Nashvilleverklaring

Dit is de plaats voor filosofie, psychologie
cornelis petrus
Lid geworden op: 16 apr 2019, 10:01

27 apr 2019, 14:07

Onlangs kreeg ik de tekst van de nashvilleverklaring onder ogen. Deze ongelooflijke tekst vraagt om commentaar.Darom hierna mijn commentaar.
personalia verwijderd door moderator
geen persoonlijke gegevens zichtbaar plaatsen aub

Nashvilleverklaring
Een verklaring op losse schroeven. Een commentaar
In de verklaring wordt alle seks met inbegrip van homofolie en transgenderisme in een doemhoek gegooid met uitzondering van seks in het huwelijk gericht op de voortplanting.
De opstellers baseren zich op de Bijbel - Het woord van God - een geschrift van meer dan 2500 jaar geleden, alsof de maatschappij in al die jaren niet is veranderd, de normen en waarden niet zijn bijgesteld, en de wetenschap is stil blijven staan.
Het woord van God
In de 3 monotheistische religies is God de eeuwige en oneindige schepper van de peilloze kosmos met zijn miljarden sterren en planeten. God bestond eeuwig voor de schepping en zal eeuwig bestaan nadat de mens op aarde verdwenen is.
Omdat wij het begrip God niet kunnen omvatten, kunnen wij ook niet zijn eigenschappen kennen. Het heeft weinig zin om hem menselijke eigenschappen toe te schrijven zoals “God wil dit of dat” of “Het is Gods bedoeling met de mens dat”. Al wat wij kunnen zeggen in verband met God is: Ik geloof dat God bestaat, of ik geloof niet dat God bestaat.
De bijbel: Gods woord
De bijbel is de weerspiegeling van de sociale normen en waarden, zonder welke een gemeenschap niet blijvend kan bestaan, aangevuld met mythen en legenden van de maatschappij ten tijde van het op schrift stellen van de bijbel. In deze stammenmaatschappij met primitief Godsbeeld is God dan ook een soort Pater familias. In de loop van de ontwikkeling van het christendom, opgewaardeerd tot de enige God van de gehele mensheid.
De wetgevers en auteurs waren ongetwijfeld personen met een groot moreel en zedelijk karakter, maar het waren mensen. Abraham, Mozes, de profeten en apostelen: De bijbel is dus het product van de menselijke geest.
In de loop der tijden werd de bijbel beschouwd als het woord van God.
De bijbel is( ontdaan van haar joodse geschiedenis, mythen en legenden) nog steeds voor ons belangrijk als richtlijn en grondvest voor onze moraal en zeden.
Zoals alle geschriften heeft ook de bijbel diverse interpretaties. Iedere interpretatie heeft zijn eigen aanhangers (met meestal een eigen kerk) En deze aanhangers verweren zich tegen anderen om hun gelijk te krijgen en gezamenlijk stellen zij zich te weer tegen andere religies. In het verleden vaak te vuur en te zwaard. In naam van God en de bijbel zijn er verschrikkelijke misdaden begaan.
Ik vraag me af, wat en waar nu het woord van God is. Aangenomen dat voor de opstellers de geschiedenis van het joodse volk niet het woord van de eeuwige en oneindige God is, welk gedeelte van de bijbel is dat dan wel, en wie bepaalt dat? Hetzelfde geldt voor de mythen en legenden.
Verklaring van Nashville
De meesten die de verklaring lezen zullen na afloop hun schouders ophalen en overgaan tot de orde van de dag.
De aanhangers van de leer van de predestinatie en de orthodoxie anderzijds, zullen weinig verrast zijn, noch door de toon, noch door de inhoud van de verklaring.
Omdat de verklaring de collectieve mening is van een vergadering van dominees zal hij meer inpact hebben op beïnvloedbare mensen dan de mening van een enkeling, en zo sneller een onnodig schuldgevoel opwekken, of versterken vooral bij de opgroeiende jeugd Met alle kommer en kwel daar aan verbonden
Ik wens de opstellers meer realisme toe en minder bijbel vastheid. Zij zijn per slot van rekening zielzorgers en geen rechters.
Homofilie en transgenderisme
In de Westerse wereld beginnen wij de laatste decennia aarzelend te beseffen en te accepteren dat een gedeelte van de mensen (door de natuur bepaald) wordt geboren met een seksuele neiging naar het eigen geslacht, of in een verkeerd lichaam. Desondanks worden deze mensen door de opstellers genadeloos verwezen naar een zondige verdoemhoek. De opstellers schrijven over genezing. Hoe kun je genezen van een bij de geboorte vastgelegde instelling? Waarom zouden zij moeten genezen? Deze mensen kunnen eindelijk vrij zichzelf zijn. Het laatste wat zij nodig hebben is “genezing”. Er is met hen niets mis: laat hen gewoon met rust!
Wanneer een holilbi na jaren van ellende en strijd met zichzelf, uit de kast durft te komen is hij volgens de opstellers aan genezing toe. Het lijkt wel of de opstellers Gods werk willen corrigeren, terwijl zij vaak de moderne geneeskunde afwijzen onder het motto: De Heer geeft, de Heer neemt, de Heer zij geprezen. Sommigen zijn zelfs bereid om terwille van deze leuze hun kinderen,en dat van anderen, bloot te stellen aan gevaar (weigering tot vaccinatie).
Pedofilie
Mensen met deze neiging (al of niet aangeboren) weten dat de beleving hiervan voor de gemeenschap taboe is: kinderen zijn te kwetsbaar en nog niet oordeelkundig genoeg. Pedofielen weten dat zij hun hele leven lang zullen moeten vechten met zichzelf om deze neiging onder controle te houden. Voor hen die dit kunnen, moeten wij emphatie en respect hebben.
Wij hebben allemaal seksuele neigingen en worden ook regelmatig overvallen door erotische wensen en fantasieën. Dat is natuurlijk en normaal. Vooral bij de opgroeiende jeugd spelen ook hormonen een rol. Zo zit het beestje nu eenmaal in elkaar. Hoe meer de seksualteit uit het enge verdoemhokje wordt gehaald des te beter zijn deze neigingen te beheersen. Bovendien kan dan de jeugd beter de ongewenste gevolgen voorzien. (zoals tienermoeders).
Zondig is seksualiteit pas als hierdoor een ander wordt geschaad. Bv. In het geval van pedofilie, verkrachting - ook binnen huwlijken -, ontrouw, afgedwongen sex door macht of positie, grensoverschrijdend gedrag, onvoorzichtigheid bij overdraagbare ziektes (zoals AIDS en SOAS) Misbruik van een gelegenheid,wanneer de ander niet kan oordelen of toestemmen.Natuurlijk moeten altijd de normen en waarden van de betreffende gemeenschap in acht genomen worden.
Wat mij zeer irriteert is de zelfrzekerheid waarmee de opstellers hun mening verkondigen, gebaseerd op versleten argumenten. Het lijkt alsof God onlangs op bezoek is geweest om het nog eens uit te leggen. Tevens lijkt het wel of deze mannen terug verlangen naar de situatie van de 17de eeuw toen men nog algemeen geloofde dat de aarde plat is, de zon om de aarde draait en het openbare leven bepaald werd door de religie. Waartoe dat laatste kan leiden leert ons de geschiedenis en recent de ellende met de Taliban en IS, en is regelmatig te vernemen uit de media. Bv. recent de verscherping van de sharia wetgeving in Brunei.
Ieder mag geloven, of denken te geloven, wat hij wil. Niemand heeft echter de waarheid in pacht. De opvattingen en inzichten veranderen. De evolutie (gunstig of ongunstig) is niet omkeerbaar of te stoppen. Evenals water zoakt hij zijn weg en sijpelt door en langs obstakels. En zoals Einstein ooit heeft gezegd: De waarheid van gisteren is de leugen van vandaag.
In mijn 84 jaren heb ik echter zelden een tekst onder ogen gehad die zo ongenuanceerd alles op een onbarmhartige manier op een hoop gooit zonder ook maar enige emphatie voor de slachtoffers in de verdoemhoek.
En dat in de 21ste eeuw. Ik denk dat ik met deze mening niet alleen sta.
Fazal
Lid geworden op: 19 jul 2008, 10:02
Locatie: Gent Oost-Vlaanderen

27 apr 2019, 17:39

Euh ..., mooi kopieer- en plakwerk, maar ..., het kan echt wel beter. :roll:
Iedere nieuwe dag is opnieuw de eerste dag van uw leven, maar leef alsof het uw laatste zou (kunnen) zijn!
frits1955
Lid geworden op: 05 nov 2016, 14:48

28 apr 2019, 09:38

Een verklaring die opgesteld werd door Amerikaanse orthodoxe evangelisten - conservatieve fundamentalisten van het zuiverste water. Wie zit daar in vredesnaam op te wachten ; dat zootje is verder geen commentaar waard.
Wil.
Lid geworden op: 15 nov 2005, 19:41

28 apr 2019, 10:56

Enkele bedenkingen:

1. God (zeker die van de 3 monetheïstische religies) is vooral geïnteresseerd in de mens wanneer die geen kleren draagt :wink:
2. Wanneer de leden van de dartsclub de spelregels veranderen of op punt stellen, dan is dat hun zaak. Zo lang ze de niet-leden maar met rust laten, is er geen probleem. Idem met de volgelingen van dat christelijk clubje.
3. "de waarheid van gisteren is de leugen van vandaag" en dus kan ook onze waarheid nu, morgen een leugen zijn.

In de VS heeft het opperste gerechtshof pas ná het jaar 2000 beslist dat homoseksualiteit niet strafbaar is. In Duitsland was het in de jaren 70 nog verboden voor mannen die jonger waren dan 21 jaar.

Vandaag bestaan er nog andere vormen van seks die wij onaanvaardbaar achten: seks met dieren is in dit land slechts beperkt toegelaten. Maar wanneer een vrouw bv. met een hond seks heeft, dan is ze strafbaar. Dat is onze 'waarheid van vandaag'. Zal die ook morgen nog onze waarheid zijn en zullen we daarover dan ook zeggen: 'Weet je nog dat in die tijd seks met een doberman verboden was? Wat een bekrompen geesten waren we toen, hé?'

In andere landen is dit soort 'onnatuurlijk' gedrag wettelijk toegelaten: bv. Cuba, Brazilië, Argentinië, Chili, Mozambique, Angola, Japan, Tsjechië, Finland, IJsland, Roemenië, Rusland en nog enkele andere. Dat zijn toch niet allemaal achterlijke of onderontwikkelde landen, nietwaar?
In Soedan is een man zelfs door de wet verplicht geweest om met een geit (geen spreekwoordelijke maar letterlijk een geit) te trouwen nadat was vastgesteld dat hij seks met haar had.
Sorry, hoor, dat ik je beledigd heb; ik had moeten liegen.