Deel via

Waarom zou je investeren in erkende assistentiewoningen?

Wie investeert, wil dat vooral op een zorgzame manier doen. Dat wil zeggen dat wie vandaag een belegging overweegt, dat wil doen met behoud van kapitaal, verhoogd met een correct en stabiel rendement in de nabije toekomst en met volle rechtszekerheid. Waarom zou ook jij overgaan tot de aankoop van een erkende assistentiewoning? Vastgoeddocent Yoeri Note legt uit waarom hij investeren in assistentiewoningen als zorgzaam en toekomstgericht kwalificeert.

Omdat je investeert in een groeimarkt.

Die groeimarkt is gebaseerd op een maatschappelijke realiteit waarbinnen tegen het jaar 2020 ruim 25% van de bevolking 65-plusser zal zijn en de vraag om senioren kwalitatief te huisvesten het aanbod ruim zal overtreffen.

Met een rendement van gemiddeld 3% tot 3,5% kan dit zeker als een goede belegging worden omschreven.

Omdat je investeert in erkende assistentiewoningen die voldoen aan het kwaliteitslabel dat werd opgelegd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Minimale vloeroppervlakte, rolstoeltoegankelijkheid, aangepast sanitair, garantie van overbruggings- en crisisassistentie, enz. zijn alvast enkele vereisten. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de allernieuwste technieken die wettelijk voorzien worden in het kader van de crisisassistentie. Maar enkele ontwikkelaars gaan verder dan wat wettelijk wordt voorzien. Ze leggen zichzelf hogere normen op zodat ze toekomstgericht meer marge hebben door ruimer, kwalitatiever en energiezuiniger te bouwen.

Omdat er gebouwd wordt op toplocaties die centraal gelegen zijn, in de nabijheid van winkels en openbaar vervoer. Het kan niet genoeg worden benadrukt:

De locatie is en blijft de primaire sleutel voor een goede investering. Maar er wordt ook architecturaal vooruitziend gebouwd. Dat is belangrijk, want na de ‘seniorenboom’ kunnen de residenties in een handomdraai functioneren als reguliere residenties voor de singlemarkt, die op zijn beurt al 35% van het bevolkingsaantal uitmaakt en in de toekomst nog zal toenemen.

Omdat je aankoopt in volle eigendom, waarbij de koper alle garanties krijgt die een eigenaar in een klassieke mede-eigendom ook geniet.

De basisaktes en reglementen van mede-eigendom garanderen de eigenaars maximale betrokkenheid en transparantie zodat er geen belangenvermenging kan ontstaan tussen de exploitant van de residentie en de vereniging van mede-eigenaars. De syndicus zal hiervoor optreden als onafhankelijke vertegenwoordiger van de eigenaars en hun belangen verdedigen. Het is altijd belangrijk om na te gaan of men al dan niet verkoopt onder de vorm van erfpachten, waarbij de erfpachter na een bepaalde termijn (tussen 27-99 jaar) zijn rechten ziet overgaan op de oorspronkelijke verpachter!

Omdat er gebouwd en verkocht wordt onder de Wet Breyne.

Zolang een assistentiewoning in aanbouw is wordt de koper maximaal juridisch beschermd. Dat houdt onder andere in dat er slechts een voorschot van 5% op de totale aankoopsom kan gevraagd worden, dat de betalingsschijven na voltooiing van bepaalde werken vooraf zullen vastgelegd worden, dat de veiligheidscoördinator informatie verstrekt, EPB-verslaggeving wordt afgeleverd, as-built-attest van de architect voor handen moet zijn en de oplevering in twee fases moet gebeuren: de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering (na één jaar). Dit om alle onvolkomenheden te kunnen opvangen, de verplichte waarborgstelling te garanderen en de bijzonder strenge regels met betrekking tot de 10-jarige aansprakelijkheid van aannemer en architect te voorzien.

Omdat de koper investeert in een erkende assistentiewoning geniet hij ook van een fiscaal voordeel.

In ruil voor de strenge regelgeving en normering geniet de investeerder van een assistentiewoning nu van 12% btw op de constructiewaarde in plaats van 21% btw. Op de grondwaarde is de klassieke registratiebelasting van toepassing overeenkomstig het toepasselijk tarief (doorgaans 10%). Gezien de erkenning door het Agentschap Zorg & Gezondheid, geniet je tegenwoordig ook van vrijstelling van onroerende voorheffing.

Verstandig investeren is ook toekomstgericht investeren en rekening houden met de volgende generatie. De successierechten in Vlaanderen bedragen momenteel in rechte lijn: 
3% (tot 50.000 euro),
9% (tot 250.000 euro),
27% (boven de 250.000 euro)

Het spreekt voor zich dat bij een overlijden dergelijke percentages de volgende generaties wel eens in moeilijkheden kunnen brengen. Hiervoor zijn evenwel oplossingen! Hier alvast enkele suggesties:

1. De gesplitste aankoop:

De ouders kopen het vruchtgebruik (zij genieten de inkomsten of kunnen zelf de assistentiewoning betrekken) en de kinderen kopen de blote eigendom. Bij het overlijden van de ouders dooft het vruchtgebruik uit en moeten er geen successierechten betaald worden. De aankoopverhouding vruchtgebruik/blote eigendom hangt af van de leeftijd van de ouder(s), die ook deels het coëfficiënt bepaalt van het vruchtgebruik. Hierbij moet ook aandacht geschonken worden aan de manier waarop de kinderen de middelen hebben verkregen waarmee zij hun blote eigendom betalen. Tot voor 2012 werd dat gebruikelijk geregeld via handgift. Dat is nu uit den boze omdat dat als fiscaal misbruik wordt gekwalificeerd. Hierbij is het aan te raden dat de ouders ofwel de gelden schenken aan de kinderen aan het vlak tarief van 3% schenkbelasting of dat de kinderen hun blote eigendom betalen met gelden die zij zelf hebben verworven, hebben geleend of in het verleden van hun ouders hebben gekregen (maar dan mag er geen concreet verband zijn tussen de aankoop in blote eigendom en de verwerving van de gelden!).

2. De aankoop in onverdeeldheid:

Ouders kopen bv. 25% en de kinderen 75%, samen onverdeeld in volle eigendom. Beiden genieten in dezelfde verhouding van de inkomsten. Bij het overlijden van de ouders wordt er slechts 25% verworven. Soms valt men hierdoor in een lagere schijf van successierechten. In tegenstelling tot bij de gesplitste aankoop gelden hier geen regels over hoe de kinderen de gelden hebben verkregen.

3. De schenking na aankoop:

Vele ouders die investeren in assistentiewoningen achten zich nog te jong om al aan successieplanning te doen. Voor hen bestaat de mogelijkheid om het onroerend goed deels of in zijn geheel aan de volgende generatie te schenken via authentieke akte. Sinds 1 juli 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen verlaagd en bedragen die in de eerste schijf tot 150.000 euro slechts 3% in rechte lijn. De tweede schijf bedraagt 9% tot 250.000 euro. Ouders die op die manier om de 3 jaar telkens een deel van hun eigendommen voor maximum 150.000 euro schenken kunnen op het vlak van successierechten voor hun erfgenamen beslist het verschil maken!

Voorgaande voorbeelden zijn uiteraard maar enkele mogelijkheden die een successieplanning kan bieden. Elke successieplanning is immers eigen aan de mensen voor wie ze wordt gemaakt, in functie van hun vermogen en hun concrete doelstellingen en verlangens, opgesteld op een welbepaald moment in de tijd, rekening houdend met de fiscale toepasselijke wetgeving (die in Vlaanderen zeer veranderlijk is). Successieplanning is er uiteraard niet alleen voor de relatie ouders/kinderen maar kan ook gelden voor partners, familie of derden.

3 reacties

yolande
hoeveel ouderen kunnen zich dat deze tijd veroorloven met hun geweldig pensioentje?????
9/05/17 15:53 REAGEER
AdjtChef
AdjtChef
Een Seniorenflat met 2 slaapkamers HUREN met mijn dik pensioen. Kost geweldig veel. Ik rekende uit dat wij (mijn vrouw was huisvrouw) nog 125,00 euro per maand hadden om te eten en te drinken.
9/05/17 22:21 REAGEER
wildlife
Ben het eens met Yolande. met die megapensioenen, na we kaalgeplukt worden door die bende graaiers, mogen we (het plebs) dit vergeten. Monay moet je hebben om te investeren, anders NOPPE!!!! Als alleenstaande, forget it!!! Zal wel in mijn uitgewoonde flatje blijven, deze is reeds lang betaald. Indien het niet meer gaat om alleen te blijven, we shall see, geen zorgen voor de tijd zei mijn père zaliger. MVG Nicky :)))))))))))))))
10/05/17 00:10 REAGEER

Login Registreer

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels