Deel via

Over kanker

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, zijn mensen die in goede gezondheid verkeren geen dragers van sluimerende kankers die in het wilde weg losbarsten. Kanker is ook niet besmettelijk.

Kanker is het resultaat van een diepgaande en complexe functieverstoring van bepaalde cellen.

Ongecontroleerde vermenigvuldiging
Normaal gezien vermenigvuldigen onze cellen zich uitsluitend om de groei en het onderhoud van ons organisme te verzekeren en blijven ze in dat deel van het lichaam waar ze zich horen te bevinden.

Binnenin elke cel waken verschillende genen (de functiedeeltjes van het DNA) nauwgezet over dat proces. Toch kunnen er zich binnenin de cel afwijkingen voordoen, zodat deze de controle over haar vermenigvuldiging verliest.

Oorzaken
De oorzaak van deze afwijkingen kan liggen bij tal van chemische stoffen of kankerverwekkende stralen die de genen kunnen beschadigen.

Een opeenstapeling van schade in welbepaalde genen is dus nodig om kanker te doen ontstaan. Dat neemt heel wat tijd in beslag. Vandaar dat kanker zelden voorkomt bij kinderen en dat de frequentie toeneemt met het ouder worden.

Metastasen bepalen de ernst van de ziekte
Eerst wordt er vanuit de eerste cel die zich overdreven vermenigvuldigt een reeks van overtollige cellen aangemaakt die zich op hun beurt zonder controle vermenigvuldigen.

Sommige daarvan ontsnappen uit hun oorspronkelijke plaats om andere delen van het lichaam te koloniseren.

Dat kan gebeuren via de bloed- en lymfevaten. Er vormen zich dan kolonies van kankercellen op afstand van het oorspronkelijke gezwel. Deze uitzaaiingen noemen wetenschappers metastasen. Zij zijn verantwoordelijk voor de ernst van de ziekte. Daarom is het best een kanker te behandelen voordat er zich uitzaaiingen voordoen.

Over de medische informatie in dit dossier
De informatie in dit dossier is van algemene aard.
Zo krijgt u een beter zicht op de ziekte en kunt u de juiste vragen stellen aan uw arts.

Enkel uw arts kan u precieze antwoorden geven, aangepast aan uw specifiek geval. Vertel hem gerust alles wat u bezighoudt!

Vertrouw niet op zogenaamde "medische" informatie afkomstig van niet-erkende of commerciële bronnen. Het beste is om de bron van geruchten in de media na te trekken.

Poll

Geef jij zakgeld aan je kleinkinderen?