Deel via

Meer kleur in je portefeuille met green bonds

Groene obligaties presteerden de afgelopen drie jaar even goed als of zelfs beter dan klassieke obligaties. Green bonds zijn dezelfde producten als gewone obligaties: vastrentende schuldbewijzen die elk jaar een coupon uitbetalen. Op vervaldag krijg je als investeerder het ingelegde bedrag en de laatste coupon uitbetaald. De waarschijnlijkheid dat dat gebeurt, bepaalt de kredietwaardigheid van de groene obligatie. Green bonds hebben over het algemeen een hoge kredietwaardigheid: triple A, aldus een studie van BNP Paribas Fortis.

Wat maakt een obligatie groen? Over het algemeen financieren deze leningen investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparingen van gebouwen (die categorieën zijn goed voor 60% van het opgehaalde kapitaal). De rest wordt onder andere geïnvesteerd in milieuvriendelijk transport, duurzaam afval- en waterbeheer, enzovoort.

Maar hoe voorkom je dat bedrijven of overheden obligaties groen noemen, terwijl ze dat niet noodzakelijk zijn? Om dit soort uitwassen te vermijden, lopen er een aantal initiatieven die de markt van de green bonds trachten te professionaliseren. Het belangrijkste initiatief op dat vlak zijn de Green Bond Principles (GBP), die met een aantal richtlijnen definiëren wat een obligatie groen maakt.

Drie jaar geleden werd de Global Green Bond Index in het leven geroepen. De index bestaat uit een representatief aantal bedrijfs- en overheidsobligaties die voldoen aan de Green Bond Principles. Als we die index vergelijken met de totale markt voor klassieke obligaties, blijkt dat de groene index niet moet onderdoen voor conventionele obligaties. Beide indexen evolueren grotendeels gelijk en bieden vergelijkbare elementen, al zijn er meerdere periodes waarin de Green Bond Index het zelfs beter doet.

Meer informatie over beleggen vind je op de website van VFB, de Vlaamse Federatie van Beleggers: www.vfb.be.

0 reacties

Login Registreer

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels