Deel via

Belgen verklikken elkaar vooral door afgunst bij inspectie

De Belgen hebben elkaar in 2016 meer dan ooit verklikt bij de overheid of de politie. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn deze praktijken op spectaculaire wijze voortgezet. Zo liepen er bij het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie van de federale regering al 3476 meldingen binnen, ofwel gemiddeld 50 per dag. Dat is bijna de helft van alle meldingen in 2016, toen dat aantal ‘nog maar’ 30 klachten per dag bedroeg.

Sociale fraude

imagesDe meldingen die bij het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie binnenkomen gaan vooral over zwart- of sluikwerk, sociale dumping, domiciliefraude, fraude met kinderbijslag of onterechte werkeloosheidsuitkeringen, lage lonen of hongerlonen en slechte tot erbarmelijke werkomstandigheden. De ‘verklikkers’ zijn zowel burgers als bedrijven. Om misbruik te voorkomen worden geen anonieme meldingen behandeld.

Een andere vaststelling zou zijn dat Vlamingen grotere verklikkers zijn dan Walen of Brusselaars, maar een objectief onderzoek hiernaar is nergens te vinden. Wanneer de cijfers van de sociale inspecties in dit land vergeleken zouden worden, zou het nochtans gemakkelijk zijn om na te gaan in welk landsgedeelte de bevolking elkaar het meest verklikt. Het gaat immers om een eenvoudig optelsommetje dat de eerste de beste ambtenaar in enkele minuten kan maken. Verschillende politici die wij vroegen of ze niet meer transparantie rond deze cijfers wensten, hielden zich wat op de vlakte en zeiden ‘geen bepaalde bevolkingsgroep te willen stigmatiseren’. ‘Wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit (of is het tot nader onderzoek ook een veronderstelling?) dat allochtonen verhoudingsgewijs ruim vertegenwoordigd zijn bij de mensen die om de een of andere reden verklikt werden bij het Meldpunt Sociale Fraude.’ Dat zegt een politicus uit het Brusselse, die hoegenaamd niet tot extreem rechts behoort, maar anoniem wil blijven ‘omdat hij geen gedoe rond zijn persoon wenst’.

Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) voor Fraudebestrijding is in ieder geval in zijn nopjes over de stijging van verklikkingen. ‘Waar ik vooral tevreden over ben, is dat de meldingen over domiciliefraude en sociale dumping blijven toenemen.’ Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Bulgaarse vrachtwagenchauffeur die 3 euro per uur ‘verdient’ en maandenlang in een container of de cabine van zijn vrachtwagen leeft. De Backer: ‘Liegen over de plaats waar je woont om een hogere uitkering te krijgen, kan niet door de beugel.’

Philippe-de-backer-1412911139De staatssecretaris is ook blij met de 5 miljoen euro die de controles van de inspectiediensten vorig jaar hebben opgebracht. Daar is wat voor te zeggen, maar in universitaire kringen waar de sociale fraude wordt bestudeerd en gekwantificeerd, heerst toch wel enige verbazing over het optimisme van de bewindsman. Daar is men ervan overtuigd dat de sociale en andere fraude in ons land minimaal tot in de honderden miljoenen euro loopt, om niet over enkele miljarden euro te spreken. Verreweg de belangrijkste oorzaak daarvan is het grote gebrek aan goed geschoolde en gemotiveerde sociale inspecteurs, ook al is hun aantal de laatste jaren toegenomen. De buit van De Backer, zegge en schrijve 5 miljoen euro, is dan ook geen enkele reden tot triomfantelijkheid. ‘De excellentie is duidelijk blij met een dode mus’, zegt een wetenschapper aan de Leuvense universiteit.

Mentaliteit van de bevolking

Het woord ‘verklikken’ heeft ongetwijfeld bij velen een wrange bijsmaak. Zoiets doe je niet, is het eerste wat bij vele mensen opkomt. Het is ergens ook een vorm van pesten. Je zou kunnen betwijfelen of het wel de taak van de overheid is om de burgers aan te moedigen elkaar te verklikken. De Backer doet daarover trouwens ook een opmerkelijke uitspraak, waarmee hij ongetwijfeld de spijker op de kop slaat: ‘Dat er zoveel klachten zijn, heeft ook te maken met afgunst. Het zegt veel over de mentaliteit die bij de bevolking heerst.’ En de staatssecretaris doet er nog een schepje bovenop: ‘Als we zelf een werkje in het zwart kunnen laten uitvoeren, dan vinden we dat best kunnen. Maar als een van de buren, die toevallig misschien meer geld verdient, hetzelfde doet, dan vinden we dat een schande.’

Iemand in zijn gezicht aanspreken op foutief gedrag,
doen we zelden

Ook prof. Ignace Glorieux van de Brusselse Vrije Universiteit noemt verklikken tekenend voor de huidige tijdsgeest. Glorieux: ‘Neem nu de sociale media, waar velen voortdurend en onmiddellijk bepaalde zaken aanklagen en van commentaar voorzien binnen hun vriendenkring. Maar iemand in zijn gezicht aanspreken op foutief gedrag, doen we zelden.’ Je zou je kunnen afvragen of diegenen die dag en nacht via de sociale media hun mening zitten te spuien, niets anders te doen hebben en zich niet afvragen of hun doelgroep (vrienden en kennissen) wel op hun ongevraagde commentaar zit te wachten.

Melding maken makkelijker

Volgens Glorieux moest je vroeger wel nogal wat speurwerk verrichten om erachter te komen naar welke overheidsdienst je een brief moest sturen met een klacht. Dat weerhield velen ervan ook daadwerkelijk bepaalde zaken te melden. Nu is dat via de computer inderdaad een stuk eenvoudiger geworden, tenminste voor een deel van de bevolking.

meldWil je een melding achterlaten bij het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie, dan moet je ook je persoonlijke gegevens invullen. Daardoor kan heel wat onheil worden voorkomen. De sociale inspecteurs mogen je identiteit aan niemand bekendmaken, zelfs niet aan een rechtbank, tenzij je daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent. Ook aan een werkgever of zijn vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een ingeschakelde advocaat) mogen zij niet zeggen dat zij een onderzoek instellen op basis van jouw melding.

Meer informatie over het Meldpunt vind je op www.meldpuntsocialefraude.belgie.be.

Auteur: Jan Schils

17 reacties

48vhstr63
als iedereen eerlijk zou zijn en zich aan de regels houdt ; moet er niet verklikt worden.
doch spijtig maar hoe zou het komen ?? als ik naar een instantie moet ; ik verdien altijd te veel
en die zich dan niet aan de regels houden kunnen profiteren ; ik denk dat de bevolking dit moe wordt.
1/08/17 06:21 REAGEER
wildlife
Uiteraard, zo is het .
1/08/17 19:35 REAGEER
brabosh
Verklikken bracht 5 miljoen euro op. Het zou om te lachen zijn als het niet om te huilen is. De auteur legt hiermee zijn vinger op een vervelende eigenschap waar nogal wat Belgen/Vlamingen prat op gaan: haat en nijd, afgunst en achterbaksheid. Niks om trots op te zijn. Een week geleden raakte bekend dat de taks op een effectenrekening van plus 500.000 euro voortaan 0,15 procent bedraagt. De rijken verwennen zichzelf het meest. Dat kan niet verklikt worden want het gebeurt open en bloot en niemand die er wakker van ligt. Dat ze het geld gaan halen waar het is en de gewone man/vrouw die door staat en industrie wordt uitgeperst als citroenen met rust laten.
1/08/17 08:06 REAGEER
VGGerrit
Ik heb een voorbeeldje voor je om eens over na te denken want de nieuwe taks op de effectenrekening is volgens u niet genoeg.
Vader en moeder werken een leven lang (loontrekkend) en leven zuinig. Geen reizen, geen dure auto, geen luxe abonnementen, ........
Vader al jaren geleden overleden, moeder op een bepaald moment naar het rusthuis.
Pensioen totaal ontoereikend voor de maandelijkse rusthuis rekening. De eigen (afbetaalde) gerenoveerde woning wordt verkocht : €350.000. Om maandelijks "wat inkomsten te hebben wordt dit kapitaal "veilig" belegd in kasbons 5jaar/0,35%
Nog lopende kasbons € 165.000
Totaal op de effectenrekening € 515.000, dus "rijkentaks" te betalen bovenop de 30% RV op de povere interesten.
Moraal van het verhaal. Leef gans uw leven boven uw stand, denk niet aan de toekomst maar verkwansel al wat je hebt. Het OCMW, wij dus, zullen uw rusthuis wel betalen met taksen en belastingen op al wat je "durft" te sparen.
En b.t.w. er diende ook een waarborg van € 10.000 op een geblokkeerde spaarrekening te worden geplaatst voor het rusthuis.
De taks op effectenrekeningen rechtvaardig en niet hoog genoeg zegt u ???
1/08/17 13:48 REAGEER
wildlife
Helaas, de kleine blijven steeds uitgeperst...
1/08/17 19:37 REAGEER
louisrenders
Dat de Vlaamse bevolking een slechte reputatie heeft weten we alle.Kijk maar naar wereld oorlog waar meeste joden en verzetsstrijders verraden zijn door eigen burgers.Dat is nu niet anders de waarom is misschien iets anders maar verraad blijft verraad.Het echte gesjoemel van het groot kapitaal licht wel moeilijker,die blijven meestal buiten schot
1/08/17 08:33 REAGEER
Atlantis
" Divide et impera" " Verdeel en heers" : altijd geweest en zal altijd zo zijn. Spijtig maar waar.
1/08/17 10:30 REAGEER
Men noemt het "verklikken" en zet "deze praktijken" neer alsof het een misdaad is.
Wij Belgen zijn kampioenen in het oplichten van de Staat, het behoort tot onze samenleving. Sociale fraude is echter een misdrijf dat tot gevolg heeft dat mensen die het echt nodig hebben het met minder moeten doen. In de noordelijke landen is dit ondenkbaar , een kwestie van opvoeding. Onderdanen van die landen zouden nooit tolereren dat zij worden opgelicht door landgenoten door te frauderen met sociale uitkeringen. De mensen zouden zich tegen hen keren en hen publiek ter verantwoording roepen. De Staat dat zijn wij en stelen van de Staat is stelen van allen die aan deze sociale maatschappij bijdragen. Het is toch normaal dat diegene die van ons stelen daarvoor berecht worden. In onze maatschappij wordt het echter als aanvaardbaar beschouwd dat misbruik wordt gemaakt van belastinggeld .Mensen die aangifte doen van misbruiken worden verklikkers genoemd alsof ze iets doen dat niet mag worden getolereerd. Men wordt als een verrader neergezet.
Hoe kan het ook anders in een land dat voor 50% draait op een zwarte economie en waar niemand zonder zonden is. Het is deze instelling en het feit dat iedereen die de mogelijkheid heeft zonder schroom zijn medeburgers kan en mag bestelen wat de veralgemeende graaicultuur mogelijk gemaakt. Onmogelijk in landen waar burgers wel hun verantwoordelijkheid nemen en maatschappelijke controle geen opdracht is voor enkele controleurs maar als een burgerplicht wordt beschouwd.
In onze maatschappij worden mensen die meewerken aan de maatschappelijke controle "verklikkers" genoemd,.
Beseffen wij dat indien wij allen zouden meewerken aan de maatschappelijke controle wij minder dan de helft belastingen zouden moeten betalen?
1/08/17 10:17 REAGEER
wildlife
Ik zou het niet beter kunnen verwoorden 100 % gelijk
1/08/17 19:42 REAGEER
Cocker
Me beweert hier dat wij Belgen kampioenen zijn in het oplichten van de staat. Fout, wij Belgen worden al jaren opgelicht door de staat, en met deze rijkenregering kent het oplichten van de Belg geen grenzen meer. Wij betalen ons blauw aan (verdoken) belastingen, taksen, BTW, accijnzen, enz. Maar toch stijgt de staatsschuld en klopt de begroting nooit. Waar is ons geld naartoe ? Zoals een groot Antwerps politiek genie ooit zei : " show us the money". Wel, ik vraag ook aan de regering De Wever (met marionet Michel op kop) : "show us the money". In deze context is verklikken inderdaad in mijn ogen een misdaad. De rijken krijgen van hun regering alle cadeaus en frauderen samen met hun regering lustig verder. Zij ontsnappen steeds de dans, of lossen het goedkoop op via een afkoopsom (100.000 euro per gefraudeerd miljoen). En sommigen denken dat indien wij meewerken aan sociale controle, we minder belastingen zouden betalen. Vergeet het maar. De staat zou gewoon nog meer geld over de balk gooien, nog meer cadeaus aan de rijken en aan zichzelf geven en de gewone man verder oplichten. De staat, en zeker deze regering werkt bewust het verklikken in de hand. Verdeel en heers. Zet de bevolking op tegen elkaar en effen het pad naar een situatie zoals in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. De Grote Leider staat klaar.
Dus wie denkt dat hij met verklikken iets bijdraagt, is naïef, dom, of lid van een bepaalde partij.
1/08/17 10:48 REAGEER
wildlife
Antwerps politiek genie ? Die gozer woont in mijn buurt:)))))))))))))))))))
1/08/17 19:47 REAGEER
renatus
De regering zou er best aan doen eerst het eigen stal uit te mesten, de grootste fraudeurs zitten daar, denk maar aan Karel De Gucht, Verhofstad en co, die maken zich ook nog eens schuldig, zegt men, aan voorkennis, valsheid in geschrifte, belangenvermenging, machtsmisbruik, partijfinanciering, misbruik van vertrouwen, denk maar aan Visa schandaal, de F16, de FN, om maar die te noemen, zo kan ik alleen al van de socialisten 60 schandalen opsommen, dan heb je nog de vele mandaten van politici die zelfs niet aangegeven werden, zitpenningen zonder aanwezig te zijn, ook de vakbonden niet vergeten, omdat die bende zakkenvullers hen gang kunnen blijven gaan, word het gewone volk opgejaagd en uitgeperst, de meeste mensen die zwart iets bij verdienen doen dat om het hoofd boven water te kunnen houden, om alles betaald te krijgen, en die mensen worden door de regering geviseerd, schandalig, dat geld vloeit ook terug naar de economie, neem dat beetje zwart bij het gewone volk weg en de economie stuit in elkaar, dat is het failliet van België.
1/08/17 12:10 REAGEER
wildlife
Tja, ook daar zit waarheid in.
1/08/17 19:48 REAGEER
Outrageous
Welke namen van gecumuleerde rijkaards hoor ik daar? Dè iconische legale fraudeur was Onze Loodgieter, van ACW-signatuur nota bene! In hoeveel raden van bestuur had hij geen betaald mandaat? Hoeveel heeft hij bijeen gescharreld met opties? Hoeveel bedrijven/banken waar hij een zitje had zijn gekelderd? Herinner u Lernout & Bacob/Dexia bvb. Als "toezichthouder" moet ge er toch iets van opsnuiven dat het één en het ander niet "katoliek is"? Of heb ik het verkeerd voor?
2/08/17 00:05 REAGEER
VGGerrit
Het verklikken past perfect in het profiel van de Vlaming:
Zagemannen eerste klas.
Alles moet verboden worden dat toevallig niet in zijn persoonlijk kraam past, liefst met hoge boetes.
Meningen en eisen gebaseerd op sentiment , afgunst, slogans en onwetendheid.
Voeg daarbij een "Verdeel en Heers" politiek en je zit als politieker gebeiteld om groepen tegen elkaar uit te spelen en zo maatregelen door te drukken. Dan eens tegen de ene dan eens tegen de andere maar altijd "te betalen". Soms op slinkse wijze. Voorbeeldje:We verlagen de vrijstelling op spaarboekjes naar €900 en wijzen er op dat dit enkel de "rijken" treft die meer dan € 600;OOO op hun spaarrekening hebben staan. Geen haan die ernaar kraait want €600.00O is super rijk ! Maar, als de rente ooit terug "normaal" wordt en weer naar 4% gaat , dan begin je al te betalen vanaf € 22.5OO. Is dat ook super rijk ? Kassa, kassa, met het ook op de toekomst want ooi komt er een eind aan de gratis geld politiek van de ECB.
1/08/17 13:06 REAGEER
Fried
Ten tijde van de INQUISITIE kregen verklikkers 10 % van de buit. Dus als je buur of iemand anders je verklikte (Bvb. dat je de Bijbel las) dan was je de pineut. Heel je familie kwam op de brandstapel terecht, vierendelen, radbraken enz.) Je kinderen (als je er al had werden dan in streng Rooms Katholieke kloosters of weeshuizen ondergebracht of bij dergelijke van hun fanaten ondergebracht , om te worden heropgevoed....
Bron: 2 antiquarische boeken daterende 1585 "Gendsche geschiedenissen ofte Kronyke van de beroerten en ketterye binnen en ontrent de stad van Gend. Sedert het jaer 1566 tot het jaer 1585
Nog een geluk dat men nu geen 10% beloning geeft aan de verklikkers of ze moesten extra personeel aanwerven..
Een idee voor de werkgelegenheid?
1/08/17 16:36 REAGEER
wildlife
Zie hieronder
1/08/17 20:04 REAGEER

Login Registreer

  • Login met Facebook
  • Login met Google

Jan Schils

Columnist
Columnist
Column Jan Schils
Week- en dagbladjournalist Jan Schils bericht en duidt al 30 jaar de Europese en Belgische economie en financiën. Onder meer voor transport, energie en milieu.

Meer artikels van Jan Schils

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels