Help Zoeken Gebruikerslijst Registreer Profiel Log in om je privé berichten te bekijken Inloggen

Topic gesloten
Wilsophie


Geregistreerd op: 9-5-2013


Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 10:31  Onderwerp: Heeft de besnijdenis uitsluitend een hygiënische functie?
N.a.v. een aantal vragen over de rituele besnijdenis, heb ik geprobeerd het één en ander hieromtrent samen te vatten.

De besnijdenis wordt ingesteld bij Abraham dus 430 jaar vóór de komst van de wet bij Mozes.
Haar oorsprong ligt dus niet in de wet.
Het heeft geen enkel praktisch nut.
Het heeft slechts een profetische en dus een typologische betekenis.
Het is dus een teken van EEN eeuwig verbond want er zijn meerdere verbonden gesloten.
De volgende verbonden zijn geen voortzettingen van elkaar.
Sommige ( tijdelijke) verbonden staan haaks op elkaar.
Het verbond met Abraham dus de besnijdenis is uitsluiten gesloten op grond van geloof en genade.
In het bijzonder slaat dit verbond op het zaad van Abraham namelijk Christus. ( Galaten 3 vers 16).
Dit verbond is ook van toepassing op Sarah, maar niet op Hagar. ( type van de werken van de wet).

Het teken heeft alles te maken met "leven"en "voortplanting".
Het ritueel is niet bepalend maar de betekenis.

Dus de zogenaamde blooper van Vesselin uit Johannes 7 vers 22 daar zegt de HEERE Jezus:"Jullie beschouwen de besnijdenis wel als een
Wettische instelling, maar de besnijdenis is niet uit Mozes, maar uit de vaderen ( Abraham, Izak en Jacob)
Een Goddelijk teken en een Goddelijke instelling op grond van geloof alleen.
En jullie verstaan ook niet de typologische betekenis van de besnijdenis. Want jullie nemen Mij kwalijk dat Ik een gehele mens genees
op de Sabbat. Maar jullie passen toch ook op de Sabbat de besnijdenis toe, opdat de Wet niet gebroken zou worden?
En de wet wordt niet gebroken of je overtreedt de Wet toch niet als je op de 8e dag de besnijdenis moet toepassen terwijl het op die dag
toevallig Sabbat is?
Dus vraagt Hij wat belangrijker is, iemand besnijden of de hele mens genezen?
Nu overdrachtelijk is daar geen verschil in, want als Hij iemand geneest dan is dat hetzelfde als dat iemand
wedergeboren wordt en als iemand besneden wordt is dit de uitbeelding van zijn wedergeboorte.
En dus genas Hij bij voorkeur een mens op de Sabaat. Sabbat spreekt over rust zoals de opstanding plaats vond op de 8e dag synoniem aan de 1e dag.

De voorhuid is een type van de Oude Schepping.
En is dus een type van het vlees.
En daarmee een type van de oude mens.

Als het vlees wordt weggenomen is de Geest zichtbaar en zo komen we bij de besnijdenis des harten.
De besnijdenis beeldt dus uit dat de wet wordt weggenomen.
Zolang de wet is, is er geen leven, het is een bediening des doods.
Zolang er nog een bedekking is ( voorhuid) komt er geen Nieuw Leven.
De wet was immers gelegd op het vlees.
Daar staat de Geest tegenover t.a.v. de besnijdenis des harten.

Iemand vroeg ergens waarvan de mens verlost is.
Nou ...o.a. van de wet omdat de Christen naar het vlees met de Heer gestorven is.
De vervloeking die op de mens lag werd op Hem gelegd en werd door Hem weggedragen aan het hout.
Het Handschrift wat tegen de mens was, werd uitgewist.

Het getal 8 is altijd een beeld van de nieuwe schepping. Synoniem aan de 1 wat je ziet bij de dagen van de week, maar ook bij een
toonladder.

Besnijdenis van het hart wil zeggen dat de bedekking is weggenomen en maakt plaats op grond van geloof voor de Vrucht van de Geest.
Paulus noemt dit "de besnijdenis van Christus"
De besnijdenis van het volk Israël vond plaats op de Heuvel der voorhuiden ( Jozua 5 vers 3) en de ware besnijdenis
vindt plaats op die andere heuvel Golgotha. ( " Gulguleth=hersenpan")
Win10Home-32bit-RAM4GB-IE11-FF-Chrome-MBAM-AdwCleaner-Ccleaner
YYZ


Geregistreerd op: 11-2-2013


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 10:42 
Interessant om lezen dat het geen enkel praktisch nut heeft maar wel een mythisch lidmaatschap vertegenwoordigt. Vanuit dat standpunt zijn alle anderen minderwaardige mensen die wellicht geen recht hebben op een plaats in de hemel of het 'betere oord'. Ben je zelf ook besneden of behoor je tot het plebs dat wij zijn? Wat rest zijn hartverscheurende redenaties die niet laten vermoeden dat het ooit nog goed komt met deze wereld. Wink
Wilsophie


Geregistreerd op: 9-5-2013


Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 10:54 
Je haalt er 1 zinnetje uit en komt met een reeks conclusies die aantonen dat je het niet begrepen hebt of niet wil begrijpen en dat is jammer en legt de discussie nu al dood. Win10Home-32bit-RAM4GB-IE11-FF-Chrome-MBAM-AdwCleaner-Ccleaner
YYZ


Geregistreerd op: 11-2-2013


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 10:58  Onderwerp: Re: Heeft de besnijdenis uitsluitend een hygiënische functie
Wilsophie schreef:
De besnijdenis van het volk Israël vond plaats op de Heuvel der voorhuiden ( Jozua 5 vers 3) en de ware besnijdenis vindt plaats op die andere heuvel Golgotha. ( " Gulguleth=hersenpan")

De bijbel heeft ook iets pornografisch, mannen lopen van de ene heuvel naar de andere maar vergeten blijkbaar hun hersenpan te gebruiken. Voor meer info kan je Golgotha bellen!! Hilarische dialogen op SN. Wink
YYZ


Geregistreerd op: 11-2-2013


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 11:01 
Wilsophie schreef:
Je haalt er 1 zinnetje uit en komt met een reeks conclusies die aantonen dat je het niet begrepen hebt of niet wil begrijpen en dat is jammer en legt de discussie nu al dood.

Misschien heb ik net heel goed begrepen, brengt de besnijdenis van vrouwen hen ook tot een hoger niveau? Welke bijbelse tekst of verklaring kan je hiervoor aanleveren?
Wilsophie


Geregistreerd op: 9-5-2013


Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 11:05 
Verwacht je dat ik hier nog serieus op reageer YYZ?
Is het nu zo moeilijk om met een onderwerp wat binnen 2 massale godsdiensten als wet wordt gehanteerd met respect over te dialogen?

Alle mannen waren gestorven in de woestijn, dus al het volk wat uit Egypte trok was al besneden. Maar de nieuw geboren kindertjes dus niet, maar ook zij stierven gedurende die 40 jaar.
In die 40 jaar werd geen besnijdenis uitgevoerd.
Hebr 3 vers 17-19 zegt hier iets over.

Ze moesten dus in die woestijn blijven totdat allen gestorven waren mede vanwege hun ongeloof. Opdat er een nieuwe generatie het Beloofde Land zou kunnen binnen gaan. En deze nieuwe generatie wordt door Jozua ( = Jezus) besneden. Ik meen dat ik al eerder het vergelijk maakte tussen Gilgal en Golgotha.
Win10Home-32bit-RAM4GB-IE11-FF-Chrome-MBAM-AdwCleaner-Ccleaner
Wilsophie


Geregistreerd op: 9-5-2013


Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 11:07 
YYZ schreef:
Wilsophie schreef:
Je haalt er 1 zinnetje uit en komt met een reeks conclusies die aantonen dat je het niet begrepen hebt of niet wil begrijpen en dat is jammer en legt de discussie nu al dood.

Misschien heb ik net heel goed begrepen, brengt de besnijdenis van vrouwen hen ook tot een hoger niveau? Welke bijbelse tekst of verklaring kan je hiervoor aanleveren?


De vraag over besnijdenis van vrouwen geeft aan dat je de hele typologie van "dood en opstanding" en dus wedergeboorte. En dus "vlees" t.o. "Geest" niet hebt begrepen of niet kunt begrijpen want dat sluit ik niet uit. Misschien gaat mijn uitleg mank of is dat een te hoog niveau.
Win10Home-32bit-RAM4GB-IE11-FF-Chrome-MBAM-AdwCleaner-Ccleaner
YYZ


Geregistreerd op: 11-2-2013


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 11:15 
Wilsophie schreef:
De vraag over besnijdenis van vrouwen geeft aan dat je de hele typologie van "dood en opstanding" en dus wedergeboorte. En dus "vlees" t.o. "Geest" niet hebt begrepen of niet kunt begrijpen want dat sluit ik niet uit. Misschien gaat mijn uitleg mank of is dat een te hoog niveau.

Je hebt het hier over de egotransverwarring of de object-subjectsplitsing, dit heeft iets te maken met de menselijke psyche en/of het leven als dusdanig. Maar snij rustig voort WS, misschien vinden een aantal dat wel leuk om te doen. It's all in the jeans, zeggen ze hier. Wink
YYZ


Geregistreerd op: 11-2-2013


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 11:19 
Wilsophie schreef:
Verwacht je dat ik hier nog serieus op reageer YYZ?
Is het nu zo moeilijk om met een onderwerp wat binnen 2 massale godsdiensten als wet wordt gehanteerd met respect over te dialogen? Alle mannen waren gestorven in de woestijn, dus al het volk wat uit Egypte trok was al besneden. Maar de nieuw geboren kindertjes dus niet, maar ook zij stierven gedurende die 40 jaar. In die 40 jaar werd geen besnijdenis uitgevoerd. Hebr 3 vers 17-19 zegt hier iets over. Ze moesten dus in die woestijn blijven totdat allen gestorven waren mede vanwege hun ongeloof. Opdat er een nieuwe generatie het Beloofde Land zou kunnen binnen gaan. En deze nieuwe generatie wordt door Jozua ( = Jezus) besneden. Ik meen dat ik al eerder het vergelijk maakte tussen Gilgal en Golgotha.

Geef ons liever wat raad die we vandaag kunnen gebruiken, denk je dat het raadzaam is om ons allemaal te laten besnijden? Zo ja, wat krijgen we in de plaats?
YYZ


Geregistreerd op: 11-2-2013


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 11:59  Onderwerp: Re: Heeft de besnijdenis uitsluitend een hygiënische functie
Wilsophie schreef:
Het teken heeft alles te maken met "leven"en "voortplanting". Het ritueel is niet bepalend maar de betekenis. En de wet wordt niet gebroken of je overtreedt de Wet toch niet als je op de 8e dag de besnijdenis moet toepassen terwijl het op die dag toevallig Sabbat is? Dus vraagt Hij wat belangrijker is, iemand besnijden of de hele mens genezen?

Door die besnijdenis worden mensen blind gemaakt waarna ze het leven betreden met een 'wij tegen zij' attitude, het is de ondertekening van een mythisch lidmaatschap dat anderen als minderwaardig zal beschouwen. Het herstel van deze gedachten maakt religie tot wat het is, niet scheidend maar harmoniserend waardoor ook het mythische lidmaatschap doorbroken wordt. Hieronder wat meer info daarover:

Die besnijdenis is niet alleen lichamelijk een ingrijpende gebeurtenis. Er gebeurt meer. De besnijdenis is een rite de passage, een rituele inwijding als lid van een groep. Na de besnijdenis valt de identiteit van het kind niet meer met zichzelf samen. Het wordt lid van een collectiviteit en krijgt de sociale identiteit van ‘een besnedene’. Het raakt daardoor vervreemd van zijn ware zelf. Vanaf dat moment woont hij niet meer in ‘het koninkrijk,’ maar in de wereld van besnedenen en niet-besnedenen.

De besnijdenis vervreemdt het kind niet alleen van zichzelf. Door de besnijdenis ontstaat meteen ook vervreemding van alle andere mensen. Men ziet alle anderen niet meer als mens, maar als ‘besnedenen’ en ‘niet-besnedenen’. Dat is de oordelende blik, dat is kijken naar je medemens met een balk in je oog. Die oordelende blik maakt blind, niet alleen voor het eigen ware zelf, maar ook voor het ware zelf van alle andere mensen.

http://www.thomasevangelie.info/thomas/thomasthemas/besnijdenis/
Wilsophie


Geregistreerd op: 9-5-2013


Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 12:15 
YYZ schreef:
Geef ons liever wat raad die we vandaag kunnen gebruiken, denk je dat het raadzaam is om ons allemaal te laten besnijden? Zo ja, wat krijgen we in de plaats?Hoezo "liever"? Liever koekjes worden niet gebakken zei mijn oma vroeger altijd als ik iets niet bliefde.
Het is raadzaam om je te laten besnijden "des harten". Wat je dan in de plaats krijgt is "het eeuwige leven" en rust voor je ziel voor tijd en eeuwigheid.
Wat je dan gaat zien doe je niet meer met vleselijke ogen maar met een Geestelijke blik en dat verrijkt je leven nu reeds.

En het gaat weer niet om "we" maar om het individu. Blijkbaar kun je niet namens jezelf praten en zoek je steun bij "men" en de massa onder het mom : 'samen zijn we sterk'.
Win10Home-32bit-RAM4GB-IE11-FF-Chrome-MBAM-AdwCleaner-Ccleaner
Wilsophie


Geregistreerd op: 9-5-2013


Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 12:18  Onderwerp: Re: Heeft de besnijdenis uitsluitend een hygiënische functie
YYZ schreef:
Wilsophie schreef:
Het teken heeft alles te maken met "leven"en "voortplanting". Het ritueel is niet bepalend maar de betekenis. En de wet wordt niet gebroken of je overtreedt de Wet toch niet als je op de 8e dag de besnijdenis moet toepassen terwijl het op die dag toevallig Sabbat is? Dus vraagt Hij wat belangrijker is, iemand besnijden of de hele mens genezen?

Door die besnijdenis worden mensen blind gemaakt waarna ze het leven betreden met een 'wij tegen zij' attitude, het is de ondertekening van een mythisch lidmaatschap dat anderen als minderwaardig zal beschouwen. Het herstel van deze gedachten maakt religie tot wat het is, niet scheidend maar harmoniserend waardoor ook het mythische lidmaatschap doorbroken wordt. Hieronder wat meer info daarover:

Die besnijdenis is niet alleen lichamelijk een ingrijpende gebeurtenis. Er gebeurt meer. De besnijdenis is een rite de passage, een rituele inwijding als lid van een groep. Na de besnijdenis valt de identiteit van het kind niet meer met zichzelf samen. Het wordt lid van een collectiviteit en krijgt de sociale identiteit van ‘een besnedene’. Het raakt daardoor vervreemd van zijn ware zelf. Vanaf dat moment woont hij niet meer in ‘het koninkrijk,’ maar in de wereld van besnedenen en niet-besnedenen.

De besnijdenis vervreemdt het kind niet alleen van zichzelf. Door de besnijdenis ontstaat meteen ook vervreemding van alle andere mensen. Men ziet alle anderen niet meer als mens, maar als ‘besnedenen’ en ‘niet-besnedenen’. Dat is de oordelende blik, dat is kijken naar je medemens met een balk in je oog. Die oordelende blik maakt blind, niet alleen voor het eigen ware zelf, maar ook voor het ware zelf van alle andere mensen.

http://www.thomasevangelie.info/thomas/thomasthemas/besnijdenis/Begrijp ik nu dat je waarde hecht aan het Thomasevangelie?
Wat wil je hiermee zeggen ?
Overigens niet echt eerlijk, want je zet een verwijzing naar iets wat niet de tekst weergeeft, die JIJ citeert en uit jouw brein komt maar niet terug te vinden is in het Thomasevangelie. En dat is misleidend YYZ.
Win10Home-32bit-RAM4GB-IE11-FF-Chrome-MBAM-AdwCleaner-Ccleaner
YYZ


Geregistreerd op: 11-2-2013


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 12:28 
Wilsophie schreef:
Hoezo "liever"? Lieve koekjes worden niet gebakken zei mijn oma vroeger altijd als ik iets niet bliefde. Het is raadzaam om je te laten besnijden "des harten". Wat je dan in de plaats krijgt is "het eeuwige leven" en rust voor je ziel voor tijd en eeuwigheid. Wat je dan gaat zien doe je niet meer met vleselijke ogen maar met een Geestelijke blik en dat verrijkt je leven nu reeds.

Blijven volhouden WS, altijd leerzaam voor de aandachtige lezers. Met die besnijdenis worden kinderen al onmiddellijk gedwongen zich te conformeren aan het heerschappij dat ze binnen hun macht wil houden. Dit heeft niets met religie te maken maar met het manipuleren van mensen vanaf de geboorte. Het symbolische hart wordt hiermee in stukken gereten met in het verlengde een overhoop aan allerhande schijnbaar religieuze stromingen die ergens een bel gehoord hebben maar de klepel niet meer weten hangen. Niet moeilijk dat hierdoor de hunker ontstaat naar een beetje rust en vrede, zelfs een kind van zes zou dat kunnen begrijpen als het niet verplicht zou worden om iets anders te denken.
YYZ


Geregistreerd op: 11-2-2013


Profiel
Prive Bericht
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 12:31  Onderwerp: Re: Heeft de besnijdenis uitsluitend een hygiënische functie
Wilsophie schreef:
Begrijp ik nu dat je waarde hecht aan het Thomasevangelie? Wat wil je hiermee zeggen ? Overigens niet echt eerlijk, want je zet een verwijzing naar iets wat niet de tekst weergeeft, die JIJ citeert en uit jouw brein komt maar niet terug te vinden is in het Thomasevangelie. En dat is misleidend YYZ.

Je wil het over misleiding hebben?
Wilsophie


Geregistreerd op: 9-5-2013


Profiel
Prive Bericht
E-mail
Geplaatst: Ma 11 Apr 2016, 12:37 
YYZ schreef:
Blijven volhouden WS, altijd leerzaam voor de aandachtige lezers

Zeker zij kunnen ook citaten van jou lezen waar je een link onder plaatst die niet naar het Thomasevangelie verwijst, zeer leerzaam...

Quote:
Met die besnijdenis worden kinderen al onmiddellijk gedwongen zich te conformeren aan het heerschappij dat ze binnen hun macht wil houden. Dit heeft niets met religie te maken maar met het manipuleren van mensen vanaf de geboorte.
Of kinderen zich conformeren aan heerschappij weet ik niet, maar het is wel degelijk een onderdeel van religie en dus ook met manipulatie van mensen. Dat zijn we dus eens. Vandaar mijn voorbeelden binnen de Joodse en Islamitische gebruiken. Puur religie, puur wet.


Quote:
Het symbolische hart wordt hiermee in stukken gereten met in het verlengde een overhoop aan allerhande schijnbaar religieuze stromingen die ergens een bel gehoord hebben maar de klepel niet meer weten hangen. Niet moeilijk dat hierdoor de hunker ontstaat naar een beetje rust en vrede, zelfs een kind van zes zou dat kunnen begrijpen als het niet verplicht zou worden om iets anders te denken.

Interessante praat, maar ik begrijp er niets van. Wat wil je hiermee zeggen?
Win10Home-32bit-RAM4GB-IE11-FF-Chrome-MBAM-AdwCleaner-Ccleaner

 
Ga naar: 
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in CET (Europa)
BELANGRIJK:
SeniorenNet heeft GEEN banden met de auteurs van berichten op dit Forum.
SeniorenNet is commercieel, religieus en politiek volledig onafhankelijk.
De mening, inhoud, gevolg, informatie of doel van de berichten vertegenwoordigt enkel deze van de auteur van het bericht en dus niet noodzakelijk deze van SeniorenNet.