Deel via

Er is te veel lawaai op straat! En dat is wetenschappelijk bewezen.

Als onderdeel van de Europese Week van de Mobiliteit (16-22 september) mat Amplifon het verkeerslawaai in Brussel, Antwerpen en Luik. In Brussel werden recordcijfers gemeten, met een piek van 121,8 decibel. Met het oog op ‘slimmere’ en stillere steden pleiten experts voor een breder gebruik van alternatieve vervoerswijzen, voor meer groene ruimten in stedelijke gebieden en voor een deeleconomie.

Oorverdovende steden

Er is te veel lawaai op straat. Belgen zijn in Europa, op twee nationaliteiten na, het meest blootgesteld aan verkeerslawaai (46% tegenover een gemiddelde van 42,9%). Het straatlawaai in de Belgische steden is onrustwekkend. Auto's en motorfietsen, claxons, sirenes en het openbaar vervoer produceren gemiddeld 84,7 decibel, maar oorverdovende pieken werden opgemeten in Brussel (121,8 dB), Antwerpen (117,6 dB) en Luik (109,6 dB).

Het lawaai overschrijdt de veiligheidsdrempel van 85 decibel en ligt gevaarlijk dicht bij 90 decibel, de kritieke drempel die de Wereldgezondheidsorganisatie bepaalde voor de preventie van gehoorverlies door lawaai. Een heus kabaal waar zij die het meest zijn blootgesteld aan verkeerslawaai (+4 procentpunten in vergelijking met minder blootgestelde personen) nog zenuwachtiger van worden, dat leidt tot slaapstoornissen (+3 pp), concentratieproblemen (+5 pp) en hoofdpijn (+3 pp), en daarbovenop een verminderd gehoor op lange termijn (+9 pp)1.

Als onderdeel van de Europese Week van de Mobiliteit (16-22 september) mat Amplifon de decibels in de straten van drie grote Belgische steden: de twijfelachtige eer van ‘hoofdstad van het straatlawaai’ gaat naar Brussel, waar het verkeerslawaai tussen 17u en 20u tot wel 121,8 decibel kan pieken, gevolgd door Antwerpen (117,6 decibel) en Luik (109,6 decibel). Dat zijn verontrustende cijfers, zeker als je weet dat wonen in zones met meer dan 60 decibel aan verkeerslawaai in verband wordt gebracht met een stijging met 4% van het sterftecijfer, 5% meer risico geeft op een hartaanval en verrassend genoeg ook op meer zwaarlijvigheid.

Om steden van de toekomst te creëren die ‘slimmer’ en ‘oorvriendelijker’ zijn, maar ook om het gehoor van burgers te beschermen, raden experts aan om gebruik te maken van elektrische vervoersvormen, fluisterasfalt en meer publieke groene zones.

‘Verkeerslawaai is een onderdeel van onze steden en onze levens geworden. In Europa zijn gemiddeld meer dan 50% van de mensen die in stedelijke gebieden wonen blootgesteld aan een gemiddelde van 55dB verkeerslawaai. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft alles wat over dit geluidsniveau gaat mogelijk gevolgen voor de gezondheid van de mensen. Belgische steden gaan vaak over de drempel van 85dB, en dat is zorgwekkend als je weet dat geluid, zelfs op een lager niveau, problemen kan veroorzaken bij verbale communicatie, concentratie, stress, prestaties bij het leren en op het werk, maar ook oorzaak kan zijn van ongevallen. Kinderen, ouderen en mensen die al moeite hebben met het horen en communiceren, worden het zwaarst getroffen door lawaai‘, zegt Professor Guido Conti, hoofd van de Dienst Operatieve Audiologie van het Clinical ENT Institute (Dir. Prof. Gaetano Paludetti), Stichting Universitaire Polikliniek A. Gemelli in Rome.

‘Daarnaast kan lawaai slapeloosheid en slaapproblemen veroorzaken en leiden tot meer obesitas. Nog meer verontrustend is de relatie tussen het stedelijke lawaai en hoge bloeddruk, hartaanvallen en beroertes en sterfte in het algemeen, waarschijnlijk meegebracht door de effecten op de neuro-vegetatieve en endocriene systemen, en door een verstoorde balans tussen de tijd dat men waakt en slaapt. Men schat dat het risico op een myocardiale hartaanval evenredig toeneemt met de toename van het verkeergeluidsniveau boven 60 dB. De negatieve effecten van lawaai op het leren van kinderen en hun cognitieve ontwikkeling zijn eveneens alarmerend.’

Verkeer en lawaai: een Belgische vergelijking

 

Bijna 1 op de 2 Belgen (46%) is in hoge mate blootgesteld aan verkeerslawaai: het op twee na hoogste niveau in Europa, slechts voorgegaan door Italië (49,4%) en Frankrijk (49,1%), en fors boven het Europese gemiddelde van 42,9% en de 33,7% die werd opgemeten in de stille straten van Nederland. We kunnen ook een profiel opmaken van de ‘slachtoffers’ van straatlawaai die, in België, gelijk zijn verdeeld tussen mannen en vrouwen (50%), met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar, hoofdzakelijk gepensioneerden (24%). Enkele van de categorieën die het meest zijn blootgesteld aan het lawaai van auto's en bromfietsen zijn bedienden en leerkrachten (22%), studenten (10%) en werklozen (9%). 

De akoestische chaos kan ook gevolgen hebben voor de gezondheid, de stemming en het gehoor van personen. De Belgen die het meest aan verkeerslawaai zijn blootgesteld, maken zich meer zorgen (+4 pp), kampen met slaapproblemen (+3 pp) en humeurschommelingen (+3 pp), lijden vaker aan hoofdpijn (+3 pp) en hebben concentratieproblemen (+5 pp). Ze merken ook een lichte afname van hun gehoor (+4 pp), oorsuizen (+9 pp) en een vermindering van hun gehoor na verloop van tijd (+9 pp).

Verkeerslawaai is een van de uitdagingen waar grote steden voor staan, maar er kan veel worden gedaan om steden ‘oorvriendelijker’ te maken. Het gebruik van elektrische vervoersmiddelen stimuleren, en van fietsen, door bv. het fietspadnetwerk uit te breiden en fluisterasfalt aan te leggen. Dat zijn slechts enkele maatregelen die steden kunnen nemen. Ook de natuur kan het lawaai beperken: planten en bomen vormen een natuurlijke geluidsmuur en kunnen hinderlijk verkeerslawaai heel goed dempen. Tot slot kan ook de deeleconomie de decibels van verkeerslawaai beperken. Deelauto's bijvoorbeeld, kunnen het aantal voertuigen op de weg en dus ook het straatlawaai verminderen.

Rankschikking van de luidruchtigste steden van België

 

7 aanbevelingen voor 'oorvriendelijkere' steden

opgesteld voor Amplifon met de medewerking van prof. Guido Conti

  1. Verruim en informeer beter over het gebruik van elektrische voertuigen als zowel privaat als publiek vervoersmiddel.

  2. Gebruik waar mogelijk fietsen en het openbaar vervoer in plaats van (niet-elektrische) auto's en moto's.

  3. Stimuleer het gebruik van fluisterasfalt en geef de voorkeur aan lage-ruis autobanden. 

  4. Identificeer de stedelijke gebieden met de hoogste geluidsvervuiling, waar dan strengere snelheidsbeperkingen worden opgelegd. Installeer waar mogelijk geluidsmuren en isoleer de scholen. 

  5. Moedig het autodelen aan: samen rijden kan het aantal auto's op de weg verminderen, en daardoor ook het verkeerslawaai. 

  6. Leg meer groene ruimten aan, en gebruik bomen en planten, vooral in residentiële wijken, om optimaal gebruik te maken van deze natuurlijke geluidsbarrières.

  7. Bevorder een algemene cultuur van respect voor het milieu, en voorkom zo dat geluid, dat aangenaam en nuttig is voor mensen, wordt getransformeerd in mogelijke gezondheidsrisico’s voor de mensen.

Benieuwd of uw gehoor ook invloed ondervindt van te veel schadelijke invloeden van buitenaf? Vraag nu uw gratis Amplifon Hoortest aan!

8 reacties

Ditro
In het kader van lawaai onlangs ook de gemeente Sint-Niklaas aangeschreven om het verkoop door ijsventers via eentonige, repetitieve, elektronische en lawaaierige geluidsinstallaties te verbieden ! Dit zou niet enkel de rust ten goede komen , doch ook de gezondheid (ref. verbod op verkoop frisdranken in scholen !! )
18/10/16 06:54 REAGEER
wiwinne
Akkoord met Ditro ik in Hulshout zo twee ijskarretjes met een belleke rond 13h00 die de kleine kinderen uit hun siësta haalt en zo gaan ze 6 maal per dag door. Wij horen ze al vanop een KM, geen GAS-BOETE? Ook zou het aangewezen zijn om de grote banen die door het dorp lopen met sluimer asfalt te beleggen in plaats van die betonnen bekistingen. Ook zouden de firma's van bouw en bepleistering of afbraak hun zware vrachtwagens en motoren van ciment molens niet voor 8h00 mogen opstarten, nu gebeurd dat vroeger en vroeger rond 7 uur
18/10/16 09:08 REAGEER
Jos1
In vele steden en gemeenten is het nu chique om terug kasseien en klinkers aan te leggen.
Vooral in smalle straatjes worden daardoor de referentiegeluidswaarden ver overschreden.
Het is zeer duur en helemaal niet te verantwoorden, maar onze politici denken daarmee waarschijnlijk hun gemeente een opwaardering te geven of zijn misschien geinteresseerd in hoge commissielonen.
18/10/16 10:46 REAGEER
Jos1
In vele steden en gemeenten is het nu chique om terug kasseien en klinkers aan te leggen.
Vooral in smalle straatjes worden daardoor de referentiegeluidswaarden ver overschreden.
Het is zeer duur en helemaal niet te verantwoorden, maar onze politici denken daarmee waarschijnlijk hun gemeente een opwaardering te geven of zijn misschien geinteresseerd in hoge commissielonen.
18/10/16 10:47 REAGEER
Jos1
Jos
In vele steden en gemeenten is het nu chique om terug kasseien en klinkers aan te leggen.
Vooral in smalle straatjes worden daardoor de referentiegeluidswaarden ver overschreden.
Het is zeer duur en helemaal niet te verantwoorden, maar onze politici denken daarmee waarschijnlijk hun gemeente een opwaardering te geven of zijn misschien geinteresseerd in hoge commissielonen.
18/10/16 10:48 REAGEER
Jos1
In vele steden en gemeenten is het nu chique om terug kasseien en klinkers aan te leggen.
Vooral in smalle straatjes worden daardoor de referentiegeluidswaarden ver overschreden.
Het is zeer duur en helemaal niet te verantwoorden, maar onze politici denken daarmee waarschijnlijk hun gemeente een opwaardering te geven of zijn misschien geinteresseerd in hoge commissielonen.
18/10/16 10:46 REAGEER
D2R2
Teveel lawaai in de straat

Wonende in een grote stad (Rotterdam) is het overduidelijk dat lawaai-overlast teveel en te vaak voorkomt. Het aantal decibels is nog niet eens mijn grootste ergernis, het zijn vooral de vaak ‘verplichte’ alarmsystemen die in 90% van de gevallen onterecht afgaan en vervolgens van geen ophouden weten.

Het zou al veel schelen als bv. een autoalarm maximaal 3 keer per uur een signaal mag afgeven. Dat geldt overigens ook voor alle apparaten binnenshuis zoals: ovens, magnetrons, wasmachines, vaatwassers, drogers, etc., die tegenwoordig ook allemaal geluid moeten maken zodra ze met hun taak gereed zijn. Sommigen blijven irritant lang doorgaan, ook hier zou een wettelijk maximum een hoop (onnodige overlast en) ergernis voorkomen.

Over alle overbodige piepjes van mobile telefoons, laptops en tablets ga ik het hier maar niet eens hebben, het is allemaal teveel en te vaak en getuigt van een volstrekte waanzin waar velen zich kennelijk niet meer aan kunnen onttrekken, het is onvermijdelijk dat een groot aantal dan ook ooit zal eindigen in het Dolhuys. (Ook een museum in Haarlem).

Een andere grote bron van ergernis zijn de apparaten die bij ‘elke beweging’ een luide waar-schuwingspiep moeten afgeven, b.v. van de door de brandweer gebruikte hoogwerker met bovenaan een bakje van waaruit gehandeld kan worden, deze apparaten worden ook gebruikt door de glazenwasser, de schilder, etc.

Deze waarschuwingspiepjes lijken wettelijk verplicht te zijn en komen vermoedelijk uit de onstilbare bemoeizucht van de Europese Unie die - tot in het absurde toe – alle risico’s op een ongelukje wensen uit te sluiten met veel lawaai, serieuze overlast en extra irritatie tot gevolg.
Ik kan er begrip voor hebben als het hele gevaarte voor- of achteruit rijdt, maar niet ook nog eens bij elke beweging op- of neer (en zijwaarts) met als gevolg dat je – bij een 8-urige werkdag – vrijwel onafgebroken wordt gestoord in je doen en laten.

Geef de straat haar natuur en stilte terug zodat je kan luisteren hoe het gras tussen de tegels groeit.

Stilte is een tuintje in de tijd (gelezen in de Nestor (Katholiek vakbondstijdschrift)

Groet.
Rob Vermeulen
18/10/16 13:16 REAGEER
MOVER
IK EN MIJN FAMILIE WONEN LANGS EEN ZEER DRUKKE RIJKSWEG, MAX. SNELHEID 70 KM/U.
HET IS EEN TWEEVAKSWEG MET ONDERBROKEN WITTE STREPEN, DUS DE SNELHEID VOOR +3.5TON = 60KM, er is geen vrachtwagen die deze snelheid aanhoud !!! Neem daarbij de motoren uitgerust met niet gereglementeerde uitlaten (zeg maar open uitlaat) en men kan de decibels niet meer meten. Mocht ieder weggebruiker zich een heel klein beetje aan de regels houden het zou hier prettig wonen zijn.
18/10/16 13:18 REAGEER

Login Registreer

Login met

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels

U kent SeniorenNet al,

Maar SeniorenNet wil jou leren kennen

please make me pretty Benny!!

mij niet meer vragen = cookie