Deel via

Zwaardere criminaliteit gestegen, maar regering toch tevreden

Wanneer blijkt dat de cijfers voor moord en doodslag in 2017 fors zijn gestegen in vergelijking met het jaar tevoren en dat dat ook het geval is met drugsmisdrijven en cybercriminaliteit, zou jij het dan in je hoofd halen om tevreden te zijn over de misdaadcijfers van dat jaar en beweren dat de criminaliteit is gedaald? Dat vraagt columnist Jan Schils zich af.

Natuurlijk is het antwoord van de doorsnee burger met een gezond verstand en een nuchtere kijk op de zaken ‘nee’. Maar in de politiek ligt dat helemaal anders. Als die de misdaadcijfers kan gebruiken, of beter gezegd misbruiken, om te tonen hoe goed ze (naar eigen gevoel) wel bezig zijn, is het verdraaien van de cijfers, het verdoezelen van de feiten of het bagatelliseren ervan nooit ver weg.

Politieke beïnvloeding

Het lijkt mij dat politici die aan de macht zijn – of ze nu rechts of links zijn – elk jaar opnieuw de hardnekkige en onhebbelijke gewoonte hebben om de criminaliteitscijfers te minimaliseren en in hun voordeel te interpreteren en te manipuleren. Datzelfde gebeurde enkele weken geleden met de begrotingscijfers, toen premier Michel de monitoringscommissie, die de staatsfinanciën op de voet volgt en de politiek van advies dient, opdroeg om de tegenvallende begrotingscijfers op te smukken zodat er minder bezuinigd zou moeten worden. Hier was duidelijk sprake van een politiek manoeuvre en beïnvloeding in het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen … Het is juist dit soort streken, die de politiek maar niet kan laten, die de antigevoelens en het onbehagen tegenover de politiek bij de publieke opinie voedt.

De totale criminaliteitscijfers zijn met 3,2% gedaald, maar het aantal zware criminele feiten is gestegen.

Wraakroepend

club-2492011_640Dat is nu ook weer het geval met de criminaliteitscijfers van het jaar 2017. Premier Michel en zijn ministers Geens (Justitie) en Jambon (Binnenlandse Zaken) hebben victorie gekraaid over de zogenaamde daling van de misdaadcijfers. Daarbij klopten zij zichzelf ook nog eens onbeschaamd op de borst om hun beleid in een goed daglicht te stellen. Alsof de publieke opinie daarin zou trappen. Die ziet immers elke dag in de media hoe de misdaad welig tiert en hoe zware criminelen door rechters worden vrijgelaten wegens ‘procedurefouten’ en/of verjaring van de feiten, waarop handige advocaten steeds beter kunnen inspelen.

Door de misdaadcijfers en de criminaliteit zelf zo te verdoezelen, wordt het rechtvaardigheidsgevoel van de bevolking aangetast, waardoor zij geen enkel vertrouwen meer heeft in de politiek en justitie. In dit verband is het ook wraakroepend dat er onderzoeksrechters in dit land rondlopen die het werk van de politie nogal eens teniet doen door opgepakte criminelen vrij te laten, ook al hebben ze duidelijk misdaden begaan. Dat leidt tot grote frustratie bij de politieagenten, die vaak met gevaar voor eigen veiligheid en eigen leven de misdaad bestrijden. Ook de burger begrijpt deze softe aanpak door justitie niet.

accident-barrier-caution-923681Terug naar de feiten: Volgens de politie werden in 2017 in het hele land 860.604 misdaden geregistreerd tegenover 888.735 in 2016. Dat is een daling met 3,2 procent. Cijfermatig is dat inderdaad een belangrijke daling, zeker sinds het begin van de metingen. Maar dat betekent volgens de politie niet dat het fenomeen (de criminaliteit als geheel) op de terugweg is. Betrapte gauwdieven en inbrekers dikken de misdaadcijfers minder aan, maar daaruit concluderen dat de criminaliteit als geheel daalt, klinkt niet overtuigend. Zeker niet wanneer men bedenkt dat het aantal geregistreerde moorden en gevallen van doodslag in België in 2017 respectievelijk 249 en 897 bedroeg, tegenover 206 moorden en 844 gevallen van doodslag het jaar tevoren. Ook het aantal geregistreerde drugsmisdrijven nam in 2017 fors toe en bereikte een ongekende hoogte van 55.944 gevallen. Dat was dan weer het gevolg van het stijgend aantal inbreuken op drugsbezit (41.318 geregistreerde feiten in 2017 tegenover 39.531 feiten in het voorgaande jaar). Daarnaast steeg het aantal geregistreerde criminele feiten via ICT van 43.800 in 2016 naar 44.165 vorig jaar en nam onlinefraude met 6 procent toe vergeleken met 2016.

Over minder woninginbraken, minder aangiften van extremisme en radicalisering kan men zich natuurlijk verheugen. Maar dat er nog altijd al dan niet uit Syrië en andere landen in het Midden-Oosten teruggekeerde strijders rondlopen, van wie het alleen maar de vraag is waar en wanneer ze zullen toeslaan, is een beangstigend feit waartegen de overheid geen passend antwoord heeft. Het is zelfs de vraag of deze fanatici voldoende bekend zijn, laat staan opgevolgd worden.

Te weinig middelen

security-2972105_640Er is nog geen passende oplossing gevonden voor de sterk toenemende cybercriminaliteit in België. Gerecht en politie willen dat wel, maar de regering-Michel is karig met het daarvoor bestemde geld. Het gevolg van deze misplaatste zuinigheid is dat er niet genoeg gespecialiseerde krachten zijn om nieuwe vormen van cybercriminaliteit te ontdekken. Volgens minister van Justitie Geens is er een grote behoefte aan aangepaste informatica en aan bijzondere opsporingsmethoden om in de computersystemen van criminelen (en criminele organisaties) in te breken of om op het internet te ‘patrouilleren’. Daarvoor is er nood aan extra personeel, maar vooraleer ze geschikte kandidaten kunnen aantrekken, moet het rekruterings- en verloningssysteem aangepast worden aan de gunstiger salariëring in de privésector. Zo niet, dan moeten ze geen kandidaten verwachten of stapt het personeel over naar die sector.

Er is te weinig gespecialiseerd personeel om de opmars
van cybercriminaliteit tegen te houden.

Dark number

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon, die het maar niet kan nalaten om enige terughoudendheid aan de dag te leggen over zijn ‘succesvolle’ aanpak tegen criminaliteit, meent dat de ‘maatschappelijke evolutie, de efficiëntere werking van de politie en het inzetten van technologie de misdaadcijfers heeft doen dalen’. Helemaal zeker lijkt de minister niet, want hij heeft een actie gestart, waarbij aan de mensen wordt gevraagd of ze het slachtoffer van criminaliteit zijn geweest. Door de uitkomst van deze bevraging te koppelen aan de onlangs gepubliceerde criminaliteitscijfers, wil de minister onderzoeken hoe groot het ‘dark number’ is op het vlak van de misdaad. Als een en ander clean gebeurt zonder ‘correcties’ in het licht van de naderende lokale verkiezingen, kunnen we wat meer te weten komen over de juiste criminaliteitscijfers!

Auteur: Jan Schils

8 reacties

stier55
De misdaad zal nog erger worden .zeker op gebied van stelen .moorden aanrandingen enz .Ik zie er echt geen verbetering in .die er ook niet meer zal komen ..
31/07/18 09:36 REAGEER
wilfriedtuypens
Inderdaad..het zal er allemaal niet op verbeteren..soms denk ik dat "het bewust is"...al die criminelen hun gang te laten gaan..stimuleert de verkoop van beveiligheidsmiddelen (goed lachen)en werkt het "burgeronzekerheidsgevoel"in de hand, want wij (burgers en vooral senioren)voelen ons meer en meer geïsoleerd en genegeerd.Als een senior bv. aan het vissen is in een rustig gelegen vijver, en plots duikt er een wagen op met 2 of meer inzittenden die je komen rare vragen stellen..dan verstijf ik van de ongerustheid..want ik ben "machteloos"..steeds dezelfde motieven..geld..geld..geld..of je leven.Aangifte doen..Maar Meneerke..er is toch "niets gebeurd"..we kunnen niets doen..met een lachje beloven de politiemensen..we houden in t oog.
31/07/18 13:02 REAGEER
andre9
met samenwerking met onze leugenpers
31/07/18 10:19 REAGEER
andre9
met samenwerking met onze pers anders zou het Vlaams belang gelijk krijgen
31/07/18 10:22 REAGEER
RDSt
Regeringen en partijen kunnen ongesanctionneerd verder liegen. Dat is gemakkelijker dan het land correct en efficient te besturen.
31/07/18 10:44 REAGEER
wiwinne
Ja zekere meer criminaliteit, politieke partijen willen de multiculturele post op (zoals Groen, SPA), maar dit brengt voor eigen bevolking mede dat wij binnenkort onze eigen gezin zullen moeten verdedigen. Wie komt hier ? mensen die hun klimaat, levenswijze , mentaliteit en religie verlaten omdat die voor hun niet levensvatbaar is. Wat doen deze groep ze trachten met alle middelen deze zelfde situatie hier te installeren . Ook zijn de besten in hun land gebleven, het zijn meestal deze die gezocht worden voor feiten in hun land die hier voet aan wal zetten. Dus Professor neemt U beter dit ook ter hand of doet U ook aan struisvogel analyse zoals onze politiekers ?
31/07/18 10:48 REAGEER
yolande
dat raakt hun koude kleren niet is ver van hun eigen bed show, en personeel tekort, wel als ik zie wat bewaking een minister of burgemeester al krijgt zou dat goed kunnen. Als je voorbij het huis van onze burgemeester rijdt, 2 combi's, xxx politiewagens, noem maar op om dan nog van zijn body guards en leger te zwijgen, tja zo is er nooit genoeg politie op straat want vermenigvuldig dit maar eens met onze hele regering, hun familie etc., hou m'n hart vast hoeveel er hier nog ongestoord mogen binnenkomen om ons af te maken?????zolang het hun familie niet is zal het wel ok zijn zeker?????
31/07/18 12:53 REAGEER
akkefietje
Wie gelooft er nu nog politiekers of advocaten maar de meeste politiekers zijn advocaten zeker?.
1/08/18 00:28 REAGEER

Login Registreer

Jan Schils

Columnist
Columnist
Column Jan Schils
Week- en dagbladjournalist Jan Schils bericht en duidt al 30 jaar de Europese en Belgische economie en financiën. Onder meer voor transport, energie en milieu.

Meer artikels van Jan Schils

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels