Deel via

Depressie door de ogen van een healingcoach

Depressie is tegenwoordig een van de meest voorkomende aandoeningen. Wat is er aan de hand? Is onze huidige prestatiegerichte maatschappij de ideale kweekvijver voor depressies en neerslachtigheid? Volgens healingcoach Isabelle Lambrecht is een depressie het gevolg van een territoriumconflict dat ontstaat door een minderwaardigheidsgevoel. Zo sluipt de onderdrukking als een dief je leven binnen.

Het beeld van een depressie

Je ziel en gids (innerlijke stem) communiceren altijd via beelden. Toen ik mijn gids inzicht vroeg in de thematiek van depressies, kwam dit beeld in me op: een totaal verlaten asfaltweg met een diepe put in het midden, die er gekomen was door een wegverzakking.

Ik merkte meteen een diepe gelaagdheid in dat beeld. Zeker dat gat in het midden van de weg trok mijn aandacht en ik legde de link met enkele spreekwoorden.

  1. Door de grond zakken van schaamte (= heel erg beschaamd zijn)
  2. De grond onder je voelen wegzinken (= beschaamd zijn, geen oplossing meer zien, zonder houvast vallen, je totaal verloren voelen)
  3. Iets of iemand de grond inboren (= een persoon of idee totaal afwijzen)

Jij bent het middelpunt van je levensweg. Als het middelpunt verdwenen is (de verzakking in het midden van de weg), is er noch leven, noch beweging meer. Een, meer bepaald jouw, verhaal eindigt hier. Het toont dat je je door een bepaald idee of oordeel (de asfaltweg) onderuit liet halen. Je wilt er niet meer zijn omdat je de pijn niet weer wilt voelen, je geeft je schepperskracht op. Als jij als schepper, schipper, autoriteit, verdwenen bent, dan valt alles in je leven stil.

wegDe weg ligt er verlaten bij. Dat verwijst naar de doodsheid op je levenspad (niks meer voelen, beleven, ervaren), uitzichtloosheid. De weg is van asfalt, wat verwijst naar een starheid, gebrek aan flexibiliteit, stevig afsluiten van je wijdsheid, een verharding van alle gevoel en emoties, een sterk afgebakende ‘kleine ik’ met een oordelend en koud hart. Afgesneden van je ware innerlijke natuur en ontkoppeld van de rest van de natuur.

Naast de weg zag ik niets. Het gebrek aan kleur, bloemen en struiken symboliseert de troosteloos- en uitzichtloosheid. De kleur van het asfalt, zwartgrijs, verwijst naar doemdenken, zwartkijken, een enge visie, onmacht, angst om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen, het dimmen van je eigen kracht en licht.

Territoriumconflict

De mens heeft twee polen in zich: dierlijke instincten en zielewensen. Om op aarde te kunnen overleven, zijn je dierlijke instincten broodnodig, omdat die ervoor zorgen dat je fysiek kan overleven en stevig op eigen benen staat. Maar ook je zielewensen zijn noodzakelijk, want die zou je als kompas moeten gebruiken in je leven. Het is je gevoel dat je steeds weer stuurt in de richting van je eigen talenten en potentieel. Je hoofd kan je gevoel uitwerken, maar zonder gevoel ben jij een nutteloos instrument, een levende zombie.

In deze omvangrijke wereld zijn er nogal wat situaties die je als mens kunnen overvallen, van leuke tot overweldigende naar gevaarlijke situaties. Wanneer jij als persoonlijkheid niet stevig gegrond bent en niet goed in je vel zit, kan je makkelijk onderuitgaan. Vooral als je problemen ondervindt om je richting te vinden, als je geen contact hebt met wat je echt wilt. En aangezien elke mens toch gelukkig wilt zijn, is elke mens ook op zoek naar vreugde. Vreugde kan je enkel ontdekken door je gevoel te volgen, want vreugde is een gevoel en is het tegenovergestelde van een bedenksel.

Als jij als persoonlijkheid niet stevig gegrond bent en niet goed in je vel zit, kan je makkelijk onderuitgaan.sadAls je 'emotionele inslagen of shocks’ ervaart, dan wordt de impact daarvan bepaald door je kijk op een bepaalde situatie. Het is dus je beleving, hoe jij de dingen ervaart, die zorgen voor de inkleuring van het gebeuren. Je brein maakt geen enkel visueel verschil. Voor je brein is een tankwagen een tankwagen. Maar neem nu dat je partner, zonder jou te raadplegen, een belangrijke beslissing neemt, waarmee jij het niet eens bent. Dan voel je je als het ware door hem of haar overreden (buitenspel gezet). Dan registreert je brein een gevoel als ‘gevaar, tankwagen overrijdt me’. De inslag in je hersenen kan je vergelijken met echt overreden te worden.

Er is sprake van een territoriumconflict. Je krijgt het idee dat er geen rekening wordt gehouden met je, dat je waardeloos en onbelangrijk bent. Een depressie komt dan om de hoek loeren als je je afgewezen en minderwaardig voelt.

Het vergif van dit conflict

Door dat territoriumverlies voel je je sterk minderwaardig en, erger nog, schuldig. Hierdoor kom je snel in een neerwaartse spiraal terecht van ‘had ik maar...’. Je blijft jezelf maar straffen door je af te vragen op welke manier je tekortschoot. Daardoor zak je steeds dieper en dieper, totdat je een lethargische houding aanneemt. Je bent murw en je enige oplossing om uit dat drijfzand te geraken, is opgeven en aannemen dat jij de overduidelijke verliezer bent: ‘Of ik nu vecht of niet, ik heb al op voorhand verloren’. Je berust in je onmacht. In plaats van deze gedachtegang los te laten en een andere weg te kiezen, blijf je hangen in het oude vertrouwde. Het inzicht dat jij het middelpunt bent van jouw leven, heb je nog niet begrepen.

Loskoppeling van jezelf

sunset-3156176_640Het leven voelt zwaar, verstikkend en overweldigend aan. Je loopt gebukt onder een gewicht, schuldgevoel, eenzaamheid. Je hebt het idee dat niemand belang hecht aan jou en dan voel je je snel overbluft door anderen. Omdat je je niet meer verbonden voelt met jezelf en je omgeving, ben je niet meer gegrond en volledig gedesoriënteerd en leeggelopen. Je functioneert nog op automatische piloot, maar eigenlijk is alles je teveel. Je koppelt je energetisch los van jezelf.

Je functioneert op automatische piloot en koppelt je energetisch los van jezelf.Als je depressief bent, stap je uit je eigen spoor en word je een wandelend spook. Er is geen ruimte meer voor beleving en ervaringen. Je zet je knop op OFF.

De bio-logische reactie van je lichaam

In de Germaanse geneeskunde gaat men ervan uit dat lichaam en geest één geheel vormen. Als er psychologisch iets met je gebeurt, dan heeft dat meteen weerslag op je lichaam, en omgekeerd. Op deze pagina kan je lezen welke conflicten gekoppeld worden aan welke ziektes.

Zo is er in de genezingsfase van een depressie ook sprake van een ontsteking in de onderliggende organen. Je lichaam doet dat om je te helpen de shock te ontladen. Ervaar je iets als een klein conflict, dan kan de reactie een bronchitis of griep zijn. Ervaar je iets als een behoorlijk conflict, dan zou het kunnen dat je een zware longontsteking krijgt. Treft het je bijzonder zwaar, dan zou longkanker een mogelijk gevolg zijn.

Bij conflicten die te maken hebben met territorium, ziet men de volgende verbanden:

  • Een verlies van territorium zou je fysiek kunnen voelen tot in je hart, met zelfs een hartinfarct als mogelijk gevolg,
  • Een bedreiging van je territorium, bijvoorbeeld door ruzies op het werk of in je gezin, zou ervoor kunnen zorgen dat je jezelf geen zuurstof gunt, waardoor dat een weerslag zou kunnen hebben op je bronchiën en longen, met zelfs longkanker tot gevolg.
  • Als iemand je grenzen overtreedt en je problemen ondervindt met de afbakening van je territorium, dan zouden er blaasproblemen kunnen ontstaan, met zelfs blaaskanker tot gevolg. 

De juiste vraag

Voor je brein is het onmogelijk om het onderscheid te maken tussen dat wat je emotioneel overweldigt en dat wat je fysiek overweldigt en in gevaar brengt. Zodra je stress krijgt van iets, registreert je brein dat als gevaar.

Op dat moment is het zinloos om jezelf in vraag te stellen, beter is om het concept in vraag te stellen. De juiste vraag is: ‘Zitten we op dezelfde golflengte?’

  • Zoek jij als vrouw enkel bescherming bij een man, dan kan je man jou buiten beslissingen houden. Ben je uit liefde bij hem, dan zal jij je met respect behandeld voelen.
  • Zoek jij als man enkel een mooie vrouw, dan kan zij vanbinnen ijskoud zijn. Volgde jij je hart, dan zal je je warm en gekoesterd voelen.

private-1665019_640_1Territoriumconflicten ontstaan bijvoorbeeld als een ander zich bemoeit met jouw zaken, beslist zonder je te raadplegen, kiest voor een ander, je iets onthoudt waar je recht op hebt, over je grenzen gaat, dingen van je eist. Een territoriumconflict is echter altijd een gouden moment. Het toont je dat je op je huidige pad enkel overleeft omdat je keuzes gemaakt hebt vanuit je hoofd in plaats vanuit je hart. Het enige probleem is dat je niet durft voor jezelf te kiezen en op te komen. Je zet die ander of een idee op de eerste plaats. Je zegt ‘ja’ tegen die ander of dat idee in plaats van tegen jezelf!

In 2009 heb ik zelf een zware depressie doorgemaakt, waar ik nu op terugkijk als een gouden moment. Ik heb er mezelf ontdekt zonder enige vorm van medicatie. Het leven draait om groeien, jezelf een stem geven. Antidepressiva schakelen je gevoelens uit, waardoor ze je innerlijke stem, of de roep van je ziel, het zwijgen opleggen. Zolang je niet meer wilt voelen, blijf je zonder kompas leven en blijf je vastlopen. De snelste weg is die van 'erdoor gaan en voelen', zodat je weet hoe je je eigen leven kan bijsturen.

 

Auteur: Isabelle Lambrecht

1 reactie

Camilla
Ik ben het er volledig mee eens. Mensen krijgen zo rap antidepressiva toegediend, terwijl ze gewoon wat ongelukkig zijn, en dat moeten onderzoeken.
19/03/18 18:37 REAGEER

Login Registreer

Isabelle Lambrecht

Healer
Healer
Isabelle Lambrecht is healer en life coach. Als hooggevoelige had zij meer dan 25 jaar last van fibromyalgie en CVS en een leven dat vierkant draaide. Haar ervaringen gebruikt ze nu om anderen te helpen. Haar specialiteit is het wegnemen van je emotionele en fysieke pijnen via healing op afstand en het coachen in alle levensdomeinen als life coach en via workshops www.isahealing.eu.

Meer artikels van Isabelle Lambrecht

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels