Deel via

Erven voor erfgenamen in de zijlijn voordeliger vanaf september

Save the date: 1 september 2018. Dat op die dag enkele belangrijke wetswijzigingen van kracht worden voor het Belgisch erfrecht, dat wist je vast al. Maar ook de Vlaamse erfbelasting ondergaat dan een modernisering. Kristof Reynders van VFB vat samen wat deze hervorming betekent voor erfgenamen in rechte lijn en in de zijlijn.

Hervormingen

Het wettelijk erfrecht wordt geregeld op federaal niveau. De belangrijkste wijzigingen zijn de beperking van de wettelijke reserve voor kinderen tot de helft van de nalatenschap, de afschaffing van de reserve voor ouders in ruil voor een onderhoudsvordering, de gelijk(w)aardige behandeling van geschonken roerende en onroerende goederen en de mogelijkheid om in familieverband een globale erfovereenkomst af te sluiten.

scissors-893152_640Gelijktijdig met de federale update van het erfrecht lanceert de Vlaamse regering enkele maatregelen die de erfbelasting op nalatenschappen moeten verminderen. Behalve de ingangsdatum hebben deze maatregelen overigens weinig raakvlakken met de hervorming van het erfrecht zelf. Met belangrijke verkiezingen in het vooruitzicht was de timing voor de regeringspartijen ideaal om een verlaging van de onpopulaire successierechten door te voeren. Elke partij had dan ook haar eigen verlanglijstje klaar. Binnen een strak budgettair kader is er uiteindelijk voor elk wat lekkers uit de bus gekomen.

Rechte lijn

Als je een erfgenaam in rechte lijn bent (partner, (klein)kinderen, (groot)ouders), is de erfbelasting nog relatief betaalbaar, zeker als de hoogste 27%-schijf vermeden kan worden. De erfbelasting wordt namelijk per persoon berekend en voor de roerende en onroerende bezittingen apart.  Zo start je voor elke categorie van goederen in de laagste schijf. Bovendien is de gezinswoning vrijgesteld van belasting voor de langstlevende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of minstens 3 jaar feitelijk samenwonende partner.

Vlaamse erfbelasting

Schijf erfbelasting

Tarief rechte lijn en partner

€ 0 - € 50.000

3%

€ 50.000 - € 250.000

9%

> € 250.000

27%

Verder gelden er nog kortingen voor kleine erfdelen van minder dan € 50.000 en voor kinderen die op jonge leeftijd een ouder verliezen. Zij krijgen € 75 vermindering voor elk jaar jonger dan 21. En de langstlevende ouder krijgt ook een bijkomende vermindering voor de helft van dat bedrag.

De nieuwe regeling vanaf 1 september verandert niks aan de belastingschijven en -tarieven in rechte lijn. Wel worden er enkele bijkomende vrijstellingen toegekend:

  • De eerste € 50.000 aan roerende goederen worden vrijgesteld voor de langstlevende echtgenoot of partner. Dit levert een belastingbesparing op van maximum € 1.500.
  • Voor weeskinderen jonger dan 21 jaar komt er een vrijstelling voor de ouderlijke woning en een vrijstelling op de eerste € 75.000 aan roerende goederen, goed voor een belastingbesparing van maximum € 3.750. Deze regeling is van toepassing op kinderen die vóór hun 21ste levensjaar hun beide ouders verliezen.

Daarnaast zal je een jaar lang de tijd krijgen om je erfenis in de rechte lijn, of een deel daarvan, kostenloos door te schuiven naar je eigen kinderen: een kostenloze erfenissprong dus.

Vanaf 1 september zal een erfenissprong mogelijk zijn, zonder bijkomende kosten.

Broers/zussen en anderen

De hervormingen in de zogenaamde ‘zijlijn’ zijn ingrijpender. Hier gelden aparte tarieven voor broers/zussen enerzijds en voor alle overige erfgenamen anderzijds. In de huidige regeling starten de tarieven al op respectievelijk 30% en 45%, waarbij ze kunnen oplopen tot een duizelingwekkende 65%. Je zou voor minder hoogtevrees krijgen.

Oude regeling

Vlaamse erfbelasting tot 01/09/2018

Schijf erfbelasting

Tarief broers/zussen

Tarief anderen

€ 0 - € 75.000

30%

45%

€ 75.000 - € 125.000

55%

55%

> € 125.000

65%

65%

Voor broers en zussen wordt de erfbelasting nog steeds per persoon berekend, weliswaar zonder opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen. Er geldt een korting van maximum € 2.000 voor erfdelen tot € 75.000.

Maar voor de categorie ‘anderen’ wordt de erfbelasting berekend op het volledige deel van de nalatenschap dat toekomt aan deze groep erfgenamen. Daarna wordt die totale belasting verdeeld over de erfgenamen in kwestie, in verhouding tot ieders erfdeel. Ook hier is de eventuele korting van maximum € 2.000 op erfdelen tot € 75.000 niet meer dan een druppel op een hete plaat.

Door het maximumtarief van 65% af te schaffen, maakt de Vlaamse regering een einde aan deze quasi-onteigening.De Vlaamse regering heeft ingezien dat er iets moest veranderen aan deze vorm van quasi-onteigening. Binnen de beperkte budgettaire speelruimte werd beslist om het maximumtarief van 65% af te schaffen en een nieuwe lagere tariefschijf van 25% in het leven te roepen voor de eerste € 35.000.

Nieuwe regeling

Vlaamse erfbelasting vanaf 01/09/2018

Schijf erfbelasting

Tarief broers/zussen

Tarief anderen

€ 0 - € 35.000

25%

25%

€ 35.000 - € 75.000

30%

45%

> € 75.000

55%

55%

Deze verlaging van de erfbelasting opent perspectieven op het vlak van successieplanning voor alleenstaanden en in de zijlijn.

Als peter of meter wordt het bijvoorbeeld interessanter om een spaarpotje na te laten aan je petekind. Binnenkort zal je petekind nog ‘slechts’ 25% in plaats van 45% erfbelasting moeten afdragen op de eerste € 35.000. Een besparing van maar liefst € 7.000. Ook als alleenstaande zonder naaste familieleden wordt het zo een stuk goedkoper om een goede vriend of verre neef op te nemen in je testament.

Maar voor grotere nalatenschappen blijft de fiscale appel ook na 1 september nog erg zuur smaken. Doordat alle goederen bij elkaar geteld worden, blijft de successiedruk in de categorie ‘anderen’ bijzonder hoog. Zelfs na de hervorming bedraagt het gemiddelde tarief van de erfbelasting voor ‘vreemden’ nog steeds 50%, al bij een nalatenschap van € 290.000. Een duolegaat met tussenkomst van een goed doel kan hier eventueel voor gemoedsrust zorgen.

Uiteraard willen we benadrukken dat successieplanning in de eerste plaats als doel moet hebben de nalatenschap te verdelen op de manier zoals de erflater dat wenst. Fiscale optimalisatie kan nadien aan bod komen, maar is initieel van ondergeschikt belang.

En in de toekomst?

In veel Europese landen is de trend ingezet om de erfbelasting te verminderen of zelfs volledig af te schaffen. Vlaanderen heeft alvast een eerste wagonnetje aangehaakt. Mogelijk vindt de Vlaamse regering in de volgende legislatuur opnieuw de nodige middelen voor een verdere verlaging. Op naar de erfbelasting 2.0!

Auteur: VFB

28 reacties

jefgermonprez
Goeie morgen, middag, avond
Mijn vrouw is midden 2015 overleden. Wij waren gehuwd zonder contract wat het wettelijk stelsel is naar wat ik ervan begrijp. Wij hadden geen onroerende goederen en geen noemenswaardige roerende. De bankrekening is vrijgegeven zonder heffing omdat de kosten voor de staat hoger zouden zijn dan de opbrengst, mede werd mij op het registratiekantoor mondeling meegedeeld dat de dochter uit een vorige relatie van mijn overleden vrouw de eventuele erfenis had verworpen.
Nu drie jaar later wordt ik benadert door een notaris met de mededeling dat die dochter haar eerdere verwerping wil omkeren en dat ik ten kantore een akte beneficiaire aanvaarding dien te ondertekenen.
Vraag mij dus af of dit wel kan en welk spelletje er gespeeld wordt.
Alvast bedankt voor de reactie
J.G.
16/07/18 12:27 REAGEER
tony
Als ze op het registratiekantoor zeggen dat die dochter uit de vorige relatie haar eventuele erfenis had verworpen, dan bestaat daar een akte van, zij het bij de notaris, zij het bij de rechtbank. Indien deze akte niet bestaat dan hebben ze bij de registratie leugens verteld.
17/07/18 09:55 REAGEER
edma1
Hallo,
bedankt voor jullie info maar we gaan hier wel voorbij aan de oneerlijkheid van het erfenisrecht!!
Waar halen ze het lef vandaan om "taks" te vragen op wat mensen met hard werken hebben vergaard?
Op elke euro die nodig was om dit te vergaren is belasting, BTW en dergelijke al betaald.
Dan komen ze nog eens met open handen afromen wat niet van de staat is! En waarom?
Om onze parlementen te betalen? Om onze ministers van pensioenen te betalen?

Dat ze nu eens de mensen die al verdriet genoeg hebben bij het wegvallen van een vrouw, man, familielid gerust laten ipv als gieren zich te storten op het beetje geld dat er rest!

Het is een schande!!!
17/07/18 08:48 REAGEER
annyvanloon
Het is pure diefstal door de regeringen, niet meer niet minder en de burger kan niet protesteren! schande !
17/07/18 11:15 REAGEER
liesjebleumers
Sinds 2003 ben ik weduwe. Heb nog op de woning successierechten moeten betalen.wij hadden een contract van wederzijdse schenking zowel voor de roerende als voor de onroerende. Dit had echter geen enkele waarde. Daar we met gemeenschap van goederen waren getrouwd. Wil ik mijn huis dat eigenlijk te groot is verkopen, kunnen mijn 3 zonen hun vadersdeel opeisen . Zij hebben nooit bijgedragen, alleen geld gekost. Het enige voordeel van het schenkingsconstract is dat ik percent krijg van het deel van mijn kinderen. Dit wordt berekend op hoelang ik volgens de staat nog heb te leven. Ik ben nu 72 dus veel zal het niet zijn. Gevolg ik moet blijven wonen en het laten verkommeren of een heel klein appartementje kopen. Gelukkig kan ik momenteel nog heel veel zelf , maar ik weet niet hoelang dit nog kan. Dus veel zal ik niet hebben aan het nieuwe erfrecht
17/07/18 13:59 REAGEER
jeanruys
ik ben gehuwd met huwelijkscontract langslevende
ik heb een zoon uit eerste huwelijk
wij bezitten geen eigendom
wat gebeurd er indien ik kom te overlijden betreffende erfenis(meubelen geld enz.),
dank voor antwoord.
17/07/18 16:25 REAGEER
Drekenn
Contract langstlevende. Als jij eerst overlijd zal alles naar je echtgenote gaan.
17/07/18 16:53 REAGEER
Cyper
Ik kan me vergissen, maar ik denk niet dat je ervan uit mag gaan dat als jij overlijdt, je zoon niks zal krijgen. Hij is en blijft je kind, en jouw helft van de eventuele erfenis zal hoedanook verdeeld worden tussen je vrouw en je zoon. Denk ik.
Als je je ongerust maakt over hem, zou ik snel naar een notaris gaan en (al dan niet in overeenstemming van je vrouw) een regeling treffen voor hem.
Dit is niet iets dat met belastingen te maken heeft. Vraag het eens na aan een notaris, JeanRuys! Zorg dat je gerust bent, dan leef je langer...
18/07/18 01:58 REAGEER
Drekenn
Contract langstlevende. Als jij eerst overlijd zal alles naar je echtgenote gaan.
17/07/18 16:52 REAGEER
Hugoo
Het komt hier op neer dat "arme doch spaarzame" lieden een beetje minder worden bestolen, want dat is in deze de juiste uitdrukking. Anderzijds, hoe dan ook, (weer)een klein presentje voor de rijken .
Met dank aan de kracht van verandering...
17/07/18 16:56 REAGEER
Cyper
Zelf heb ik geen geld noch bezittingen, en ook geen erfgenamen, dus écht druk maak ik me hier niet over, ten persoonlijken titel. Toch moet het me van het hart dat ik al dat gesakker van "de Staat besteelt de burgers" zwaar overdreven vind.
Van het geld dat men van ons inkomen afroomt wordt een massa voorzieningen betaald, waar wij ons hele leven van profiteren, maar waarvan we nauwelijks beseffen hoeveel geld ze kosten (sociale zekerheid, infrastructuur, openbare diensten...), die we als vanzelfsprekend aanvaarden, maar waar mensen in ontwikkelingslanden alleen maar van kunnen dromen. Het is het één of het ander: een confortable verzorginsstraat, óf een jungle waar iedereen aan zijn lot overgelaten wordt.
Tegelijk begrijp ik die frustratie wel, die mensen doet zeggen: we HEBBEN al zoveel belastingen betaald op ons bezit, al tien keer over elkaar heen, van de onroerende voorheffing over alle vormen van BTW tot aan de rente op spaarboekjes of andere beleggingsvormen!
Dat komt omdat we niet het gevoél hebben dat we van ons belastinggeld iets terugkrijgen: we wéten met ons hoofd wel, dat daarvan alles in het land betaald wordt, maar we ervàren het niet zo. In onze perceptie is het in rook opgegaan. En dan worden we nijdig en jaloers: op leiders (die we even tevoren zélf verkozen hebben...) of op mekaar (mensen met uitkeringen, ambtenaren, van fraude verdachte medeburgers...).
Maar in werkelijkheid is dat gevoel van frustratie gebaseerd op een illusie: ons geld IS niet verloren. We krijgen het aan alle kanten terug: via subsidies, uitkeringen, onderwijs, ziekenzorg, medische kosten, openbare diensten, ... een eindeloze reeks voorzieningen die massa's geld kosten. Maar daar maken we ons hele leven zorgeloos gebruik van, alsof de kosten hiervoor ergens uit de lucht komen vallen. Zodra men ons echter één of andere steun of uitkering of subsidie dreigt te misgunnen, gaan we ach en wee roepen, en voelen we ons zwaar tekortgedaan!
Tegelijkertijd zouden we feitelijk liever onze inkomens altijd voor 100% bruto willen houden; maar de verzorgingsstaat, die willen ook niet kwijt. Die zou feitelijk door Sinterklaas moeten worden betaald, of door Onze Lieve Heer of zo…
Kortom: we zijn ontzettend verwend en bedorven, en zoals echte verwende kinderen worden we onredelijk veeleisend. Met onze frustratie bezorgen we echter alleen onszelf maar maagzweren, dus lijkt het me beter om het ons niet aan te trekken. Ik trek het me in elk geval geen snars aan.
Wie het écht niet kan verdragen, moet maar naar Congo of Afghanistan verhuizen: daar moet je geen cent belastingen betalen ... Maar als je het mij vraagt: ik blijf toch liever hier!
17/07/18 17:42 REAGEER
Hugoo
Beste vriend, er zijn er hier ook die geen belastingen betalen en die gaan niet naar Afghanistan maar naar Panama of de Maagdeneilanden en laten ons (de kleine man) maar betalen. DAT is waar het schoentje wringt !
17/07/18 20:27 REAGEER
Cyper
Dat klopt Hugoo. Maar daar kunnen wij niet veel aan veranderen, hé?
Trouwens... die fraudeurs betalen niks aan de Staat, en daar zijn wij terecht boos om. Maar als we zélf ook niks willen betalen, zijn we dan niet heel erg onconsequent bezig? We krijgen al onze gezondheidszorgterugbetalingen en subsidies, ons onderwijs en al de rest van de Staat, en die fraudeurs staan hier buiten. De correcte belastingbetalers, kleine man en grote man samen, dié krijgen terug waar ze recht op hebben. Over hén gaat het, niet over de fraudeurs, die moeten opgespoord worden en gestraft. Ik heb het over normale mensen, die zich nodeloos ziek van ergernis maken omdat ze belastingen betalen en zich verbeelden, dat de sociale zekerheid aan de bomen groeit, en dat ZIJ daar niet voor moeten betalen, maar er wél van moeten krijgen. Dat dat niet kan, wéten ze wel, maar toch zagen ze, en dat zouden ze beter niet doen. Althans, niet over belastingen en wat ermee gebeurt! Over wie een loopje met de wet neemt, daar mag je rustig over klagen, wat mij betreft, Hugoo.
18/07/18 02:07 REAGEER
annyvanloon
Mijnheer, U wijkt af van de titel, het gaat hier over erfenisrechten en niet over de belastingen die wij betalen om het land draaiende te houden. . een erfenis wil zeggen ; geld overdragen aan je kinderen of familie bij overlijden, zelfs daar moet je nog BTW op betalen, de rest dat de mens zo noestig gespaard heeft en dat de staat zich toe eigent is in mijn ogen pure diefstal, de verandering die ze toepassen is alleen een doekje voor het bloeden.ZIJ HEBBEN DAAR GEEN RECHT OP !
20/07/18 12:24 REAGEER
bomenaar
Begrijp ik het goed ?
Pot is 300000€
ik schenk 74.999 ,maximum dus 2000€ successierechten.
Overschot wordt 45% en 55%
17/07/18 18:48 REAGEER
Ludo16
Hallo Cyper,

ik begrijp je reactie, net zoals die van vorige reacties.
Jij bekijkt het uit een 'ongeïnterresseerde' hoek. Voor u is het niet belangrijk.
Vele anderen spaarden een klein centje bijeen (soms iets meer) en willen dat graag doorgeven aan hun kinderen.
Zelf betaalden ze via belastingen en afhoudingen allerhande voor de door u genaamde 'welvaartsstaat'. Dat doet ook u. Waarom moeten zij nu twee maal betalen ?
Leg het me uit aub ?

17/07/18 18:52 REAGEER
Cyper
Beste Ludo,
Mijn observatie zou niet anders zijn indien ik een wél-geïnteresseerde was; dat speelt hierin geen rol. Ik observeer niet zozeer mijzelf, maar iedereen samen, onze hele verwende gemeenschap, in vergelijking met anderen, die totaal niets krijgen.
Bovendien is het niet zo, dat zij die geen erfgenamen hebben, of zij die veel geld te vererven hebben, tweemaal zoveel belastingen betalen dan zij, die minder hebben: integendeel. Wie bijvoorbeeld een boel geld heeft, genoeg om een compleet eco-neutraal huis te kopen of te laten bouwen, krijgt daar van de Staat een massa subsidies voor. Wie daar absoluut niet aan moet denken, bij gebrek aan fondsen, die krijgt van dat soort subsidies niks. Zo kan ik heel wat voorbeelden geven. Ieder betaalt naar zijn vermogen, en krijgt er ook voor terug naargelang zijn vermogen. Wie zich een peperdure elektrische Tesla auto kan permitteren, hoeft minder wegentaks te betalen dan wie alleen een derde-hands Fordje kan kopen. En wie zich helemaal géén auto kan veroorloven, die krijgt helemaal niks, die moet te voet gaan of met de fiets. Zo is alles geregeld naarmate ieders behoeften, niet naarmate ieders verlangen.
Ik kan wel verlangen naar een poetsvrouw met (rijk gesubsidieerde) Dienstenchecks, maar zolang ik die niet kan betalen loop ik ook de subsidies mis. Snap je? Wie veel geld heeft, moet heus niet vaker betalen dan wie er niet veel heeft. En krijgt heus niet minder terug, integendeel...
Waar ik het over had, is onze eigen instelling: de belastingen zorgen voor koopkracht en een betaalbare leefwijze waar veel andere mensen in andere landen alleen maar van kunnen dromen. Toch lopen wij voortdurend te kankeren, alsof we nog in de feodale tijd van Karel de Grote leefden, toen de edelen en vorsten de belastingen exclusief voor zichzelf hielden en er hun veroveringsoorlogen en hun weelderige levensstijl van financierden, terwijl het volk er geen cent van terugkreeg. Tegenwoordig wordt dat geld gebruikt voor allerlei diensten, die samengevoegd de welvaarsstaat vormen. Maar inplaats van daar dankbaar voor te zijn, lopen we te zagen! Onze onderlinge haat en nijd, jaloezie en verzuring maakt onze maatschappij alleen maar ongezelliger, en onszelf ongelukkiger.
Dat brengt me tot de conclusie, dat deze zure mentaliteit niet geboren wordt uit een drang naar rechtvaardigheid, maar uit verwendheid en ondankbaarheid.
En al had ik paleizen en landgoederen, en een heel legertje erfgenamen, dan nog zou ik daar niet aan willen meedoen, omdat het alleen maar goed is om er maagzweren van te krijgen... Een beetje meer onthechting tegenover materieel bezit en minder hebzucht doet niemand kwaad, integendeel.
17/07/18 20:16 REAGEER
Hugoo
Voor alle duidelijkheid: erfrechten zijn geen belastingen. Het komt neer op een verdoken onteigening door de staat en het geld gaat heus niet naar de sociale zekerheid maar naar - ik zeg maar wat - vliegtuigen of ander duur speelgoed voor onze ''beleidsmensen''. Akkoord, dat is wel dringend nodig, niet ?
Diefstal. Niet meer of niet minder.
19/07/18 11:08 REAGEER
Mclauwers
Helemaal eens met je
19/07/18 16:43 REAGEER
Cyper
Pardon, het zijn wél belastingen, of beter gezegd taksen. Alle taksen die de Staat vordert op de bezittingen of de verrichtingen van de burgers, zijn belastingen, en die gaan allemaal samen in de schatkist. En daarvan krijgt ieder ministerie zijn aandeel om er de staat mee te financieren. Niemand weet, welke euro van zijn belastingbijdrage (onder welke vorm dan ook) voor wélk doeleinde gebruikt zal worden. Dus je kunt onmogelijk weten of jouw geld al dan niet "goed" (wat ook een subjectieve beoordeling is) gebruikt zal worden of niet. Wij staren ons teveel blind op de vliegtuigen en de uitgaven van de beleidsmensen -vooral die!-, die in werkelijkheid een druppel zijn in een oceaan van gesco's, studiebeurzen, onderwijs, ziekenzorg, invalidenuitkering, aanvulling op de pensioenen, OCMW leeflonen, dienstencheques, bijdragen aan culturele activiteiten van provincies, gemeenten, vzw's, restauratie van monumenten, herstel en aanleg van spoorwegen, autostrades, stoepen en lantaarnpalen, bruggen en kanalen, riolen en waterzuiveringsstations, .... de lijst is eindeloos. Wie daar even over nadenkt zou toch moeten toegeven dat gooien met de term "diefstal" in dit verband op zijn minst onfair is!
Diefstal is als iemand iets van je afpakt en het (helemaal) voor zichzelf houdt zonder het jou terug te geven, en zonder er rekening mee te houden of jij je dat wel kunt permitteren. Vermits onze belastingen geind worden volgens de regel "de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten" is dat laatste evenmin het geval.
Dus je mag nog zo pissig zijn omdat je belastingen moet betalen, maar "diefstal" is en blijft onterecht.
19/07/18 21:02 REAGEER
Hugoo
Zozo ? ''De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten''...
Laat ons eens lachen, want die betalen helemaal, of in verhouding, niets. Rien, nothing, nada enz. Anderzijds zijn ze de eersten om te profiteren.
Diefstal is zich onrechtmatig andermans bezittingen eigen maken. Zelfs al is dat legaal via wetten die je overigens (heel handig) zelf hebt gestemd... Onfair ?
22/07/18 11:47 REAGEER
Mclauwers
Hallo Cyper, alles is een kwestie van kosten/baten.
Dit dierbare Vlaanderen heeft mij sinds de start van mijn carrière in 1979 gepluimd, heb zoals alle werknemers 2/3 van de tijd gewerkt voor de staat, kapitaal verwerven op eigen en eerlijke werkkracht IS ONMOGELIJK in dit land, tenzij men de lotto wint. Ondertussen worden we vriendelijk verzocht om 2 jaar langer te werken, worden SWTers politiek uitgespeeld, moeten bruggepensioneerden ter beschikking blijven voor de arbeidsmarkt, ook voor onaangepaste jobs, is de werkloosheid bij 55+ nog nooit zo hoog geweest dan tijdens deze Zweedse coalitie, zijn de wachtlijsten van allerlei aard niet korter geworden, is de energie-factuur gigantisch hoog geworden, blijven accijnzen stijgen, is kostprijs van mobiele en andere netwerken zeer hoog, zijn de uitkeringen beschamend laag, blijft de rente op spaartegoeden extreem laag en de bankkosten zijn hoger dan het rendement op gewone spaartegoeden, blijft de personenbelasting zeer hoog, blijven besparingen doorgaan (zoals bij onze nationale zenders, waar herhaling van herhaling van herhaling troef is) de kost voor afvalverwerking ook zeer hoog is, staan jonge gezinnen nog steeds aan te schuiven aan schoolpoorten om hun kinderen in te schrijven, zijn de opzegtermijnen bij ontslag verkort, vele subsidies gewoon geschrapt, is de kinderarmoede gestegen.

Awel PROFICIAT voor de uitmuntende gelegaliseerde diefstal van de regionale en federale staten. Oh, ik vergeet iets ... het is immers allemaal de fout van vorige legislaturen...
19/07/18 16:13 REAGEER
Mclauwers
En nog dit :
Nieuw erfrecht ? Maatregelen juist wat minimale druppels op een gloeiende plaat als verblinding voor huidig ontvreemdend beleid in het licht van komende verkiezingen. Onlangs overleed mijn moeder en erfde haar patrimonium. Een onderdeel van het patrimonium was meer dan 100 jaar familiebezit, en werd door mijn visionaire overgrootvader gebouwd te Brussel. Het waren immers de allereerste sociale appartementen in de Brusselse regio, degelijk en gerieflijk en bestemd voor verhuur aan lage huurprijzen. Mijn moeder had ook een eigen woning, met als gevolg dat het gebouw te BXL volledig in de schijf van 27% erfbelasting viel. Als 4de generatie heb ik het gebouw noodgedwongen moeten verkopen (aan investeerders in vastgoed) om de aanslag te kunnen betalen (bedrag overeenstemmend met een kleine woning). Bovenop de erfbelasting heb ik een boete gekregen omdat ik de erfbelasting niet binnen de 3 maanden na aanslag volledig kon betalen. Uiteindelijk werd op het gebouw 3x erfbelasting betaald, gedurende 100 jaar kadastrale lasten, renovaties altijd voor eigen rekening (zonder mogelijkheid van aftrek), lopende juridische kosten voor wanbetalende huurders en vandalen, huisvestingsmaatschappij en overheidsdiensten steeds hogere eisen stellend. De boete op achterstal van erfaanslag is ronduit diefstal (7% op jaarbasis). Bovendien als men het patrimonium overschat bij aangifte (bv gebouw geschat op waarde €800K en uiteindelijk voor €700K kunnen verkopen : €27000 erfbelasting ) krijgt men het teveel NIET terug, omgekeerd moet men een bijkomende aangifte doen, en krijg je er nog een boete bovenop omdat je hebt onderschat bij aangifte.

De huidige zweedse coalitie wil af van vakbonden en het sociaal overleg, en dit zal heus niet ten goede komen van de gepensionneerden, werklozen, langdurige zieken, mensen met een beperking, de gewone arbeider en bediende, doch alleen van een nieuwe kleine Vlaamse elite, die alles voor zichzelf en naasten wil houden. Dat is de fameuse kracht van verandering, alles voor mij en niets voor een ander, de wet van Alexander (de Grote, en niet De Croo). Het principe van het bestaan van een Elite wijzigt nooit, de Elite verschuift gewoon, en het gros van hun kiezers worden met open ogen platweg bedrogen. En de meest centrum partij is schijnheilig en huilt samen met de wolven in het bos. Tenslotte willen zij ook een stukje van de taart.
19/07/18 16:35 REAGEER
Hugoo
Een stukje van de taart ?
Neen ! Zij moeten ze helemaal.
Aan ons de kruimels...
19/07/18 17:08 REAGEER
Cyper
Hoi McLauwers,
Dat deze regering het niet echt voor de eenvoudige mensen opneemt en niet echt veel uitvoert tenzij de verworvenheden van de verzorginsstaat afbouwen, dat ben ik met je eens. Ze schuiven alles wat misloopt op de schuld van de vorige regeringen, dat klopt. Ik zie dat jouw probleem in deze kwestie meer van politieke aard is, eerder dan een kritiek op de structuur van de staat, die op een ferm belastingsstelsel is gebouwd. Jammer genoeg is deze regering er gekomen door de verkiezingsuitslag van de Vlamingen en de Belgen: dus in feite hebben we de regering die de meerderheid van ons heeft verkozen. Alleen diegenen, die niet voor deze colalitie heeft gestemd, heeft daarover recht van klagen. En hopelijk is de volgende verkiezingsuitslag anders.
Maar welke regering er ook wordt gevormd, links of rechts, midden of nog iets anders: als we onze verzorgingsstaat willen houden zullen we ons moeten schikken in het feit dat dat niet gaat zonder geld, en dat een staatsstructuur die wél alles financiert maar geen belastingen int, niet bestaat.
19/07/18 21:13 REAGEER
georgesdraps
Ik ben nu 65 jaar. En ik heb als vele anderen van mijn leeftijd, in tegenstelling tot de meeste jongeren van nu, mijn wedde die ik verdiende thuis afgegeven en zo me betaald aan de woning. Maar bij erfenislasten wordt dat niet meegerekend of zelf maar overwogen. Ik was 27 als ik huwde en heb dus brut gerekend ongeveer 10 jaar bijgedragen.
Nu nog zoiets. Mijn moeder is dement. Ik heb aan haar woning van mijn eigen geld (heb de facturen) een aantal verbeteringen laten aanbrengen. Toen men mij waarschuwde dat ik op deze werken ook lasten dien te betalen ben ik gestopt met deze werken.
Men gaf mij de raad niets aan te doen wat de waarde van de woning opwaardeert. En pas na het overlijden van mijn moeder pas werken uit te voeren of gewoon de woning verkopen wat dan financieel voordeliger zou zijn.
Waarom deze sommen niet kunnen in mindering kunnen brengen? Er zouden dan veel meer degelijke woningen dan te huur kunnen worden gesteld.
17/07/18 19:13 REAGEER
Nieuw erfrecht ? Maatregelen juist wat minimale druppels op een gloeiende plaat als verblinding voor huidig ontvreemdend beleid in het licht van komende verkiezingen. Onlangs overleed mijn moeder en erfde haar patrimonium. Een onderdeel van het patrimonium was meer dan 100 jaar familiebezit, en werd door mijn visionaire overgrootvader gebouwd te Brussel. Het waren immers de allereerste sociale appartementen in de Brusselse regio, degelijk en gerieflijk en bestemd voor verhuur aan lage huurprijzen. Mijn moeder had ook een eigen woning, met als gevolg dat het gebouw te BXL volledig in de schijf van 27% erfbelasting viel. Als 4de generatie heb ik het gebouw noodgedwongen moeten verkopen (aan investeerders in vastgoed) om de aanslag te kunnen betalen (bedrag overeenstemmend met een kleine woning). Bovenop de erfbelasting heb ik een boete gekregen omdat ik de erfbelasting niet binnen de 3 maanden na aanslag volledig kon betalen. Uiteindelijk werd op het gebouw 3x erfbelasting betaald, gedurende 100 jaar kadastrale lasten, renovaties altijd voor eigen rekening (zonder mogelijkheid van aftrek), lopende juridische kosten voor wanbetalende huurders en vandalen, huisvestingsmaatschappij en overheidsdiensten steeds hogere eisen stellend. De boete op achterstal van erfaanslag is ronduit diefstal (7% op jaarbasis). Bovendien als men het patrimonium overschat bij aangifte (bv gebouw geschat op waarde €800K en uiteindelijk voor €700K kunnen verkopen : €27000 erfbelasting ) krijgt men het teveel NIET terug, omgekeerd moet men een bijkomende aangifte doen, en krijg je er nog een boete bovenop omdat je hebt onderschat bij aangifte.
Dit dierbare Vlaanderen heeft ons sinds de start van onze carrière in 1979 gepluimd, heb zoals alle werknemers 2/3 van de tijd gewerkt voor de staat, kapitaal verwerven op eigen en eerlijke werkkracht IS ONMOGELIJK in dit land, tenzij men de lotto wint. Ondertussen worden we vriendelijk verzocht om 2 jaar langer te werken, worden SWTers politiek uitgespeeld, moeten bruggepensioneerden ter beschikking blijven voor de arbeidsmarkt, ook voor onaangepaste jobs, is de werkloosheid bij 55+ nog nooit zo hoog geweest dan tijdens deze Zweedse coalitie, zijn de wachtlijsten van allerlei aard niet korter geworden, is de energie-factuur gigantisch hoog geworden, blijven accijnzen stijgen, is kostprijs van mobiele en andere netwerken zeer hoog, zijn de uitkeringen beschamend laag, blijft de rente op spaartegoeden extreem laag, blijft de personenbelasting zeer hoog, blijven besparingen bestaan (zoals bij onze nationale zenders, waar herhaling van herhaling van herhaling troef is) de kost voor afvalverwerking ook zeer hoog is...

Awel PROFICIAT voor de uitmuntende gelegaliseerde diefstal van de regionale en federale staten. Oh, ik vergeet iets ... het is immers allemaal de fout van vorige legislaturen...
19/07/18 15:19 REAGEER
Helemaal mee eens ! en nu nog een extraatje in verband met de toekomstige verwarming !! dievenbende eerste klas !! Voor niks bekwaam want dit gaat verschrikkelijke gevolgen hebben voor de bedrijven en de werkloosheid gaat stijgen! Pummels !
23/07/18 12:48 REAGEER

Login Registreer

VFB

Vlaamse Federatie van Beleggers
Vlaamse Federatie van Beleggers
De Vlaamse Federatie van Beleggers vzw is een non-profit organisatie die individuele beleggers en beleggingsclubs op een onafhankelijke manier informeert over het beheer van financiële activa. De communicatie, informatie en vorming focust voornamelijk op aandelen. Meer info vind je op www.vfb.be

Meer artikels van VFB

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels