Deel via

Effectentaks discrimineert particuliere beleggers

De Vlaamse Federatie van Beleggers is niet opgezet met de nieuwe effectentaks, omdat die de particuliere belegger discrimineert. Ze vermoeden dat de kans groot is dat de grens van 500.000 euro later verlaagd wordt en de aanslagvoet verhoogd. Ze trekken dan ook naar het Grondwettelijk Hof om de effectentaks te vernietigen. Sven Sterckx, de voorzitter van de VFB, licht toe.

Wat is de effectentaks?

Sinds 10 maart 2018 is een nieuwe wet van kracht die bepaalt dat natuurlijke personen een taks van 0,15% moeten betalen als ze een of meerdere effectenrekeningen hebben, waarvan de waarde in totaal minstens 500.000 euro is. De belangrijkste effecten waarop de belasting gehoffen wordt, zijn aandelen, obligaties, kasbons en beleggingsfondsen. Pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en effecten op naam zijn vrijgesteld.

Schending van gelijkheidsbeginsel

7134294207_4beca17693_bDe effectentaks schendt een van de belangrijkste beginselen, namelijk het gelijkheidsbeginsel of de antidiscriminatie. Iedere burger heeft recht op een gelijke behandeling in gelijke gevallen. Als dat niet het geval is, moet deze redelijkerwijze gerechtvaardigd zijn. Dit is een beginsel dat ondertussen diep geworteld zit in onze maatschappij en dat voortkomt uit het humanisme en de verlichting. Bij de Franse revolutie was het gelijkheidsbeginsel voor het eerst het uitgangspunt bij de staatsinrichting (égalité naast liberté en fraternité). Het algemeen kiesrecht, stemrecht voor iedereen, is hier trouwens ook op geënt.

Voor 499.000 euro betaal je niets en voor 500.000 euro betaal je 750 euro. Dit is de zwaarst belaste euro van België.De effectentaks discrimineert particuliere beleggers op verschillende manieren en dat kunnen wij als vereniging niet aanvaarden. Ten eerste viseert deze wet de natuurlijke personen die titularis zijn van één of meerdere effectenrekeningen. Beleggingen die niet op een effectenrekening staan, zijn niet onderworpen aan deze taks. De grote vermogens vinden door allerhande ingewikkelde en eenvoudige constructies wel een uitweg voor deze taks. De beleggende middenklasse moet deze factuur betalen want het is de effectenrekening, het instrument bij uitstek voor de belegger, dat in het vizier wordt genomen. Als beleggers zonder een effectenrekening moeten werken, betekent dat terug naar af. Ten tweede is de grens van 500.000 euro wel zeer arbitrair en twijfelachtig. Iemand met 499.000 euro betaalt niets en iemand met 500.000 euro betaalt 750 euro. Dit is de zwaarst belaste euro van België. Ten derde kan het zijn dat twee personen met dezelfde beleggingen op een effectenrekening toch anders worden belast, afhankelijk van de transfers die ze uitvoeren met hun effectenrekeningen. Verder stellen we ons vragen waarom sommige effecten wel onder de effectentaks vallen en anderen niet.

254 miljoen onhaalbaar

investment-3247252_640We moeten ook naar de toekomst kijken. Wat als deze taks de verhoopte 254 miljoen euro niet oplevert? Zal de regering in navolging van de roerende voorheffing en de taks op beursverrichtingen het percentage van de taks dan stelselmatig verhogen? De voorbije jaren voorspellen niet veel goeds, als we kijken hoe vaak zowel de roerende voorheffing als de beurstaks al is verhoogd.

Zullen ze daarnaast de grens van 500.000 euro stelselmatig verlagen? We zijn er zeker van dat de effectentaks nooit 254 miljoen zal opbrengen. Geen enkele berekening die ikzelf of anderen hebben gemaakt, levert dat bedrag op, hooguit de helft.

VFB naar het Grondwettelijk Hof

Door naar het Grondwettelijk Hof te stappen, streven we in eerste instantie de vernietiging van de effectentaks na. Daarnaast willen we een signaal geven aan de regering dat we de willekeur van beleggingsfiscaliteit die de particuliere beleggers de voorbije jaren is voorgeschoteld meer dan beu zijn.

 

Sven Sterckx van VFB

Auteur: VFB

1 reactie

DGBel
Dit is een al even onzinnige taks als destijds de taks op meerwaarde van aandelen, en zal waarschijnlijk ook stilletjes teruggetrokken worden.
Wij zijn een kleine beleggingsclub en ons gezamenlijk kapitaal komt lang niet aan € 500.000 en wij zijn nog op zoek naar enkele nieuwe leden.
Wanneer je op je eentje moet beginnen met beleggen, is dat geen gemakkelijke klus.
Maar als je wel iets ziet in het beleggen in aandelen, maar je durft er niet goed in je eentje aan te beginnen, is een beleggersclub misschien een aantrekkelijk alternatief.
Je betaalt een intredesom die gebaseerd is op de waarde van de portefeuille van de club op dat moment, gedeeld door het aantal leden, en verder een maandelijkse inleg van € 50,-.
Wij komen maximum één keer per maand bij elkaar om de gang van zaken te bespreken en alle beslissingen worden op democratische wijze genomen.
Voor wie hierin is geïnteresseerd en woont in de omgeving van Roeselare, kan contact opnemen via beleggers@mail.be
24/04/18 10:11 REAGEER

Login Registreer

VFB

Vlaamse Federatie van Beleggers
Vlaamse Federatie van Beleggers
De Vlaamse Federatie van Beleggers vzw is een non-profit organisatie die individuele beleggers en beleggingsclubs op een onafhankelijke manier informeert over het beheer van financiële activa. De communicatie, informatie en vorming focust voornamelijk op aandelen. Meer info vind je op www.vfb.be

Meer artikels van VFB

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels