Deel via

Toegang verboden voor kanker

Om de celstofwisseling te kunnen garanderen, dient zuurstof verbindingen aan te gaan - men noemt dit oxidatie - in de mitochondriawaarbij energierijke verbindingen worden gevormd.

Een nevenproduct van de verbranding bij oxidatie zijn de hevig reagerende zuurstofverbindingen ROS of “reactive oxygen-species”. De ROS worden ook vrije radicalen genoemd. Vrije radicalen reageren met bijna alle moleculen die in hun nabijheid komen, gaande van eiwitten, over onverzadigde vetzuren, RNA of DNA. Het eindresultaat is (onherstelbare) schade of zelfs de dood van de cel.

Antioxidanten verminderen de kans op kanker

Gelukkig heeft het menselijk organisme meerdere verdedigingsmechanismen (antioxidanten) ontwikkeld met verscheidene trappen bestaande uit, bijvoorbeeld, enzymen en kleine moleculen die vrije radicalen vangen of neutraliseren.

Naarmate men ouder wordt, neemt de endogene productie van lichaamseigen antioxidanten af waardoor het lichaam meer blootstaat aan de schadelijke effecten van de ROS. Wanneer er een overgewicht is van vrije radicalen tegenover antioxidanten, spreekt men van “oxidiatieve stress”.

Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat oxidatieve stress aan de basis ligt van verscheidene degeneratieve ziekten ondermeer kanker, een proces dat in het grootste aantal gevallen ouderdomsgebonden is.

Inname op lange termijn van een voeding rijk aan antioxidanten is wenselijk. Indien dit om één of andere reden niet lukt, alsook bij veroudering, is het innemen van supplementen aan te bevelen.

Zeer sterke antioxidanten, afkomstig uit de plantenwereld, zijn catechines (voornamelijk EGCG) in groene thee,isothiocyanaten (PEITC) in waterkers, curcuminoïden (vooral curcumine) in geelwortel en isothiocyanaten (sulforafaan) in broccoli. Hierbij dient opgemerkt te worden dat elke bioactieve stof zijn bijzondere eigenschappen heeft, die nog versterkt worden door het harmonisch samenspel onderling (synergie).

Anti-kanker werking van groene thee

Het sterftecijfer door kanker ligt zowel bij vrouwen als bij mannen beduidend lager in Japan. Groene thee is de meest geconsumeerde drank, met een gebruik van maar liefst 5 tot 6 koppen per dag in de productiegebieden. Dit wijst erop dat de belangrijkste bestanddelen van groene thee (tannines, catechines) bij voldoende hoeveelheden het gemiddeld sterftecijfer door maagkanker doen dalen. Groene thee voorkomt immers de groei van kankercellen.

Dossier Vitaliteit - Groene thee

De bioactieve stof EGCG in groene thee verhindert de groei van kankercellen door ze aan een specifiek enzym te binden. Dit voordeel van groene thee is bijzonder belangrijk bij prostaat-, borst- en longkanker. Uitgebreide studies hebben aangetoond dat zowel mannen als vrouwen die groene thee drinken veel minder kans hebben op pancreas-, endeldarm- en colorectalekanker. Specialisten verwachten dat de voordelen van het extract van groene thee in de toekomst ook even heilzaam zullen blijken voor borst-, maag- en huidkankers.

Positief effect van curcuma bij kanker

De huid- en borstkankerbestrijdende werking van curcuma-extract metcurcumine wordt steeds vaker aangetoond. Het zou ook het risico op het optreden van colorectale- en prostaatkanker verminderen.

Curcumine blijkt één van de krachtigste chemopreventieve en antitumorale middelen te zijn uit de natuur. Zijn biologische effecten gaan van een antioxidante en anti-inflammatoire werking tot de remming van de angiogenese en een antitumorale werking in het algemeen. Cellijnen die bestand zijn tegen bestraling worden gevoelig voor celdoding wanneer ze in combinatie met curcumine behandeld worden.

Curcumine werd onlangs ook toegepast voor de behandeling van brandwonden veroorzaakt door bestralingstherapie.

Werking tegen kanker van broccoli

Nieuw onderzoek heeft het recentelijk wetenschappelijk inzicht in de manier waarop groenten van de Brassica familie zoals broccoli, witte kool, bloemkool, groene kool en spruitkool kanker helpen voorkomen, erg bevordert. Bij het versnijden, kauwen of verteren van deze groenten, wordt er een zwavelhoudende verbinding in contact gebracht met het enzym myrosinase. Hierbij komen hoog reactieve verbindingen, dieisothiocyanaten genoemd worden, vrij.

Net zoals enkele andere kruisbloemige groenten (bloemkool, groene kool, meiraap), bevat broccoli naast het specifieke isothiocyanaatsulforafaan ook de groep van de indolen, die duidelijke antikanker effecten hebben. Onderzoek wijst uit dat deze verbinding helpt bij de desactivatie van tumorgroei voornamelijk in oestrogeengevoelige borstcellen.

Dossier Vitaliteit - BroccoliVerder verhoogt het gehalte aan een oestrogeen met een beschermende werking tegen kanker. Er werd aangetoond dat indol-3-carbinol de migratie van kankercellen naar andere lichaamsdelen onderdrukt. Broccoli bevat ook veel calcium-D-glucaraat, een verbinding die onrechtstreeks de kans op borstkanker kan beperken, door de lichaamsstress, die door oestrogeen veroorzaakt wordt, te verminderen.

Sulforafaan kan eveneens een specifieke bescherming bieden bij aanwezigheid van genen die tussenkomen in het proces vancolorectale kanker. Indol-3-carbinol werd ook erkend als een veelbelovend antikanker middel tegen reproductieve tumorcellen. Er werd aangetoond dat indol-3-carbinol de groei van prostaatkankercellen op een dosisafhankelijke manier onderdrukt door een aantal belangrijke stappen in het metabolisch proces van de cellen te blokkeren.

Overal tonen recente studies aan, dat diegenen die het meeste kruisbloemige groenten eten, minder risico lopen op prostaatkanker, colorectale kanker en longkanker zelfs in vergelijking met degenen die regelmatig andere groenten eten.

Waterkers biedt anti-kankerwerking

Waterkers is zo uniek omwille van de hoge gehaltes glucosinolaat, genaamd phenylethylisothiocyanaat of PEITC. PEITC geeft de plant haar specifieke pikante smaak en, zoals blijkt uit wetenschappelijke studies, verhoogt het de weerstand van het lichaam tegen bepaalde kankerveroorzakende stoffen.

Meer dan 50 wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat PEITC niet alleen de ontwikkeling van kanker sterk afremt, maar dat het ook in staat is om kankercellen te elimineren en de omzetting van kankerveroorzakende stoffen in carcinogenen te verhinderen. Bovendien stimuleert PEITC de enzymatische activiteit bij de ontgifting van carcinogenen.

In de jaren 90, zette een Amerikaanse wetenschapper het onderzoek naar PEITC verder via een voedingsstudie bij mensen waarbij de relatie tussen het gebruik van waterkers en roken bekeken werd. Hij toonde aan dat rokers die bij elke maaltijd 2 oz (1 oz = 28,349 gram) waterkers aten, beschermd waren tegen een belangrijk carcinogeen (NKK) in tabak aanwezig en dat een rol speelt bij het ontstaan van longkanker.

Dossier Vitaliteit - WaterkersIn 2000 werden eerdere vaststellingen i.v.m. de antikanker eigenschappen van waterkers bevestigd door onderzoeken uitgevoerd aan het Institute of Food Research in Norwich en aan het John Innes Institute. Omdat het antikanker-effect hierbij echter groter bleek te zijn dan uitsluitend met PEITC volgde er verder onderzoek. Dit toonde aan dat er in waterkers nog een ander glucosinolaat zat MEITC, dat gewoonlijk in broccoli en spruitkool aangetroffen wordt.
Deze verbindingen samen vormden een nog krachtiger wapen tegen kanker.

Epidemiologisch onderzoek suggereert dat Brassica groenten over het algemeen een beschermende werking hebben tegen kanker van de longen en het spijsverteringskanaal.

Poll

Geef jij zakgeld aan je kleinkinderen?