Deel via

Wees alert voor signalen van psychische problemen. Hoe herken je ze?

Eén op de vier Belgen krijgt ooit te maken met psychische problemen. Die kunnen verschillende vormen aannemen: slapeloosheid, depressie, zelfmoordgedachten, psychose … Vaak durven ze hier niet over te praten, laat staan dat ze er hulp voor zoeken. Er rust nog steeds een taboe op psychische problemen, waardoor buitenstaanders er ook niet snel naar durven te vragen. Toch is het erg belangrijk alert te zijn voor de signalen die kunnen aantonen dat het niet goed gaat met iemand.

4 voor 12

saskiaWat doe jij als je merkt dat iemand in je omgeving wat neerslachtig is? Vraag je meteen of alles wel goed gaat? Of hij of zij hulp nodig heeft? Bijna 60% van de personen met psychische problemen praat er zelf niet over en zoekt geen hulp. Daarom is het belangrijk de signalen te herkennen en erover te spreken. Maar vaak weten we niet goed hoe we met die kwetsbaarheid moeten omgaan, zijn we bang dat we het erger zullen maken door ernaar te vragen, of vinden we dat we ons niet met de problemen van anderen moeten bemoeien. Toch is vragen hoe het gaat met iemand de enige manier om te weten te komen of die persoon hulp nodig heeft.

Met de campagne 4voor12 willen Te Gek!?, VLESP en VVGG aandacht vragen voor psychische problemen en mensen sensibiliseren om alert te zijn voor de alarmsignalen. Het is nog niet te laat, maar het is wel 4 voor 12.

Waarop kan je letten?

De volgende signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft. Zeker als je meerdere signalen opmerkt en die zich gedurende langere tijd voordoen, kan dat een teken zijn dat deze persoon hulp nodig heeft.

Verandering in gedrag

Psychische problemen brengen vaak veranderingen in gedrag mee. Wees alert als dit gedrag nieuw is of duidelijk toeneemt.

xavier-sotomayor-192007Verandering in emoties

Als het niet goed gaat met iemand, dan merk je dat meestal aan emoties. Vaker geïrriteerd of boos, veel minder fut, sneller huilen ...

Zich terugtrekken

Mensen die het psychisch zwaar hebben, isoleren zich meer van de buitenwereld en zijn meer in zichzelf gekeerd.

Zeggen dat het niet goed gaat

Uit wat mensen zeggen kan je afleiden dat ze het lastig hebben. Soms is dat duidelijk, soms ontwijkend en vaag. ‘Ik zie het niet meer zitten’ of ‘Ik ben op, ik kan niet meer’ zijn bijvoorbeeld een pak duidelijker dan ‘Het gaat wel’ of ‘Ik wil je niet lastigvallen met mijn problemen’, maar neem die uitspraken zeker even ernstig.

Hoe kan je helpen?

Heb je signalen opgemerkt die er mogelijk op wijzen dat iemand hulp nodig heeft? Hier vind je enkele tips die je hierbij kunnen helpen.

Praat erover

joshua-ness-225844

Toon dat je wilt praten over de signalen die je hebt opgemerkt. Zo open je een deur voor zijn of haar verhaal.

Durf open te praten over de negatieve gevoelens of gedachten die de persoon ervaart. Zo kan je samen de ernst van het probleem inschatten en op zoek gaan naar gepaste hulp. Door erover te praten help je hem of haar ook inzicht te krijgen in de situatie en zal hij of zij zich beter begrepen voelen.

Houd contact

Hoe zeer iemand zich ook afsluit van de buitenwereld, hij of zij zal nog steeds behoefte hebben aan sociaal contact. Vraag dus regelmatig hoe het gaat en toon dat je er wil zijn voor hem of haar.

Door sociaal contact te behouden en het gevoel te hebben iemand in vertrouwen te kunnen nemen, kan de verdere ontwikkeling van de psychische problemen tegengehouden worden.

Betrek de omgeving

Ook jij staat er niet alleen voor. Vaak zijn er nog andere mensen in het netwerk van de persoon die ook hulp kunnen bieden. Bespreek met de persoon in hoeverre hij of zij anderen wil betrekken en sensibiliseer hen om te helpen. Op die manier kan je een steunend netwerk opbouwen rondom de persoon die het moeilijk heeft.

Zoek professionele hulp

Schakel hulp in indien nodig. Soms is alleen een gesprek met jou onvoldoende om de problemen aan te pakken. Bespreek met de persoon welke hulp het meest geschikt zou zijn en help om die stap te zetten.

Zorg voor jezelf

Doe niet meer dan wat je zelf aankan en zorg ervoor dat je zelf bij iemand terechtkan met je vragen, gevoelens van onmacht, twijfels ...

Meer info?

Surf eens naar de website www.4voor12.be.

4voor12_logo+baselineGeef je mening over de campagne 4voor12

Om de campagne te evalueren en toekomstige campagnes nog beter af te stemmen op het doelpubliek, heeft men jouw mening nodig. Iedereen kan deelnemen aan dit onderzoek, ook wanneer je de campagne niet kent.

Geef je mening!

1 reactie

wildlife
Wie heeft er nu geen? Het gaat op en af, soms zijn ze klein, of juist groter. Ik ben mijn eigen psy :-) Nicky
23/01/18 23:06 REAGEER

Login Registreer

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels