Deel via

Brand

 • Plaats uw asbak niet op een stapel papier of ander brandbaar materiaal, laat hem gewoon op uw bureaublad staan.
 • Plaats geen stoelen, tafels of kasten in loop- of gangpaden of voor een nooduitgang en/of brandhaspels. Denk ook om uw medegebruikers en aan mogelijke schade aan een ander zijn eigendommen.
 • Onderbreek onmiddelijk na gebruik de toevoer van gas en elektriciteit.
 • Giet nooit water op brandend vet
 • Sla geen brand- of ontplofbare producten op in onveilige lokalen.
 • Stel recipiënten onder druk nooit bloot aan temperaturen van meer dan 50° C.
 • Maak geen open vuur in de vrije natuur !
 • Het is verboden open vuur te dragen of aan te steken op minder dan 100 m. van woningen, stallingen, bossen, heide, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten,...
 • Een overbelast en gebrekkig elekticiteitsnet is een belangrijke oorzaak van branden. Herstel nooit de zekeringen, maar plaats er nieuwe, geen zwaardere ! Een onderzoek naar de conformiteit van een elektrische installatie door een erkend keurorganisme is niet alleen een wettelijke verplichting, het is op het vlak van de brandveiligheid ook heel belangrijk !
 • Een brandende lucifer of een smeulende sigarettepeuk zijn vaak oorzaak van grote branden.
  Denk eraan : het gebeurt niet alleen bij anderen !
 • Breng jaarlijks een bezoekje aan de opendeurdagen van uw platselijk brandweerkorps, het werkt inspirerend ! En: de brandweermannen stellen uw belangstelling zeker op prijs.
 • Roep de hulpdiensten zo snel mogelijk op via het telefoonnummer 100 ofwel 112 via gsm.
  Binnenkort zal het nummer 100 vervangen worden door het nummer 112, en dat voor heel europa.
 • Wees bedaard en geef duidelijk informatie. Maak u geen zorgen om het feit dat anderen reeds vroeger zouden opgeroepen hebben.
 • Maak de weg vrij voor de hulpdiensten. Voor hen is elke seconde van levensbelang.
 • Hou u aan het parkeerverbod in nauwe straten, op ondergrondse hydranten, aan toegangen tot gebouwencomplexen, voor wandelstraten en pleinen.
 • De deuren die naar buiten leiden moeten, wanneer de lokalen bezet zijn op elk ogenblik kunnen geopend worden met het oog op de ontruiming van de inrichting en de doorgang van de hulpdiensten.
 • Voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren, mogen niet geplaatst worden op de trappen, uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen die er naartoe leiden, noch de nuttige breedte ervan verminderen.
 • Eens of zo nodig meer dan eens in het jaar moeten de schoorstenen geschouwd en gereinigd worden.
 • De meeste branden beginnen klein. Als u er vlug bij bent, kunt u veel onheil voorkomen. Maar weet u waar de brandbestrijdigsmiddelen hangen en heeft u ooit de gebruiksaanwijzing gelezen ?
 • Moet u het gebouw verlaten, doe dat dan rustig. Paniek werkt aanstekelijk en veroorzaakt meestal meer slachtoffers dan de brand zelf.
 • Stel u op de hoogte van de vluchtwegen en houd die vrij van obstakels.
 • Hou er rekening mee dat u bij brand de lift niet mag gebruiken.
 • Liftschachten gedragen zich bij brand als schoorstenen, er zit trek in.
 • Ook kan de stroom uitvallen : u zit dan als een rat in de val !

Poll

Speel jij wel eens mee met de spelen van de Nationale Loterij? (Lotto, Euromillions, Win For Life, Subito ...)