Deel via

Niet stemmen door zorgnood? Tuurlijk wel!

Elke kiezer drukt op 14 oktober mee zijn stempel op het beleid van morgen. Hoewel, elke kiezer? Tal van ouderen met zorgnoden nemen niet deel. Zij moeten het in de praktijk vaak doen met een doktersbriefje en/of volmachtformulier. Dat kan anders en beter. Daarom lanceerden de Vlaamse Ouderenraad en enkele andere organisaties een warme oproep voor initiatieven zodat ouderen met zorgnoden toch zélf hun stem kunnen uitbrengen.

Een gemiste kans

In veel woonzorgcentra is het de gewoonte om ouderen met zorgnoden de laan uit te sturen met een doktersbriefje of volmacht. Dat is misschien een goedbedoeld gebaar, maar tegelijk ook een gemiste kans om zelf een stem uit te brengen. Om er als burger bij te horen en om mee naar de verkiezingen toe te leven. Om mee een stempel te drukken op beleidsthema’s die voor hen belangrijk zijn zoals mobiliteit, ouderenzorg, cultuur … en op het beleid dat gevoerd wordt voor hun kinderen en kleinkinderen. En vooral: een gemiste kans om actief te blijven en om mee te bepalen waar onze samenleving naartoe gaat. Ongeacht de zorgnoden.

Drempel verlagen zorgt voor meer stemmers

vote-3676577_640Toch kunnen gemeentebesturen, lokale dienstencentra, woonzorgcentra of lokale ouderenraden deze verkiezingen aangrijpen om ouderen er actief bij te betrekken. ‘De voorbije verkiezingen is het al op tal van plaatsen aangetoond: daar waar gemeenten en voorzieningen zich ervoor inzetten, schiet het aantal stemmers onder de zorgbehoevende ouderen de hoogte in, stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. ‘Door het stemmen makkelijker te maken voor hen, verlaagt de drempel.

Tegelijkertijd bieden deze verkiezingen de woonzorgcentra en lokale dienstencentra de unieke kans om hun werking in de kijker te zetten en het contact met de buurt te versterken.

Initiatieven over heel Vlaanderen

Daarom riepen de Vlaamse Ouderenraad, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, Zorgnet-Icuro, de lokale dienstencentra en De Wakkere Burger op om verkiezingsinitiatieven te nemen voor ouderen met zorgnoden. Heel wat organisaties en gemeenten hebben al laten weten dat ze er werk van maken om hen toch de kans te geven zelf te gaan stemmen.

Zo heeft het woonzorgcentrum Overbeke te Wetteren op donderdag 4 oktober een informatiesessie gegeven over de verkiezingen. De bewoners konden die dag een stemtest invullen om zo te bepalen op wie en op welke partij ze willen stemmen. Daarnaast werd er zelfs een quiz georganiseerd. Directeur Erwin Lips licht toe. ‘Er werden verschillende stellingen en vragen voorgelegd en de residenten konden daar dan een antwoord op geven. Voor onszelf en onze medewerkers stond deze dag in het teken van objectiviteit zodat elke bewoner vrij kan kiezen.

elections-2706859_1280De bewoners zullen op 14 oktober hun stem kunnen uitbrengen in het woonzorgcentrum. ‘Onze residenten en hun families zijn zeer enthousiast over dit initiatief. Wij verwachten die dag tussen de 800 en 900 kiezers. Wie wat moeilijker te been is, kan zich laten vergezellen door een naaste die hem of haar kan helpen. Bewoners die op hun kamer moeten blijven door lichamelijke ongemakken, kunnen hun stem laten uitbrengen door iemand anders met een volmacht en een medisch attest van hun huisarts.

Door al die initiatieven neemt de belangstelling voor de verkiezingen sterk toe bij de bewoners. ‘Nog voor de stembrieven in de bus zaten, kwamen mensen al informeren naar wat er met hun stem zou gebeuren als ze niet meer in staat zouden zijn om zelf te gaan stemmen. Wij hebben hen dan uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.

Ook in WZC De Zilverberg in Roeselare kan er gestemd worden op 14 oktober. ‘Omdat we de stem van onze bewoners belangrijk vinden, hebben we er altijd voor geijverd om de verkiezingen voor onze wijk de Zilverberg hier bij ons te mogen organiseren, legt directeur Philippe Schollaert uit. ‘De stad reageerde positief op onze oproep en heeft de twee stembureaus die vroeger in het wijkcentrum De Zilverlinck stonden nu hier bij ons ingericht. Wij verwachten die dag ongeveer 1.800 kiezers. Voor bewoners die willen gaan stemmen wordt de nodige begeleiding voorzien. Daarnaast staat er al vanaf 11 september (tot 10 oktober) een ‘echte oefen-stemcomputer’ zoals die straks bij de verkiezingen gebruikt zal worden. Al onze bewoners kunnen hier, onder begeleiding, naar hartenlust oefenen, want elektronisch stemmen is nog niet voor iedereen evident.

Om de bewoners warm te maken voor de verkiezingen, schreef de directeur er ook een informatief stukje over in het bewonersmagazine.

Wat vind jij van deze initiatieven? Wil jij ook zelf blijven stemmen, of laat je het liever aan je voorbij gaan?

Auteur: Karolien Selhorst

2 reacties

AdjtChef
Stemplicht! nu moet ik extra naar mijn huisdokter, naar het stadhuis voor een blanco formulier ben ik al gereden en nu nog 4,15 euro aan remgeld uitgeven voor die volmacht over de stem van mijn invalide vrouw. Wat helpt die ene stem die mijn vrouw niet zou uitbrengen? Kan dat in de toekomst niet gewoon teruggegeven worden zonder dat mijn vrouw stemt?
Alphonse MENTEN
8/10/18 22:28 REAGEER
myriam-marcel
waarom gaan stemmen ze zijn in gent al aan het onder elkaar aan het foefelen wie burgemeester wordt en weten het al
9/10/18 11:16 REAGEER

Login Registreer

Karolien Selhorst

Karolien Selhorst is freelance journaliste, copywriter, blogger en vertaler. Haar favoriete topics zijn ouderenzorg, welzijn, psychologie, gezondheidszorg, literatuur, technologie en digitale media. Naast haar professionele bezigheden doet Karolien vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum waar ze vooral werkt met personen met dementie.www.karolienselhorst.be

Meer artikels van Karolien Selhorst

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels