Deel via

Wat weten we over dementie en jongdementie?

Dementie is een ziekte die we automatisch koppelen aan oudere mensen. Maar dat klopt niet altijd. Enkele duizenden mensen lijden aan jongdementie, waarbij de symptomen al op jongere leeftijd zichtbaar worden. Peter Catthoor van Familiehulp houdt de verschillen tussen jongdementie en dementie onder het licht en kijkt ook even in de richting van de wetenschap.

Jong versus oud?

Het was een hoofdpunt in het nieuws deze week: het Vlaamse Expertisecentrum voor Dementie vraagt aan de Vlaamse regering om personen met jongdementie te erkennen als mindervaliden. Deze mensen vallen nu buiten dat statuut en dat zorgt vaak voor grote financiële problemen bij hun mantelzorgers. Want de impact van jongdementie is groot: mensen kunnen niet meer werken en hebben continu zorg en ondersteuning nodig. Met als gevolg een exuberant stijgend kostenplaatje.

Personen met jongdementie worden nu niet erkend als mindervaliden, dat zorgt vaak voor financiële problemen.head-2379686_640 (1)Bij jongdementie steken de eerste symptomen van dementie al tussen de leeftijd van 40 en 65 jaar de kop op. Het ziekteproces verloopt dus sneller. Bovendien is de erfelijke factor groter dan bij dementie op oudere leeftijd. Ruw geschat zouden er in Vlaanderen ongeveer 2.000 tot 4.000 personen met jongdementie zijn. De cijfers voor dementie op oudere leeftijd liggen uiteraard een pak hoger. Dan spreken we in Vlaanderen over 112.000 personen, een aantal dat tegen 2050 zal verdubbelen. Wereldwijd lijden er maar liefst 131 miljoen mensen aan dementie.

Wetenschappelijke kennis neemt sterk toe

Toevallig nam ik twee maanden geleden voor het personeelsmagazine van Familiehulp een uitgebreid interview af van Lennert Steukers, klinisch neurowetenschapper op de afdeling experimentele geneeskunde van Janssen Pharmaceutica. Vanuit zijn functie doet Lennert diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar dementie.

Hij vertelde hoe de wetenschappelijke kennis van dementie de laatste 10 jaar sterk is toegenomen. Dementie is een verworven syndroom, dat wordt veroorzaakt door een aantal ziektes. Alzheimer is daar de belangrijkste van. 70% van de mensen met dementie lijden aan alzheimer. Ook parkinson kan op termijn tot dementie leiden.

Wetenschappers zijn actief op zoek naar nieuwe geneesmiddelen voor dementie.

dna-163466_640

Voorlopig is de wetenschappelijke kennis vooral gericht op de risicofactoren die tot dementie kunnen leiden. Naast genetische aanleg zijn dat elementen als leeftijd, te weinig beweging en ongezonde voeding. Al zoeken wetenschappers ook actief naar nieuwe geneesmiddelen. Daarbij speelt de rol van eiwitten in de hersenen een erg belangrijke rol. Maar dementie blijft erg complex. Er is een brede aanpak nodig, waarbij naast medicatie ook zaken als geheugenrevalidatie en psychosociale begeleiding een rol spelen.

Familiehulp werkt mee aan Janssen Praatcafé Dementie

Door de toenemende vergrijzing worden steeds meer mensen in hun leefomgeving met dementie geconfronteerd. Vaak hebben zij nood aan meer informatie over de ziekte en de bestaande zorgkanalen. Die vaststelling inspireerde Lennert Steukers om met enkele collega’s binnen Janssen Pharmaceutica een praatcafé over dementie te organiseren. Medewerkers van Janssen kunnen er luisteren naar gastsprekers en vragen stellen aan de aanwezige zorgorganisaties. Een van die organisaties is Familiehulp. Dankzij onze expertise over dementie waren we voor Janssen Pharmaceutica een bevoorrechte partner. Iets waar we terecht fier op zijn.

Die expertise van Familiehulp komt uiteraard niet uit de lucht vallen. Als thuiszorgorganisatie komen we dagelijks in contact met mensen met dementie. Bovendien organiseren we zelf regelmatig dementiecafé’s, waar mantelzorgers welkom zijn om informatie en kennis te verzamelen en tips uit te wisselen. We beschikken ook over een referentiewerking dementie, waarbij onze verzorgenden extra vorming krijgen. Zo kunnen zij cliënten met dementie thuis optimaal begeleiden. Daarnaast werkt Familiehulp mee aan het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu’ van de Vlaamse overheid.

noahOok onze dagverzorgingshuizen NOAH vormen een belangrijk concept voor mensen met dementie. Vaak kampt de helft van onze cliënten in NOAH met de een of andere vorm van dementie. Onze NOAH in Berlaar richt zich ook op mensen met jongdementie. Zij hebben aangepaste zorg nodig, waarbij het belangrijk is om hen zinvolle activiteiten aan te bieden zodat hun lichaam en geest geprikkeld blijven. Het zijn allemaal initiatieven waarmee we mensen met dementie en hun mantelzorgers willen ondersteunen, zodat zij de regie over hun leven toch deels in eigen hand kunnen houden.

Meer informatie over dementie vind je bij de dementiewegwijzer: www.dementie.be.

Of lees deze artikels uit SenNet Magazine:

Dementie op jonge leeftijd
Dementie: toch onthouden we de mens
Het belang van voldoende beweging bij dementie

Auteur: Peter Catthoor

2 reacties

jeanne.gilis
Zou de ziekte van Munière invloed kunnen hebben op jong-dementie?

Ziekte van Meunière heeft denk ik ook te maken met eiwitten, die ook een rol spelen bij dementie.

Kennis leed aan ziekte van Meunière en is reeds sedert 2017 opgenomen in zorgcentrum wegens verregaande dementie. Wat ze zegt zijn losse woorden, kan geen zinnen meer maken, is regelmatig tamelijk kwaad, enz. je kunt er nog moeilijk contact mee maken.

Zit te denken dat Meunière wel eens iets met haar dementie zou kunnen te maken hebben.
Of waren de symthomen die men vroeger bestempelde als Meunière al symthomen t.g.v. begin van dementie.
28/08/18 13:56 REAGEER
Camilla
Ik ken iemand die het begin van Alzheimer heeft;
Hij geeft altijd raad, vroeger ook, maar kan moeilijk ontvangen,
en ik denk vroeger ook. Er zijn zoveel mensen die graag raad geven en niet kunnen luisteren.
Ik noem het een beetje baasspelen. Is dat het vervolg? Mens zijn is op een evenwaardige manier communiceren met elkaar , en hoeveel mensen kunnen dat?
Milla
30/10/18 13:53 REAGEER

Login Registreer

Peter Catthoor

Familiehulp
Familiehulp
Een bijdrage van Peter Catthoor, redacteur en communicatiespecialist bij Familiehulp (www.familiehulp.be).

Meer artikels van Peter Catthoor

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels