Deel via

Het nieuwe erfrecht is een feit! Wat betekent dat voor jouw erfenis?

Sinds 1 september is het nieuwe erfrecht van kracht. De basisprincipes van het erfrecht werden tegen het licht gehouden en aangepast aan onze huidige maatschappij en gezinssituaties. Die hervorming is belangrijk voor ieder van ons, want je wilt vast weten wat er na je overlijden gebeurt met je vermogen. Notaris.be vat de drie voornaamste pijlers van de hervorming samen.

Notaristip: 

Drie grote pijlers:

1. De wettelijke reserves

van de kinderen
Sinds 1 september 2018 kan iedereen over de helft van zijn vermogen beschikken. Met ‘beschikken’ bedoelen we vrij schenken of legateren via een testament. Dankzij deze belangrijke wijziging krijg je dus méér vrijheid om te beslissen welk deel van je vermogen aan wie toekomt. Dat is ongetwijfeld interessant voor nieuw samengestelde gezinnen, maar ook voor wie iets wil nalaten aan andere personen dan zijn of haar kinderen. Mensen die al een testament hebben opgesteld, kunnen bij de notaris nagaan of ze beter hun testament aanpassen.

Iemand zonder kinderen kan heel zijn vermogen nalaten aan eender wie. Vroeger kon dat niet.de afschaffing van de ouderlijke reserve
Als je geen kinderen nalaat, hebben je ouders voortaan niet meer automatisch recht op een voorbehouden deel van je erfenis. Als ze echter behoeftig zijn, hebben ze wel recht op een uitkering. Het verdwijnen van de ouderlijke reserve betekent niet dat de ouders niet meer kunnen erven, maar wél dat je als erflater zelf kan kiezen om je vermogen aan iemand anders na te laten, als je het niet naar je ouders wil laten gaan. Iemand zonder kinderen kan vandaag dus heel zijn vermogen wegschenken of nalaten aan eender wie, zonder rekening te moeten houden met zijn ouders. Vroeger was dat niet het geval.

2. De inkorting en inbreng van schenkingen en legaten

Schenkingen en erfenissen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om conflicten tussen erfgenamen te vermijden, is het belangrijk te weten hoe een schenking wordt ingebracht of ingekort en wat de waarde van een schenking is. De waarde van een schenking kan doorheen de jaren immers wijzigen.

savings-3228759_640Door de hervorming moeten schenkingen niet meer ‘in natura’ worden ingebracht of ingekort. Dat geeft de begiftigden meer zekerheid. Ze kunnen hun goed immers behouden, maar er gebeurt wel een verrekening. Als je al schenkingen gedaan hebt, doe je er goed aan om een bezoek te brengen aan de notaris. Tot en met 1 september 2019 kan hij of zij een akte van behoud opstellen om de oude erfregels toch van toepassing te laten op de eerder verrichte schenkingen.

Inbreng: het geschonken goed moet terugkeren naar de erfmassa waar het onder de erfgenamen verdeeld zal worden. 

Inkorting: als een schenking het beschikbaar deel overtreft en de wettelijke reserve aantast, dan wordt de schenking ingekort.

3. Erfovereenkomsten

rawpixel-683571-unsplashOuders kunnen met hun kinderen nagaan of de voordelen die ze al gekregen hebben (zoals dure studies, hulp bij verbouwingen aan een huis, de zorg voor de kleinkinderen), evenwichtig zijn ten opzichte van elkaar. De zogenaamde ‘globale erfovereenkomsten’ tussen gezinnen maken het op die manier mogelijk om in alle transparantie de tellers weer op nul te zetten tussen de broers en zussen eenmaal de nalatenschap openvalt. Ook personen individueel kunnen aan de hand van ‘punctuele overeenkomsten’ bepaalde beslissingen nemen over de waarde van een schenking of hun reserve.
Met een erfovereenkomst worden de tellers tussen broers en zussen weer op nul gezet.


Lees ook deze artikels die al eerder verschenen zijn in SenNet Magazine:

5 cruciale vragen over het nieuwe erfrecht beantwoord
Erven voor erfgenamen in de zijlijn voordeliger vanaf september
Is het slim om een erfenis zomaar te aanvaarden?
Ruzie om de erfenis? 10 tips om dat te vermijden
Ruzie om de erfenis? 10 tips om dat te vermijden - deel 2

Auteur: Notaris.be

5 reacties

denbeste
Bij de nalatenschap successierechten moeten betalen is pure discriminatie.
Mensen die hun hele leven hebben gespaard moeten dan op hun zuurverdiende centen en eigendommen NOG eens inleveren op de nalatenschap van een huisje en wat op de spaarrekening staat, een bedrag waar ze al zoveel belastingen op betaald hebben.
Iemand in precies dezelfde situatie die alles opmaakt, niet zorgt voor een eigen huisje betaald helemaal niets en wordt later nog geholpen door het OCMW.
Waarom moet die niks betalen en de goede spaarzame mensen wel?
Pure schande is dat.
11/09/18 10:01 REAGEER
EddyPlatteeuw
Wanneer zal men eens de mens zelf laten beslissen wat hij met zijn bezittingen wil doen ? De kinderen mag je niet onterven maar de kinderen mogen wel verwaarlozen om naar hun ouders om te zien en de dag dat je overlijdt staan ze bij de notaris om te zien hoeveel ze zullen krijgen.
Ik vind dat totaal schaamteloos. Een notaris zei me ooit jaren terug "een erfenis moet je verdienen te krijgen" Wel die mens had gelijk. Gezien er momenteel steeds meer nieuw samengestelde gezinnen zijn wordt het nog moeilijker om nalatenschappen goed te regelen. Dus laat de mensen vrij om te beslissen. Ik zelf heb 2 kinderen die me al sinds 1994 niet bekijken en de dag dat ik kom te sterven zullen ze mijn vrouw komen lastig vallen, wel dan moeten ze ook niet meer komen.
11/09/18 10:21 REAGEER
rvd
Heel juist een echte schande is dat hetgeen waar de staatskas GEEN recht op heeft !
11/09/18 14:47 REAGEER
De recente aanpassingen aan het bestaande erfrecht zorgen ervoor, dat deze onrechtvaardige belasting wat aannemelijker zou overkomen. Dit is en blijft echter een pleister op een houten been. Er mogen nog zoveel verbeteringen aangebracht worden, de belastings-percentages blijven nog steeds op een discriminerend hoog niveau. Hard werken en sparen om iets op te bouwen voor de volgende generatie, blijft nog altijd even zinloos. Zij die dit doen, worden immers drie keer gestraft. Van de inkomsten van hun hard werk wordt aan de basis bijna de helft afgeroomd. Op de belegging (als goede huisvader/-moeder) van het met veel moeite overgehouden spaargeld wordt ook nog eens een niet onaanzienlijk bedrag van de opbrengst weggesneden. Ten derde kunnen die goede huisvaders/-moeders het tijdens tientallen jaren voor hun kinderen opgebouwd vermogen slechts overdragen aan hun kinderen, mits eerst nog eens gestraft te worden met een derde taxatie, die dan nog hoger is dan de twee vorige. Totale waanzin. Waarom nog hard werken en sparen? De stoute kinderen worden immers toch niet gestraft, integendeel ze worden beloond, want wat ze later tekort hebben wordt hen bijgepast door de sociale zekerheid en het OCMW. Met het woord belasting worden ze niet geconfronteerd en uiteraard doen hun kinderen daarna hetzelfde. Je zou gek moeten zijn, om het niet te doen. Karel C.
12/09/18 12:29 REAGEER
sola
Zoals altijd in België betalen we weer veel meer successierechten dan in andere landen. Ik vind ook dat je zou moeten vrij zijn aan wie je je geld geeft, tenslotte heb je er zelf voor gewerkt en gespaard. In onze buurlanden is het erfrecht beter geregeld met meer vrijheid om je bezittingen te laten erven. Er zijn te veel schrijnende gevallen van bv. ouders die hun kinderen nauwelijks zien of die enkel komen als men ze nodig heeft.
16/09/18 17:48 REAGEER

Login Registreer

Notaris.be

Info en tips over sleutelmomenten in je privé- en professioneel leven! In alle vertrouwen gaan samenleven, een woning kopen, een eigen zaak starten of een erfenis voorbereiden.

Meer artikels van Notaris.be

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels