Deel via

Is het wijs om slim te zijn?

Healingcoach Isabelle Lambrecht kent heel wat verstandige mensen en ze durft zichzelf ook best wel een slimmerik te noemen. Haar geest is scherp en ze weet in een mum van tijd oplossingen te vinden voor elk probleem. Toch bleef haar leven tot haar 44ste vierkant draaien, wat ze ook probeerde. Slimheid of een hoog IQ blijkt dus onvoldoende om een goed leven te hebben. Wat is er dan wel voor nodig om je goed te kunnen voelen?

Plan A mislukt? Plan B, C ... of D dan maar

Ondanks de vele noodoplossingen die ik bedacht, leek niets me te lukken en boekte ik geen vooruitgang. Wat ik ook deed, mijn gezondheid was wisselvallig, mijn emoties een fort en mijn portefeuille bleef leeg. Een paar van die slimmeriken die ik kende, bleken dan weer wel in staat om een flinke spaarrekening bijeen te rapen, maar bleken emotioneel totaal afgestompt en fysiek een krakend wiel.

Slim maakt dus niet meteen gelukkig.

Wat houdt slimheid in?

human-3131802_640Ik maak een onderscheid tussen slimheid, snuggerheid en intelligentie. Slimheid is de vaardigheid om informatie op te nemen en om oplossingen te vinden. Snuggerheid is kunnen anticiperen op een situatie, of zoals men in het Engels zegt  'streetwise' ofwel 'je kunnen redden op straat'. Onder intelligentie versta ik dat je overeenkomsten en verschillen kan opmerken, dat je je makkelijk kan oriënteren, dat je kan redeneren, plannen maken, problemen doorgronden en oplossen. Ook abstract nadenken,   ideeën en taal begrijpen en (re)produceren, informatie opslaan in het geheugen en nadien toepassen en leren van ervaringen horen daarbij.

Als je zo slim bent om te experimenteren met kennis die de buitenwereld je aanreikt, leer je je eigen waarheid te ontdekken.Intelligentie, IQ, blijkt een schitterende tool te zijn om te overleven. Maar overleven en genieten zijn twee totaal verschillende concepten.

Het begint echter pas interessant te worden als je zo slim bent om de aangeleerde kennis te gebruiken om inzicht te verwerven. Dat houdt in dat jij durft te experimenteren met kennis die de buitenwereld je aanreikt om zo je eigen waarheid te leren ontdekken. Die ontdek je als je alles aftoetst aan jezelf, aan hoe jij je voelt. Zo krijg je letterlijk zicht in jezelf, of inzicht. Hierdoor kom je te weten wat voor jou wel en niet werkt. Wat voor jou goed en niet goed aanvoelt. Zo kan jij jezelf gestalte geven, vanuit een potentieel dat al in jou sluimert. Wijsheid maakt je leven lichter omdat je er de ballast van buitenaf mee afwerpt. Op dat moment heb jij wijsheid ontwikkeld. Je bent wijzer geworden wat je eigen uniek potentieel betreft.

Wijsheid is toegepaste kennis die je op het lijf geschreven is.

Zalig de armen van geest

idea-2123972_640 (1)Als ik het me goed herinner, komt deze spreuk uit de Bijbel. Voor velen is het echter een onbegrepen wijsheid. Het verwijst naar iemand die in het nu leeft, buiten de wurggreep van de vele hersenspinsels. Noch verleden noch toekomst doet ertoe. Enkel in het nu kan jij ‘invoelen’ en keuzes maken. Dat doe je door je hoofd te bevrijden van alle gekmakende en zelfbeperkende kennis en te leven vanuit je eigen wijsheid en waarheid. Dat heb ik zelf ook pas geleerd na mijn 44ste.

Het is een hele kunst om zo wijs te worden en juist datgene te weten (onthouden) wat jij nodig hebt. Pas als je begrijpt dat alle antwoorden binnenin jezelf te vinden zijn, vallen alle stukjes op hun plaats. De mens zoekt het steeds te ver, namelijk buiten zichzelf, en zo verdwaal je in de jungle van kennis, oordelen, eisen, verwachtingen en plicht.

Wijsheid is zonder bagage je leven leiden. Kennis is met zware bagage je leven lijden.

Auteur: Isabelle Lambrecht

1 reactie

Hugoo
Het gemiddelde is de maatstaf.
Val je daar onder, word je als dom aanschouwd. Maar val je daar (te veel) boven: idem dito...
8/10/18 17:24 REAGEER

Login Registreer

Isabelle Lambrecht

Healer
Healer
Isabelle Lambrecht is healer en life coach. Als hooggevoelige had zij meer dan 25 jaar last van fibromyalgie en CVS en een leven dat vierkant draaide. Haar ervaringen gebruikt ze nu om anderen te helpen. Haar specialiteit is het wegnemen van je emotionele en fysieke pijnen via healing op afstand en het coachen in alle levensdomeinen als life coach en via workshops www.isahealing.eu.

Meer artikels van Isabelle Lambrecht

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels