Deel via

Wat kan je eraan doen?

Aangepaste medicatie, calciumrijke voeding, vitamine D en regelmatig bewegen. Dat zijn de vier belangrijkste pijlers in de behandeling van osteoporose.

1. Aangepaste medicatie

inname

Er bestaan verschillende soorten behandelingen. De meest gebruikte zijn de ‘bisfosfonaten’. Het wordt wereldwijd al sinds vele jaren voorgeschreven aan miljoenen vrouwen met osteoporose. Bisfosfonaten bestaan in verschillende vormen en waren klassiek dagelijks of wekelijks in te nemen. De nieuwste vorm van bisfosfonaten zijn eveneens zeer doeltreffend en goed getolereerd maar dienen slechts 1 maal per maandingenomen te worden. Bisfosfonaten zijn uitgebreid getest op veiligheid en werkzaamheid.

Hier stellen wij de verschillende behandelingsmogelijkheden voor :

BISFOSFONATEN
Wat doen bisfosfonaten voor uw botten? Bisfosfonaten onderdrukken ondermeer de werking van de resorptiebotcellen. Daardoor wordt er meer bot opgebouwd dan afgebroken. Het gebruik van bisfosfonaten vermindert het risico op wervel- en heupfracturen en kan de botpijn verminderen.

Klik hier
voor 5 vuistregels voor een effectieve inname van bisfosfonaten.

Waarom mag ik enkel (kraantjes-)water drinken bij het innemen van bisfosfonaten?
Rare dokter, denkt u? “Ik moet calciumtabletten innemen, maar mijn medicatie mag ik absoluut niet innemen met melk of calciumverrijkt water? Hoe komt dat?“ Wel, bisfosfonaten binden zich gemakkelijk aan voedsel en aan sommige dranken waardoor de kans vergroot dat deze medicatie eerder in uw stoelgang of urine belandt dan in uw botten.
U neemt daarom uw medicatie best met een groot glas plat water, op een nuchtere maag (min. 6 uren niet gegeten). Na de inname wacht u nog een uur (of zoals aangegeven in de bijsluiter) voor u iets anders drinkt of eet. Alle calciumverrijkte waters, melk en andere dranken (behalve gewoon water zoals -kalkarm- kraantjeswater), voeding en zuurremmers kunnen de opname van bisfosfonaten tot 90% verminderen. Om dezelfde reden mag u andere medicatie nooit samen innemen met de bisfosfonaten. Calciumtabletten neemt u ’s avonds. Dan worden ze optimaal opgenomen.
Kraantjeswater en mineraalwater voldoen beiden aan strenge kwaliteitsnormen. Het calciumgehalte in het water kan echter flink verschillen. Zoals u al weet, neemt u de medicatie -bisfosfonaten- best in met een groot glas water. In geval u opteert voor een mineraalwater is het belangrijk dat u kiest voor een niet-bruisend calcium-arm water. Zowel een teveel aan calcium als koolzuur verhinderen optimale opname van de medicatie.

Klik hier voor een lijstje met de best gekende waters op de Belgische markt die een laag gehalte aan Calcium bevatten.

Waarom moet ik rechtop blijven zitten of staan na het innemen van bisfosfonaten?
Een klein aantal patiënten, ongeveer 5%, ondervinden soms irritatie in de slokdarm na het innemen van bisfosfonaten. Rechtzitten, staan of rondlopen, vermindert de kans dat de medicatie langer dan noodzakelijk in de slokdarm verblijft.

CALCITONINE
Calcitonine verhindert botafbraak en vermindert ook de pijn. Daarom worden ze vaak gebruikt bij acute pijn door een breuk van de ruggenwervels. Sommige studies wijzen op een verminderd risico van wervelfracturen. Een positief effect op de andere botten (pols, heup) is niet aangetoond. Calcitonine is verkrijgbaar onder de vorm van een neusspray of injecteerbare ampullen.

HORMOONAANVULLING
Oestrogenen (vrouwelijke hormonen) vertragen de botafbraak. Tijdens de menopauze vermindert de productie van oestrogenen waardoor de botafbraak versnelt. Grootschalig onderzoek heeft aangetoond dat langdurig gebruik van oestrogenen, alleen of in combinatie met progestagenen, niet aangewezen is. Deze medicatie is wel erg nuttig bij de behandeling van postmenopauzale klachten zoals onder andere warmteopwellingen.

SERM: SELECTIEVE OESTROGEEN RECEPTOR MODULATOR
De SERM behandeling remt de botafbraak, waardoor de bestaande bothoeveelheid in stand gehouden kan worden. De SERM’s bestaan uit tabletten die elke dag moeten ingenomen worden, al dan niet in combinatie met calcium en vitamine D.

VITAMINE D (CALCIFEROL)
Ergo- en Colecalciferol zijn de actieve vormen van vitamine D, de vitamine die nodig is om de opname van calcium in de botten mogelijk te maken.

OVERIGE BEHANDELINGSMETHODES
Er bestaan nog andere dan de hierboven beschreven behandelingsmethodes. Deze worden momenteel ofwel minder toegepast, ofwel voorbehouden voor zeer ernstige vormen van osteoporose.

…volhouden is de boodschap!
Net zoals osteoporose een ‘stille ziekte’ is, verloopt de behandeling ervan ook zeer langzaam en vooral zeer ‘stil’. Daarom is volhouden de boodschap: pas na een jaar zullen de eerste resultaten van het verstevigingsproces van uw botten merkbaar zijn. Zelfs zonder dat u dat voelt. Herstellen van osteoporose betekent immers in de eerste plaats: terug sterkere botten krijgen en minder risico hebben op breuken. En dat voelt u niet, dat ziet u vooral op en in de eerste plaats via de testresultaten van bijvoorbeeld een Dexa scan.
Precies omdat die verbetering zo moeilijk waar te nemen valt, hebben sommigen de neiging om het ‘op te geven’ en niet langer de voorgeschreven medicatie in te nemen. Dat is een heel spijtige en ook een onverstandige beslissing: stopzetten of onderbreken van de medicatie brengt u terug naar de situatie voor u de medicatie startte, met opnieuw een sterk verhoogd risico op breuk.
Volhouden is wel goed maar er is ook een goeie manier om medicatie in te nemen te respecteren!

 

2. Aangepaste voeding


Klik hier
voor voorbeelden van calciumrijke voedinggroentenHoeveel calcium en vitamine D hebben we gemiddeld nodig?
Elke volwassen vrouw of man heeft ongeveer 900mg calcium nodig per dag. Na de menopauze stijgt die behoefte bij de vrouw tot 1.200 à 1.500mg. U hebt vitamine D nodig om calcium uit uw voeding te kunnen opnemen. Vitamine D verbetert de opname van calcium met 30 tot 80%. De gemiddelde aanbevolen hoeveelheid aan vitamine D is 400 à 800 eenheden per dag.
Alleen calcium en vitamine D kunnen uw botten niet versterken. Maar een tekort zal met zekerheid uw botten verder verzwakken.

Gebruik NOOIT supplementen of medicatie op eigen initiatief. Bespreek dit STEEDS met uw arts.

Klik hier voor enkele heerlijke recepten

3. Bewegen

BEWEGEN is de boodschap maar volgens sommige condities...

Klik hier voor tips voor aangepaste bewegingen.

Botdichtheid en dus de botsterkte hebben veel te maken met lichaamsbeweging. Net zoals een bodybuilder vrij snel sterke spieren kan opbouwen door krachtoefeningen, verliest hij spiermassa wanneer hij stopt met oefenen. De botten reageren op identiek dezelfde manier bij een gebrek aan beweging. Zo verliest een bedlegerig persoon 1% botmassa per week!
bewegenDoor geen of weinig lichaamsbeweging te doen, verliest u niet alleen botmassa, ook uw spieren worden minder gebruikt. Hoe minder de spieren gestimuleerd worden om te bewegen, hoe moeilijker het zenuwstelsel het heeft om de spierbewegingen juist te coördineren. Dit heeft als gevolg dat de reflexen verminderen met een verhoogd risico op vallen. Hoe minder we bewegen, hoe meer kans we hebben om te vallen, hoe groter de kans om de botten te breken.
De oefeningen moeten plezierig zijn. Kies voor een activiteit waarvan u houdt: wandelen, dansen, tennissen, andere sporten...
U hoeft het niet ver te gaan zoeken. Alleen al het feit in beweging te zijn, is goed. Om nog meer resultaat te behalen kiest u best voor lichaamsbeweging die druk uitoefent op uw botten. Als reactie op die druk worden uw botten extra opgebouwd. Is er geen of te weinig druk, dan is er geen of minder opbouw.
Maar net zoals u voor uw voeding geen uitzonderlijk dieet moet volgen is ook de bewegingsopdracht geen onoverkomelijke, afschrikwekkende opdracht, integendeel.
Dagelijkse bezigheden zoals trappen nemen en tuinieren zijn uitermate geschikt. Zij oefenen druk uit op de botten en stimuleren zo de aanmaak van botweefsel.
Fietsen en zwemmen zijn zeker gezonde sporten maar oefenen geen druk uit op de botten. Ze zorgen voor ontspanning, verstevigen de spieren (wat dan weer het evenwicht ten goede komt), maar stimuleren niet direct de aanmaak van botweefsel. Ze zijn natuurlijk uitstekend voor uw algemene conditie.

Mensen met osteoporose moeten steeds hun arts raadplegen vooraleer een bewegingsprogramma te starten! Vooral wanneer u al botbreuken had, moet u steeds met uw arts bekijken welke oefeningen geschikt zijn.

Klik hier voor nuttige sportieve adressen aangepaste voor senioren in uw buurt.

Osteoporose :
Spreek erover met uw arts. Laat u screenen. Door tijdig uw osteoporose aan te pakken kunt u zelf veel leed voorkomen en optimaal ‘leven’ met osteoporose.

Poll

Geef jij zakgeld aan je kleinkinderen?