Deel via

60+’ers kijken overwegend positief naar de toekomst

Hoe denken 60-plussers dat hun toekomst er zal uitzien? Wat zijn hun verwachtingen en bezorgdheden? Hoe bereiden zij zich voor op het ouder worden? In opdracht van de Koning Boudewijnstichting stelde het onderzoeksbureau Indiville deze en andere vragen aan meer dan 2.000 (nog) niet-hulpbehoevende Belgen tussen 60 en 85 jaar oud. Over het algemeen kijken zij positief tot zeer positief tegen het ouder worden aan! Hoe zit dat bij jou?

Twee op de drie positief over ouder worden

68% van de ondervraagden verbindt ouder worden met positieve punten zoals het kalmer aan doen, maturiteit, tijd voor zichzelf en voor vrienden en naasten en de rol van grootouder opnemen. Daartegenover staat dan dat een oudere op de drie negatief (28%) tot zeer negatief (4%) naar de toekomst kijkt. Bovendien kan die positieve ingesteldheid snel veranderen als sociale netwerken verkleinen met het vorderen van de leeftijd, en als iemands gezondheid plots achteruit gaat. Ook blijkt dat de visie van mensen ouder dan 75 jaar op veel vlakken minder rooskleurig is. Het valt dus nog af te wachten of de nu relatief jonge babyboomers hun optimisme behouden.

Uit het onderzoek komen enkele risicofactoren naar boven die moeilijkheden kunnen opleveren bij het ouder worden. Zo kan het verlies van autonomie vooral problematisch worden bij mensen die het risico lopen op gezondheidsproblemen, laaggeschoold zijn, werkten als arbeider of niet beroepsactief waren, alleenstaand zijn, in een appartement wonen, huren of niet actief deelnemen aan het verenigingsleven. Bovendien versterken deze factoren elkaar.

Dat risico op problemen is kleiner als mensen een sociaal netwerk behouden en zich voorbereiden op hun oude dag. Maar slechts 26% van de respondenten heeft al concrete acties ondernomen om beter voorbereid te zijn. Een groep heeft er al over gepraat of nagedacht, zonder in actie te komen en 37% is er helemaal niet mee bezig.
 
gledOpvallend is dat de 60-plussers zich meer zorgen maken over hun financiële situatie dan over gezondheidsproblemen. 45% van de ondervraagden verbindt ouder worden meteen met ‘minder inkomsten’. Op de vraag waaraan je zou moeten denken om je voor te bereiden op je oude dag, antwoordt de meerderheid (32%) dat je ervoor moet zorgen financieel rond te komen.

Thuisblijven met hulp van technologie

Weinig mensen zijn na hun pensioen verhuisd naar een kleinere woning of andere woonvorm, de drempel lijkt daar erg hoog voor te zijn. Zo wonen 9 op de 10 eigenaars van een woning daar na het pensioen nog steeds, bij de huurders blijft 7 op de 10 in hun huurwoning. De grote meerderheid van de ondervraagden hoopt ook als ze hulpbehoevend worden nog in de eigen woning te blijven, zo nodig met professionele hulp. De vraag is of dit spoort met de weinige concrete voorbereidingsmaatregelen die mensen hiervoor nemen.

Veel mensen zijn dan weer wel bereid om bijvoorbeeld alarmsystemen of elektronische hulpmiddelen in te schakelen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Zo ziet 47% zich elk systeem gebruiken, als dat nodig is om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Nog eens 40% wil zulke systemen wel inschakelen, maar enkel als hij of zij zelf kan blijven bepalen of er om hulp wordt gevraagd. 

Sociaal potentieel

coffee-335663_640Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat sociaal isolement een belangrijke reden is voor een lager geluksgevoel op de oude dag. Gelukkig willen veel 60-plussers anderen helpen, waardoor dat isolement gebroken kan worden. 14% van de ondervraagden zijn al mantelzorger of zijn betrokken bij de verzorging van een naaste, 8% zegt dat zeker te zullen doen als dat nodig is, en nog eens 44% denkt het ‘waarschijnlijk wel’ te zullen doen.

Daarnaast willen bijna twee op de drie (60%) respondenten zich nuttig maken in buurtnetwerken: eens een boodschap voor iemand doen, een potje koken of iemand gezelschap houden. Er zijn er echter maar weinig die zo’n netwerk kennen in hun buurt, waardoor slechts 4 procent er nu al in eentje meedraait.

Meer info?

3 reacties

Hugoo
Iedereen wil oud worden maar niemand wil oud zijn, ook niet de optimisten...
16/01/18 20:03 REAGEER
wildlife
Groot gelijk Hugoo, zo is het :-) MVG Nicky
16/01/18 20:44 REAGEER
rdckx
GEPENSIONEERD !

Principieel doe ik niets,
dus ik doe niets
En terwijl ik niets doe
heb ik tijd tekort
om iets te doen.
Wat wil je nu,
mijn huis verkommert,
…....net niet
Mijn tuin verwildert,
....…net niet
Ik verouder,
…... net wel
En dat allemaal
terwijl ik geniet.
Ik leef !
Wie zal’t me misgunnen
…hmmm…,
de pensioenkas misschien ?

31 05 2017 rdckx
10/02/18 18:22 REAGEER

Login Registreer

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels