Deel via

De vergrijzing: een maatschappelijke uitdaging

Het is een term die de laatste tijd veel aan bod komt in de media, maar wat is dat nu eigenlijk ‘vergrijzing’? Simpel gezegd wijst de term op het toenemend aantal 65-plussers in de totale bevolking. De enorme groep babyboomers begint met pensioen te gaan. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, zou je denken, maar het vormt toch een grote uitdaging voor onze maatschappij.

Vergrijzing: wat is de oorzaak?

Er zijn twee factoren die dit maatschappelijk fenomeen kunnen verklaren.

Ten eerste is er een daling van het sterftecijfer omdat de levensverwachting is gestegen. De gemiddelde levensduur van een man is, volgens overheidscijfers, tussen 1950 en 2015 toegenomen van 63 jaar tot 79 jaar. Voor vrouwen nam de gemiddelde levensduur in dezelfde periode toe van 68 tot 83 jaar. Bovendien gaat de daling van het sterftecijfer gepaard met een verbetering van de gezondheid, omdat de geneeskunde er ook steeds op vooruitgaat.

Ten tweede is er een continue afname van de vruchtbaarheid. Het aantal kinderen per vrouw ligt op de dag van vandaag op 1,6, terwijl dat vroeger veel hoger lag. De babyboomers (personen die geboren zijn in de periode 1945-1960) komen vaak uit grote gezinnen, maar zelf hebben ze vaak minder kinderen gekregen. Aangezien deze mensen stilletjesaan de pensioengerechtigde leeftijd  bereiken en de bevolking niet wordt aangevuld met hetzelfde aantal kinderen en jongeren, zal het aantal 65-plussers de komende jaren snel toenemen. Daardoor komt de verhouding tussen het aantal ouderen en jongeren uit evenwicht.

In 2050 zal België ruim 3,5 miljoen gepensioneerden tellen, goed voor 30% van de bevolking. Al in 2026 zal Vlaanderen evenveel inwoners ouder dan 67 tellen als jongeren jonger dan 18.

Wat zijn de gevolgen?

Er is een grotere druk op de steeds kleinere beroepsbevolking. De werkende bevolking van nu moet steeds meer moeite doen om de groeiende groep van senioren te onderhouden, zowel financieel als materieel.

Een ander gevolg is dat er te weinig plaatsen zijn in de Belgische woonzorgcentra in verhouding met de toenemende groep van senioren. Om iedereen een plekje te kunnen aanbieden, zullen er meer woonzorgcentra moeten komen.

Daarnaast zijn de senioren van vandaag zelfredzamer dan vroeger. Ze blijven steeds langer in hun huidige woning wonen, waardoor die mogelijk niet voldoet aan de behoeften en moet aangepast worden. Denk aan naadloze vloerovergangen, trapliften, beugels aan de toiletten en in de douche, enzovoort. Wie nog extra hulp nodig heeft, kiest vaak voor thuisverpleging.

Assistentiewoningen: onafhankelijk én veilig

Door de toenemende vergrijzing wordt de bouw van assistentiewoningen gestimuleerd door de Vlaamse overheid. De assistentiewoningen worden geprezen als een gouden belegging. Het zijn woningen voor senioren die graag onafhankelijk blijven wonen, maar toch een zekere vorm van veiligheid en geruststelling willen. De senioren kunnen dus in zo’n assistentiewoning zo lang mogelijk autonoom blijven wonen. Daarom is de vraag naar assistentiewoningen de dag van vandaag zo groot.

Investeren in assistentiewoningen betekent investeren in je toekomst. Nu is een assistentiewoning misschien nog niet helemaal aan de orde, maar het is nooit te vroeg om te denken aan later. Je geniet van het rendement tot je zelf klaar bent om te verhuizen, en op dat moment onwijk je de lange wachtlijsten.

 

5 reacties

brunoeike
En eigenlijk is het niet te betalen zo oud te worden .rusthuisen zijn veel te duur .en dan de rest allemaal.
16/05/17 07:57 REAGEER
Debecker-Hombrouckx
Op de pensioentekorten heb ik volgende reactie:

1/ Men is in België op een bep. moment ( ergens 2e helft jaren 50) beginnen pensioenen uit te betalen aan mensen die nooit voor hun pensioen betaald hadden tijdens hun loopbaan, ik denk dan aan de vele kleine landbouwers die er toen nog waren en die plots allemaal pensioen kregen,
en ook gewezen werknemers die weinig of niets betaald hadden, dit alles gespijzigd door de sociale zekerheid van de mensen die op dat moment werkten en sociale zekerheidsbijdragen betaalden.
Allemaal mooi, maar daardoor werden er geen reserves aangelegd (zoals in Nederland)voor de toenmalige jonge betalers, die inmiddels ook op rust zijn en nu weer moeten betaald worden door de huidige generatie.
Indien er dan op een bep.moment meer gepensioneerden zijn dan werknemers heb je natuurlijk een probleem, de rechthoek of omgekeerde piramide.

2/Misschien 50% van de huidige gepensioneerden waren één verdienersgezinnen
Dus die krijgen een gezinspensioen uiteraard hoger dan een individueel pensioen, bovendien krijgt
de langstlevende nog eens een overlevingspensioen.

Van de generatie die nu aankomt, geboren in de jaren 50, zijn er zeker 70-80% tweeverdieners,
dus die hebben beiden sociale zekerheid betaald en krijgen uiteraard beiden een pensioen, dus dat stukje supplement gezinspensioen valt al weg, komt daarbij als 1 van de 2 overlijdt dat zijn of haar pensioen ook volledig wegvalt en er geen overlevingspensioen meer moet betaald worden.
Daarnaast hebben we nog de duizenden Belgen die gans hun loopbaan soc. bijdragen betaalden en er voor of net voor hun pensioen het bijltje bij neerleggen, naar waar gaan die hun pensioenrechten.
Hierover hoort men nooit iets in de pers, mag ook wel eens gezegd worden, want het enige dat men hoort is dat er geld te kort is!

Anita

16/05/17 13:38 REAGEER
DECR4711
Verschillend onderzoeken zeggen dat er geen problemen zijn om de pensioenen te betalen
maar de huidige politici gebruikt het om zo verder te kunnen besparen in de sociale zekerheid
en de keuze die ze maken of de onkunde om keuzes te maken weg te steken voor de bevolking nog een regering gelijk deze en er zal ook geen geld meer zijn voor de gewone mens om te voor zien in zijn gezondheid
16/05/17 14:52 REAGEER
AdjtChef
Ben 72 jaar en mijn vrouw is 70 jaar - heb een redelijk pensioen maar mijn vrouw dus niet wegens huisvrouw. Een seniorenflat huren + leven op dezelfde wijze zoals wij nu leven in ons huizeke, goed uitgerekend op deze computer; gaf als resultaat dat we nog 125,00 euro per maand oer hadden om te eten en te drinken! Om over welvaartstaat te kunnen spreken moet men toch het dubbele van mijn dik pensioen hebben! ! !
AdjtChef
16/05/17 21:49 REAGEER
wildlife
vergrijzing, 3de leeftijd zeg maar, onbetaalbaar etc hoor ik al van toen ik 12 was, ben nu 75 en het probleem is nog steeds bezig....voor de gewone man en vrouw, straf , geen enkel probleem voor de graaiers, die worden toch ook eens oud, hun schaapjes zijn uiteraard al op blablabla..door ons gefinanceerd, yes!! fijne dag aan iedereen Nicky :)
16/05/17 23:53 REAGEER

Login Registreer

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels