Help Zoeken Gebruikerslijst Registreer Profiel Log in om je privé berichten te bekijken Inloggen

Nieuw antwoord
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 09 Okt 2017, 15:45  Onderwerp: Ik zal u een geheim gaan onthullen .
janx schreef:
ebenhaezer schreef:
Oké Jan , geen angst dus , maar je mag niet oordelen over dat O.T. , je stond er niet bij toen dat geschreven werd ! Want over iets dat je niet zeker weet , kan je je beter niet uitspreken ; lijkt me wijzer toch !
Mag ik hieruit concluderen dat jij er wel bij hebt gestaan .. ? En waarom mag ik mijn oordeel niet geven over het oude testament? En ebenhaezer is het dan wijzer om alles maar aan te nemen, zonder na te denken, als zijnde het woord van god uit het O.T.?
Quote:
Wat bedoel je met ' die levens werking ( jouw God ) spreekt niet , het werkt zonder aanziens des persoons ' ! Ja natuurlijk spreekt het niet , het is geen persoon , maar hoe kan het dan liefde en rechtvaardig zijn , en zonder aanziens des persoons ? Dat lijkt me toch moeilijk te begrijpen ! Hoe kan zo'n levens werking de mensen kennen ? Het moet dan wel ultra modern geworden zijn ! Maar dat terzijde !!!
Is die God van je dan wel een persoon? Zo ja, waar is deze dan geboren en uit wie of wat? In dat geval moet Zij, waaruit die God is voortgekomen, wel meer zijn en belangrijker dan die God zelf en heeft het spreken van zijn Moeder geleerd, ik vraag mij af in welke taal. Nee ebenhaezer .. dat is natuurlijk onzinnig om te denken dat die god van de bijbel een persoon is. Dus is het iets anders en wat zijn dan de mogelijkheden? Heb je daar wel eens over nagedacht? Of durf je dat niet goed en ben je bang dat het z.g.n. zondig is om daaraan te twijfelen? Al het leven en materie is energie alles in haar vorm en gedaante van. Kijk in een heldere nacht naar al de sterren en bedenk dat het ook energie is. Ik durf te stellen dat nergens een volkomen energieloos ruimte in geheel het universum is te vinden. Daarom is het begin, het ontstaan geweest van werkzame energie uit een toestand van volkomen rust. Dat impliceert dat het vanuit een volkomen duisternis is ontstaan. Een rare gedachte? Ik denk van niet. Zelfs de bijbel zegt in Genesis 3; Daar zij licht. Dat de schrijver Mozes, van Genesis in het eerste en tweede vers vermeld dat God eerst de hemel schiep en dan de aarde is omreden dat hij niet wist van, wat is energie ? en er moest toch iets komen te staan om de mens iets te kunnen geven anders dan van, het is onbekend hoe het is begonnen. Niemand zou dan in een almachtige God kunnen gaan geloven wat wel nodig was, en nog is voor velen, om een zingeving en die God als een leidraad in zijn/haar leven te kunnen geven. Vooral die 3e vers moet eigenlijk zijn; 'en het werd licht' en zelfs jij weet dat licht een energie is.
Mocht je dit niet kunnen begrijpen is het niet erg of dom, maar dan ben je daar nog niet aan toe, maar gegarandeerd, zal het eens gaan gebeuren.
Quote:
Als ik je goed begrijp , komt het er op neer , dat God ( Hij is trouwens de WERKING van alles ) , in de mens woont ( christenen weten dat omdat Zijn Geest in ons woont ) ! Zo zitten we bijna op gelijk spoor hé !!!
Wel bijna ... iets genuanceerder immers die energiewerking wordt omvat door het woordje 'God' wat aan mens is gegeven om het in één woord te kunnen duiden, dat wat alles heeft doen ontstaan, is, en doet voortgaan.
Quote:
En ja , het klopt , een waar christen staat open voor iedereen en alles wat goed is , maar het probleem is dat wàre chr. en schijn chr. zo moeilijk te onderscheiden zijn ( net zoals in de gelijkenis van het zaad ) , niet alle christenen zijn échte christenen , het bewijs is dat ze er ook naar leven ! En er zijn idd. heel veel naamchr . , zie de gelijkenis van de 10 maagden °.
De ware christen leeft niet meer voor zichzelf , hoeft zichzelf daarom niet te verwaarlozen , maar leeft voor de ander , zoals Jezus ons dat voorleefde !
In eerste instantie leef je geheel voor je zelf, wat inhoud, dat je gaat ontdekken en beseffen dat jij niet het enige leven bent en dat al het andere leven ook vanuit het eerste is voortgekomen en dat het je medemens is. Zo ook het dierenrijk en het plantenleven is allen uit dat ene en het ene is weer ten dienste voor het andere en daar moeten wij als mens respekt voor hebben en naar gedragen indien je de kennis daarvoor hebt ontwikkeld. En een mens die dat inzicht heeft is veelal verder dan een z.g.n. Christenen, uitzonderingen daar gelaten, die denken dat de kerkgang een noodzakelijk iets is inclusief op straffe van, of beloning door.
Quote:
De ' ik ' ( onze oude natuur ) , is gestorven met Christus en is ook opgestaan met Christus , als een nieuwe schepping ! Helemaal vernieuwd door Zijn Geest ! Daaraan kan men de ware onderscheiden van de zogenaamde ! Ze leven bewust in liefde en waarheid , zoals God die in hen woont , mooier kan toch niet ! Daar is geen stilstand meer , maar groei in geloof en liefde , zodat we steeds meer op Hem gaan gelijken ! Onze vrije wil is geheel gegroeid naar Zijn wil , en verlangen dat het iedereen wel zou gaan .
Je denken en gedragingen die zijn veranderd, dat doe je geheel zelf wegens de gemaakte keuzes van, of door, en je verlangens naar. Een ander manier is er niet om dat te kunnen bewerkstelligen en die werking wordt samen gevat in het woord 'evolutie'.
De 'ik' die je bent, blijft altijd de zelfde, dat is je levenskern welke een zelfstandigheid is alsook die energie die je lichaam doet leven.
Quote:
Daarom is mijn keuze zo vastberaden en onomkeerbaar , en wil ik dat , net zoals alle ware gelovigen , graag doorgeven ook hier op dit forum , toch normaal zeg ? Dat is onze liefdevolle Schepper meer dan waard !
Op zich niet zo verkeert, maar helaas te krampachtig wegens de dogma's die jij bezit, en ook wilt doorgeven naar die ander op het forum. Je geloof in God is niet verkeert alleen dat wat je denkt wie die God is, voldoet in het geheel niet. Maar zo is het ook met de woorden 'Allah', 'Isis', enz enz ... daaraan zijn invullingen geven die voor de leiders van die religies macht geven dit wegens op straffe van, of beloning door. Denk hierbij aan die misleide mensen die zichzelf van het leven gaan benemen en daarbij vele anderen in mee willen nemen en dit enkel door de hun gegeven leerstellingen en opdrachten. Hoe ver en diep gaan die leiders in naam van, en misbruik makend, van hun leerstellingen aangaande de Godheid ? Hun doel is enkel het vergaren van macht en aanzien ten koste van.

Nee Janx , ook ik bestond in die tijd nog niet ! Maar als jij zegt dat het O.T. in de prullebak hoort , vindt ik dat wel onverstandig , vermits zelfs Geleerden daarin snuisteren omdat het belangrijk is voor hun onderzoekingen !

Ja , God moet wel een Persoon zijn , wie of wat anders kan spreken , leiding geven , organiseren enz . ?

Van God de Vader weet niemand idd. afkomst noch begin ! Maar van Jezus weten we dat wel : het eerste kind van Maria waarvan zij wist dat Hij van God afkomstig was ! Hun taal was toen in Israel het Hebreeuws dacht ik .

Dus omdat alles uit energie bestaat of is , kan God als Persoon niet bestaan , onmogelijk ? Een raar bewijs hoor , maar als dat jouw overtuiging is , en het jou zekerheid geeft , goed hoor , dat mag ook !

Voor mij is het niet moeilijk om Schepper God te zien als de Almachtige , die het Licht zelve is en daardoor het licht kon geven ( Gen. 1 : 2 - 3 ) " ... de aarde was woest en ledig , en duisternis was op de afgrond .... En God zeide : daar zij licht , en daar werd licht .
Ook was Hij de Energie zelve , als we eens grondig naar ons heelal kijken !

Klopt ook dat we vanaf de geboorte reeds leven voor onszelf ! Ons eigen ' ik ' staat vanaf het begin reeds op de voorgrond , als gevolg van de zondeval ! Maar dat kàn veranderen door onze vrije wil , door de keuze die we maken bij verstandelijk overleg en onderzoek . En dat is mogelijk voor alle mensen en daar is kerkgang niet voor nodig . Ook dronkaards en drugverslaafden kunnen veranderen ( het eigen ik is dus wel veranderlijk Janx , gelukkig maar !
Een christen werd veranderd door het kennen van de Liefde voor en dankbaarheid jegens de Schepper God , en dat is geen ' kramp ' hoor , beste Janx , maar ik begrijp je wel !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
janx


Geregistreerd op: 2-10-2008


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 09 Okt 2017, 21:40 
ebenhaezer schreef:
Ja , God moet wel een Persoon zijn , wie of wat anders kan spreken , leiding geven , organiseren enz . ?
Ik heb bewondering voor je vasthoudendheid ebenhaezer alleen het getuigt van je innerlijke menselijke levenskracht, maar dat is dan ook alles waarvan jij getuigt.
Om die vasthoudendheid bij de innerlijke mens te doen ontstaan zijn o.a een paar belangrijke middelen nodig.
En wel dezen, gebruik halve of ten dele waarheden en meng ze met het gestelde doel, breng het langzaam, systematisch en consequent in het brein van de mens, het gevoel, en deze gaat het als een waarheid zien en zal zelfs overgaan tot het verdedigen, van de gestelde doelen van leiders van die organisatie, indien dat gevraagd word of zelfs door de volger zelf wordt opgewekt.
Het vermogen tot zelfontplooiing zal vrijwel onmogelijk zijn bij dezen indien daar geen schokkende en verbijsterende gebeurtenissen bij zullen plaatsvinden.
Deze huidige wereld is als het ware een schijnwereld, het echte leven komt pas als we als levende mens zich hier doorheen hebben geworsteld met vallen en opstaan.
En met levende mens bedoel ik hier, het verkrijgen van de wil en het verlangen om te willen zoeken naar zijn/haar eigen ik van, wie ben ik, wat kan ik betekenen in het leven en wat is het leven.
En vaak wordt dat geprojecteerd op, en in het verkrijgen van wereldse wijsheden, status en goederen zoals macht en bezit, maar dat bedoel ik in het geheel niet. Dat alles is vergankelijk en oplosbaar.
Het leven dat je zelf bent, en vertegenwoordigd, is onuitwisbaar en niet te vernietigen hoe raar het ook klink voor velen.
Ik weet, dat hoe en wat men ook denkt, dat het voor velen een schok zal zijn indien men zal ervaren dat het lichamelijk oplost, en die je bent niet en dat geschreven woorden te zwak zijn om te kunnen omschrijven wat men kan en zal ervaren, ieder naar zijn aard en denken van dat moment.
En ook jij, mijn medemens, bent het Leven zelf, een levenskind gebaard door het LEVEN die ene grote alles omvattende Energie.
Alles is één en de ene is Alles, en daar buiten is niets.
Alles is Één en die Éne is Alles.
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 12 Okt 2017, 15:23  Onderwerp: Ik zal u een geheim gaan onthullen .
Talisman zei : " Gezien er weinig of niets historisch correct is in het O.T. " .

Hé Wijsneus , waar haalden de Oostenrijkse Archeologen dan de juiste plaats waar ze de resten van de Toren van Babel in Irak vonden ? Of hoe kwamen ze er toe om de resten van Jericho te ontdekken of de resten van Nazareth , waar Jezus opgroeide ? Vooral in de Bijbel natuurlijk ! Vandaar zijn nog altijd voortbestaan !

Ik vraag me toch af , vanwaar al die haat , of liever al die tegenzin tegenover God en Zijn Woord ? De bijbel is een boek waarin verschillende schrijvers hun geschiedenis schrijven , net zoals andere boeken waarin schrijvers bijv. van na de oorlog , de geschiedenis beschreven van toen , bijv. over Hitler . Maar deze waren dan wél geloofwaardig ! Man onderzoek jezelf eens , heeft God of de bijbel jou iets kwaads gedaan ?
In het O.T. wist men ook nog niets over de zon die stilstaat , vandaar hun beschrijving ; net zoals boeken van zo'n 50 jaar geleden waar men nog niets wist over TV 's , of GSM's en PC ' s , vandaar hun beschrijvingen ! Alles heeft nu eenmaal zijn eigen tijd waarin men leeft . Toch niet zo moeilijk te verstaan hé ?Ja Janx , het gaat mij niet om vasthoudendheid , maar om waarheid ! Ik vertel alleen over wat ik zie en ontdek in de natuur , en leer van anderen of ontdek voor mezelf , en wat overeen komt met Gods Woord !
We hebben immers hersenen om te kunnen onderzoeken , verstand om te kunnen doorgronden , en een wil om te kunnen beslissen , maar vooral een geest om te kunnen onderscheiden wat waarheid is of leugen !
Daarom is dit forum ook zo goed om anderen te leren kennen , andere dingen te begrijpen en vergelijkingen te maken , en het juiste te ontdekken .
En idd. er is heel veel schijn in deze wereld , maar de waarheid zal pas aan het licht komen , na dit leven hier , omdat alleen de Schepper ( volgens de bijbel ) de volle waarheid kent en naar recht kan handelen .

Ja , het blijft een vallen en opstaan , zo is dat voor iedereen . Het lichaam zal oplossen maar de ziel blijft bestaan . Een mooi lied zegt ; Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus , dat heeft zijn waarde en zal blijven bestaan !
Ja we leven maar één keer , al zien anderen dat anders , maar of we dat leven zelf zijn , of het beleven , er komt een eind aan ; we zitten allen in hetzelfde schuitje , eens zal iedereen sterven .
Daarom is het zo goed dat de tijd dat we hier zijn , benutten om elkaar te begrijpen in vrede en waarde , ook hier in dit forum , een mooi initiatief trouwens !

Religie is mijn levensideaal , mijn interesse , daar leef ik in en daarom ben ik hier graag Talisman en Fazal , zo dat weten jullie dan ook .

Een mooi weekend , want we krijgen nog een zonnig na zomertje , zegt onze Franks !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
Fazal


Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Gent Oost-Vlaanderen

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 12 Okt 2017, 20:12  Onderwerp: Re: Ik zal u een geheim gaan onthullen .
ebenhaezer schreef:

Ik vraag me toch af , vanwaar al die haat , of liever al die tegenzin tegenover God en Zijn Woord ? De bijbel is een boek waarin verschillende schrijvers hun geschiedenis schrijven , net zoals andere boeken waarin schrijvers bijv. van na de oorlog , de geschiedenis beschreven van toen , bijv. over Hitler. Maar deze waren dan wél geloofwaardig ! Man onderzoek jezelf eens , heeft God of de bijbel jou iets kwaads gedaan ?
In het O.T. wist men ook nog niets over de zon die stilstaat , vandaar hun beschrijving ; net zoals boeken van zo'n 50 jaar geleden waar men nog niets wist over TV 's , of GSM's en PC ' s , vandaar hun beschrijvingen ! Alles heeft nu eenmaal zijn eigen tijd waarin men leeft . Toch niet zo moeilijk te verstaan hé ? !

- Niet moeilijk ..., àlles, wees in de toekomst van en naar zulke apparaten.
- Waar haal je het dat hier iemand god, zijn woord, jezus, of de bijbel zou 'haten'???????????

Ik heb het al meermaals, en met de beste bedoelingen geschreven, maak uzelf toch niet zo belachelijk ebenhaezer!
Als jij vindt dat iedereen respect moet hebben voor god, jezus en de bijbel, èn voor uw overtuiging, toon dan tenminste ook een beetje respect tegenover mensen die al die onzin NIET geloven. Dat is ook iedereens volste recht.
En nog iets, wie hier iets komt verkondigen, moet wat weerwerk kunnen verdragen, en dàt ..., kan jij blijkbaar niet, al probeer jij ons het tegendeel te bewijzen.

En neen, ik hou niet van jezus, omdat ik hetero ben.
En nog eens neen, ik hou niet van god, omdat ik niet kan houden van iets dat niet bestaat
En nog maar eens neen, ik hou ook niet van de bijbel, omdat hij geschreven is door mensen, en niet ingegeven door iets dat niet bestaat.

Wil dat dan zeggen dat o.a. ik, alles haat, waarin ik niet geloof, zeg maar onmogelijk kàn in geloven!??? NEEN!
Ik kan simpelweg niet houden van iets dat volgens mij niet bestaat!
En ik kan ook niet iets haten, waarvan ik overtuigd ben dat het niet bestaat!
Iedere nieuwe dag is opnieuw de eerste dag van uw leven, maar leef alsof het uw laatste zou (kunnen) zijn!
talisman


Geregistreerd op: 28-9-2012


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Do 12 Okt 2017, 21:31  Onderwerp: Re: Ik zal u een geheim gaan onthullen .
ebenhaezer schreef:
Talisman zei : " Gezien er weinig of niets historisch correct is in het O.T. " .

Hé Wijsneus , waar haalden de Oostenrijkse Archeologen dan de juiste plaats waar ze de resten van de Toren van Babel in Irak vonden ?

Het enige wat men gevonden heeft, en daar kan je niet naast kijken, zijn de ziggurats : https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggurat
Heb je dat niet gezien in de basisschool bij de nonnen ?
Quote:
Of hoe kwamen ze er toe om de resten van Jericho te ontdekken
Nog zo'n fabeltje uit jou ' heilig boek " :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jericho
Quote:
of de resten van Nazareth , waar Jezus opgroeide ?

Ten tijde van Jezus bestond het dorp Nazareth nog niet eens. Marcus wist daar niet van. Hij had het over Jezus de nazarener en dat heeft niks met Nazareth te maken wat pas ontstaan is na de val van Jeruzalem en de Joodse Oorlog.
http://www.nazarethmyth.info/scandalsix.html
Quote:
Vooral in de Bijbel natuurlijk ! Vandaar zijn nog altijd voortbestaan !

Zijn voortbestaan heeft men te danken aan het feit dat er nog miljoenen idioten zoals jij hier rondlopen, zot gewiegd en voos opgebracht.
Quote:
Ik vraag me toch af , vanwaar al die haat , of liever al die tegenzin tegenover God en Zijn Woord ?

Ik haatdragend ? Dat nu net ben jij omdat ik je met de waarheid confronteer en ik niet met die enorme leugen overweg kan die al miljoenen levens gekost heeft. Niks woord van God ! Bijeengesprokkelde geschriften waarvan de overgrote meerderheid is verzonnen door een stel geitenhoeders uit de bronstijd.
Lees eens een écht geschiedenisboek of hebben ze in jouw dorp nog geen bib.? Begin hier dan al eens mee :
https://ashraf62.wordpress.com/2012/08/19/hebrew-bible-plagiarized-mythology-and-defaced-monotheism/
janx


Geregistreerd op: 2-10-2008


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 13 Okt 2017, 0:48 
ebenhaezer schreef:
Ja Janx , het gaat mij niet om vasthoudendheid , maar om waarheid !
Die zgn waarheid waarvan jij getuigt ebenhaezer komt voort uit jou geloof. En een geloof is per definitie geen waarheid tot dat het bewezen is. En er is al veel bewezen, dat wat staat in dat boek wat jij als godswoord ziet, dat velerlei vermelde zaken geen waarheid is.
Het is voor jou dus enkel je vasthoudendheid in je geloof, met daarin geen enkele ruimte om nu eens je zelf vragen te gaan stellen, kijkend naar de stand van de huidige wetenschap van bewezen kennis .
Quote:
Ik vertel alleen over wat ik zie en ontdek in de natuur , en leer van anderen of ontdek voor mezelf ,

Als je je werkelijk zou verdiepen in de wetmatigheden van de natuur, zou je al kunnen komen tot een twijfel aangaande het verhaaltje zoals het ontstaan van de mens, Adam en Eva, en die zogenaamde "onbevlekte ontvangenis. Dus neem je meer aan, van anderen, die je vertellen dat er een boek is van godswoord. In feite heb je nog niet zoveel ontdekt ebenhaezer, je neemt aan wat in je straatje past die voor je is gelegd. Maar goed, die keus heb je .
Quote:
en wat overeen komt met Gods Woord !
Nogmaals er is geen god die spreekt, er is enkel levenswerking en dat zijn wij zelf, inclusief alles wat is.
Alles is Één en die Éne is Alles.
ebenhaezer


Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Vlaanderen .

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Vr 13 Okt 2017, 10:37  Onderwerp: Ik zal u een geheim gaan onthullen .
Het was in de tijd van David ook niet beter dan nu , luister naar wat hij zegt in Ps 92 : 5 - 7 .


WANT U HEBT MIJ VERBLIJD HERE MET UW DADEN ; IK ZAL VROLIJK ZINGEN OVER DE WERKEN VAN UW HANDEN .
HERE HOE GROOT ZIJN UW WERKEN , ZEER DIEP ZIJN UW GEDACHTEN .
EEN ONVERSTANDIG MAN , WEET HIER NIETS VAN , EN EEN DWAAS BEGRIJPT HET NIET .


Dat zegt David , een man die God geloofde ! Zijn ervaring is net zo voor de ware christenen van deze tijd !

En Jezus zei ZIENDE ZIJN ZE BLIND EN HORENDE ZIJN ZE DOOF ! , en dat is nog steeds zo !

Vaarwel Forum vrienden van deze topic , en dit zeg ik met pijn in mijn hart !
Durf dan God vertrouwen , neem Hem op zijn Woord .
sunofgod


Geregistreerd op: 3-3-2018
Woonplaats: zonhoven

Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Di 20 Maa 2018, 17:59  Onderwerp: Re: Ik zal u een geheim onthullen
Misschien praten we vaak teveel, zeker nadat iemand iets moois heeft gezegd. Ik vind van deze 9 pagina's discussie uiteidelijk de originele woorden van  eiliana in het allereerste berichtje hier (van 2 jaar geleden) verreweg de mooiste. Ik citeer dit stuk nog even:

eliana schreef:

Er is veel tegenstrijdigs in het leven.
De voortdurende ontdekking dat dit leven niet het echte leven is. Om knagende machteloosheid. Om de kinderen, die altijd maar het kind van de rekening zijn, in allerlei situaties, op allerlei plaatsen. Ze kijken je aan: Help me, Help me, ik ben zo alleen, ik ben zo gewond, ik heb zo'n honger.
Pijn om de nooit eindigende stroom van je verjaagden en vluchtelingen met hun lege ogen en verscheurende herinneringen.
Pijn om chaotische samenleving waaruit God verdreven lijkt en om de mensen die uitgeblust zijn of feestvieren in een kraakpad.
Pijn om ons eigen kwaad.
Midden in de wereld waarin we staan met een hoofd vol verwarde gevoelens en een onrustig hart.


Daarna zijn er berichten gekomen die een beetje het "blij blijj mijn hartje is altijd blij" gevoel willen opwekken - ik wil daar nu niet super-negatief over doen maar ik vind dat allemaal erg blasé, het is erover. In de woorden van eliana - en bijna alleen daarin - tref je iets van originele pijn over de wereld en de vele mensen daarin die de wereld deprimerend vinden en het soms niet meer zien zitten. Dat gevoel te respecteren, of zelfs mee proberen te voelen, is de verdienste van dat originele berichtje. Kudos.
we kunnen alleen maar pretenderen iets te weten over wat we niet kunnen weten
lea***


Geregistreerd op: 9-11-2017


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Wo 28 Maa 2018, 16:21 
Volgens Ebenhaezer is God een persoon!!

Die zit daar dan boven de wolken toe te zien welke gruweldaden hier
op aarde gebeuren en hij biedt geen hulp.
Onverschillig? lui??
Geluk is leven in vertrouwen.

 
Ga naar: 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in EET (Europa)
BELANGRIJK:
SeniorenNet heeft GEEN banden met de auteurs van berichten op dit Forum.
SeniorenNet is commercieel, religieus en politiek volledig onafhankelijk.
De mening, inhoud, gevolg, informatie of doel van de berichten vertegenwoordigt enkel deze van de auteur van het bericht en dus niet noodzakelijk deze van SeniorenNet.