Deel via

Is het slim om een erfenis zomaar te aanvaarden?

Wat als je niet zeker bent wat je mag verwachten van een erfenis en vreest voor schulden? Je bent gelukkig niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Als erfgenaam heb je drie keuzes: de erfenis aanvaarden, verwerpen of aanvaarden ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Door optie twee en drie kan je vermijden dat jij opdraait voor de schulden van iemand anders. Notaris.be licht deze drie opties toe.

Een erfenis verwerpen of aanvaarden

Als erfgenaam kan je drie houdingen aannemen ten opzichte van een erfenis.

bill-41817_640Je kan ten eerste kiezen om de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Hiervoor moet je niets ondernemen; de aanvaarding van een nalatenschap kan stilzwijgend gebeuren. Je moet met andere woorden wel voorzichtig zijn met de handelingen die je stelt wanneer je erft. Haal je na het overlijden van een familielid zijn of haar woning leeg, dan zal men vermoeden dat je de erfenis aanvaardt … zelfs als er schulden aanwezig zijn.

Ben je niet zeker van de omvang van de schulden in de nalatenschap, dan aanvaard je het best de nalatenschap ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. De notaris zal een inventaris opmaken van al het actief (inkomsten) en passief (schulden) van de nalatenschap. Zo weet je waar je aan toe bent. Bij een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan je nooit meer moeten afstaan dan de waarde van de activa. In het slechtste geval erf je dus gewoon niets.

Kan je met zekerheid zeggen dat er in de nalatenschap méér schulden dan inkomsten aanwezig zijn? Dan verwerp je het best de nalatenschap. Dan erf je niets, maar dan moet je de schulden ook niet betalen.

Als je een erfenis (stilzwijgend) aanvaardt, dan kan je achteraf niet meer op je beslissing terugkomen.De keuze om een nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving, kan een grote financiële impact hebben op je leven. Eenmaal je een beslissing hebt genomen, kan je er ook niet meer op terugkomen. Heb je een nalatenschap (stilzwijgend) aanvaard, dan kan je die achteraf niet verwerpen als er toch schulden aanwezig zijn. Ook wanneer je aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving, is een verwerping of aanvaarding achteraf niet meer mogelijk.

Verplichte tussenkomst notaris

seal-36967_640Daaruit volgt dat je een bewuste keuze moet maken als het op een erfenis aankomt. Tot voor kort kon je kiezen om een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving voor een notaris naar keuze of voor de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen. Om erfgenamen extra te beschermen, heeft de wetgever de tussenkomst van de notaris verplicht gesteld sinds 3 augustus 2017. Dat verlaagt het risico op onvoorzichtige beslissingen waarbij erfgenamen later spijt hebben van hun keuze om de nalatenschap al dan niet te aanvaarden.

De notaris zorgt voor alle formaliteiten. Zo wordt de akte van verwerping of aanvaarding van boedelbeschrijving geregistreerd in een specifiek register.

Hoge kost? 

De kostprijs om een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving hangt af van het concreet dossier. Wanneer de notaris in het kader van een successie bijvoorbeeld een volmacht of een inventaris moet opstellen, zullen de kosten mogelijk hoger zijn.

Door de beslissing van meerdere erfgenamen in dezelfde akte op te nemen, kan je de kosten beperken.De keuze om een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moet echter niet altijd in één specifieke akte vastgelegd worden. De beslissing van meerdere erfgenamen kan gewoon toegevoegd worden aan een bestaande notariële akte in het dossier. Door verschillende zaken in één en dezelfde akte op te nemen, kunnen de erfgenamen dus de kosten beperken.

In sommige gevallen gratis

Bedraagt de nalatenschap minder dan 5000 euro en wil je de nalatenschap verwerpen? Dan zal de notaris die de akte van verwerping opstelt, hiervoor geen ereloon vragen.

Sinds 3 augustus 2017 kan je enkel nog bij de notaris een nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dat heeft als voordeel dat de notaris je kan begeleiden om een gepaste keuze te maken. Het zuiver aanvaarden, verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving kan immers grote gevolgen hebben voor je vermogen.

Auteur: Notaris.be

2 reacties

RiCla
Mijn zus overleed in Spanje. Ze woont in Nederland en valt in eerste instantie onder Nederlands erfrecht (Belgische nationaliteit). Ze heeft echter een testament met (vermits uit elkaar met partner) als enige erfgenamen onze ouders (vader overleden). Moeder heeft Alzheimer. Ik ben behalve haar de enige nabestaande. Valt zij door de aanwezigheid van een testament nog steeds onder erfrecht ? M.a.w. kan ik de nalatenschap niet laten afhandelen in BeLgië ?
6/07/18 17:52 REAGEER
jefgermonprez
Goeie morgen, middag, avond
Mijn vrouw is midden 2015 overleden. Wij waren gehuwd zonder contract wat het wettelijk stelsel is naar wat ik ervan begrijp. Wij hadden geen onroerende goederen en geen noemenswaardige roerende. De bankrekening is vrijgegeven zonder heffing omdat de kosten voor de staat hoger zouden zijn dan de opbrengst, mede werd mij op het registratiekantoor mondeling meegedeeld dat de dochter uit een vorige relatie van mijn overleden vrouw de eventuele erfenis had verworpen.
Nu drie jaar later wordt ik benadert door een notaris met de mededeling dat die dochter haar eerdere verwerping wil omkeren en dat ik ten kantore een akte beneficiaire aanvaarding dien te ondertekenen.
Vraag mij dus af of dit wel kan en welk spelletje er gespeeld wordt.
Alvast bedankt voor de reactie
16/07/18 12:24 REAGEER

Login Registreer

Notaris.be

Info en tips over sleutelmomenten in je privé- en professioneel leven! In alle vertrouwen gaan samenleven, een woning kopen, een eigen zaak starten of een erfenis voorbereiden.

Meer artikels van Notaris.be

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels