelijk opgevoed te zijn, maar aub bespaar me van al die nonsens van "voorspellers" ... :roll:

Ik erken maar één god...de natuur in al z'n schakeringen... :) :D
Wat niet al lachend kan gezegd.....