Deel via

Vrouwenrechten in de kijker tijdens European Development Days

De Europese Commissie organiseert sinds 2006 elk jaar de European Development Days: het voornaamste EU-forum voor ontwikkelingssamenwerking. Heel wat staatshoofden, politici en organisaties kwamen op 5 en 6 juni naar Brussel om er te debatteren over de rechten van meisjes en vrouwen, het voornaamste thema van deze editie. Ook koningin Mathilde en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo waren aanwezig.

Duurzame ontwikkeling

Alexander De Croo nam als federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking het voortouw tijdens de European Development Days, of de Europese Ontwikkelingsdagen. Het evenement was dit jaar toegespitst op de rechten van meisjes en vrouwen en hun belangrijke rol in duurzame ontwikkeling.

Putting digital into development - connecting people’s potential - D7 (15)Meisjes in ontwikkelingslanden kampen vandaag met een dubbele discriminatie. Zo hebben zij bijvoorbeeld sowieso al minder toegang tot informatie over familieplanning. Die is in heel wat landen namelijk enkel beschikbaar voor volwassenen. Bovendien zijn zij het die de rechtstreekse gevolgen ervaren van de beslissing van de VS om projecten rond familieplanning, veilige abortus en voorbehoedsmiddelen niet langer te steunen.

Het versterken van vrouwenrechten is een belangrijke prioriteit van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. De minister organiseerde een speciale sessie waar internationale experts en beleidsmakers van gedachten wisselden over de rol die Europa internationaal moet spelen op het vlak van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. (Foto: (c) European Union)

Daarnaast werd samen met minister De Croo de internationale campagne ‘SheIsEqual’ gelanceerd. Die campagne wordt gevoerd door Global Citizen, een internationale ngo, die steun zal krijgen van België en Luxemburg, de Bill & Melinda Gates Foundation en Procter & Gamble. Tot eind dit jaar zal in het kader hiervan extra aandacht gevraagd worden voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen, genderdiscriminatie en de economische positie van vrouwen.

Koningin Mathilde

Tijdens de openingsceremonie kwam ook onze koningin Mathilde aan het woord. Zij pleitte onder meer voor meer gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Zware ecologische voetafdruk


De EDD is een grootschalig evenement waarbij 154 landen, 514 exposanten en duizenden personen betrokken zijn. Dat laat onvermijdelijk een zware ecologische voetafdruk na. De EU is zich daarvan grondig bewust. Daarom werd ook dit jaar gedacht aan milieuvriendelijke compensaties door vier projecten te financieren die bedoeld zijn om de ecologische voetafdruk van de EDD met zowat 9000 ton te verminderen.

Compenserende projecten:

Mexico

Gekwalificeerde vrouwelijke loodgieters installeren waterbesparende apparatuur voor 325.000 huishoudens met een laag inkomen in de vallei van Mexico-Stad en elders in het land. Die apparatuur vermindert het warmwaterverbruik in badkamers en keukens zonder dat het comfort voor de verbruiker daalt. Minder verbruik van warm water in het huishouden leidt tot een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Kenya

Kleine boerengemeenschappen planten samen bomen op hun aangetast land. Zo voorkomen ze ontbossing, verminderde biodiversiteit en kwetsbaarheid door klimaatverandering.

Eritrea, Ethiopia, Malawi, Rwanda, Uganda

In dit sub-Saharagebied van Afrika wonen zowat een miljard mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Het Gold Standard-project verschaft water aan kleine landbouwgemeenschappen door oude boorgaten te herstellen of nieuwe te voorzien. Die gaten kunnen gebruikt worden als waterbron door er een verticale leidingmantel en putfilter in aan te brengen zodat het water uit de grond kan worden gehaald. Daardoor krijgen de inwoners toegang tot veilig drinkwater, zonder het eerst te moeten koken. Om water te koken, gebruiken zij brandhout, en daardoor ontstaat er plaatselijk ontbossing. Dankzij het project vermindert ook de uitstoot van broeikasgassen. Verder wordt gezorgd voor betaalbare fornuizen, maakt men gebruik van zonneceltechniek en last men WASH-trainingprogramma’s (Water, Sanitation and Hygiene) in op school.

India

De bedoeling is de energievoorziening in de Staat Tamil Nadu op te krikken en zo de problemen aan te pakken die daar door de klimaatverandering veroorzaakt werden. Daarvoor wil men 63 windturbines zetten met elk een geraamd vermogen van 800 kW. Samen betekent dat een productie van 109.625 gigawattuur schone energie i.p.v. elektriciteit voortgebracht met vooral fossiele brandstof. Het project zal aldus de broeikasuitstoot jaarlijks doen dalen met het equivalent van 103.612 ton CO².

Foto header: (c) EDD Brussels

Auteur: Theo Lansloot

0 reacties

Login Registreer

Theo Lansloot

Na een lange carrière in de Belgische buitenlandse dienst, is Theo Lansloot nu ambassadeur op rust. Hij is een specialist in internationale politiek, en de EU in het bijzonder, en volgt de verhoudingen tussen Vlaanderen en Nederland op de voet.

Meer artikels van Theo Lansloot

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels